mobile header ms01

 • Utama
 • Jurutera Stim / Jurutera Enjin Pembakaran Dalam

Jurutera Stim/Enjin Pembakaran Dalam

 • merujuk kepada Seksyen 29, Akta Kilang dan Jentera 1967; Jentera tertentu tidak boleh dikendalikan tanpa kakitangan yang diperakukan.

  1) Tiap-tiap penghuni hendaklah memastikan bahawa jentera yang ditetapkan berada di bawah jagaan seorang jurutera, ketua kapal korek atau pemandu, ataupun dalam kes.

  2) Tiada seorang pun boleh menjaga mana-mana jentera yang ditetapkan berada di bawah jagaan seorang jurutera, ketua kapal korek atau pemandu, ataupun dalam kes, melainkan jika -
  a) dia memegang perakuan kekompetenan sebagai seorang jurutera, ketua kapal korek atau drebar; atau
  b) dia mempunyai kuasa bertulis yang dikeluarkan oleh ketua pemeriksa.

  3) Tiap-tiap orang yang memegang suatu perakuan kekompetenan yang dikeluarkan di bawah Akta ini hendaklah mengemukakan pemeriksaan permit yang sama setiap kali dipanggil untuk berbuat demikian oleh seseorang pemeriksa.
 • Jadual Temuduga (Ujian Lisan) & Peperiksaan Bertulis Jurutera Stim/ Jurutera Injin Pembakaran Dalam Bagi Tahun 2019

  Bil.
  Bulan
  Perkara Tarikh
  1.  Mac  Ujian Lisan ( Bahagian C) 12 - 14 Mac 2019
  18 & 19 Mac 2019 
  2.  Mei Peperiksaan Bertulis 13 & 14 Mei 2019
  Ujian Lisan (Bahagian C)  13 -15 Mei 2019
  27-29 Mei 2019 
  3.  Julai  Ujian Lisan (Bahagian C) 9 - 11 Julai 2019
  23 - 25 Julai 2019 
  4. September  Peperiksaan Bertulis  3 & 4 September 2019 
  Ujian Lisan (Bahagian C) 3 - 5 September 2019
  10 - 12 September 2019

CetakEmel

Tags Cloud