• Factory & Machinery
  • Info KKP
  • Pengurusan Kimia
Slider
Toggle Title Download
Surat Pemberitahuan Pewartaan Kod Tataamalan Industri bagi Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Bahaya Download
Senarai Pernyataan Bahaya dan Pernyataan Berjaga-jaga Download
CLASS - Tataamalan Industri 2014 Download
CLASS - Tataamalan Industri 2014 (pdf) Download
Senarai Syarikat dan Tempat Kerja Yang Telah Mendapat Kelulusan Generik CHRA Download
Senarai Orang Yang Berdaftar CHRA (Pengapit) yang Telah Hadiri Kursus CHRA Edisi Ke-3 Download
Soalan Lazim Download
Panduan dan Carta Alir bagi Permohonan Kepada Ketua Pengarah JKKP bagi Ketidakselarasan Pengelasan di dalam Tataamalan Industri Download
Apa Itu SiRAC Download
Bagaimana Menjalankan SiRAC Download
Brosur Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan Secara Generik Download
PERMOHONAN PENYINGKIRAN ASBESTOS Download
Soalan Lazim CIMS Download
Laporan Ringkas Inventori Bahan Kimia Berbahaya 2019 Dari CIMS Download
Infografik Soalan Lazim CIMS Download
Senarai Semak Self Assessment Peraturan USECHH 2000 Download
Senarai Semak Self Assessment Peraturan CLASS 2013 Download