• Highlights
  • Maklumbalas bagi Tataamalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Industri Pembinaan (Reka bentuk dan Pengurusan) 2021
Slider

Maklumbalas bagi Tataamalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Industri Pembinaan (Reka bentuk dan Pengurusan) 2021

Kongsikan Pandangan Anda!

Para Pelanggan Yang Dihormati,

Untuk makluman anda JKKP dalam proses penggubalan Tataamalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Industri Pembinaan (Reka bentuk dan Pengurusan) 2021. Tujuan maklumbalas Tataamalan ini diadakan adalah untuk : 

  1. Mendapat maklumbalas daripada pihak berkepentingan seperti industri, persatuan industri dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung seperti kontraktor, pereka bentuk dan pekerja yang terlibat dengan industri pembinaan;
  2. Mengumpul cadangan dan penambahbaikan Tataamalan ini daripada pihak berkepentingan; dan
  3. Mengkaji cadangan dan penambahbaikan yang relevan agar Tataamalan ini dapat membantu industri pembinaan tentang obligasi personel yang terdapat dalam sektor ini.

Kongsikan maklumbalas atau cadangan anda dan hantar maklumbalas ke  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

pdf Draf Tataamalan Industri Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Industri Pembinaan (Reka bentuk dan Pengurusan) 2021

document Borang Maklumbalas

 

Status :BUKA
Tarikh Mula :  2 September 2021
Tarikh Tamat : 2 Oktober  2021

Print Email