mobile header ms01

Maklumat Terkini

 • Public Poll

 • Tags Cloud

Tahukah anda sektor apakah yang terpakai di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994?

Safety Quotes of the Day!

Capaian Pantas

 • onlineservis

  PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

  e-Serahan, e-Pembayaran, e-Status, e-Aplikasi & e-Pemberitahuan.

  listapproved

  SENARAI KELULUSAN

  Peralatan Perlindungan Diri (PPE), Peralatan Bising & Pusat Ujian Audiometrik.

  statistik

  STATISTIK

  Kemalangan Pekerjaan, Pencapaian Piagam Pelanggan, National Occupational Incident & Fatality Rate & Transaksi Atas Talian.

  oshinfo

  INFO KKP

  Amaran Keselamatan, Kes Kemalangan Maut, Kes Pendakwaan, Kesihatan Pekerjaan, Pengurusan Kimia, Keselamatan Tapak Bina dan Industri Kecil & Sederhana.

 • mygov
 • mohr
 • niosh
 • logo mtcp
 • mampu
 • bless
 • pemudah
 • mdec

{simplepopup name="safetyQuotes" delayopen="1000"}

Safety Quotes of the Day!"When you gamble with safety, you bet your life."


{/simplepopup}

Tags Cloud