mobile header ms01

  • Utama
  • Statistik Kemalangan Pekerjaan
  • Mengikut Sektor
  • Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor 2018 (Kes Disiasat)

Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor 2018 (Kes Disiasat)

 

 

 

 SEKTOR BILANGAN HUK BILANGAN MAUT BILANGAN THUK JUMLAH
 Hotel Dan Restoran 2 1 120 123
 Kemudahan 0 5 168 173
 Kewangan, Insurans, Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan 5 22 190 217
 Pembinaan 8 118 106 232
 Pengangkutan, Penyimpanan Dan Komunikasi 1 12 124 137
 Pengilangan 197 62 2969 3228
 Perdagangan Borong Dan Runcit 3 1 69 73
 Perkhidmatan Awam Dan Pihak Berkuasa Berkanun 1 9 48 58
 Perlombongan Dan Kuari 3 4 34 41
 Pertanian, Perhutanan Dan Perikanan 14 26 709 749
 Jumlah 234 260 4537 5031

CetakEmel

Tags Cloud