• Highlights
  • Seranta Awam Bagi Cadangan Pindaan Kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
Slider

Seranta Awam Bagi Cadangan Pindaan Kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Kongsikan Pandangan Anda!

Para Pelanggan Yang Dihormati,

Untuk makluman anda, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sedang dalam proses seranta awam bagi Pindaan Kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

Sehubungan itu, Jabatan memerlukan komen, pandangan atau maklum balas daripada anda sebagai pihak berkepentingan di kalangan pihak berkuasa, orang yang kompeten, pihak industri, pihak makmal, penyelidik dan ahli akademik. Kongsikan komen, pandangan atau maklum balas anda dengan mengisi borang maklum balas seperti di lampiran. Borang tersebut boleh diisi melalui pautan atau mengimbas kod QR seperti di lampiran atau boleh dihantar secara manual ke alamat email yang tertera di Notis seperti dibawah:

pdf Notis Seranta Awam Cadangan Pindaan Peraturan CLASS

pdf Slide Seranta Awam Pindaan Peraturan CLASS 2022

Status : Buka
Tarikh Mula : 13 Jun 2022
Tarikh Tamat : 15 Ogos 2022

Print Email