Cetak

Kelulusan dan Kebenaran

Kelulusan dan kebenaran prosedur baik pulih yang dikeluarkan oleh Jabatan ialah kelulusan bagi reka bentuk dan dandang stim, pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat. Manakala kebenaran memasang adalah untuk jentera am.

Panduan dan prosedur bagi kelulusan yang dijalankan oleh JKKP adalah sebagaimana berikut:

 • Pendahuluan

  Kelulusan Kelengkapan Pelindung Diri (KPD) merupakan salah satu kehendak dan keperluan dalam Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya. Dimana terdapat 7 jenis kelulusan Kelengkapan Pelindung Diri (KPD) yang perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Pengarah untuk digunakan oleh pekerja / pengguna sebagai salah satu langkah kawalan kejuruteraan. Kelulusan Perlindungan Diri (KPD) yang telah diberikan melibatkan perlindungan kepada : -

  1.     KPD – Perlindungan Pernafasan (JKKP HIE/12/2/1)
  2.     KPD – Perlindungan Pendengaran (JKKP HIE/12/2/2)
  3.     KPD – Perlindungan Mata (JKKP HIE/12/2/3)
  4.     KPD – Perlindungan Tangan (JKKP HIE/12/2/4)
  5.     KPD – Perlindungan Kaki (JKKP HIE/12/2/5)
  6.     KPD – Perlindungan Badan (JKKP HIE/12/2/6)
  7.     KPD – Perlindungan Kepala (JKKP HIE/12/2/7)

  Cara-Cara Membuat Permohonan


  Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan surat berkepala dan dialamatkan kepada :-

  Unit Kelulusan,
  Seksyen Peralatan,
  Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),
  Aras 2, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
  Fax : 03 – 8890 1315

  Dokumen-Dokumen Permohonan

  Dokumen berikut perlu disertakan dengan permohonan:-

  1.   Surat permohonan berkepala surat
  2.   Katalog/risalah asal dan manual penggunaan
  3.   * Surat kelulusan atau bukti pengiktirafan daripada Badan Melulus/Memeriksa/Menguji
  4.   * Laporan pemeriksaan/pengujian daripada Badan Melulus/Memeriksa/Menguji
  5.   Surat lantikan sebagai pengedar/pembuat daripada pembuat asal

  Sampel produk setiap jenis dan model


  Nota

  1* Dokumen yang disertakan mestilah salinan asal atau yang telah disahkan/diperakui oleh Badan Melulus/ Memeriksa/Menguji iaitu SIRIM (M) Sdn. Bhd.
  2. Setiap JENIS ALAT yang berlainan, hendaklah dimohon secara berasingan. Sila nyatakan maklumat permohonan seperti berikut ;

              i.     Bil
              ii.    Jenis alat
              iii.   Jenama
              iv.    Model
              v.     Pembuat
              vi.    Standard / Piawaian
              vii.   Jenis Perlindungan


  Proses Kelulusan

  Pihak JKKP akan membuat pengesahan dokumen-dokumen yang telah diberikan atau lawatan pemeriksaan tempat kerja setelah menerima maklumat permohonan yang LENGKAP. Keputusan akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh permohonan LENGKAP diterima.

  Prosedur selepas mendapat kelulusan adalah seperti berikut:-

  1. Menyerahkan satu salinan surat kelulusan atau bukti pengiktirafan Badankuasa Meluluskan/Memeriksa/Menguji dan Laporan pemeriksaan/pengujian daripada Badankuasa Meluluskan/Memeriksa/Menguji iaitu Sirim (M) Sdn. Bhd. untuk memperbaharui kelulusan.
  2. Memaklumkan kepada Jabatan mengenai sebarang pertukaran alamat, nombor telefon, nombor faks atau status sebagai pembekal atau pengedar yang sah.
  3. Memberikan bantuan latihan kepada pengguna tentang pemilihan, penggunaan dan penyenggaraan kelengkapan perlindungan diri.
  4. Mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan ini dari masa ke semasa. Jabatan ini boleh menarik balik kelulusan yang dikeluarkan jika maklumat yang diberikan tidak benar.
  5. Menggunakan label atau logo kelulusan yang dibenarkan.

   

  Laman Web Jabatan

  Senarai Kelulusan Kelengkapan Pelindung Diri (KPD) yang AKTIF akan dimuatnaik ke dalam laman sesawang Jabatan selepas kelulusan diberikan mengikut jenis perlindungan tersebut. Pembuat, pembekal, pengedar dan pengguna boleh melihat senarai kelulusan yang telah di dalam laman web Jabatan.


  Sebarang Pertanyaan / Persoalan

  Sila hubungi :-

  Unit Kelulusan,
  Seksyen Peralatan,
  Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),
  Aras 2, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
  Fax : 03 – 8890 1315
 • Pendahuluan

  Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989, memperuntukan penghuni sesebuah kilang / sesuatu tempat kerja menjalankan permonitoran pendedahan pekerja untuk menentukan permonitoran ini menunjukkan ada pekerja terdedah kepada paras bising pada atau melebihi paras bertindak (pasar bunyi berterusan setara sebanyak 85dB(A) atau dos bising harian yang bersamaan dengan 0.5) penghuni hendaklah mengadakan program pengujian audiometrik bagi semua pekerja berkenaan.

  Cara-Cara Membuat Permohonan

  Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan surat berkepala dan dialamatkan kepada :-

  Unit Kelulusan,
  Seksyen Peralatan,
  Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),
  Aras 2, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
  Fax : 03 – 8890 1315


  Dokumen-Dokumen Permohonan

  Bagi Pusat Ujian Audiometrik (Statik) dokumen berikut perlu disertakan dengan permohonan:-

  1.   Lukisan rekabentuk dan pelan lokasi bilik senyap

  2.   Laporan penentukuran bilik senyap dan alat pengukur audiometrik (dari jenis yang diluluskan oleh JKKP)

  3.   Sijil latihan kekompetenan juruteknik yang akan mengendalikan peralatan berkenaan

  4.   Maklumat mengenai doktor yang akan mengawasi kerja-kerja ujian audiometrik

  5.   Prosedur Kerja Selamat (SOP) bertulis ujian audiometrik termasuk format laporan ujian

  Bagi Pusat Ujian Audiometrik (Bergerak) dokumen berikut perlu disertakan dengan permohonan:-

  1.   Maklumat berkaitan pendaftaran kenderaan

  2.   Lukisan rekabentuk bilik senyap

  3.   Laporan tahunan penentukuran alat ‘Precision Sound Level Meter Type 1’ dan ‘Sound Level Calibrator Type 1’ oleh pihak pembuat

  4.   Laporan penentukuran bilik senyap dan alat pengukur audiometrik (dari jenis yang diluluskan oleh JKKP)

  5.   Sijil latihan kekompetenan juruteknik yang akan mengendalikan peralatan berkenaan

  6.   Maklumat mengenai doktor yang akan mengawasi kerja-kerja ujian audiometrik

  7.   Prosedur Kerja Selamat (SOP) bertulis ujian audiometrik merangkumi tatacara penentukuran bilik senyap dan alat pengukur audiometrik, contoh senarai semak bagi penentukuran bilik senyap dan alat pengukur audiometrik termasuk format laporan ujian


  Proses Kelulusan

  Pihak JKKP akan membuat pengesahan penentukuran Pusat Ujian Audiometrik setelah menerima maklumat permohonan yang LENGKAP. Keputusan akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh permohonan LENGKAP diterima.

  Prosedur selepas mendapat kelulusan adalah seperti berikut :-

  i.    Menghantar laporan ujian audiometrik yang pertama (selepas kelulusan) ke JKKP
  ii.   Membuat penentukuran bilik senyap dan alat pengukur audiometrik tahunan ditempat dimana ujian audiometrik dijalankan atau membuat penentukuran atas arahan Ketua Pemeriksa. Salinan rekod penentukuran perlu dihantar ke JKKP
  iii.  Membuat penentukuran tahunan untuk alat “Precision Sound Level Meter Type 1, dan “Sound Level Calibrator Type 1” oleh pihak pembuat /pengilang (PUA – Bergerak)
  iv. Kelulusan akan terbatal dengan sendirinya , jika paras bunyi yang dibenarkan di dalam bilik senyap melampaui hadnya atau bilik senyap telah dialih dari tempat asal.
  v.  Memberitahu JKKP mengenai sebarang pertukaran juruteknik, doktor, lokasi Pusat Ujian Audiometrik atau pemilik peralatan berkenaan.
  vi. Mengemukakan senarai tempat-tempat kerja dimana ujian audiometrik dijalankan dalam tempoh setahun pada hujung tahun atau awal tahun berikutnya serta memberitahu kepada pihak JKKP Ibu Pejabat dan JKKP Pejabat Negeri dalam masa 2 minggu sebelum Ujian Audiometrik dijalankan.

   
  Laman Web Jabatan

  Senarai Pusat Ujian Audiometrik (Statik) dan Pusat Ujian Audiometrik (Bergerak) yang AKTIF akan dimuatnaik ke dalam laman web Jabatan selepas kelulusan diberikan

  Sebarang Pertanyaan

  Sila hubungi :-

  Unit Kelulusan,
  Seksyen Peralatan,
  Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),
  Aras 2, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
  Fax : 03 – 8890 1315
 • Panduan Bagi Mendapatkan Kelulusan Rekabentuk dan Pemasangan Lif, Eskalator dan Dumbwaiter (di bawah Peraturan-peraturan Lif Letrik (Penumpang dan Barang-barang) Kilang dan Jentera, 1970)

  Pengenalan

  Pemasangan Lif Letrik Penumpang, Eskalator dan Dumbwaiter hendaklah mendapat kelulusan rekabentuk jentera dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Bahagian Keselamatan Industri, Ibupejabat.

  Peraturan-Peraturan Yang Diperuntukkan

  Syarikat pemasang lif dikehendaki mendapat kelulusan dari Jabatan ini bagi setiap pemasangan lif seperti yang diperuntukkan di dalam Akta Kilang dan Jentera, 1967, di bawah Peraturan-peraturan Lif Letrik (Penumpang dan Barang-barang) Kilang dan Jentera, 1970.

  Tujuan

  Risalah ini dikeluarkan bagi menunjuk arah kepada pemohon untuk mengetahui tatacara kelulusan pemasangan lif dikeluarkan supaya pemasangan lif tersebut adalah selamat kepada pengguna. Jabatan ini memastikan supaya rekabentuk dan pemasangan lif ini mematuhi kehendak-kehendak Peraturan-peraturan Lif Letrik (Penumpang dan Barang-barang) Kilang dan Jentera, 1970.

  Syarat-Syarat Permohonan

  Pemohon yang hendak mendapatkan kelulusan rekabentuk dan pemasangan lif hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :-
     
  »     Berdaftar dengan jabatan ini sebagai Syarikat Memasang dan Menyelenggara Lif, Eskalator dan Dumbwaiter.
  »     Mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) Orang-orang Kompeten yang masih aktif dengan syarikat tersebut dan diiktiraf oleh jabatan ini.

  Dokumen Yang Diperlukan

  Bagi tujuan mendapat kelulusan pemasangan lif, pemunya atau syarikat pemasang lif hendaklah mengemukakan kepada Ketua Pemeriksa Kilang dan Jentera, dua (2) salinan dokumen-dokumen yang berikut :-

  »   Data-data terperinci dan ukuran-ukuran lif seperti yang dikehendaki di Jadual Pertama dalam Akta ini.
  »   Lukisan pelan yang lengkap dan menunjukkan butir-butir dan saiz siap yang berikut :-
  1. Saiz dan kedudukan lubang lif
  2. Butir-butir mengenai litup lubang lif
  3. Saiz, kedudukan, bilangan dan jenis pintu lataran
  4. Saiz dan kedudukan bilik jentera berkaitan dengan lubang lif
  5. Peruntukan laluan ke bilik jentera
  6. Peruntukan bagi gantian udara dan jika boleh, cahaya semulajadi bilik jentera
  7. Bilangan tingkat yang dilayan oleh lif
  8. Tinggi antara setiap tingkat lataran
  9. Bilangan pintu masuk
  10. Jumlah ruang atas
  11. Ketinggian bilik jentera
  12. Kedalaman lubang pit
  »  Sijil-sijil atau perakuan yang dikeluarkan oleh pembuat lif berkenaan :-
  1. Perakuan menyatakan bahawa lif itu telah direkabentuk dan dibina menurut peraturan-peraturan ini setakat mana peruntukan-peruntukan ini dipakai baginya 
  2. Perakuan menyatakan bahawa rekabentuk giar keselamatan dan rekabentuk penampan jenis minyak telah berjaya dalam ujian-ujian, termasuk ujian laju lampau di bawah beban kontrak penuh
  3. Perakuan menyatakan bahawa tebatan bagi bahagian-bahagian letrik semua pengawal pesawat mengunci pintu lataran, pesawat merentikan kereta lif pada hujung perjalanan, suis get, suis-suis pintu kereta lif, dan pesawat kendalian yang lain dan yang seumpamanya telah berjaya dalam ujian, dengan menggunakan voltan arus ulang alik sama dengan sepuluh kali voltan kerja, dengan voltan maksima dua ribu voltan selama tidak kurang daripada satu minit apabila dikenakan :-Perakuan menyatakan garis pusat, binaan, mutu dan kekekuatan tensil tali-tali pengantung.Perakuan menyatakan garis pusat, binaan, mutu dan kekekuatan tensil tali-tali pengantung.
   1. Di antara bahagian hidup dengan kotak-kotak atau rangka bina dengan semua litar-litar tertutup
   2. Di antara terminal-terminal utama atau bahagian-bahagian yang bersamaan dengan semua litar terbuka
   3. Di antara mana-mana bahagian litar hidup atau litar-litar berasingan
  4. Perakuan menyatakan garis pusat, binaan, mutu dan kekekuatan tensil tali-tali pengantung.
 • Pendahuluan

  Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian) 1989, memperutukkan bahawa Proses Pembagasan Pasir tidak boleh digunakan di dalam mana-mana kilang kecuali mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Pemeriksa.

  Pembagasan Pasir” ditafsirkan sebagai pembersihan, pelicinan, pengasaran, pemotongan, penyediaan atau pembuangan permukaan atau sebahagian daripada permukaan mana-mana bangunan, kapal atau barang dengan menggunakan pasir atau bahan-bahan lain yang mengandungi silika berhablur yang digerakkan oleh bagas udara mampat atau wap atau suatu roda atau apa-apa cara yang seumpamanya.

  Silika Berhablur” merujuk kepada bentuk hablur bagi silica bebas yang meliputi kuarza, kritobolit dan tridimit.

  Silika Bebas” merujuk kepada silica dioksida yang tidak digabungkan dengan apa-apa elemen atau sebatian lain.
   

  Cara-Cara Membuat Permohonan

  Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan surat berkepala dan dialamatkan kepada :-

  Unit Kelulusan,
  Seksyen Peralatan,
  Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),
  Aras 2, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
  Fax : 03 – 8890 1315

  Dokumen-Dokumen Permohonan

  Dokumen berikut perlu disertakan dengan permohonan:-

  1.     Maklumat ringkas mengenai syarikat pemohon
  2.     Maklumat mengenai mesin pembagasan pasir termasuk no. siri, model & kuasa
  3.     Lukisan rekabentuk atau katalog mesin pembagasan
  4.     Risalah Data Keselamatan Kimia (CSDS) yang lengkap
  5.     Prosedur Kerja Selamat (SOP) untuk proses pembagasan sebelum, semasa dan selepas
  6.     Carta proses kerja berkaitan
  7.     Langkah-langkah keselamatan yang disediakan seperti pemberian PPE, tanda amaran dsb
  8.    
  Pelan ke lokasi pembagasan untuk lawatan pemeriksaan

  Proses Kelulusan

  Pihak JKKP akan membuat lawatan pemeriksaan Proses Pembagasan Pasir setelah menerima maklumat permohonan yang LENGKAP. Keputusan akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh permohonan LENGKAP diterima.

  Prosedur selepas mendapat kelulusan adalah seperti berikut :-

  i.     Mematuhi Seksyen 15, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja-pekerja yang mengendalikan jentera tersebut.

  ii.     Mematuhi Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan & Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan 2000).

  iii.    Memohon kebenaran dari JKKP IbuPejabat sekiranya media pembagasan ditukarkan kepada bahan selain dari yang tersebut diatas seperti yang dikehendaki di bawah Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera 1967 (Peraturan 6, Peraturan-Peraturan Habuk Galian 1989) iaitu sekiranya bahan itu mengandungi peratus silika berhablur bebas (free crystalline silica) kurang daripada 1% pada kepekatan melebihi 5mg/m3 untuk ‘respirable dust’ atau 10 mg/m3 untuk ‘total dust’ pada tempoh purata pemberat 8 jam (TWA8).

  iv.        Mendapat kebenaran memasang dan mengendalikan jentera pembagasan tersebut dan lain-lain jentera berkaitan daripada Pengarah, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dinegeri berkaitan

  Sebarang Pertanyaan


  Sila hubungi :-

  Unit Kelulusan,
  Seksyen Peralatan,
  Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP),
  Aras 2, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya.

  Tel : 03 – 8886 5000 / 8886 5334
  Fax : 03 – 8890 1315
 • Guidelines For Approval Of Hoisting Machine Design

  Preamble

  Every hoisting machine which is power driven by electricity, diesel, pneumatic and other means for lifting, raising or lowering load except manual hoist and material handling equipment shall possess a valid Certificate of Fitness. The design of every hoisting machine must be appraised by Design Section of the Department of Occupational Safety and Health before the machine is been fabricated, installed and used.

  Hoisting Machine Categories

  There are four categories of hoisting machine under this guideline:

  Category Description
  A
  Hoisting machine which is designed, customized and fabricated according to the user’s needs and specification
  B
  Mass produced hoisting machine
  C
  Amusement park ride and other type of hoisting machine which is not under category A, B & D
  D
  Hoisting machine usually used at offshore and construction site

  The list of type of hoisting machine in each of those categories can be found in Appendix 2

  Fabrication of Hoisting Machine

  All hoisting machine made locally must be fabricated by a Competent Firm registered with the Department of Occupational Safety and Health

  Model Re-Confirmation for Mobile Crane, Crawler Crane, Truck Mounted Crane, Injection Type Piling Machine, Auger Crane and Mobile Elevating Work Platform

  The approval of these type of machine is based on model. Applicant can write in officially or apply online through SKUD system for inquiry on whether the said model had been approved.

  Change of Hoist of the Same Model (for OTC and Monorail only)

  When there is a change of new unit of hoist of the same maker and model of the existing approved OTC and monorail design, there is no requirement to resubmit another design approval. Owner is to notify the change of the said hoist to DOSH State Office.

  Change of Hoist of a Different Model (for OTC and Monorail only)

  When there is a change of new unit of hoist of different maker and model of the existing approved OTC and monorail design, a new submission for design approval is required. Applicant is to clearly state in the official application letter for design approval of this change of hoist.

  Hoist More Than 5 Years (for OTC and Monorail only)

  If the hoist intended to be used is more than 5 years after its fabrication date, the competent firm should carry out an integrity test and re-certify the hoist before submitting the design approval.

  Exemption

  Design approval is not required for monorail crane with safe working load of 4 tons and below only, provided that the girder is of I or H beam of standard properties. However, this type of monorail crane still requires a basic engineering drawing and calculation which are endorsed by a local Professional Engineer before registering with DOSH State office.

  In addition, the following hoisting machines are exempted from obtaining design approval and certificate of fitness:-

  1. Boring rig
  2. Drilling rig
  3. Piling machine mounted on crawler track only
  4. Winch for towing vehicle only
  5. Dock leveler
  6. Manipulator
  7. Gangway tower
  8. Vertical conveyor
  9. Tail lift
  10. Automatic Storage and Retrieval System (ASRS)
  11. Monkey hoist with maximum lifting load of 80kg and maximum lifting height of 9m only
  12. Air or pneumatic hoist with maximum safe working load of 500kg only

  Re-Engineering

  All re-engineered machine must be re-evaluated, re-drawn and re-calculate by a competent firm registered with the Department of Occupational Safety and Health in the scope of the said hoisting machine. Applicant is to clearly state in the official application letter for design approval that it is a re-engineered hoisting machine.

  Modification

  Any modification to the existing approved design will cause the current Certificate of Fitness to be revoked and the modified design shall be re-submitted for appraisal. Modification can only be carried out by registered competent firm in the scope of the said hoisting machine or the original manufacturer. Applicant is to clearly state in the official application letter for design approval that the said hoisting machine has been modified.

  Erection, Maintenance and Dismantling

  Certain machinery such as tower crane, passenger hoist, mast climbing work platform, gondola (suspended platform) and self climbing scaffolding system required to be erected by a competent firm registered with the Department of Occupational Safety and Health.

  Such appointment letter shall be attached with the submission should the applicant is other than the competent firm.

  Client Charter

  All applications submitted online will be processed within 30 days from the date of submission.

  System Requirements

  The online application system, SKUD (http://skud.dosh.gov.my:88/default.aspx) is best viewed with Internet Explorer 7 & 8. Other internet browsers (e.g. Firefox, Chrome, Safari) are not compatible with the system. If using Internet Explorer 9 and above, please adjust the compatibility view setting (under “tools” at the menu bar) in order to access the system.

  APPENDIX 1 - DETAILS OF DOCUMENTS FOR DESIGN APPROVAL OF HOISTING MACHINE

  APPENDIX 2 - DOCUMENTS BY CATEGORY AND TYPE OF HOISTING MACHINE

  APPENDIX 3 - SAFETY DEVICES / FEATURES ON TOWER CRANES

  APPENDIX FOR GOODS HOIST

  APPENDIX FOR SCISSOR LIFT

   


  Question

  Any questions may be asked to:

  Hoisting Machine Unit
  Design Section
  Industrial Safety Division
  Department of Occupational Safety and Health
  Level 3, Block D3, Parcel D
  Federal Government Administrative Centre
  62530 W. P. Putrajaya
  Tel : 03 – 8886 5342
  Fax : 03 – 8889 2349

 • PERMOHONAN KEBENARAN MEMASANG (PTI) / MENGENDALI (PTO) TALIAN PAIP DAN SIMPANAN PUKAL PETROLEUM SERTA KELULUSAN PERALATAN PETROLEUM

  Pendahuluan
        
  Pada Oktober 1992 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) diberi tanggungjawab mentadbir Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 dan peraturan-peraturan berkaitan dibawahnya. Akta ini mengawal selia keselamatan industri petroleum yang merangkumi keselamatan aspek pengangkutan, penstoran, pengendalian dan penggunaan peralatan/perkakasan bahan-bahan petroleum. Bagi memastikan kelicinan penguatkuasaan Akta ini, KPDNHEP telah memberi tanggungjawab kepada JKKP untuk melaksanakan salah satu Peraturan di bawah Akta ini iaitu Peraturan-peraturan Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan)(Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip) 1985. 

  Tujuan
        
  Panduan ini bertujuan menerangkan kepada pemohon mengenai prosedur permohonan kebenaran memasang (PTI) / mengendali (PTO) talian paip dan simpanan pukal serta kelulusan peralatan petroleum. Permohonan dibahagikan kepada empat kategori;
        i.  Kebenaran memasang (PTI) talian paip petroleum
        ii. Kebenaran mengendali (PTO) talian paip petroleum
        iii. Kebenaran memasang (PTI) simpanan pukal Gas Petroleum Cecair (GPC/LPG) dan sistem talian paip fuel gas ke alat pembakar (appliances)
        iv. Kelulusan peralatan petroleum

  Tafsiran
      
  i.     Petroleum
              
  Apa-apa minyak mineral atau hidrokarbon relatif dan gas asli yang terdapat dalam keadaan semulajadinya dan casing head petroleum spirit termasuk batu syel bitumen dan lain-lain mendapan yang berlapis yang darinya minyak boleh diperolehi, termasuk keluaran-keluaran petroleum.
       
  ii. Keluaran-keluaran Petroleum
             
  Semua bahan yang diperolehi daripada petroleum iaitu:
             
  • Metana, etana, propana, butana atau hidrokarbon yang mungkin mengandungi satu atau lebih gas di atas sama ada dalam bentuk gas atau cecair (Cth:gas asli dan LPG)         
  • Gasolin
  • Nafta
  • Reformat
  • Kerosin
  • Diesel
  • Minyak Bahan Api (Fuel Gas)
  • Minyak Bes
  • Minyak Pelincir
  • Asfalt / Bitumen
  • Gris dan Lilin    

   iii.     Talian Paip Petroleum
                 
  Talian Paip Petroleum adalah merupakan semua bahagian kemudahan-kemudahan fizikal yang melaluinya bahan petroleum digerakkan dalam pengangkutan termasuk paip, injap dan lain-lain perkakas yang dipasangkan kepada paip, pam, unit pemampat, meter, pengatur dan pasangan-pasangan berangka.
        
  iv.     Simpanan Pukal
              
  Sistem penyimpanan gas petroleum cecair (LPG/GPC) dari tangki atau selinder (melebihi dua selinder industri 50 kg).
       
  v.         Peralatan Petroleum
             
  Peralatan Petroleum adalah semua bahagian kemudahan fizikal yang dipasang kepada talian paip petroleum iaitu seperti injap (valve), meter, pengatur (regulator) dan seumpamanya.


  Skop Pemakaian Peraturan-Peraturan Petroleum (Pengangkutan Melalui Talian Paip) 1985

  i.     Kebenaran Memasang (PTI) dan Mengendali (PTO) Talian Paip Petroleum

  Permohonan PTI dan PTO hendaklah diperolehi bagi:

  a) Talian paip yang mengangkut petroleum cecair di antara kemudahan-kemudahan pengeluaran, ladang-ladang tangki, loji memproses gas asli, kilang-kilang penapis, stesen-stesen servis, terminal-terminal (laut, rel dan trak) dan tempat-tempat penghantaran dan penerimaan lain.

  b) Talian paip yang mengangkut gas asli daripada saluran keluar alat pisah atau perangkap di telaga-telaga minyak hingga ke saluran keluar pasangan set meter pengguna termasuklah loji memproses gas, stesen menyukat dan mengatur. (Pemasangan talian paip selepas stesen pintu kota sehingga ke sebelum stesen memeter dan mengatur di kilang adalah tertakluk di bawah Akta Bekalan Gas 1993).

  Semua rekabentuk, pembinaan, pemasangan, pengujian dan aspek keselamatan pengendalian dan penyenggaraan talian paip yang mengangkut gas asli hendaklah mematuhi Kod Piawaian ASME B 31.8, manakala bagi talian paip yang mengangkut petroleum cecair ialah Kod Piawaian ASME B 31.4 . Lihat Rajah 1.

  ii.     Kebenaran Memasang (PTI) Simpanan Pukal Gas Petroleum Cecair (GPC/LPG) dan Sistem Talian Paip Fuel Gas Ke Alat Pembakar (appliances)


  Semua bahan yang diperolehi daripada petroleum iaitu:

  a. Pemasangan Dua Selinder GPC atau lebih di permis kilang. Lihat Rajah 2.   
  b. Pemasangan Dua Selinder GPC sistem keluaran cecair di mana-mana premis.            
  c. Pemasangan Tangki Pukal GPC (200kg, 2.5 kL, 10 kL, 60 kL dan sebagainya) di mana-mana premis. Lihat Rajah 3
  d. Pemasangan talian paip gas (fuel gas) di premis kilang. Lihat Rajah 4.
  e. Pemasangan talian paip gas (fuel gas) di Loji Kuasa (Power Plant) dan Loji Petrokimia. Lihat Rajah 1.

  Semua rekabentuk, pemasangan, pengujian dan aspek keselamatan pengendalian bagi pemasangan sistem a,b, c dan d di atas hendaklah mematuhi kod rekabentuk MS 830 dan MS 930.

  Manakala bagi pemasangan sistem e, kod rekabentuk yang di gunapakai adalah ASME B 31.1 (Pemasangan talian paip gas di Loji Kuasa) dan ASME B 31.3 (Pemasangan talian paip di Loji Petrokhemical Plant).

  iii.     Kelulusan Peralatan Petroleum

  Permohonan kelulusan penggunaan peralatan petroleum hendaklah diperolehi bagi kesemua jenis valve (ct; ‘ball valve’, check valve’, ‘gate valve’, meter, alat atur (regulator), monolitic joints dan sebagainya.

  Permohonan

  Permohonan kebenaran memasang (PTI) / mengendali (PTO) talian paip dan simpanan pukal serta kelulusan peralatan petroleum hendaklah dikemukakan melalui surat rasmi beserta lampiran senarai semak dokumen-dokumen sokongan dan dialamatkan kepada:

  Ketua Pengarah
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
  Aras 2, 3 & 4, Blok D3, Kompleks D
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62530 Putrajaya

  Jika permohonan melalui tangan, sila kemukakan permohonan di Kaunter Perkhidmatan di Aras 3, seperti alamat di atas.

  Berikut adalah senarai borang dan dokumen-dokumen sokongan yang perlu dikemukakan untuk permohonan:

  1. icon Kebenaran memasang (PTI) talian paip petroleum (TPSP 1)
  2. icon Kebenaran mengendali (PTO) talian paip petroleum (TPSP 2)
  3. icon Kebenaran memasang (PTI) simpanan pukal Gas Petroleum Cecair (GPC/LPG) dan talian paip fuel gas (TPSP 3)
  4. icon Kelulusan peralatan petroleum (TPSP 4)


  Piagam Pelanggan

  Permohonan yang dikemukakan beserta dokumen yang lengkap akan diproses dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

  Carta Aliran Proses Permohonan

  Carta Alir Proses Permohonandl unguvm

  Maklumat-Maklumat Yang Berkaitan

  JKKP BP1 – Pengesahan Kimpalan Talian Paip dl unguvm
  TPSP 2a – Akuan Pengesahan Menurut Peraturan 6(2)(a) dari kontraktordl unguvm
  TPSP 2b – Akuan Pengesahan Menurut Peraturan 6(2)(2) dari pemunya dl unguvm
  DS-02-007 – Borang Pemeriksaan dan Ujian Hidrostatik Talian Paip Petroleum
  dl unguvm
  Rekod Pemeriksaan Pemasangan dan Ujian Kebocoran Sistem Gas Petroleum Cecairdl unguvm
  Rekod Pemeriksaan Pemasangan dan Ujian Kebosoran Sistem Paip Gas Asli dari Stesen Memeter ke Alat Pembakar dl unguvm

   

   

 • Pengenalan Kepada Bejana Tekanan Tidak Berapi

  Dibawah Akta Kilang dan Jentera, 1967, setiap bejana tekanan tidak berapi yang hendak digunakan perlulah mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan (CF) yang sah sebelum dibenarkan untuk beroperasi. Bagi tujuan tersebut, bejana tekanan tidak berapi tersebut perlulah terlebih dahulu memperolehi kelulusan rekabentuk daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Ibupejabat sebelum ia dibina, dipasang, atau digunakan.

  Permohonan bagi kelulusan rekabentuk bolehlah dibuat oleh syarikat pembuat, pemasang, pembekal atau pemilik bejana tekanan tidak berapi berkenaan. Bagi pembuat bejana tekanan tidak berapi tempatan, syarikat tersebut perlulah berdaftar sebagai pembuat dengan Jabatan.

  Berikut adalah beberapa contoh bejana tekanan tidak berapi yang perlu mendapat kelulusan rekabentuk:
  • Bekas udara
  • Penyucihama
  • Tangki simpanan LPG
  • Penukar haba
  • Pengandung tekanan di loji petro kimia, dsb.

  Maklumat-maklumat yang perlu dikemukakan untuk kelulusan rekabentuk bejana tekanan tidak berapi:

  icon Permohonan Rekabentuk Bejana Tekanan Tidak Berapi (Impot, IDxDP lebih 3000psig-in)

  icon Permohonan Rekabentuk Bejana Tekanan Tidak Berapi (Impot, IDxDP sama atau kurang 3000psig-in)

  icon Permohonan Rekabentuk Bejana Tekanan Tidak Berapi (Tempatan)

  icon Permohonan Rekabentuk Bejana Tekanan Tidak Berapi (Terpakai)

  icon Contoh bagi Pelan Rekabentuk


  Sebarang pertanyaan lain, boleh menghubungi Pegawai Bertugas.

  Unit Bejana Tekanan Tidak Berapi,
  Bahagian Keselamatan Industri,
  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
  Aras 3, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62530 Putrajaya

  Tel: 603-8886 5342
  Fax: 603-8889 2349

 • Pengenalan Dandang Stim

  Dibawah Akta Kilang dan Jentera, 1967, setiap dandang stim yang hendak dibuat atau dibawa masuk ke negara ini perlulah memiliki Sijil Perakuan Kelayakan (CF) yang sah untuk digunakan. Oleh itu, dandang stim tersebut perlulah terlebih dahulu memperolehi kelulusan rekabentuk daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Ibupejabat sebelum dibuat, dipasang, atau digunakan.

  Permohonan bolehlah dibuat oleh syarikat pembuat, pemasang, pembekal atau pemilik dandang stim berkenaan. Bagi pembuat dandang tempatan, syarikat tersebut perlulah berdaftar sebagai pembuat dengan Jabatan.

  Berikut adalah beberapa contoh dandang stim yang perlu didaftarkan:
  1.  Dandang Stim Tiub Air
  2.  Dandang Stim Tiub Api
  3.  Dandang Stim Elektrik
  4. Waste Heat Recovery Boiler
  Walau bagaimanapun, peralatan-peralatan seperti Thermal Oil Heater dan Dandang Air Panas masih perlu didaftarkan meskipun tidak menghasilkan stim.

  Berikut adalah maklumat-maklumat yang diperlukan untuk kelulusan rekabentuk dandang stim.:

  Permohonan Rekabentuk Dandang (Import & Tempatan)
  dl unguvm
  Permohonan Rekabentuk Dandang (Terpakai) dl unguvm

  Sebarang pertanyaan lain, boleh diajukan di:

  Ketua Unit Dandang Stim,
  Unit Dandang Stim,
  Bahagian Keselamatan Industri,
  Aras 3, Blok D3, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62530 Putrajaya

  Tel: +603-88865353
  Fax: +603-88892349
 • Tujuan

  Prosedur ini bertujuan menerangkan permohonan untuk menjalankan ujian hidrostatik atau kendalian yang disaksikan oleh Pegawai JKKP.

  Prosedur
  1. Dandang stim atau pengandung tekanan yang akan diuji telah mendapat kelulusan rekabentuk (jentera baru) atau kelulusan membaikpulih (jentera berdaftar).   
  2. Kemukakan surat permohonan untuk menjalankan ujian ke atas jentera kepada Pejabat JKKP negeri di mana ujian akan dilakukan.
  3. Hubungi Pejabat JKKP untuk menetapkan tarikh ujian tidak lewat satu minggu dari tarikh ujian.
  4. Kemukakan maklumat jentera seperti salinan surat kelulusan, laporan data pembuat, rekod pengimpal dan sebagainya yang berkaitan kepada Pegawai JKKP sebelum ujian dilakukan.
  Carta Alir

  Dapatkan surat kelulusan:

  i.     Rekabentuk, atau
  ii. Kelulusan Baik Pulih

  arrow 130

  Hantar surat permohonan kepada Pejabat JKKP

  arrow 130

  Hubungi Pejabat JKKP untuk penetapan tarikh ujian

  arrow 130

  Kemukakan maklumat berkaitan kepada Pegawai JKKP