mobile header ms01

  • Utama
  • Statistik Kemalangan Pekerjaan
  • Mengikut Sektor
  • Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Dari Januari Sehingga Jun 2019 (Kes Disiasat)

Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Dari Januari Sehingga Jun 2019 (Kes Disiasat)

 

 

 

 SEKTOR BILANGAN HUK BILANGAN MAUT BILANGAN THUK JUMLAH
 Hotel Dan Restoran   1 90 91
 Kemudahan 3 6 146 155
 Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan 2 13 196 211
 Pembinaan 5 33 80 118
 Pengangkutan, Penyimpanan Dan Komunikasi 2 9 150 161
 Pengilangan 98 43 2328 2469
 Perdagangan Borong Dan Runcit     31 31
 Perkhidmatan Awam Dan Pihak Berkuasa Berkanun 2 3 32 37
 Perlombongan Dan Kuari 2 1 7 10
 Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan 17 18 431 466
 Jumlah 131 127 3491 3749

CetakEmel

Tags Cloud