:: Semakan Tarikh Peperiksaan/Temuduga ::
No. Kad Pengenalan
   Contoh: 791213101111
 
 
Peraturan PeperiksaanJabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
Seksyen Peperiksaan, Persijilan dan Pengiktirafan,
Bahagian Keselamatan Industri,
Aras 3, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530 Putrajaya