Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga Jun 2018 (Kes Disiasat)

Nota: Statistik memaparkan kes yang telah disiasat oleh JKKP sahaja.

Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor dikemaskini setiap 2 bulan.

Kemaskini: 20.08.2018

Cetak