Main_banner
Main_banner
JKK8
LAPORAN TAHUNAN
2021
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
Laporan tahunan
Inventori CIMS
main_banner02
main_banner03
main_banner06
VIDEO PENDEK – ISU KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA
main_banner07
main_banner08
main_banner09
main_banner09
main_banner10
Banner 8
PELAN INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2021 -2025 (OSHMP25)
"KKP Inklusif-Kebersamaan dan Komitmen"
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
Banner03
Banner05
Jata
HEBAHAN: PENGGUNAAN BORANG PENDAFTARAN SEBAGAI PENGENDALI PERANCAH (DS-07-003) DAN BORANG PENDAFTARAN SEBAGAI OPERATOR KREN (DS-07-006) TERKINI

Untuk makluman, terdapat pindaan Borang Pendaftaran Sebagai Pengendali Perancah (DS-07-003) dan Borang Pendaftaran Sebagai Operator Kren (DS-07-006). Sehubungan dengan itu, pengguna perlu memastikan permohonan yang dikemukakan kepada Pejabat JKKP Negeri adalah menggunakan borang terkini mulai 1 Mei 2022. Dokumen ini telah dikemaskini dan boleh diperolehi melalui :-
a) Laman Web Jabatan: Maklumat>> Orang Yang Kompten>>Operator Kren / Pengendali Perancah
b) Laman Web MyKKP: Panduan >> lain-Lain>>Operator Kren>> Pengendali Perancah

Harap Maklum.

banner6
Jata
NOTIS PEMBERITAHUAN

Adalah dimaklumkan berkuatkuasa 1 Disember 2020, sebarang permohonan bagi peperiksaan Jurutera Stim / Enjin Pembakaran Dalam HENDAKLAH melalui perkhidmatan sistem MYSKUD yang boleh dilayari di Single-Sign-On (SSO) Sistem MyKKP. Sebarang permohonan secara manual tidak akan diproses.

Harap Maklum

previous arrow
next arrow
Slider

Soal Selidik Pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996 bagi Kajian Semula Penentuan Kuantiti Ambang Bahan Berbahaya dan Kriteria Indikatif Menurut Tanda Aras dengan Standard Antarabangsa di Bawah Kajian KKP

Para Pelanggan Yang Dihormati,

Untuk makluman anda Bahagian Keselamatan Petroleum, JKKP dengan kerjasama UKM Pakarunding sedang menjalankan satu kajian yang bertajuk "Kajian Semula Penentuan Kuantiti Ambang Bahan Berbahaya dan Kriteria Indikatif Menurut Tanda Aras dengan Standard Antarabangsa di Bawah Kajian KKP Berimpak Tinggi Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12)'.

Sehubungan itu, satu soal selidik akan dijalankan bagi mendapatkan pandangan, maklumat serta cadangan pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996 berkaitan kajian tersebut.

Kepada semua pepasangan (MHI/NMHI) yang tertakluk dibawah Peraturan CIMAH 1996, anda adalah dijemput untuk mengisi soal selidik ini dengan melayari pautan berikut

Soal Selidik Pepasangan (MHI/NMHI)

 

Print Email

OSH Information Centre

safety alert   statistics    prosecution    fatal acc case

prosecution    HIGIEN    pet safety    construction en

kimia en    SME    SME    SME

.

Slider
  • PANDUAN IAQ COVID -19

  • Infographic

  • FAQ PKP COVID-19

Highlights Of Events

AKP
Ceramah KKP
Libat Urus
previous arrow
next arrow
Slider