Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga April 2018 (Kes Disiasat)

Nota: Statistik memaparkan kes yang telah disiasat oleh JKKP sahaja.

 

Updated: 28.05.2018

Cetak