mobile header ms01

  • Utama
  • Statistik Kemalangan Pekerjaan
  • Mengikut Sektor
  • Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga Oktober 2018 (Kes Disiasat)

Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga Oktober 2018 (Kes Disiasat)

Nota: Statistik memaparkan kes yang telah disiasat oleh JKKP sahaja

Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor dikemaskini setiap 2 bulan.

Kemaskini: 02.11.2018

CetakEmel

Tags Cloud