Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga Oktober 2018 (Kes Disiasat)

Nota: Statistik memaparkan kes yang telah disiasat oleh JKKP sahaja

Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor dikemaskini setiap 2 bulan.

Kemaskini: 02.11.2018

Cetak