mobile header ms01

  • Utama
  • Statistik Kemalangan Pekerjaan
  • Mengikut Sektor
  • Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga April 2018 (Kes Disiasat)

Statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga April 2018 (Kes Disiasat)

Nota: Statistik memaparkan kes yang telah disiasat oleh JKKP sahaja.

 

Updated: 28.05.2018

CetakEmel

Tags Cloud