mobile header ms01

Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Sehingga Oktober 2016

Nota: Statistik menunjukkan kes-kes yang disiasat oleh JKKP sahaja

Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor dikemaskini setiap 2 bulan.

pdf Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Sehingga Oktober 2016

Bil.Sektor
Maut
Jumlah
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Pengilangan 1  2  4  4  8 6 4  3 2 5    
39
2 Perlombongan Dan Kuari 0  0  0 2  1 1 0  4 0 0    
8
3 Pembinaan 5  5  7  19  7 9 2  1 0 3    
58
4 Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan 2  6  1  2  2  1 0  0 0 1    
15
5 Kemudahan 0  0  0 0  0  0 0  0 0 0    
0
6 Pengangkutan, Penyimpanan Dan Komunikasi 2  0  0  1  1  1 2  1 1 0    
9
7 Perdagangan Borong Dan Runcit 0  0  0  0  0  0 0  0 0 0    
0
8 Hotel Dan Restoran 2  0  1  0  0  0 0  0 0 0    
3
9 Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan 1  1  1 5  2  1 0  0 0 1    
12
10 Perkhidmatan Awam Dan Pihak Berkuasa Berkanun 1  1  0  0  0  0 1  1 0 1    
5
  Jumlah 14  15  14  33  21
 19  9  10 3
11
   
149

 

Bil.SektorTanpa Hilang Upaya Kekal (THUK)
Jumlah
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Pengilangan 149 188  191 248  203 198 123 134 126 191    
1751
2 Perlombongan Dan Kuari 3  0  1  1  0 0  2 1 2 3    
13
3 Pembinaan 6  16  12 12  19 9  7  4 6 10    
101
4 Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan 49 38 37 49  36  34 14  29 21 19    
326
5 Kemudahan 9 9  6 9  8 11  6  2 2 0    
62
6 Pengangkutan, Penyimpanan Dan Komunikasi 20  8 11 15  10  14  2  7 6 2    
95
7 Perdagangan Borong Dan Runcit 9 11  22 13 13  5  5  3 3 7    
91
8 Hotel Dan Restoran 16 5  14 14  11  7  1  1 1 7    
77
9 Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan 11  3  11 10  13 6  4  3 3 13    
77
10 Perkhidmatan Awam Dan Pihak Berkuasa Berkanun 0  5  11  7 9  8  8 10 11  6    
75
Jumlah 272  283  316 378
 322 292
 172  194 181
258
2668

 

Bil.SektorHilang Upaya Kekal (HUK)Jumlah
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Pengilangan 9 4 3  5  14 12 4  5  4 1    
61
2 Perlombongan Dan Kuari 0 0 0  0  0 0 0  0  0 0    
0
3 Pembinaan 2 1  1  0 0 0 0  0  0 0    
4
4 Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan 1 0  0  0 3  1 1  0  0 0    
6
5 Kemudahan 3 0  0  0 1  0 0  0  0 0    
4
6 Pengangkutan, Penyimpanan Dan Komunikasi 1 1  0  0  0  0 0  0  0 0    
2
7 Perdagangan Borong Dan Runcit 1 1  1  1 0  0 0  0  1 0    
5
8 Hotel Dan Restoran 1 0  0  0  0  0 1  0  0 0    
2
9 Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan 0 2  1  1 1  0 0  1  0 2    
8
10 Perkhidmatan Awam Dan Pihak Berkuasa Berkanun 1 0 1 0  0  0 0  1  0 0    
3
  Jumlah 19 9  7 7
 19 13
 6 7
 5 3  
 
95

 

 

 

 

 

CetakEmel

Tags Cloud