Keanggotaan Sekretariat Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia) 2014

A. Setiausaha & Timbalan Setiausaha

 iraziz
Osman bin Hj Isa
Setiausaha
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

 enzainor
Mohd Yunus bin Izham
Timbalan Setiausaha
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

B. Seksyen Pengurusan Acara & Komunikasi Koprat

 pnnorliza
Norliza binti Abu Othman
Ketua Seksyen
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Pengurusan Acara 
pnroslinda
Mat Zawawi Bin Zakaria
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Promosi
 enlee
Lee Kem Seng
Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

C. Seksyen Penyelarasan & Pemantauan

 fazira
Noor Fazira binti Ab. Aziz
Ketua Seksyen
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Penyelarasan
 enanuksin
Anuksin A/L Eh Klim
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


 pnroslinda
Nor Roslinda Bt Mat Zan
Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

D. Unit Khidmat Sokongan

 enkamaruddin
Kamaruddin bin Mohd Saidi
Pembantu Tadbir
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


 ensofuan
Sofuan bin Mohd Ali
Pembantu Tadbir
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Cetak