• Kes Pendakwaan
Slider

Kes Pendakwaan

TarikhSyarikatKategoriMahkamahKesDenda
24-12-2019KIA LIM KILANG BATU BATAPengilanganMahkamah Sesyen Batu PahatSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyelenggara dan mengadakan loji yang selamat.RM22,000
22-12-2019JI QI CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.RM40,000
22-12-2019TEMAN JAYA SOLUTIONPelombonganMahkamah Majistret MachangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur kerja selamat.RM9,000
20-12-2019TCM STAMPING PRODUCT SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Seksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,500
19-12-2019XINYI ENERGY SMART (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (3) Ayer Keroh Sek 19, AKJ 1967. Gagal memperolehi sijil perakuan kelayakan (CF) sebelum mengendalikan apa-apa jentera yang memerlukan CF termasuk melainkan jika suatu perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan dibawah Akta ini. RM20,000
19-12-2019XINYI ENERGY SMART (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (3) Ayer Keroh Sek 19, AKJ 1967. Gagal memperolehi sijil perakuan kelayakan (CF) sebelum mengendalikan apa-apa jentera yang memerlukan CF termasuk melainkan jika suatu perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan dibawah Akta ini. RM20,000
19-12-2019XINYI ENERGY SMART (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (3) Ayer Keroh Per. 5(7A), Peraturan-Peraturan KJ (Orang-Orang Menjaga)(Pindaan) 2014, AKJ 1967. Gagal melantik seorang jurutera gred dua bersama dengan drebar gred satu yang mencukupi bagi dandang stim yang mempunyai permukaan pemanasan lebih lima ribu meter persegi.RM6,000
18-12-2019SOUTHERN BUILDER (J) SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.RM40,000
18-12-2019KONG LONG HUAT CHEMICALS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret JawiPer. 27(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994.Gagal menjalankan program pengawasan kesihatan. RM5,000
18-12-2019T.H. HIN HOME TECH SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM3,000
15-12-2019SELENGARA MAJU TRADINGPembinaanMahkamah Majisret Johor BahruSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,000
15-12-2019INFINITI KIMIA SDN BHDPembinaanMahkamah Majisret Johor BahruPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia itu kepada kesihatan pekerjaRM5,000
06-12-2019ROYAL SELANGOR INTERNATIONAL SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen 12Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.RM10,000
06-12-2019ROYAL SELANGOR INTERNATIONAL SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen 12Per. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar pelaporan mengenai keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan.RM3,000
02-12-2019SWEE JOO COASTAL SHIPPING SDN BHD PenyimpananMahkamah Sesyen BintuluSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur kerja selamat.RM18,000
02-12-2019GRACE MILLION SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen BintuluSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,500
02-12-2019GRACE MILLION SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek. 49, AKKP 1994. Gagal mematuhi notis perbaikan.RM12,500
02-12-2019PEKERJAAN PIASAU KONKERIT SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen BintuluSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,500
02-12-2019PEKERJAAN PIASAU KONKERIT SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen BintuluSek. 49, AKKP 1994. Gagal mematuhi notis perbaikan.RM12,500
02-12-2019ASSOCIATED ADJUSTER SDN BHDPerkhidmatan PerniagaanMahkmah Sesyen 12Sek. 16, AKKP 1994. Gagal membentuk dasar keselamatan dan kesihatan.RM5,000
02-12-2019CLEAN LIVING CHEMICAL SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 4(2), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal mengelaskan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya mengikut bahaya fizikal, kesihatan dan alam sekitar bahan kimia itu.RM4,500
02-12-2019CLEAN LIVING CHEMICAL SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia itu kepada kesihatan pekerjaRM4,500
29-11-2019RAINBOW PROPERTIES SDN. BHD.Harta TanahMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengadang pada jentera berputar.RM6,000
28-11-2019LOYAL ENGINEERING SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM10,000
28-11-2019LOYAL ENGINEERING SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM10,000
28-11-2019RHONG KHEN TIMBERS SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Kuala BerangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamatRM4,000
26-11-2019SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen SibuSek. 15(2)(a), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja yang, setakat yang praktik, selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan berkaitan dengan kemasukan pekerja kedalam ruang terkurung.RM5,000
26-11-2019SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen SibuSek. 15(2)(b), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi pembuatan perkiraan bagi menjamin, setakat yang praktik, keselamatan dan ketiadaan risiko kepada kesihatan berkaitan kemasukan pekerja ke dalam ruang terkurung.RM5,000
26-11-2019SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen SibuSek. 15(2)(c), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja dalam ruang terkurung.RM5,000
26-11-2019SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen SibuSek. 15(2)(a), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja yang, setakat yang praktik, selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.RM5,000
26-11-2019SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen SibuSek. 15(2)(b), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi pembuatan perkiraan bagi menjamin, setakat yang praktik, keselamatan dan ketiadaan risiko kepada kesihatan.RM5,000
26-11-2019SAPOR SHIPBUILDING INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen SibuSek 19, AKJ 1967. Gagal memperolehi sijil perakuan kelayakan (CF) sebelum mengendalikan apa-apa jentera yang memerlukan CF termasuk crawler crane melainkan jika suatu perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan dibawah Akta ini. RM10,000
26-11-2019GSB Summit CD (M) S/B.PengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM6,000
24-11-2019SOONHUP LICHANG SDN. BHD.PengilanganMahkamah Majisret Johor BahruPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
22-11-2019AHMAD ZAKI SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen 12Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat bagi menyediakan laluan pejalan kaki untuk pekerja sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM15,000
21-11-2019AROMA DEVELOPMENT SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen KulimPer. 25(1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (BOWEC) 1986, AKJ 1967. Gagal melantik penyelia keselamatan tapak bina yang menghabiskan sekurang-kurangnya lima belas jam seminggu khusus mengenai pengawasan keselamatan dan menggalakkan tatakerja yang selamat amnya di tapak bina.RM1,500
21-11-2019AROMA DEVELOPMENT SDN. BHD.PembinaanMahkmah Sesyen KulimPer. 73(1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (BOWEC) 1986, AKJ 1967. Tiada perancah boleh dibina atau sebahagian besarnya diubah atau ditanggalkan kecuali di bawah penyeliaan terus oleh orang yang ditetapkan.RM1,500
21-11-2019AROMA DEVELOPMENT SDN. BHD.PembinaanMahkmah Sesyen KulimSek. 10(c), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lantai kerja bagi tepian terbuka dibina dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM6,000
21-11-2019MAGJAYARESOURCES (M) SDN. BHD.PembinaanMahkmah Sesyen KulimSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,000
21-11-2019NAGOYA PLASTIC INDUSTRY SDN. BHD. PengilanganMahkmah Sesyen KulimPer. 27(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan program pengawasan kesihatan. RM6,000
21-11-2019PAN ASEL CHEMICALS (M) SDN. BHD.PengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 4(2), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal mengelaskan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya mengikut bahaya fizikal, kesihatan dan alam sekitar bahan kimia itu.RM4,000
21-11-2019PAN ASEL CHEMICALS (M) SDN. BHD.PengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM4,000
20-11-2019SOONHUP LICHANG SDN. BHD.PengilanganMahkmah Sesyen (2) Johor BahruSek. 17(1), AKKP 1994. Majikan gagal memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu. RM20,000
20-11-2019ML SEPAKAT SDN. BHD.PembinaanMahkamah Majistret Satu (1), KajangPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
20-11-2019ML SEPAKAT SDN. BHD.PembinaanMahkamah Majistret Satu (1), KajangPer. 9 , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di tempat kemalangan yang telah menyebabkan kematian kepada pekerja.RM5,000
20-11-2019CHEC CONSTRUCTION (M) SDN. BHD. PembinaanMahkamah Majistret Satu (1), KajangPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
20-11-2019CHEC CONSTRUCTION (M) SDN. BHD. PembinaanMahkamah Majistret Satu (1), KajangPer. 9 , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di tempat kemalangan yang telah menyebabkan kematian kepada pekerja.RM5,000
18-11-2019M.E POLYURETHONE INDUSTRY SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen MuarSek. 17(1), AKKP 1994. Majikan gagal memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu. RM15,000
18-11-2019SP TUBE ICE MALAYSIA SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis perbaikan.RM25,000
18-11-2019SP TUBE ICE MALAYSIA SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM25,000
18-11-2019SM MASMAJU RESOURCEPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM30,000
15-11-2019KERJAYA PROPSEK SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen 12Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM20,000
14-11-2019ATLAS EDIBLE ICE SDN. BHD. (CAWANGAN SENAWANG)PengilanganMahkamah Sesyen SerembanPer. 26(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM3,000
14-11-2019ST PALM OIL MILL SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Teluk IntanSek. 15, AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap bahagian jentera yang berbahaya hendaklah dipagar dengan selamat. RM40,000
14-11-2019PESONA METRO SDN. BHD. PembinaanMahkamah Majistret Tiga(3), Shah AlamPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM2,000
11-11-2019EKOVEST CONSTRUCTION SDN. BHD.PembinaanMahkmah Sesyen 12Sek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM13,000
07-11-2019CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING SDN. BHD.PembinaanMahkamah Seksyen KuantanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan pengadang bagi mencegah orang terjatuh.RM25,000
07-11-2019CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING SDN. BHD.PembinaanMahkamah Seksyen KuantanSek. 48(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis perbaikanRM15,000
07-11-2019ASTA CHEMICAL SDN. BHD.PengilanganMahkamah Seksyen KuantanPer. 14(1) - Peraturan-Peraturan KKP (CIMAH) 1996, AKKP 1994. Gagal menghantar sesalinan laporan aktiviti industri kepada Ketua Pengarah sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum bermulanya aktiviti.RM12,000
06-11-2019GEMENCHEH GRANITE SDN. BHD.PenguarianMahkamah Sesyen SerembanSek. 15, AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap bahagian jentera yang berbahaya hendaklah dipagar dengan selamat. RM12,000
05-11-2019GO AUTOMOBILE MANUFACTURING SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM7,000
05-11-2019LITA FINEMESH INDUSTRIES SDN. BHD. PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM30,000
04-11-2019TIMOR ENTERPRISE SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat bagi aktiviti pemanduan kenderaan di ladang kelapa sawit.RM12,000
01-11-2019BUMI GT SDN. BHD. PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), KlangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi aktiviti kerja di tempat tinggi.RM30,000
30-10-2019LOW'S CAP SEAL SDN BHD PengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3), KlangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja ?manual punching machine?.RM15,000
30-10-2019LOW'S CAP SEAL SDN BHD PengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3), KlangPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM5,000
28-10-2019AFTER IMAGE SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Pasir MasSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk bekerja di tempat tinggiRM10,000
23-10-2019RAKAN RANGKAIAN (PHG) SDN BHDKomunikasiMahkamah Sesyen RaubSek. 17(1), AKKP 1994. Majikan gagal memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu dengan mematuhi prosedur kerja selamat (PKS) bekerja di jalan raya untuk kerja pemasangan kabel optik.RM30,000
23-10-2019SAMLING PLYWOOD (BINTULU) SD. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek. 15(2)(c), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM15,000
23-10-2019ZEDTEE PLYWOOD SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek. 15(2)(c), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM20,000
23-10-2019ZEDTEE PLYWOOD SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen BintuluSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,000
22-10-2019FAMILY PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Sg. SiputPer. 17(1)(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang digunakan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien pada lat tempoh yang sesuai, setiap lat tempoh tidak lebih dari dua belas bulan.RM5,000
21-10-2019PERUSAHAAN MEKASSAR (M) SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen KuantanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk aktiviti pembaikan cages keluar landasan.RM15,000
21-10-2019SAG MANUFACTURING SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pemeriksaan ke atas pallet besi.RM20,000
21-10-2019API (TERENGGANU) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret BesutSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja-kerja pemasangan vibrator.RM8,000
20-10-2019ISHARP SDN BHDPerikananMahkamah Majistret SetiuPer. 5(1)(b)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang tentang kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang dilakukan.RM5,500
20-10-2019ANOPOKKU NIAGAPengilanganMahkamah Majistret SetiuPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM6,000
17-10-2019TAIKO ALUMINA SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen TaipingSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti kerja penggantian atap bumbung.RM40,000
17-10-2019SAPURA FABRICATION SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menjalankan pemeriksaan ke atas webbing sling. RM30,000
17-10-2019WONG FORKLIFT HIRE & SERVICES SDN. BHD. Perkhidmatan PerniagaanMahkamah Majistret Lima (5), KlangPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM2,000
17-10-2019BURNMARK INDUSTRIES SDN BHD (198480-A)PengilanganMahkamah Majistret Dua (2), SelayangSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,000
15-10-2019CHUAN UN CHYE (M) SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen Lapan (8), Shah AlamSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti kerja pemindahan ?spun pile? sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM50,000
14-10-2019SAMLING HOUSING PRODUCT SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen MiriSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM7,000
10-10-2019NOBLE DISTINCTION (M) SDN BHDPenguarianMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja pemantauan ketika kerja-kerja mengisi batu dijalankan di kuari.RM40,000
10-10-2019TELAGA SETIA SDN. BHD.Perkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja-kerja pemasangan sistem sistem solar diatas bumbung.RM40,000
09-10-2019SUNGEI BONGKOH ESTATE SDN. BHD. PertanianMahkamah Majistret GurunPer. 11- Peraturan-Peraturan KKP (JKK) 1996, AKKP 1994. Gagal menjalankan fungsi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM2,500
09-10-2019SUNGEI BONGKOH ESTATE SDN. BHD. PertanianMahkamah Majistret GurunPer. 21(1) - Peraturan-Peraturan KKP (JKK) 1996, AKKP 1994. Gagal menjalankan bagi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah bermesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang menyertai jenis kerja di tempat kerja tetapi hendaklah bermesyuarat tidak kurang daripada tiga bulan sekali. RM2,500
09-10-2019KRISCON BUILDERS SDN BHDPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sebarang penaksiran risiko bagi aktiviti kerjanya.RM13,000
07-10-2019SENTORIA RESORT SDN. BHD.Perkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen KuantanSek. 48(1), AKKP 1994. Gagal mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan bahaya atau membetulkan apa-apa kecacatan dalam apa-apa tempoh yang dinyatakan olehnya dalam notis perbaikan.RM8,000
07-10-2019SENTORIA RESORT SDN. BHD.Perkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen KuantanSek. 48(1), AKKP 1994. Gagal mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan bahaya atau membetulkan apa-apa kecacatan dalam apa-apa tempoh yang dinyatakan olehnya dalam notis perbaikan.RM8,000
07-10-2019E-CAST INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi pengendalian mesin die casting sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM20,000
03-10-2019GIFUTEC (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 17(1)(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang digunakan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien pada lat tempoh yang sesuai, setiap lat tempoh tidak lebih dari dua belas bulan.RM3,500
03-10-2019SELAMAT JAYA ENTERPRISEPembinaanMahkamah Majistret Jenayah 8Sek. 17(1), AKKP 1994. Majikan gagal memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM10,000
02-10-2019E-CAST INDUSTRIES SDN. BHDPengilanganMahkamah Majistret JawiSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM1,000
02-10-2019E-CAST INDUSTRIES SDN. BHDPengilanganMahkamah Majistret JawiPer. 10(3) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar kepada Ketua Pengarah sebelum 31 Januari setiap tahun, apa-apa cabutan daripada daftar selama tempoh 12 bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.RM2,000
01-10-2019MA NAZIRUDEEN ENTERPRISEPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Majistret GeorgetownPer. 5(1)(b)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang tentang kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang dilakukan.RM5,000
30-09-2019RAKYAT KETENGAH PERWIRA SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret KemamanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM5,000
26-09-2019LIEW BROTHERS CONSTRUCTION CO.PembinaanMahkamah Sesyen KuchingSek. 15(2)(c), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyeliaan tempat kerja.RM40,000
26-09-2019LIEW BROTHERS CONSTRUCTION CO.PembinaanMahkamah Sesyen KuchingSek. 10(e), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lubang bagi lantai kerja dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM40,000
25-09-2019MIN FONG QUARRY SDN BHDPenguarianMahkamah Sesyen Batu PahatSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi pengendalian kerja yang selamat.RM15,000
25-09-2019LY FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Batu PahatSek. 10(c), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lantai kerja dibina dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM40,000
25-09-2019SYARIKAT SIN KWANG PLASTICPengilanganMahkamah Sesyen Batu PahatSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM20,000
25-09-2019SYARIKAT SIN KWANG PLASTICPengilanganMahkamah Sesyen Batu PahatSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM20,000
25-09-2019LADANG SERASA SDN BHDPertanianMahkamah Sesyen Kota BharuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan lalulan kerja selamat.RM10,000
25-09-2019RD RESOURCES SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen LabuanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM10,000
24-09-2019TIANG GUAN RUBBER ESTATEPertanianMahkamah Majistret Alor GajahPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM2,000
24-09-2019MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Alor GajahSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem loji yang selamat.RM20,000
23-09-2019FORTRESS MINING SDN BHDPelombonganMahkamah Sesyen Kuala TerengganuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM40,000
19-09-2019QUALITY FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret JasinPer. 5(1)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan.RM2,800
18-09-2019S.P. MEGA INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganMahkamah Majistret KulimPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko kepada kesihatan bagi bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM5,000
13-09-2019LUM MAH PLASTIC & PRINTING SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret (3) Ayer KerohPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko kepada kesihatan bagi lebih dari lima tahun telah berlalu sejak penaksiran terakhir.RM4,000
12-09-2019BIONIC VISION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Kota TinggiSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM38,000
12-09-2019LADANG PETRI TENGGARA SDN BHD (SUNGAI KACHUR PALM OIL MILL)PertanianMahkamah Sesyen Kota TinggiSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM40,000
12-09-2019SABAHMAS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Lahad DatuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM12,500
11-09-2019PERUNDING KAA SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen GeorgetownSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengiraan kejuruteraan untuk cerun sementara sehingga mengakibatkan tanah runtuh.RM40,000
11-09-2019KHOO KOON TAIPembinaanMahkamah Sesyen GeorgetownSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengiraan kejuruteraan untuk cerun sementara sehingga mengakibatkan tanah runtuh.RM40,000
10-09-2019ORIGINAL CLAY INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret (3) Ayer KerohSek. 21, AKJ 1967. Gagal pada setiap masa menyenggara semua alat keselamatan dan jentera.RM18,000
10-09-2019LUMSON BINA ENGINEERING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM5,000
04-09-2019SYARIKAT PERNIAGAAN PERABOT NURI SDN BHDPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM12,000
03-09-2019RAHMAN HYDRAULIC TIN SDN BHDPenguarianMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyeliaan.RM40,000
30-08-2019EL ALUMINIUM BILLET (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret (3) Ayer KerohPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM2,000
30-08-2019EL ALUMINIUM BILLET (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret (3) Ayer KerohPer. 17(1)(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang digunakan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien. RM2,000
29-08-2019OSK CONSTRUCTION SDN. BHD.PembinaanMahkamah Majistret Sungai PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM4,000
29-08-2019WEGO MALAYSIA CONSTRUCTION SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM40,000
29-08-2019SEDIA EGINEERING WORKS SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM40,000
29-08-2019CEW SIN PLASTIC PIPE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM20,000
27-08-2019JEJAKA TIMBER SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret GerikPer. 5, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,000
27-08-2019JEJAKA TIMBER SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret GerikPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko kepada kesihatan bagi bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,500
26-08-2019EIK ENGINEERING SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (2) Johor BahruPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM8,000
25-08-2019SCEC GROUP (MALAYSIA) SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyeliaan.RM18,000
25-08-2019MZA INTERGRATEDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan tempat kerja yang selamat.RM15,000
25-08-2019BEMC CORPORATIONPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyeliaan.RM20,000
25-08-2019SCEC GROUP (MALAYSIA) SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyeliaan.RM18,000
23-08-2019SHUNTO STEEL INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KuchingPer. 27(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan program pengawasan kesihatan. RM5,000
23-08-2019SHUNTO STEEL INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KuchingSek. 49(2), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis perbaikan.RM62,000
22-08-2019ECOOILS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (2) Johor BahruPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM8,000
22-08-2019ECOOILS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (2) Johor BahruPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM8,000
22-08-2019ECOOILS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (2) Johor BahruPer. 17, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal mengadakan kelengkapan kawalan kejuruteraan.RM8,000
22-08-2019HAILY CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruPer. 5(1)(a) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
22-08-2019ECA C & E SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyeliaan.RM15,000
22-08-2019HAILY CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen (2) Johor BahruPer. 5(1)(a) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
22-08-2019KOH GAI YUN (T/A LIP SIN RED TEA TRADING)RestoranMahkamah Majistret GeorgetownPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM5,000
21-08-2019SPECTRONKemudahan GasMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM30,000
20-08-2019GEIGER (M) SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5(1)(b)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM9,000
20-08-2019GEIGER (M) SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM9,000
20-08-2019GEIGER (M) SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM4,000
20-08-2019BELTON SPRINGS SDN.BHDPengilanganMahkamah Majistret Sungai SiputPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM4,500
19-08-2019EVERZINC MALAYSIA SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka.RM10,000
19-08-2019CGPV INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyambungan wayar yang selamat.RM10,000
19-08-2019AKSESORI SETIA SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan kawalan kejuruteraan pada jentera.RM15,000
19-08-2019ZENBES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM2,500
19-08-2019TYREOIL (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 5, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,000
19-08-2019TYREOIL (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko kepada kesihatan bagi bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM2,500
19-08-2019RAUB SAWMILLS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 10, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko kepada kesihatan bagi lebih dari lima (5) tahun telah berlalu sejak penaksiran terakhir. RM6,500
15-08-2019TRIENEKENS (SARAWAK) SDN BHDKemudahan Perkhidmatan KebersihanMahkamah Sesyen KuchingPer. 28, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memindahkan pekerja dari mana-mana kerja yang mendedahkan atau mungkin mendedahkannya kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,000
15-08-2019TRIENEKENS (SARAWAK) SDN BHDKemudahan Perkhidmatan KebersihanMahkamah Sesyen KuchingPer. 28, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memindahkan pekerja dari mana-mana kerja yang mendedahkan atau mungkin mendedahkannya kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,000
15-08-2019TRIENEKENS (SARAWAK) SDN BHDKemudahan Perkhidmatan KebersihanMahkamah Sesyen KuchingPer. 28, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memindahkan pekerja dari mana-mana kerja yang mendedahkan atau mungkin mendedahkannya kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,000
14-08-2019REVENUE MOMENTUM SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM3,000
13-08-2019GEBENG QUARRY SDN BHDPelombonganMahkamah Sesyen KuantanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM15,000
13-08-2019ENRICH UNION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi penggunaan perancah. RM30,000
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
13-08-2019SABAH OXYGEN SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 14(1), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menyediakan inventori bahan kimia berbahaya yang terdiri daripada maklumat mengenai setiap bahan kimia berbahaya. RM800
07-08-2019CHANGANN INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 17(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang digunakan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien. RM3,500
07-08-2019GB KUARI SDN BHDPenguarianMahkamah Sesyen IpohSek. 15, AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap bahagian jentera yang berbahaya hendaklah dipagar dengan selamat. RM15,000
06-08-2019WZR PROPERTY SDN BHDPembinaanMahkamah Majistret Kuala TerengganuSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka.RM10,000
06-08-2019A.A.H ENTERPRISEPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Majistret Kuala TerengganuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM10,000
05-08-2019YA LOK INDUSTRIAL (M) SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM30,000
05-08-2019TAN CHONG MOTOR ASSEMBLIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Seksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi pengendalian bangunan yang jumlah harga kontrak projek melebihi RM 20 juta.RM4,000
05-08-2019GEOHARBOUR SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka.RM12,000
02-08-2019UUM ENGINEERING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen GeorgetownSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan tepian terbuka dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang terjatuh.RM28,000
02-08-2019PRESS METAL BINTULU SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM15,000
01-08-2019IMPERIAL GARMENTS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM15,000
01-08-2019UNITED PLANTATIONS BERHAD, UIE ESTATESPertanianMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM15,000
01-08-2019SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15, AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap bahagian jentera yang berbahaya hendaklah dipagar dengan selamat. RM17,000
01-08-2019LYSAGHT GALVANIZED STEEL BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM35,000
01-08-2019ONDULINE BUILDING MATERIALS (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM30,000
31-07-2019PMI-TECHNOLOGY SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi pengendalian self-align rotator.RM30,000
31-07-2019PETROGAZ ENGINERRING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
31-07-2019PETROGAZ ENGINERRING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 10(c), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lantai kerja bagi tepian terbuka dibina dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM30,000
31-07-2019ACME FERRITE PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan pengadang di sekeliling stor alat ganti mesin yang terletak di tingkat satu (1) bangunan Pejabat R&D sehingga menyebabkan kemalangan.RM15,000
31-07-2019PMI-TECHNOLOGY SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi pengendalian self-align rotator.RM30,000
31-07-2019PETROGAZ ENGINERRING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
31-07-2019PETROGAZ ENGINERRING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 10(c), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lantai kerja bagi tepian terbuka dibina dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM30,000
31-07-2019ACME FERRITE PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan pengadang di sekeliling stor alat ganti mesin yang terletak di tingkat satu (1) bangunan Pejabat R&D sehingga menyebabkan kemalangan.RM15,000
29-07-2019SLEI SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti kerja mengangkat dan menyusun beban menggunakan kren kembara atas.RM10,000
29-07-2019BOUSTED NAVAL SHIPYARDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 10(e), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lubang bagi lantai kerja dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM35,000
29-07-2019SLEI SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti kerja mengangkat dan menyusun beban menggunakan kren kembara atas.RM10,000
29-07-2019BOUSTED NAVAL SHIPYARDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 10(e), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap lubang bagi lantai kerja dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM35,000
26-07-2019Saleswide Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 4(2), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal mengelaskan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya mengikut bahaya fizikal, kesihatan dan alam sekitar bahan kimia itu.RM2,700
26-07-2019Saleswide Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 8(3), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal melabelkan bungkusan bahan kimia berbahaya dengan mengikut piktogram bahaya, kata isyarat dan pernyataan bahaya sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama.RM2,700
26-07-2019Saleswide Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 4(2), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal mengelaskan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya mengikut bahaya fizikal, kesihatan dan alam sekitar bahan kimia itu.RM2,700
26-07-2019Saleswide Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 8(3), Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal melabelkan bungkusan bahan kimia berbahaya dengan mengikut piktogram bahaya, kata isyarat dan pernyataan bahaya sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama.RM2,700
25-07-2019LEBTECH CONSTRUCTION SDN. BHDPembinaanMahkamah Majistret IpohSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi pengendalian bangunan yang jumlah harga kontrak projek melebihi RM 20 juta.RM3,000
25-07-2019ECONSAVE CASH&CARRY (KLE) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM3,300
25-07-2019LEBTECH CONSTRUCTION SDN. BHDPembinaanMahkamah Majistret IpohSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi pengendalian bangunan yang jumlah harga kontrak projek melebihi RM 20 juta.RM3,000
25-07-2019ECONSAVE CASH&CARRY (KLE) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM3,300
24-07-2019PGS CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan penyeliaan pekerjanya yang sedang bekerja di tempat tinggi.RM15,000
24-07-2019SAN MIGUEL YAMAMURA PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan adang pada bahagian jentera berputar.RM15,000
24-07-2019LAI PAU CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan latihan bagi kerja-kerja mengangkat batu bata.RM20,000
24-07-2019PGS CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan penyeliaan pekerjanya yang sedang bekerja di tempat tinggi.RM15,000
24-07-2019SAN MIGUEL YAMAMURA PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan adang pada bahagian jentera berputar.RM15,000
24-07-2019LAI PAU CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan latihan bagi kerja-kerja mengangkat batu bata.RM20,000
23-07-2019TANLOON PLANTATION SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Teluk IntanPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM800
23-07-2019HUM BURG (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM3,300
23-07-2019TANLOON PLANTATION SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Teluk IntanPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM800
23-07-2019HUM BURG (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM3,300
22-07-2019KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD. (51103-K)PengilanganMahkamah Majistret Lima (5), Petaling JayaSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM4,000
22-07-2019KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD. (51103-K)PengilanganMahkamah Majistret Lima (5), Petaling JayaPer. 5(1)(b)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang tentang kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang dilakukan.RM6,000
22-07-2019S 2 R Bizz EnterprisePerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen Kuala TerengganuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja memotong tong drum terpakai sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada pekerjanya.RM8,000
22-07-2019KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD. (51103-K)PengilanganMahkamah Majistret Lima (5), Petaling JayaSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM4,000
22-07-2019KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD. (51103-K)PengilanganMahkamah Majistret Lima (5), Petaling JayaPer. 5(1)(b)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang tentang kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang dilakukan.RM6,000
22-07-2019S 2 R Bizz EnterprisePerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen Kuala TerengganuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja memotong tong drum terpakai sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada pekerjanya.RM8,000
19-07-2019BERJAYA HILLS RESORT BERHADHotelMahkamah Sesyen RaubSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja yang selamat bagi kemasukan ke dalam ruang terkurung hingga menyebabkan kemalangan.RM20,000
19-07-2019BERJAYA HILLS RESORT BERHADHotelMahkamah Sesyen RaubSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja yang selamat bagi kemasukan ke dalam ruang terkurung hingga menyebabkan kemalangan.RM20,000
17-07-2019KIM LOONG PALM OIL MILL SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Kota TinggiSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan latihan berkaitan mesin pemampat serat tandan.RM30,000
17-07-2019KIM LOONG PALM OIL MILL SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Kota TinggiSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan latihan berkaitan mesin pemampat serat tandan.RM30,000
16-07-2019BINA SEPAKAT SELATANPembinaanMahkamah Sesyen KluangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM10,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangPer. 10(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko kepada kesihatan bagi lebih dari lima (5) tahun telah berlalu sejak penaksiran terakhir. RM7,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangPer. 17(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang digunakan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien. RM7,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM7,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,500
16-07-2019KAHANG PALM OIL MILL SDN BHD (LADANG BUKIT CANTIK)PertanianMahkamah Sesyen KluangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja pembaikan saluran air bumbung.RM5,000
16-07-2019BINA SEPAKAT SELATANPembinaanMahkamah Sesyen KluangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM10,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangPer. 10(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko kepada kesihatan bagi lebih dari lima (5) tahun telah berlalu sejak penaksiran terakhir. RM7,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangPer. 17(b), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal memastikan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang digunakan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien. RM7,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangPer. 26, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal gagal memastikan pendedahan pekerja kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dimantaukan mengikut kaedah pemantauan dan penganalisisan yang diluluskan.RM7,000
16-07-2019BOWLMAN FURNITURE SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen KluangSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,500
16-07-2019KAHANG PALM OIL MILL SDN BHD (LADANG BUKIT CANTIK)PertanianMahkamah Sesyen KluangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja pembaikan saluran air bumbung.RM5,000
15-07-2019VERMI INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan cara kerja yang selamat bagi mesin steamer dan cutter.RM12,000
15-07-2019CEDY THIRD CONSTRUCTION AND TRADING SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan loji selamat bagi kerja pembersihan.RM20,000
15-07-2019Imbangan JuaraPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthSek. 35, AKJ 1967. Gagal memberi notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan bagi kerja binaan kejuruteraan tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada bermulanya pengendalian itu bagi projek menaik taraf sistem pengairan dan saliran pertanian.RM8,000
15-07-2019Imbangan JuaraPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthPer. 5(1)(b)(bb), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM3,000
15-07-2019VERMI INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan cara kerja yang selamat bagi mesin steamer dan cutter.RM12,000
15-07-2019CEDY THIRD CONSTRUCTION AND TRADING SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan loji selamat bagi kerja pembersihan.RM20,000
15-07-2019Imbangan JuaraPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthSek. 35, AKJ 1967. Gagal memberi notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan bagi kerja binaan kejuruteraan tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada bermulanya pengendalian itu bagi projek menaik taraf sistem pengairan dan saliran pertanian.RM8,000
15-07-2019Imbangan JuaraPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthPer. 5(1)(b)(bb), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM3,000
11-07-2019SUNGAI BURUNG INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen TawauSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk memastikan keselamatan pekerja semasa kerja penggredan buah tandan sawitRM50,000
11-07-2019SUNGAI BURUNG INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen TawauSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk memastikan keselamatan pekerja semasa kerja penggredan buah tandan sawitRM50,000
04-07-2019Syarqiah Holdings Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Majistret KangarSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM5,000
04-07-2019Syarqiah Holdings Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Majistret KangarSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM5,000
03-07-2019K-LANGAT CONSTRUCTION SDN. BHD. (927236-D)PembinaanMahkamah Majistret KajangSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM3,000
03-07-2019Tuju Setia Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah Dua Belas (12)Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan pengendali perancah yang kompetan seperti mana Prosedur Kerja Selamat (PKS) sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM40,000
03-07-2019K-LANGAT CONSTRUCTION SDN. BHD. (927236-D)PembinaanMahkamah Majistret KajangSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM3,000
03-07-2019Tuju Setia Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah Dua Belas (12)Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan pengendali perancah yang kompetan seperti mana Prosedur Kerja Selamat (PKS) sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM40,000
27-06-2019AMPLE LAND SDN. BHD.PertanianMahkamah Sesyen Lahad DatuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti pengendalian galah sabit di dalam ladang.RM15,000
27-06-2019AMPLE LAND SDN. BHD.PertanianMahkamah Sesyen Lahad DatuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti pengendalian galah sabit di dalam ladang.RM15,000
26-06-2019Kilang Batu TampinPenguarianMahkamah Sesyen SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk memberi latihan Prosedur Kerja Selamat (PKS) kepada pekerja. RM13,000
26-06-2019SEMANTRA NO-DIG ENGINEERING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk menyelia kerja-kerja di ruang terkurung.RM20,000
26-06-2019Kilang Batu TampinPenguarianMahkamah Sesyen SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk memberi latihan Prosedur Kerja Selamat (PKS) kepada pekerja. RM13,000
26-06-2019SEMANTRA NO-DIG ENGINEERING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk menyelia kerja-kerja di ruang terkurung.RM20,000
25-06-2019Restoran JayaRestoranMakhamah Majistret GeorgetownSek 19, AKJ 1967. Gagal memperolehi sijil perakuan kelayakan (CF) sebelum mengendalikan apa-apa jentera yang memerlukan CF termasuk electric hoist melainkan jika suatu perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan dibawah Akta ini. RM10,000
25-06-2019Restoran JayaRestoranMakhamah Majistret GeorgetownSek 19, AKJ 1967. Gagal memperolehi sijil perakuan kelayakan (CF) sebelum mengendalikan apa-apa jentera yang memerlukan CF termasuk electric hoist melainkan jika suatu perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan dibawah Akta ini. RM10,000
24-06-2019HSL DMIA JV Sdn BhdPembinaanMakhamah Sesyen SibuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan setakat yang praktik sistem pendawaian elektrik semasa kerja-kerja kimpalan "performed elektric welding, welding joint for extension of balance cantilever.RM20,000
24-06-2019Billion Cherish Sdn BhdPerhutananMakhamah Sesyen SibuPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
24-06-2019Plustage Sdn BhdPembinaanMakhamah Sesyen SibuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk menyediakan laluan selamat ke kawasan tapak kerja sehingga mengakibatkan kemalangan berlaku.RM20,000
24-06-2019KERIS SUCCESS TRANSPORT SDN. BHD.PenyimpananMakhamah Sesyen TawauSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja menyusun karung (guni) baja.RM25,000
24-06-2019KERIS SUCCESS TRANSPORT SDN. BHD.PenyimpananMakhamah Sesyen TawauPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM4,000
24-06-2019Chew See Peng Construction Sdn BhdPembinaanMakhamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja memasang c-channel pada struktur bumbung bangunan sehingga menyebabkan kematian pada tiga (3) orang pekerjanyaRM27,000
24-06-2019HSL DMIA JV Sdn BhdPembinaanMakhamah Sesyen SibuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan setakat yang praktik sistem pendawaian elektrik semasa kerja-kerja kimpalan "performed elektric welding, welding joint for extension of balance cantilever.RM20,000
24-06-2019Billion Cherish Sdn BhdPerhutananMakhamah Sesyen SibuPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
24-06-2019Plustage Sdn BhdPembinaanMakhamah Sesyen SibuSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk menyediakan laluan selamat ke kawasan tapak kerja sehingga mengakibatkan kemalangan berlaku.RM20,000
24-06-2019KERIS SUCCESS TRANSPORT SDN. BHD.PenyimpananMakhamah Sesyen TawauSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja menyusun karung (guni) baja.RM25,000
24-06-2019KERIS SUCCESS TRANSPORT SDN. BHD.PenyimpananMakhamah Sesyen TawauPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM4,000
24-06-2019Chew See Peng Construction Sdn BhdPembinaanMakhamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja memasang c-channel pada struktur bumbung bangunan sehingga menyebabkan kematian pada tiga (3) orang pekerjanyaRM27,000
21-06-2019PEMBINAAN HOMEWISE (MALAYSIA) SDN BHDPembinaanMahkamah Majistret Tiga (3) Ayer Keroh MelakaPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
21-06-2019PEMBINAAN HOMEWISE (MALAYSIA) SDN BHDPembinaanMahkamah Majistret Tiga (3) Ayer Keroh MelakaPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
20-06-2019JUTA TARAF CONCRETE PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Tg MalimPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM6,000
20-06-2019JUTA TARAF CONCRETE PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Tg MalimPer. 9, Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gangguan Di Tempat Kejadian Berbahaya.RM6,000
20-06-2019Southland Tatt Win Rubber Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret JelebuPer. 5(2) , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM7,000
20-06-2019CF Jaya ConstructionPembinaanMahkamah Majistret Alor SetarSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi pengendalian bangunan yang jumlah harga kontrak projek melebihi RM 20 juta.RM3,000
20-06-2019JUTA TARAF CONCRETE PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Tg MalimPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM6,000
20-06-2019JUTA TARAF CONCRETE PRODUCTS SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Tg MalimPer. 9, Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gangguan Di Tempat Kejadian Berbahaya.RM6,000
20-06-2019Southland Tatt Win Rubber Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret JelebuPer. 5(2) , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM7,000
20-06-2019CF Jaya ConstructionPembinaanMahkamah Majistret Alor SetarSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi pengendalian bangunan yang jumlah harga kontrak projek melebihi RM 20 juta.RM3,000
18-06-2019Kehzen Engineering Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen GeorgetownSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan mengadakan sebarang penaksiran risiko bagi aktiviti kerja pemasangan cage platform sehingga menyebabkan kemalangan maut akibat terjatuh dari tempat tinggi.RM15,000
18-06-2019Taiko Marketing Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya iaitu hydrogen peroxide, nitric acid dan calcium chloride.RM5,000
18-06-2019Taiko Marketing Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamPer. 5(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang digunakan di tempat kerja hydrogen peroxide, nitric acid dan calcium chloride.RM3,000
18-06-2019TUNAS GEMILANG TKK ENTERPRISEPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 10(e), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap bukaan bagi lubang lif dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM30,000
18-06-2019WIM AUTOMATION & JIG SDN. BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti mengangkat mould sehingga menyebabkan berlaku kemalangan putus hujung jari telunjuk tangan kanan mangsa.RM25,000
18-06-2019RIPCOL INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM3,300
18-06-2019SYARIKAT PUKIN LADANG KELAPA SAWITPengilanganMahkamah Sesyen KuantanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk menutup pintu sampling point destoner air lock kernel plant sehingga menyebabkan putus lima (5) jari mangsa.RM12,000
18-06-2019Kehzen Engineering Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen GeorgetownSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan mengadakan sebarang penaksiran risiko bagi aktiviti kerja pemasangan cage platform sehingga menyebabkan kemalangan maut akibat terjatuh dari tempat tinggi.RM15,000
18-06-2019Taiko Marketing Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya iaitu hydrogen peroxide, nitric acid dan calcium chloride.RM5,000
18-06-2019Taiko Marketing Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamPer. 5(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang digunakan di tempat kerja hydrogen peroxide, nitric acid dan calcium chloride.RM3,000
18-06-2019TUNAS GEMILANG TKK ENTERPRISEPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 10(e), AKJ 1967. Gagal mengadakan tiap-tiap bukaan bagi lubang lif dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang daripada jatuh.RM30,000
18-06-2019WIM AUTOMATION & JIG SDN. BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti mengangkat mould sehingga menyebabkan berlaku kemalangan putus hujung jari telunjuk tangan kanan mangsa.RM25,000
18-06-2019RIPCOL INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM3,300
18-06-2019SYARIKAT PUKIN LADANG KELAPA SAWITPengilanganMahkamah Sesyen KuantanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk menutup pintu sampling point destoner air lock kernel plant sehingga menyebabkan putus lima (5) jari mangsa.RM12,000
13-06-2019CKS SUPERMARKET SDN BHDPerdagangan RuncitMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM1,500
13-06-2019Asia Plywood Company Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM10,000
13-06-2019Asia Plywood Company Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) sehingga menyebabkan berlaku kemalangan kepada mangsa.RM40,000
13-06-2019Asia Plywood Company Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM5,000
13-06-2019CKS SUPERMARKET SDN BHDPerdagangan RuncitMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM1,500
13-06-2019Asia Plywood Company Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM10,000
13-06-2019Asia Plywood Company Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) sehingga menyebabkan berlaku kemalangan kepada mangsa.RM40,000
13-06-2019Asia Plywood Company Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM5,000
12-06-2019Tan Kang Hai Transport Company Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen SerembanPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
12-06-2019Tan Kang Hai Transport Company Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk aktiviti mencuci dan penyelenggaraan am lori.RM5,000
12-06-2019Tan Kang Hai Transport Company Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen SerembanPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
12-06-2019Tan Kang Hai Transport Company Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk aktiviti mencuci dan penyelenggaraan am lori.RM5,000
30-05-2019Evergreen Rubberwood Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Tanah MerahPer. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM1,000
30-05-2019Evergreen Rubberwood Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Tanah MerahSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti memotong kayu getah.RM3,000
30-05-2019Evergreen Rubberwood Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Tanah MerahPer. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM1,000
30-05-2019Evergreen Rubberwood Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Tanah MerahSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya untuk mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti memotong kayu getah.RM3,000
28-05-2019MALINDO AIRWAYS SDN BHD (1018546-W)PengangkutanMahkamah Majistret SepangPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM5,000
28-05-2019MALINDO AIRWAYS SDN BHD (1018546-W)PengangkutanMahkamah Majistret SepangPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM5,000
27-05-2019PANASONIC AVC NETWORKS JOJOR MALAYSIA SDN BHDPengilanganMahkamah Seksyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja-kerja yang melibatkan pemeriksaan pipe cooling tower.RM30,000
27-05-2019PANASONIC AVC NETWORKS JOJOR MALAYSIA SDN BHDPengilanganMahkamah Seksyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja-kerja yang melibatkan pemeriksaan pipe cooling tower.RM30,000
25-05-2019ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Seksyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mematuhi prosedur kerja.RM25,000
25-05-2019ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Seksyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mematuhi prosedur kerja.RM25,000
24-05-2019SERI MORIB PALM OIL MILL SDN BHD (1188831-U)PengilanganMahkamah Majistret Teluk Datok, Banting SelangorPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
24-05-2019SERI MORIB PALM OIL MILL SDN BHD (1188831-U)PengilanganMahkamah Majistret Teluk Datok, Banting SelangorPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
23-05-2019PKSJ FERTILIZERS SDN BHD (825614-D)PengilanganMahkamah Majistret Lima (5) KlangPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM1,000
23-05-2019FAIRMONT INDUSTRIES SDN BHD (464734-X)PengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) KlangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyenggaraan jentera autoklaf dengan nombor pendaftaran jentera, PMT15873. RM25,000
23-05-2019GIESECKE & DEVRIENT MALAYSIA (573030-M)PengilanganMahkamah Majistret Tiga (3) Shah AlamPer. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM7,000
23-05-2019CONCRETE ENGINEERING PRODUCT SDN BHDPengilanganMahkamah Seksyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan loji yang selamat bagi kerja spinnning cerucuk.RM40,000
23-05-2019PKSJ FERTILIZERS SDN BHD (825614-D)PengilanganMahkamah Majistret Lima (5) KlangPer. 5(2), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh (7) hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar. RM1,000
23-05-2019FAIRMONT INDUSTRIES SDN BHD (464734-X)PengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) KlangSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan penyenggaraan jentera autoklaf dengan nombor pendaftaran jentera, PMT15873. RM25,000
23-05-2019GIESECKE & DEVRIENT MALAYSIA (573030-M)PengilanganMahkamah Majistret Tiga (3) Shah AlamPer. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM7,000
23-05-2019CONCRETE ENGINEERING PRODUCT SDN BHDPengilanganMahkamah Seksyen (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan loji yang selamat bagi kerja spinnning cerucuk.RM40,000
22-05-2019Alpha Precision Turning Engineering Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen KulimSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,000
22-05-2019Alpha Precision Turning Engineering Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen KulimSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM2,000
21-05-2019SABAH SOFTWOODS BERHADPertanianMahkamah Sesyen TawauSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat yang lengkap iaitu tiada pengendalian galah pemotong pelepah dan bijih sawit yang betul semasa/selepas menuai,memungut bijih sawit dan pelepah sawit.RM20,000
21-05-2019SABAH SOFTWOODS BERHADPertanianMahkamah Sesyen TawauSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat yang lengkap iaitu tiada pengendalian galah pemotong pelepah dan bijih sawit yang betul semasa/selepas menuai,memungut bijih sawit dan pelepah sawit.RM20,000
20-05-2019Evergreen Rubberwood Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Pasir MasSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti memotong kayu getah.RM6,000
20-05-2019Evergreen Rubberwood Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Pasir MasSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti memotong kayu getah.RM6,000
16-05-2019Starton Industrial (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Sungai PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,900
16-05-2019Starton Industrial (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Sungai PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,900
15-05-2019CLW Builders Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Seksyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik Pegawai Keselamatan dan KesihatanRM5,000
15-05-2019MUARA HARTAMAS SDN. BHD.PenguarianMahkamah Majistret IpohPer. 5, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM2,800
15-05-2019SMT ResourcesPembinaanMahkamah SerembanSek. 35, AKJ 1967. Gagal mendaftarkan tapak bina dalam tempoh 7 hari daripada bermulanya pengendalian tapak pembinaan.RM3,000
15-05-2019Diyou Fibre (M) Sdn BhdPengilanganMahkamah SerembanPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
15-05-2019Diyou Fibre (M) Sdn BhdPengilanganMahkamah SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk mesin 'bundle opener'.RM5,000
15-05-2019Boon Hin Eng. & Cons. Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 34 (2)(a), AKJ 1967. Gagal mendaftarkan kilang.RM20,000
15-05-2019Boon Hin Eng. & Cons. Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 36 (1), AKJ 1967. Gagal mendapatkan kelulusan bertulis daripada pemeriksa bagi pemasangan jentera TMT Spiral Duct Machine.RM30,000
15-05-2019Lek Sun Manufacturing Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5 (1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM8,000
15-05-2019Lek Sun Manufacturing Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM7,000
15-05-2019CLW Builders Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Seksyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik Pegawai Keselamatan dan KesihatanRM5,000
15-05-2019MUARA HARTAMAS SDN. BHD.PenguarianMahkamah Majistret IpohPer. 5, Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM2,800
15-05-2019SMT ResourcesPembinaanMahkamah SerembanSek. 35, AKJ 1967. Gagal mendaftarkan tapak bina dalam tempoh 7 hari daripada bermulanya pengendalian tapak pembinaan.RM3,000
15-05-2019Diyou Fibre (M) Sdn BhdPengilanganMahkamah SerembanPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
15-05-2019Diyou Fibre (M) Sdn BhdPengilanganMahkamah SerembanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk mesin 'bundle opener'.RM5,000
15-05-2019Boon Hin Eng. & Cons. Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 34 (2)(a), AKJ 1967. Gagal mendaftarkan kilang.RM20,000
15-05-2019Boon Hin Eng. & Cons. Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSek. 36 (1), AKJ 1967. Gagal mendapatkan kelulusan bertulis daripada pemeriksa bagi pemasangan jentera TMT Spiral Duct Machine.RM30,000
15-05-2019Lek Sun Manufacturing Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5 (1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal merekodkan dalam suatu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.RM8,000
15-05-2019Lek Sun Manufacturing Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM7,000
14-05-2019WZR Property Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah Dua Belas (12)Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan lift shaft opening dipasang pemagaran yang sempurna sehingga menyebabkan kemalangan Hilang Upaya Kekal (HUK) kepada pekerjanya.RM20,000
14-05-2019Syarikat Muhibah Perniagaan dan Pembinaan Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM4,500
14-05-2019Syarikat Muhibah Perniagaan dan Pembinaan Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 9, Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di kawasan kejadian berbahaya.RM4,500
14-05-2019ENGTEX STEEL INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi kerja-kerja melakukan pemeriksaan dan pengukuran roll gap pada roller stand 1 (MILL NO. 2).RM10,000
14-05-2019WINENRICH ENTERPRISE SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan latihan bekerja pada tempat tinggi kepada pekerjanya yang sedang melakukan kerja di tempat tinggi.RM20,000
14-05-2019ALLIED PRECISION TECHNOLOGIES (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyediakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti membersihkan minyak pada rangka komponen.RM10,000
14-05-2019ALLIED PRECISION TECHNOLOGIES (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSeksyen 29(2), (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,000
14-05-2019ALLIED PRECISION TECHNOLOGIES (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM2,000
14-05-2019WZR Property Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah Dua Belas (12)Sek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan lift shaft opening dipasang pemagaran yang sempurna sehingga menyebabkan kemalangan Hilang Upaya Kekal (HUK) kepada pekerjanya.RM20,000
14-05-2019Syarikat Muhibah Perniagaan dan Pembinaan Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM4,500
14-05-2019Syarikat Muhibah Perniagaan dan Pembinaan Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah Lapan (8)Per. 9, Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di kawasan kejadian berbahaya.RM4,500
14-05-2019ENGTEX STEEL INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi kerja-kerja melakukan pemeriksaan dan pengukuran roll gap pada roller stand 1 (MILL NO. 2).RM10,000
14-05-2019WINENRICH ENTERPRISE SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan latihan bekerja pada tempat tinggi kepada pekerjanya yang sedang melakukan kerja di tempat tinggi.RM20,000
14-05-2019ALLIED PRECISION TECHNOLOGIES (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyediakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) bagi aktiviti membersihkan minyak pada rangka komponen.RM10,000
14-05-2019ALLIED PRECISION TECHNOLOGIES (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaSeksyen 29(2), (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,000
14-05-2019ALLIED PRECISION TECHNOLOGIES (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Tiga (3) Ayer Keroh MelakaPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM2,000
13-05-2019IKATAN GEMAJAYA SDN BHD (595641-A)PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), KlangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM50,000
13-05-2019Minebea Electronics Motor (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari.RM7,000
13-05-2019Minebea Electronics Motor (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari.RM7,000
13-05-2019Minebea Electronics Motor (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari.RM7,000
13-05-2019Teguh Harian Build-Tech Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), Alor SetaSeksyen 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM20,000
13-05-2019Teguh Harian Build-Tech Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), Alor SetaSeksyen 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM20,000
13-05-2019Teguh Harian Build-Tech Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), Alor SetarPer. 16(7), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (BOWEC) 1986, AKJ 1967. Gagal memastikan kabel elektrik ditupang tinggi.RM1,000
13-05-2019IKATAN GEMAJAYA SDN BHD (595641-A)PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), KlangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM50,000
13-05-2019Minebea Electronics Motor (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari.RM7,000
13-05-2019Minebea Electronics Motor (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari.RM7,000
13-05-2019Minebea Electronics Motor (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 7(1), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari.RM7,000
13-05-2019Teguh Harian Build-Tech Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), Alor SetaSeksyen 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM20,000
13-05-2019Teguh Harian Build-Tech Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), Alor SetaSeksyen 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM20,000
13-05-2019Teguh Harian Build-Tech Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen Empat (4), Alor SetarPer. 16(7), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (BOWEC) 1986, AKJ 1967. Gagal memastikan kabel elektrik ditupang tinggi.RM1,000
08-05-2019TERUSAN BARU SDN BHDPertanianMahkamah Sesyen SandakanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menjalankan penaksirkan risiko kerja pembukaan bumbung.RM2,000
08-05-2019LADANG SABAH SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen SandakanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan keselamatan pekerja semasa kerja pembersihan conveyor. RM2,000
08-05-2019SUNGAI RUKU OIL PALM PLANTATIONPengilanganMahkamah Sesyen SandakanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan keselamatan pekerja.RM2,000
08-05-2019NOAH ARK BUILDERS SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM10,000
08-05-2019NOAH ARK BUILDERS SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM10,000
08-05-2019Besgrade Plywood Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), Alor SetarPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM4,000
08-05-2019Besgrade Plywood Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), Alor SetarPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM4,000
08-05-2019Besgrade Plywood Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), Alor SetarPer. 9 , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di tempat kemalangan yang telah menyebabkan kematian kepada pekerja.RM4,000
08-05-2019TERUSAN BARU SDN BHDPertanianMahkamah Sesyen SandakanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menjalankan penaksirkan risiko kerja pembukaan bumbung.RM2,000
08-05-2019LADANG SABAH SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen SandakanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan keselamatan pekerja semasa kerja pembersihan conveyor. RM2,000
08-05-2019SUNGAI RUKU OIL PALM PLANTATIONPengilanganMahkamah Sesyen SandakanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan keselamatan pekerja.RM2,000
08-05-2019NOAH ARK BUILDERS SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM10,000
08-05-2019NOAH ARK BUILDERS SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM10,000
08-05-2019Besgrade Plywood Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), Alor SetarPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM4,000
08-05-2019Besgrade Plywood Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), Alor SetarPer. 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM4,000
08-05-2019Besgrade Plywood Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Lima (5), Alor SetarPer. 9 , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di tempat kemalangan yang telah menyebabkan kematian kepada pekerja.RM4,000
07-05-2019DIPSOL (M) SDN BHD (85327-T)PengilanganMahkamah Sesyen Lima(5) KlangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM30,000
07-05-2019Genting Ehsan (SP) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM5,000
07-05-2019Genting Ehsan (SP) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,000
07-05-2019Permata Makmur Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen KulimSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyediakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja-kerja pemindahan kayu. RM10,000
07-05-2019RMN Foundry EnterprisePembinaanMahkamah Sesyen Alor SetarPer. 5(1)(a)(aa) , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
07-05-2019Zheng Guan Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen KulimSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja yang selamat.RM10,000
07-05-2019DIPSOL (M) SDN BHD (85327-T)PengilanganMahkamah Sesyen Lima(5) KlangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM30,000
07-05-2019Genting Ehsan (SP) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5(1)(b)(aa), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kejadian berbahaya sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua.RM5,000
07-05-2019Genting Ehsan (SP) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.RM3,000
07-05-2019Permata Makmur Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen KulimSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyediakan Prosedur Kerja Selamat (PKS) untuk kerja-kerja pemindahan kayu. RM10,000
07-05-2019RMN Foundry EnterprisePembinaanMahkamah Sesyen Alor SetarPer. 5(1)(a)(aa) , Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
07-05-2019Zheng Guan Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen KulimSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja yang selamat.RM10,000
06-05-2019SUNLIGHT INNO SEAFOOD S/BPerikananMAHKAMAH KOTA KINABALUSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi sistem kerja menuai hasil udang (Harvest) tidak mencukupi telah mengakibatkan pekerjanya maut terkena renjatan elektrik.RM20,000
06-05-2019SUNLIGHT INNO SEAFOOD S/BPerikananMAHKAMAH KOTA KINABALUSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi sistem kerja menuai hasil udang (Harvest) tidak mencukupi telah mengakibatkan pekerjanya maut terkena renjatan elektrik.RM20,000
02-05-2019Pedati Teguh Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen KangarSek. 49(2), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM15,000
02-05-2019Pedati Teguh Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Sesyen KangarSek. 49(2), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM15,000
26-04-2019Syarikat Penanaman Bukit Senorang Sdn BhdPertanianMahkamah Majistret TemerlohSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.7000
25-04-2019United Goh Brothers Trading Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen ButterworthSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan analisa risiko bagi kerja-kerja mengangkat jentera forklift dengan menggunakan kren bergerak sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada mangsa. 10000
25-04-2019Kasatani Advance Technology Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen ButterworthSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan peranti keselamatan yang praktik bagi pengendalian jentera 'Power Press Machine' sehingga menyebabkan kemalangan kepada mangsa. 8000
24-04-2019WHC Construction Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Bukit MertajamSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.3800
24-04-2019RCI LIME SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret KamparPer. 17(1)(b) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguji keberkesanan kelengkapan kawalan kejuruteraan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien pada lat tempoh yang sesuai, tidak lebih dari dua belas bulan.2300
23-04-2019MULTI DISCOVERY SDN. BHD.PembinaanMahkamah Sesyen RaubSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.10000
22-04-2019PERCETAKAN PMIPengilanganMahkamah Majistret Parit BuntarPer. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.4000
22-04-2019Osaka Plastics (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.5000
17-04-2019EKA Food Stuff Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM4,000
17-04-2019EKA Food Stuff Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM4,000
17-04-2019EKA Food Stuff Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM4,000
17-04-2019EKA Food Stuff Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Sg. PetaniPer. 9(1), Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.RM4,000
11-04-2019KUNTUM RESTU SDN BHDPenyimpananMahkamah Sesyen IpohPer.10 - Peraturan-Peraturan KKP( Control of Industrial Major Accident Hazards)1996, AKKP 1994. Gagal mengemukakan dokument demonstrasi operasi selamat yang lengkap. 10000
11-04-2019HUAT LAI RESOURCES BERHADPertanianMahkamah Majistret JasinPer. 5(1)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.4200
10-04-2019Ocean Hardware Paint Trading Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret KulimPer. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.5000
08-04-2019SHANGHAI BAOYE (M) SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen KuantanSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.10000
03-04-2019Teik Joo Chan Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret KamparPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.2000
02-04-2019SRI MARTEK MARBLEPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.2000
02-04-2019INDAHPACK (PK) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 17(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguji keberkesanan kelengkapan kawalan kejuruteraan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien pada lat tempoh yang sesuai, tidak lebih dari dua belas bulan.3000
02-04-2019Soon Guan Engineering worksPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.2000
28-03-2019OSK Construction Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen RaubSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.20,000.00
25-03-2019Unicolour Printing Ink ManufacturerPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 5(1) - Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Majikan gagal merekodkan pengelasan bahan kimia.6,000.00
25-03-2019Unicolour Printing Ink ManufacturerPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Gagal menjadikan rekod pengelasan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya tersedia untuk diperiksa oleh pegawai dari JKKP.6,000.00
25-03-2019TENG YUE OVERSEAS CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah SesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pelantar kerja selamat.RM30,000
25-03-2019ASIAMOST SDN BHDPembinaanMahkamah SesyenSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan aerial platform dikendalikan dengan selamat.RM10,000
25-03-2019TENG YUE OVERSEAS CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah SesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pelantar kerja selamat.RM30,000
25-03-2019ASIAMOST SDN BHDPembinaanMahkamah SesyenSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan aerial platform dikendalikan dengan selamat.RM10,000
21-03-2019MARUWA (MALAYSIA) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaPer. 4(2) - Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Majikan gagal mengelaskan bahan kimia yang tiada dalam Bahagian 1 Tataamalan Industri dan mengikut bahaya fizikal, kesihatan dan alam sekitar bahan kimia itu seperti dalam Bahagian 2 Tataamalan Industri.4,500.00
21-03-2019MARUWA (MALAYSIA) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaPer. 5(1) - Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Majikan gagal merekodkan pengelasan bahan kimia.4,500.00
21-03-2019MARUWA (MALAYSIA) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaPer. 14(2) - Peraturan-Peraturan KKP (CLASS) 2013, AKKP 1994. Majikan gagal mengemukakan iventori bahan kimia berbahaya bagi setiap tahun kelender kepada Ketua Pengarah tidak lewat daripada 31 Mac.4,500.00
21-03-2019ZHONGHE HUAXING DEVELOPMENT (M) SDN BHDPembinaanMahkamah SesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan kerja merata tebing tinggi parit dilakukan dengan selamat. RM40,000
21-03-2019ZHONGHE HUAXING DEVELOPMENT (M) SDN BHDPembinaanMahkamah SesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan kerja merata tebing tinggi parit dilakukan dengan selamat. RM40,000
18-03-2019MENAWAN WOOD SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur kerja selamat bagi pengoperasian shovel yang menyebabkan kemalangan maut.40,000.00
18-03-2019MENAWAN WOOD SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen BintuluPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.5,000.00
18-03-2019SAKURA FERROALLOYS SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat bagi aktiviti mencuci GCP yang menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.10,000.00
18-03-2019HARBOUR SERVICES COPERATION SDN BHDPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen BintuluSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyediakan laluan pejalan kaki yang selamat di tempat kerja yang menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.40,000.00
18-03-2019WAWASAN SEDAR SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen BintuluSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat bagi aktiviti Sterilizer sehingga menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.40,000.00
18-03-2019HCE (M) SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen IpohSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memasang tangga dengan sempurna pada jacking cage platform untuk kerja pemasangan kren menara sehingga menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.30,000.00
18-03-2019KILANG KELAPA SAWIT LEKIR SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur kerja selamat yang lengkap bagi aktiviti kerja membuka pintu chute digester sehingga menyebabkan kemalangan pada mangsa.30,000.00
18-03-2019Gold Coin Feedmill (Sabah) Sdn BhdPengilanganMahkamah SesyenSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM3,000
18-03-2019Gold Coin Feedmill (Sabah) Sdn BhdPengilanganMahkamah SesyenSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.RM3,000
15-03-2019Tenaga Nasional BerhadKemudahan ElektrikMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 7(1) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari. 8,000.00
15-03-2019Tenaga Nasional BerhadKemudahan ElektrikMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 7(1) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari. 8,000.00
15-03-2019Tenaga Nasional BerhadKemudahan ElektrikMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 7(1) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan tentang keracunan dan penyakit pekerjaan melalui borang diluluskan dalam masa 7 hari. 8,000.00
13-03-2019VESTECH ENGINEERING SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen IpohSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur kerja selamat yang menyebabkan kemalangan pada mangsa.10,000.00
12-03-2019TAN KOK MENGPembinaanMahkamah Sesyen Ayer KerohSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja pembinaan sebuah kolam bahan kimia asid beralkali yang menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.2,500.00
11-03-2019MODELTECH SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen Ayer KerohSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur kerja selamat pada tempat-tempat tinggi yang menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.20,000.00
07-03-2019RETUS PLANTATION SN BHDPengilanganMahkamah Sesyen SibuSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan mengadakan pemasangan pemagaran yang sempurna pada jentera yang menyebakan kemalangan kepada mangsa.20,000.00
07-03-2019VICTORY PELITA KAABAH SDN BHDPertanianMahkamah Sesyen SibuSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengadang (batas) di setiap tepi cerun yang curam untuk pemanduan lori yang menyebabkan kemalangan maut pada mangsa.20,000.00
06-03-2019Seni Kenanga Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.6,000.00
06-03-2019Infra Segi Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Per. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.3,000.00
04-03-2019LEAN TECH SDN BHDPembinaanMahkamah Majistret Samarahan Seksyen 10(e), AKJ 1967. Majikan gagal memastikan lubang ditutup dengan rapat atau dipagar dengan kukuh untuk menghalang kejadian orang jatuh.5,000.00
28-02-2019GEOSPEC ENGINEERING SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen KuchingSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan prosedur operasi standard (SOP) untuk kerja penyambungan hammer rod pada mesin micropiling sehingga menyebabkan kemalangan kepada mangsa.20,000.00
25-02-2019Nuhaf enterprisePembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Sek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi memastikan pelantar kerja sementara yang disambung ke atas mast climbing working platform diikat kukuh dan sempurna sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada mangsa.10,000.00
21-02-2019EAST COAST MANUFACTURING SDN BHD PengilanganMahkamah Sesyen KuantanSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan langkah-langkah kawalan untuk menghalang pekerja tersentuh bahagian jentera berbahaya pada jentera sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada mangsa.12,000.00
19-02-2019QUANTUM STRIVE SDN. BHD. (1157885-U)Perkhidmatan PerniagaanMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan kemalangan melalui borang diluluskan4,000.00
19-02-2019LING KAM LAN (720301-12-5380)Perkhidmatan PerniagaanMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan kemalangan melalui borang diluluskan5,000.00
13-02-2019HL Rubber Industries Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen Kuala PilahSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengadang yang sempurna pada jentera.10,000.00
13-02-2019Seremban Furniture Ind. Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret SerembanPer. 17(1)(b) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguji keberkesanan kelengkapan kawalan kejuruteraan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien pada lat tempoh yang sesuai, tidak lebih dari dua belas bulan.2,000.00
10-02-2019ELONG CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengangkutan yang selamat.RM18,000
10-02-2019ELONG CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan pengangkutan yang selamat.RM18,000
07-02-2019WHC Construction Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret ButterworthSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3(a), Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.3,000.00
31-01-2019Evergreen Fibreboard (Nilai) Sdn Bhd PengilanganMahkamah Sesyen SerembanSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja bagi mengadakan pengurusan trafik di tempat kerja yang berkesan.20,000.00
30-01-2019GD CAPITAL HOLDINGS SDN. BHD. (508107-V)PembinaanMahkamah Majistret (5) Petaling Jaya Seksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3(a), Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.2,000.00
30-01-2019SOTHISCON SDN. BHD. (1113646-D)PembinaanMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan platform kerja yang selamat sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada mangsa. 15,000.00
30-01-2019ALAM KOTAMAS SDN. BHD. (687530-P)PembinaanMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan platform kerja yang selamat sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada mangsa. 15,000.00
30-01-2019TERUSAN BARU SDN BHDPertanianMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(1)(b)(bb), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM4,000
30-01-2019TERUSAN BARU SDN BHDPertanianMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(1)(b)(bb), Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM4,000
29-01-2019KUNTUM KENCANA SDN BHD (No Syarikat : 1177539-D) PembinaanMahkamah Sesyen (2) AmpangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.18,000.00
29-01-2019Armcon Engineering Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.3000
28-01-2019IJM CONSTRUCTION SDN. BHD. (195650-H)PembinaanMahkamah Sesyen (4) KlangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja sehingga menyebakan kemalangan maut kepada orang awam. 50,000.00
28-01-2019PECK CHEW PILING (M) SDN. BHD. (672065-K)PembinaanMahkamah Sesyen (4) KlangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja sehingga menyebakan kemalangan maut kepada orang awam. 50,000.00
25-01-2019INGRAND SDN. BHD. (290754-A)PembinaanMahkamah Sesyen KajangSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengikut lukisan rekabentuk dalam pemasangan falsework yang menyebabkan keruntuhan falsework sehingga menyebabkan kemalangan kepada mangsa.10,000.00
23-01-2019KUAN BOON CHYE BACKHOE SERVICEPembinaanMahkamah Majistret Balik PulauPer. 5(1)(a)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal Melaporkan kemalangan dalam tempoh 7 hari3,000.00
17-01-2019PAMIR DEVELOPMENT SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM14,000
17-01-2019PAMIR DEVELOPMENT SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen Dua (2) Johor BahruSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan Prosedur Kerja Selamat (PKS).RM14,000
16-01-2019LT Link Technology Aluminium Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.3000
11-01-2019Micromac Engineering And Trading Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia kepada kesihatan pekerjanya.3,500.00
11-01-2019PEMBINAAN IKHASAS- MERAK SDN BHD (No. Syarikat: 398778-H) PembinaanMahkamah Sesyen KajangSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.10,000.00
08-01-2019YP PLANTATION HOLDINGS SDN BHDPertanianMahkamah Sesyen KuantanSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi mengadakan latihan pengendalian traktor iaitu membawa treler penumpang di kawasan ladang sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada mangsa.10,000.00
08-01-2019Sin Harp Enterprise Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.3500
08-01-2019Rong Hua Shoe Ind Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.3500
08-01-2019Kin Heng Timber Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.2500
08-01-2019Yi Dah Xing Food Factory (M) Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.2500
08-01-2019KILANG KELAPA SAWIT BUKIT PASIR SDN BHDPengilanganMahkamah SesyenSek. 18, AKKP 1994. Seseorang penghuni premis bukan domestik tempat kerja gagal memastikan premis adalah selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.RM10,000
08-01-2019KILANG KELAPA SAWIT BUKIT PASIR SDN BHDPengilanganMahkamah SesyenSek. 18, AKKP 1994. Seseorang penghuni premis bukan domestik tempat kerja gagal memastikan premis adalah selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.RM10,000
04-01-2019MSHK Engineering Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 28(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memindahkan pekerjanya dari bahagian welding yang terdedah kepada bahan kimia iaitu manganese seperti disarankan Doktor Kesihatan Pekerjaan.4500
03-01-2019PEMBINAAN BINA BUMI SDN. BHD. (No. Syarikat: 854736-K)? PembinaanMahkamah Sesyen Jenayah (2) SelayangSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi menyediakan lantai kerja dengan selamat untuk aktivti kerja di tempat tinggi.30,000.00
02-01-2019Chip Bee Steel Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.3000
02-01-2019Chip Bee Steel Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan kepada JKKP berkenaan kemalangan seorang pekerja iaitu kecederaan badan yang serius, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Pertama sehingga gagal menjalankan pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.3000
01-01-2019CMNM Mining Group Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen Pasir MasSek. 10(C), AKJ 1967. Gagal mengadakan pelantar kerja yang selamat.6,000.00
26-12-2018Swee Hoe Brick Works Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen Kota BharuSek. 19(1), AKJ 1967. Mengendalikan jentera tanpa CF.RM1,500
26-12-2018Fero Maltech Industries Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen Kota BharuSek. 19(1), AKJ 1967. Mengendalikan jentera tanpa CF.RM1,500
20-12-2018Hartalega NGC Sdn Bhd (984586 ? P), PengilanganSesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik iaitu gagal mengadakan penyeliaan semasa menjalankan kerja?kerja mengambil sampel campuran klorin.RM40,000
20-12-2018BRIDGEX SDN. BHD. (260833-A)PembinaanSesyenSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.. RM30,000
20-12-2018AXVENTURE SDN. BHD. (798020-T)PembinaanMajistretSek. 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHO yang kompeten.RM3,000
19-12-2018SRI BINARAYA SDN. BHD. (56384-V)PembinaanSesyenSek. 19(1), AKJ 1967. Gagal mengendalikan kren menara jenis Luffing model Topsky TL186-12 itu (No. siri jentera: 2012-074) dengan suatu sijil kelayakan yang sah.RM50,000
19-12-2018SQA BUILDERS SDN. BHD. (455815-D)PembinaanSesyenSek. 19(1), AKJ 1967. Gagal mengendalikan kren menara jenis Hammerhead model Potain K30/30C itu (No. siri jentera: 61414) dengan suatu sijil kelayakan yang sah.RM20,000
17-12-2018INFRA SEGI SDN. BHD. (351111-W)PembinaanSesyenPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
13-12-2018GLOBALCON HOLDING (M) SDN. BHD. (853165-K)PembinaanMajistretSek. 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHORM2,500
12-12-2018CONTINENTAL RESOURCES SDN. BHD. (173543-U)PengangkutanSesyenPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM8,000
11-12-2018BUMIRAYA SETIA SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen KluangSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi bagi memastikan cara kerja selamat pemindahan cutter head.RM12,000
11-12-2018BUMIRAYA SETIA SDN BHDPembinaanMahkamah Sesyen KluangSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya bagi bagi memastikan cara kerja selamat pemindahan cutter head.RM12,000
07-12-2018EMPEROR?S KITCHEN SDN BHD (700643 - U) PengilanganSesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik aktiviti kerja di cooking room sehingga menyebakan berlakunya kemalangan maut.RM30,000
07-12-2018EMPEROR?S KITCHEN SDN BHD (700643 - U) PengilanganSesyenPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM5,000
07-12-2018EMPEROR?S KITCHEN SDN BHD (700643 - U) PengilanganSesyenPer. 9 - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Mengacau ganggu di tempat kemalangan yang telah menyebabkan kematian kepada pekerja.RM5,000
07-12-2018Syarikat Peladang dan Perusahaan Minyak Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen Teluk IntanSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik iaitu gagal mengadakan pemagaran yang sempurna bagi kerja penyenggaraan pada mesin nut crackerRM10,000
03-12-2018TECK GUAN STEEL SDN. BHD.PengilanganMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik aktiviti kerja mengendalikan Jentera Mesin WeldingRM20,000
29-11-2018Tulangis Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSeksyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHORM4,000
28-11-2018PEW Industry Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Kuala KangsarPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga mangsa gagal mengikuti pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM3,000
28-11-2018PEW Industry Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Kuala KangsarPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja di bahagian mesin weld nut sehingga mangsa gagal mengikuti pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat (4) hari kalendar.RM2,000
28-11-2018Hoong Cheong TimberPengilanganMahkamah Sesyen Gua MusangSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerjaRM10,000
28-11-2018Bina Maju Sdn. Bhd.PembinaanMajistretPer. 16(7) - Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (BOWEC) 1986, AKJ 1967. Gagal menyelenggara kabel elektrik dengan selamatRM2,000
27-11-2018MOEM HOLDINGS SDN. BHD. (17369-K)PengilanganSesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik aktiviti kerja pelarasan mesin ?bending? (nombor 6) sehingga menyebabkan kemalangan hilang upaya kekal iaitu putus satu jari telunjuk tangan kanan. RM40,000
23-11-2018Ehsan Bina Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Majistret Batu GajahSeksyen 29(2), AKKP 1994. Pada jam 11.00 pagi, Seseorang penghuni suatu tempat kerja yang baginya seksyen ini terpakai hendaklah mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerjaRM4,000
22-11-2018Ipoh Diamond Piling Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Majistret IpohSeksyen 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja orang-orang yang bukan pekerja kamu sehingga menyebabkan kemalangan maut, terutamanya telah gagal memastikan langkah-langkah keselamatan diambil secukupnya setiap masa bagi kerja-kerja cerucuk untuk projek Construction ?Cadangan Jambatan pada Sungai Sah Bagi Skim Pembangunan Komersial di atas Zon 3, Bandar Meru Raya, Seluas 12 Ekar, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta, Perak Darul Ridzuan untuk tetuan Asia Bina Land Sdn Bhd?.RM30,000
22-11-2018Asiatic Plastic Packaging Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Sesyen IpohSeksyen 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga menyebabkan kemalangan pekerja, iaitu gagal mengadakan sistem kerja yang selamat bagi aktiviti kerja penyelenggaraan mengambil runner pada mesin ?IM 11? di bahagian ?injection moulding?.RM25,000
22-11-2018Kelington Technologies Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSeksyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHORM3,200
22-11-2018G.C. Timur Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSeksyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHORM3,200
21-11-2018G-Shank Enterprise (M) Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Balik PulauSek. 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHO yang kompeten.RM2,000
21-11-2018Yew Lean Foundry & Co Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamPer. 10(3) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal menghantar kepada Ketua Pengarah sebelum 31 Januari 2018 laporan JKKP 8.RM4,500
16-11-2018IKHMAS JAYA SDN. BHDPembinaanSesyenSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM45,000
15-11-2018Oro Safety Glass Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer. 8(2) - Peraturan-Peraturan (Pendedahan Bising) 1989, AKJ 1967. Gagal untuk menjalankan Permonitoran Awalan Bising (Initial Noise Monitoring) kepada pekerjanyaRM1,000
14-11-2018Central Aluminium Manufactory Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Teluk IntanPer. 34(5)(a) - Peraturan-Peraturan (Pemagaran Jentera dan Keselamatan) 1970, AKJ 1967. Gagal memasang pengadang pada acuan press machine PPN10 sehingga menyebabkan Sifat Miah No Pass: BP0217520 yang bekerja di bahagian Aluminium Nailing putus dua jari.RM1,000
14-11-2018Kilang Bot Kok WaiPengilanganMahkamah Majistret Teluk IntanPer. 5(3) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994.vGagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja sehingga mangsa maut setelah lebih kurang sebulan dirawat di Hospital Teluk Intan akibat terjatuh dari platform kerja di tempat kerja.RM2,000
14-11-2018KAYANGAN JITU TEGUH SDN BHD (408066-W)PembinaanSesyenSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM30,000
14-11-2018Premium Flame Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Balik PulauPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal menghantar laporan dalam borang yang diluluskan dalam masa 7 hari ke pejabat JKKPRM6,000
13-11-2018ZHANG AGRICULTURE DEVELOPMENT (SABAH) SDN BHDPertanianMahkamah Majistret Kota KinabaluPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal menghantar laporan kemalangan melalui borang diluluskanRM4,500
13-11-2018Hen Ye Recycle Industry Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer. 8(2) - Peraturan-Peraturan (Pendedahan Bising) 1989, AKJ 1967. Gagal untuk menjalankan Permonitoran Awalan Bising (Initial Noise Monitoring) kepada pekerjanyaRM1,000
13-11-2018KAYANGAN JITU TEGUH SDN BHD (408066-W)PembinaanSesyenSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM33,000
12-11-2018LMC ENGINEERING SDN BHDPembinaanSesyenSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik aktiviti kerja pemindahan aluminium fin.RM45,000
12-11-2018ALFORM SYSYTEM SDN BHDPembinaanSesyenSek.15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik aktiviti kerja pemasangan acuan aluminium.RM30,000
07-11-2018KILANG MAKANAN MAMEE SDN. BHD. (51103-K)PengilanganMajistretPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM3,000
02-11-2018Mentari Utara Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSeksyen 15(1), AKKP 1994. Gagal setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja bagi pekerja kamu iaitu Nur Shafiq Erizad Bin Nasaruddin dengan gagal mengadakan prosedur kerja selamat untuk kerja-kerja merentang kabel ABC 3x185 sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atasnyaRM5,000
02-11-2018Lim Chin Joo SawmillPengilanganMahkamah Sesyen ButterworthSek. 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, menyediakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik aktiviti memotong kayu dengan menggunakan jenis crosscut saw sehingga menyebabkan kemalangan.RM8,000
01-11-2018GOLDEN PHAROS GLASS SDN BHD (265409-W)PengilanganMajistret Per. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan maut.RM1,500
01-11-2018ALS TECHNICHEM (MALAYSIA) SDN. BHD. (117964-P)Perkhidmatan PerniagaanMajistretPer. 17(1)(b) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguji keberkesanan kelengkapan kawalan kejuruteraan diperiksa dan diuji keberkesanannya oleh juruteknik higien pada lat tempoh yang sesuai, tidak lebih dari dua belas bulan.RM5,500
31-10-2018Nova Loyal Construction Sdn BhdPembinaanSesyenSeksyen 10(e), AKJ 1967. Gagal memastikan tepian terbuka ditutup dan dipagar dengan selamat untuk mencegah risiko orang terjatuhRM5,000
29-10-2018Tulangis Maju Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSeksyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHORM3,000
25-10-2018Asas Bina Enterprise Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Majistret ManjungSeksyen 29(2), AKKP 1994. Pada jam 11.00 pagi, Seseorang penghuni suatu tempat kerja yang baginya seksyen ini terpakai hendaklah mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerjaRM1,500
24-10-2018MJC Precision (M) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis perbaikan bagi kesalahan tidak membuat HIRARC pengendalian mesin power press 110T #21RM30,000
22-10-2018Nibong Tebal Personal Care Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Parit BuntarPer. 17(1)(b) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguji keberkesanan kelengkapan kawalan kejuruteraan di bahagian pengeluaran lampin bayi oleh juruteknik higien pada tempoh tidak lebih dari 12 bulan.RM5,000
22-10-2018WALSIN PRECISION TECHNOLOGY SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen 3 Ayer Keroh MelakaSeksyen 15(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem pemberhentian automatik mesin slitter 1RM20,000
19-10-2018F.W. Furniture Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja sehingga menyebabkan kemalangan.RM2,500
19-10-2018Watanabe Metal Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja sehingga menyebabkan kemalangan putus satu ruas jari tangan kiriRM3,000
19-10-2018Fonco Engineering CorporationSdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret Batu GajahPer. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal menjalankan CHRA untuk kerja-kerja mengecat dengan menggunkaan kimia acetoneRM3,500
18-10-2018T.J Pottery Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 21(1) - Peraturan-Peraturan KKP (JKK) 1996, AKKP 1994. Majikan telah gagal mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan secara berkala mengikut ketetapan tidak kurang daripada 3 bulan sekali.RM1,500
18-10-2018T.J Pottery Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 26(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan telah gagal menjalankan pemantauan pendedahan bahan kimia seperti dalam CHRA kepada Zyo MinRM3,500
18-10-2018GALAXY STONE GALLERY SDN BHDPengilanganMahkamah Sesyen 3 Ayer Keroh MelakaSek. 15(1), AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan,kesihatan dan kebajikan seorang pekerja yang sedang bekerja dengan gagal menyediakan prosedur kerja selamat bagi aktiviti mengeluarkan marble daripada dalam kontenaRM20,000
18-10-2018Rik Construction Sdn. Bhd.PembinaanSesyenSek. 49(1), AKKP 1994. Gagal mematuhi notis laranganRM15,000
18-10-2018Rik Construction Sdn. Bhd.PembinaanSesyenPer. 10(2) - Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (BOWEC) (Keselamatan) 1986, AKJ 1967. Gagal mengadakan pelindung kepala untuk pekerja keluar masuk tapak kerjaRM1,000
18-10-2018Rik Construction Sdn. Bhd.PembinaanSesyenPer. 12 - Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (SHW) 1970, AKJ 1967. Gagal memastikan pekerja memakai PPE di tempat tinggiRM500
17-10-2018Arena Kerjaya Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSeskyen 29(2), AKKP 1994. Gagal melantik SHORM1,500
16-10-2018Ripcol Industries Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja sehingga menyebabkan kemalangan.RM2,000
16-10-2018Hume Roofing Products Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD 2004), AKKP1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja sehingga menyebabkan kemalangan putus jari manis.RM3,500
16-10-2018Wai How Enterprise Sdn. Bhd.PembinaanMahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja sehingga menyebabkan maut.RM4,500
12-10-2018IOI Achidchem Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Bukit MertajamSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan sebarang prosedur kerja selamat untuk aktiviti kerja mengeluarkan sabun dari bahagian screw feeder.RM6,000.00
10-10-2018Tazel Global Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah 8Peraturan 12 - Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan). AKJ 1967. Gagal menyediakan tali sawat bagi kerja yang dijalankan lebih sepuluh kaki.RM2,000.00
10-10-2018Tazel Global Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah 8Peraturan 74 - Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan). AKJ 1967. Gagal memastikan perancah yang dibina di bawah penyeliaan orang yang ditetapkan.RM1,000.00
10-10-2018Q-Fit Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja sehingga menyebabkan kemalangan terhimpit mesin.RM3,000
10-10-2018Soon Fatt Timber Sdn BhdPengilanganMahkamah Majistret Kuala KraiPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal Melaporkan kemalangan dalam tempoh 7 hariRM8,000
09-10-2018GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHDPerdagangan RuncitMahkamah Majistret Kota KinabaluPeraturan 5(2). AKKP 1994. Gagal menghantar laporan kemalangan melalui borang diluluskan.RM8,000.00
08-10-2018New World Construction Sdn. BhdPertanianSesyenSeksyen 17(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat setakat yang praktik bagi kerja-kerja mengred, memadat dan menurap jalan pertanian.RM30,000.00
08-10-2018Uniplaster Industries Sdn. Bhd.PengilanganMahkamah Majistret IpohSeksyen 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal menjalankan kewajipan kamu untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga menyebabkan kemalangan pekerja iaitu gagal mengadakan pengadang yang kukuh pada roller berputar jentera 'fibre cutting machine Line C' Department 4x6.RM15,000
05-10-2018MINTYE INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan seorang pekerja yang sedang bekerja dengan gagal menyediakan lifeline semasa kerja-kerja membaiki bumbung di tempat tinggi.RM10,000.00
05-10-2018YEONG CHAUR SHING PAPER MILL SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan seorang pekerja yang sedang bekerja dengan gagal mengadakan adang pada bahagian jentera berputar mesin kitchen towel 1.RM8,000.00
05-10-2018FETTA AUTO PART INDUSTRIES SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaSeksyen 29(2) 3 g. Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997. AKKP 1994. Gagal mengambil kerja seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamtan dan kesihatan di tempat kerja.RM1,000.00
05-10-2018RUBBER TIMBER MELAKAPengilanganMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja dengan gagal memberikan maklumat dan latihan bagi pengendalian mesin double side planer.RM8,000.00
03-10-2018Dongwha Malaysia Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal menyediakan sistem kerja selamat bagi aktiviti kerja pembersihan di 'switch board' EMSB DB Panel 500A sehingga menyebabkan kemalangan kepada pekerja kontraktor dari syarikat ZES Engineering Sdn. Bhd.RM30,000.00
02-10-2018TI Metal Forgings Sdn. Bhd.PengilanganMajistret IpohPeraturan 5(2)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Pada 7/4/2017 telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja Min Kumar Rai, No Passport 08334421 pada 31/3/2017 lebih kurang jam 6.50 petang di bahagian production di No 6, Jalan Kilang 1, Kawasan Perindustrian Jelapang, Taman Pertama sehingga menyebabkan kemalangan cedera jari tangan.RM4,000.00
02-10-2018Asiatic Plastic Packaging Industries Sdn. Bhd.PengilanganMajistret IpohPeraturan 5(2)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Pada 2/9/2017 telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja Zaw Mini, No Passport MA826813 pada 26/8/2017 lebih kurang jam 6.50 petang di bahagian production di No 6, Jalan Kilang 1, Kawasan Perindustrian Jelapang, Taman Pertama sehingga menyebabkan kemalangan cedera jari tangan.RM3,000.00
02-10-2018Foo Wan Marketing Sdn. Bhd.PengilanganMajistret IpohPeraturan 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Pada 20/4/2017 telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja Jit Bahadur Yadav, No Passport 08575304 pada 13/4/2017 lebih kurang jam 11.30 pagi di bahagian production diNo 17, Hala Rapat Baru 21, Kawasan Perindustrian Ringan 21, Kinta Jaya, 31350 Ipoh sehingga menyebabkan putus satu ruas jari tangan kiri.RM4,000.00
02-10-2018Wei Dat Steel Wire Sdn. Bhd.PengilanganMajistret IpohPeraturan 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Pada 12/5/2017 telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja Gurung Om Prasad, No Passport 4569332 pada 5/5/2017 lebih kurang jam 9.00 pagi di bahagian production di 1, Persiaran Perusahaan Kledang Utara 1/5, Kawasan Perindustrian Chandan Raya, 31450 Ipoh sehingga menyebabkan putus satu ruas jari tangan kiri.RM4,000.00
02-10-2018Wei Dat Steel Wire Sdn. Bhd.PengilanganMajistret IpohPeraturan 5(2)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Pada 7/6/2017 telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada JKKP Perak berkenaan kemalangan pekerja Rajendra Damai, No Passport 09872625 pada 31/5/2017 lebih kurang jam 9.00 pagi di bahagian production di 1, Persiaran Perusahaan Kledang Utara 1/5, Kawasan Perindustrian Chandan Raya, 31450 Ipoh sehingga menyebabkan kecederaan pada ibu jari tangan kiriRM4,000.00
28-09-2018TENG PILING & CONSTRUCTIONPembinaanMahkamah Majistret Ayer Keroh MelakaPeraturan 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Gagal dengan serta merta memberitahu kemalangan melibatkan kecederaan badan yang serius kepada pejabat jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada.RM4,000.00
27-09-2018XINYI ENERGY SMART (M) SDN BHDPengilanganMahkamah Majistret Jasin MelakaSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja dengan gagal mengadakan latihan bagi kerja greasing pada gear dan mesin berantai di mesin furnace 4RM6,000.00
25-09-2018Chong Ah Kow Pottery Sdn BhdPengilanganSesyen IpohSeksyen 15(1). AKKP 1994. Pada 17/6/2018 lebih kurang jam 11.40 pagi di PT 138028, Jln Kuala Kangsar, 31200 Chemor, Perak sebagai majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga menyebabkan kemalangan pekerja kamu terutama Bunasari (Nombor Passport: BB0595952) iaitu gagal mengadakan pengenalpastian hazad, penaksiran risiko dan kawalan risiko bagi aktiviti kerja pembersihan pada mesin 'conveyor' di bahagian 'mixing'.RM20,000.00
25-09-2018Lhoist SPNPengilanganSesyen IpohSeksyen 15(1). AKKP 1994. Pada 14/6/2018 lebih kurang jam 11.40 pagi di Lot 38046, Mukim Sungai Raia, Batu 5, Jalan Gopeng, 31350 sebagai majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga menyebabkan kemalangan pekerja kamu terutama Prakash Nepali (Nombor Passport: 06281873) iaitu gagal mengadakan sistem kerja yang selamat bagi aktiviti kerja pembersihan pada mesin 'hydrator'di loji hydrationRM25,000.00
24-09-2018Perusahaan Kosinar Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen Kota KinabaluSeksyen 15. AKJ 1967. Gagal memasang pagar kukuh di bahagian jentera berbahayaRM10,000.00
20-09-2018Alumtan Union Metal Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPeraturan 12- Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising). AKJ 1967. Gagal menjalankan permonitoran tambahan bisingRM500.00
20-09-2018Alumtan Union Metal Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPeraturan 34- Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising). AKJ 1967. Gagal mengadakan program latihan untuk, dan memastikan penyertaan, semua pekerja yang terdedah kepada paras bising pada atau melebihi paras bertindak.RM500.00
19-09-2018Tong Sheng Wood Sdn BhdPengilanganSesyen Pasir MasSeksyen 15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat bagi kerja-kerja memotong kayu menggunakan mesin bandsaw no 4RM6,000.00
19-09-2018Tong Sheng Wood Sdn BhdPengilanganSesyen Pasir MasPeraturan 5(b)(bb)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Gagal Melaporkan kemalangan dalam tempoh 7 hariRM3,000.00
13-09-2018BAR FORMULA SDN BHDPertanianSesyenSek. 15(1) AKKP,1994. Gagal memastikan keselamatan pekerja.RM10,000.00
04-09-2018Pintaras Geotechnics Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 134 - Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan). AKJ 1967.gagal memastikan sebelum pelantak cerucuk ? Rotary Drilling Rig (model : BG36 dan bernombor siri : 2521) ditempatkan, tanah itu hendaklah diperiksa oleh orang yang ditetapkan.RM2,000.00
04-09-2018Pintaras Geotechnics Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret Jenayah 8Per. 118 - Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan). AKJ 1967. utama telah membenarkan jentera cerucuk ? Rotary Drilling Rig (model : BG36 dan bernombor siri : 2521) diletak atau dikendalikan mengikut cara yang mungkin boleh menyebabkan bahaya pada dirinya atau orang-orang lain yang berada di sekitar kawasan korekan.RM2,000.00
30-08-2018MM Hotels Sdn BhdHotelMajistretPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. AKKP 1994. Gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan kemalangan dalam borang yg diluluskan kepada JKKP.RM5,000.00
23-08-2018Karas Timbertech Engineering Sdn BhdPengilanganMajistret Kuala BerangSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu dengan mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja pemilihan dan penyusunan kayu-kayu lebihan yang telah dipotong sehingga mengakibatkan kemalangan hilang upaya kekal iaitu putus jari kelingking tangan kiri kepada pekerjanya.RM3,000.00
19-08-2018Jyoto Work (M) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP,1994. Gagal lapor serta merta bagi kemalangan yang melibatkan HUK semasa menggunakan mesin power press.RM8,000.00
19-08-2018Shiuh Sheng Technology Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP,1994. Gagal lapor serta merta bagi kemalangan pada jari semasa memotong speaker kon.RM4,000.00
19-08-2018U-Sonics Power Cone Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP,1994. Gagal lapor serta merta bagi kemalangan patah jari semasa mengangkat moulding.RM4,000.00
19-08-2018Lypometal Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP,1994. Gagal lapor serta merta bagi kemalangan yang melibatkan putus tangan semasa menggunakan mesin Power Press.RM8,000.00
16-08-2018UAC BerhadPengilanganSesyen IpohSek. 15(1)- AKKP 1994. Gagal sebagai majikan untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga menyebabkan kemalangan pekerja. gagal mengadakan sistem kerja yang selamat bagi aktiviti kerja pembersihan di bahagian ?Sheet Machine 1 - Machine cone tank?.RM15,000.00
15-08-2018Tenaga Nasional BerhadKemudahan ElektrikMahkamah Sesyen Kuala TerengganuSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja kepada pekerja dengan mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja membaikpulih kerosakan talian tiang elektrik sehingga menyebabkan kemalangan kepada pekerjanya.RM10,000.00
13-08-2018Antah SchindlerPerkhidmatan PerniagaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 15 (1) AKKP, 1994. Gagal mengemaskini HIRARC bagi kerja penukaran governor ropingRM15,000.00
06-08-2018Nippon Egalv Steel Sdn BhdPengilanganSesyen Bukit MertajamSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan Prosedur Kerja Selamat aktiviti kerja-kerja mencuci roller.RM15,000.00
06-08-2018Temperate Garden Produce Sdn BhdPertanianMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan keselamatan mangsa yang merupakan pekerjanya hingga menyebabkan kematian semasa menjalankan kerja berkaitan operasi jentera.RM10,000.00
06-08-2018NVM Scaffold Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 15 (1) AKKP, 1994. Gagal memastikan pelantar kerja di aras 2, di Blok SOHO, Parcel C, di tapak projek adalah selamat sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM20,000.00
02-08-2018Miyao-Toki Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal lapor serta merta bagi kemalangan terkepit jari pada mesin roller.RM2,000.00
02-08-2018Casa Hartamas Sdn. Bhd.PembinaanMajistret Kuala BerangSek. 29(2) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan.RM4,000.00
23-07-2018Feiti (M) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 26(1)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menjalankan pemantauan pendedahan kepada pekerja bagi bahan kimia.RM8,000.00
23-07-2018Feiti (M) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 27(3) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menghantar pekerja yang terdedah dengan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan untuk menjalankan pengawasan perubatan.RM8,000.00
19-07-2018Yanox Malaysia Sdn BhdPengilanganMajistretSek. 10( e) Dibaca bersama Sek.51 (2) Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal memastikan platform dibina dengan selamat.RM10,000.00
18-07-2018Keller Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen J12 Kuala LumpurSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan telah gagal mematuhi prosidur kerja selamat berkaitan aktiviti kerja persediaan ujian beban sehingga menyebabkan kejadian berbahaya yang melibatkan kren bergerak tumbang RM30,000.00
18-07-2018Eleplas Wood Technology Sdn BhdPengilanganMajistretPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melapor kemalangan.RM2,000.00
17-07-2018Maxiwealth Holdings SbPengilanganSesyen MukahSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan telah gagal mengadakan pengadang yang kukuh pada lubang lantai di atas pelantar pada ketinggian lebih kurang 3 meter yang menghubungkan saluran chute semasa menjalankan kerja penyelenggaraan mesin press 1A sehingga menyebabkan kematian. RM25,000.00
16-07-2018Leisure Ventures Langkawi Sdn. Bhd.HotelSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal lapor serta merta bagi kemalangan yang melibatkan patah tulang pergelangan tangan semasa menyenggara penghawa dingin.RM3,000.00
16-07-2018LTH Enterprise Sdn BhdPengilanganSesyen Kota SamarahanSek. 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal mengendalikan kren dengan suatu sijil kelayakan yang sah. RM10,000.00
09-07-2018Pembinaan Daya Teknik Sdn BhdPembinaanSesyen (2) Johor BahruSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan cara kerja yang selamat.RM12,000.00
09-07-2018C.C.L (M) Engineering Sdn BhdPembinaanSesyen (2) Johor BahruSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan cara kerja yang selamat.RM11,000.00
09-07-2018Pgeo Edible Oils Sdn BhdPembinaanSesyen (2) Johor BahruSek.17(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengadakan penyelian kerja menukar bumbung.RM10,000.00
09-07-2018Gan Fatt Forklift Machinery Sdn BhdPerkhidmatan PerniagaanSesyen (2) Johor BahruSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan semasa bekerja.RM10,000.00
09-07-2018Malaysia Smelting Corporation Bhd.PengilanganMajistret ButterwortPer. 28(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memindahkan pekerja di bahagian Furnace yang terdedah kepada bahan kimia berbahaya iaitu Arsenic seperti yang disarankan oleh OHD.RM7,500.00
09-07-2018Resin Foam Industry Sdn BhdPengilanganMajistret ButterwortPer. 28(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memindahkan pekerja di bahagian Furnace yang terdedah kepada bahan kimia berbahaya iaitu Arsenic seperti yang disarankan oleh OHD.RM7,500.00
06-07-2018Resin Foam Industry Sdn BhdPengilanganMahkamah Sesyen Kota KinabaluPer.10 (b) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengkaji semula penaksiran bertulis mengenai risiko terhasil daripada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan selepas 5 tahun.RM8,000.00
04-07-2018Hoe Heng Engineering Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal lapor serta merta bagi kemalangan yang melibatkan putus jari semasa menggunakan mesin Hydraulic Shear.RM5,000.00
02-07-2018Ann Joo Integrated Sdn BhdPengilanganSesyen Bukit MertajamPeraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Telah mengalih dan mengunakan jentera jenis lori selepas kejadian kemalangan di Pig Iron Loading Bay yang terbabit dengan kemalangan mautRM8,000.00
28-06-2018Eurosaga Sdn BhdPembinaanMajistret Jenayah 8Sek. 29(2) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan.RM2,000.00
27-06-2018Star Dream Informative PengangkutanMahkamah Sesyen Kuala TerengganuSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga menyebabkan RM8,000.00
27-06-2018Sama Kenangan Sdn BhdPembinaanMajistretSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memberi latihan berkaitan pemanduan forklift.RM5,000.00
26-06-2018Sunbay Resources Sdn. Bhd. PerlombonganMahkamah Seksyen Gua MusangSeksyen 17 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan telah gagal menyediakan tempat yang selamat sehingga mengakibatkan kematian 2 orang pekerja sub kontraktor.RM10,000.00
26-06-2018Hwa Thye Mining Sdn. BhdPerlombonganMahkamah Seksyen Gua Musang KelantanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 .Sebagai majikan telah gagal mengadakan prosedur kerja selamat bagi kerja-kerja menyelenggara mesin sehingga mengakibatkan kematian 2 orang pekerja.RM10,000.00
25-06-2018OSJ Development Sdn. BhdPembinaanSesyen KemamanSeksyen 35 (1) Akta Kilang dan Jentera 1967 (Pindaan 2006). Gagal menyerahkan kepada Inspektor notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan.RM10,000.00
25-06-2018OSJ Development Sdn. BhdPembinaanSesyen KemamanSeksyen 35 (1) Akta Kilang dan Jentera 1967 (Pindaan 2006). Gagal menyerahkan kepada Inspektor notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan.RM10,000.00
25-06-2018MF Teknik Sdn. Bhd. PembinaanSesyen KemamanSeksyen 35 (1) Akta Kilang dan Jentera 1967 (Pindaan 2006). Gagal menyerahkan kepada Inspektor notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan. RM10,000.00
25-06-2018First Class Protocol Sdn. Bhd.PembinaanSesyen Jenayah 12Sek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mematuhi notis yang dikeluarkan.RM10,000.00
07-06-2018Pembinaan Jaya Zira Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengadakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik untuk kerja-kerja menanggalkan acuan konkrit dan perancah sehingga menyebabkan kemalangan.RM5,000.00
07-06-2018Equator Engineering Sdn BhdPenyimpananMajistretPer. 5(1)(b)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melapor kemalangan.RM3,000.00
07-06-2018Pembinaan Jaya Zira Sdn. Bhd.PembinaanMajistretSek. 15(1)- AKKP 1994.Gagal mengadakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik untuk kerja-kerja menanggalkan acuan konkrit dan perancah sehingga menyebabkan kemalangan ke atas Hannan Miah.RM5,000.00
06-06-2018Sentienx Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSek. 29.Akta Kilang dan Jentera 1967. Menjalankan dandang stim tanpa drebar enjin yang bertauliahRM4,000.00
05-06-2018Ladang MuzwinPertanianMajistret Batu GajahPer. 5(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Sebagai majikan telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekrjaan Perak.RM1,000.00
04-06-2018Suntech Precision Sdn. bhd.PengilanganSesyen Bukit MertajamPer. 9(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan CHRARM5,000.00
25-05-2018Cymoo Plywood Sdn BhdPengilanganSesyenSek. 10( e) Dibaca bersama Sek.51 (2) Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal menutup lubang terbuka.RM20,000.00
21-05-2018CERAH HARMONI SDN BHDPembinaanSesyenSek.49(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mematuhi notis larangan dikeluarkanRM15,000.00
21-05-2018HANSON INDUSTRIES SDN BHDPengilanganSesyenSek.15(1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengadakan penaksiran risiko dan mengadakan langkah-langkah kawalan semasa pembersihan.RM30,000.00
18-05-2018Taipan Focus Sdn BhdPembinaanSesyen Petaling JayaSeksyen 49(1),Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Telah gagal mematuhi kehendak notis larangan yang dikeluarkan memberhentikan serta-merta aktiviti bekerja di tempat tinggi yang tidak selamat bagi aktiviti memasang papan acuan tanpa paltform kerja yang kukuh dan selamat, tepian tidak dihadang serta tiada pemberian alat perlindungan diri kepada pekerja yang boleh menyebabkan pekerja jatuh dan cedera. RM25,000.00
18-05-2018Taipan Focus Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mematuhi notis yang dikeluarkan.RM25,000.00
17-05-2018Aik Joo Can Factory Sdn BhdPengilanganSesyen ButterworthSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Tiada langkah kawalan kebisingan sehingga menyebabkan hilang pendengaran.RM13,000.00
17-05-2018Aik Joo Can Factory Sdn BhdPengilanganSesyen ButterworthPer. 7(1). Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Tidak menghantar JKKP7 selepas mendapat tahu tentang kehilangan pendengaran kepada pekerja. RM2,000.00
16-05-2018Domain Resources Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memastikan method statement pre concreating dipatuhi sehingga menyebabkan berlakunya kejadaian berbahayaRM40,000.00
16-05-2018Sapura Fabrication Sdn BhdPengilanganSesyen IpohSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Pada 16 Oktober 2017, lebih kurang jam 5.40 petang sebagai majikan telah gagal memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja terutama gagal mengadakan penenalpastian hazad, penaksiran risiko dan kawalan risiko bagi aktiviti kerja 'bevelling' menggunakan power rotator sehingga menyebabkan kemalangan mautRM23,000.00
16-05-2018Muda Paper Converting Sdn. Bhd.PengilanganMajistret JawiSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Tiada menyediakan pengadang pada jentera hingga menyebabkan kecederaan kepada pekerja.RM8,000.00
15-05-2018TITAN RITZ SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan penyeliaan terhadap kerja plaster.RM10,000.00
15-05-2018NKW CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal membuat perkiraan sebagaimana yang perlu terhadap kerja-kerja melepa plaster di tingkat 32. RM10,000.00
15-05-2018TITAN RITZ SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.31(a). AKKP 1994. Gagal melaporkan kemalangan.RM2,500.00
14-05-2018Dynaspan Furniture Sdn. Bhd.PengilanganSesyen ButterworthSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Tiada menyediakan pengadang pada jentera hingga menyebabkan kecederaan kepada pekerja.RM10,000.00
14-05-2018Dynaspan Furniture Sdn. Bhd.PengilanganSesyen ButterworthSeksyen 29 (2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melantik SHORM3,000.00
14-05-2018Amphenol TCS Sdn BhdPengilanganMajistret Bukit MertajamSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Tiada SOP bagi kerja mengeluarkan runner tersekat pada mesin ketika senggaraanRM8,000.00
14-05-2018IAV BUILDERS SDN BHDPembinaanMajistretPer. 5(1)(a)(aa). Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Pernyataan Dasar Am Keselamatan Dan Kesihatan Majikan (Pengecualian)1995. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menghantar laporan dalam borang yang diluluskan dalam masa 7 hariRM7,000.00
11-05-2018FELCRA URUS ESTATE SDN BHDPertanianMajistret BetongPer 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2005, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan telah gagal dalam masa 7 hari iaitu dalam tempoh 27 Jun 2017 sehingga 3 Julai 2017 menghantar laporan dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja bagi kemalangan yang menyebabkan maut melibatkan Lalu Nasriadi (No Paspot : A4955222) pada 27 Jun 2017 di atas KM 15, Jalan Tradewinds, Tanjung Assam, Peti Surat 2061, 95700 Betong, Sarawak .RM3,000.00
07-05-2018Ikhmas Jaya Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan prosedur kerja selamat yang lengkap bagi aktiviti kerja mengangkar menggunakan kren sehingga menyebabkan berlakunya kejadian berbahaya iaitu kren bergerak terbalik semasa melakukan kerja mengangkat tong konkrit dan hampir menghempap operator excavator yang berada di kawasan tersebut.RM25,000.00
07-05-2018Kreatiflex Construction Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memastikan kerja pre concreating yang selamat sehingga menyebabkan berlakunya kejadaian berbahayaRM30,000.00
04-05-2018Zubicon Construction Sdn. Bhd.PembinaanMajistret GeorgetownSeksyen 29 (2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal Melantik SHO.RM3,500.00
03-05-2018Sungai Kerang Development Sdn BhdPengilanganSesyen IpohSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Pada 7 Disember 2017 lebih kurang 9.35 pagi, sebagai majikan gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu terutamanya dengan tidak menyediakan pengenalpastian bahaya, analisa risiko dan langkah kawalan bagi kerja penyenggaraan Automatic Baling, Press Hydraulic Compressing and Packing Machine terutamanya kepada pekerja Mohamad Fetri Bin Sobri (Nombor kad pengenalan: 940321-08-5165) sehingga menyebabkan kemalangan.RM10,000.00
30-04-2018DINATTY (MALAYSIA) SDN BHDPengangkutanSesyen ButterworthSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.gagal menyediakan SOP untuk operasi kendalian Forklift sehingga menyebabkan kemalangan berlaku kepada pekerjanyaRM10,000.00
30-04-2018SOUTHERN BUILDERS (J) SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan cara masuk dan keluar yang selamat.RM10,000.00
30-04-2018SF CONTRACTS SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan penyeliaan untuk kerja memasang acuan.RM10,000.00
30-04-2018INDUSTRIAL CONCRETE PRODUCTS SDN BHDPengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan cara kerja selamat.RM10,000.00
30-04-2018ARAMIJAYA SDN BHDPengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan loji yang selamat.RM8,000.00
30-04-2018CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING GROUP SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal untuk menyelia operasiRM15,000.00
24-04-2018Malaysia Steel Works (Kl) BhdPengilanganSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat bagi aktiviti kerja mesin stand roller.RM10,000.00
23-04-2018TRI PACIFIC ENGINEERING SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan tempat kerja dengan selamat bagi kerja-kerja pemasangan panel.RM12,000.00
23-04-2018WCT CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan penyeliaan untuk kerja pemasangan panel kaca.RM10,000.00
23-04-2018MAJU METAL & IRON WORKSPengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal menyelenggara jentera.RM12,000.00
20-04-2018 Matrix Excelcon Sdn Bhd PembinaanSesyenSeksyen 10(c). AKKP 1994. Laluan tidak selamatRM5,000.00
19-04-2018Sipro Plastic Industries Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer 9(1),(Pendedahan Bising). Akta Kilang dan Jentera 1967.Gagal menjalankan permonitoran awalan bisingRM800.00
18-04-2018G-Pile SystemPembinaanMahkamah Sesyen Jenayah 12Seksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan kawalan secukupnya bagi menghalang risiko pekerja terjatuh ke kawasan korekan Pile CapRM45,000.00
16-04-2018POWER BOOSTER ENGINEERING SDN BHDKemudahan GasSesyen ButterworthSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan tempat kerja selamat setakat yang praktik dengan menyediakan pengadang di tepian terbuka sehingga menyebabkan kemalanganRM10,000.00
15-04-2018Southern Cable Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan HIRARC bagi kerja-kerja mengangkat bobbinRM48,000.00
15-04-2018Southern Cable Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 19 (1), Akta Kilang dan Jentera 1967.Mengendalikan jentera tanpa perakuan yang sah.RM90,000.00
15-04-2018Jyoto Work (M) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja di Mesin Yoke 17RM25,000.00
15-04-2018Jyoto Work (M) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenPer 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2005, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan dalam tempoh 7 hariRM4,000.00
15-04-2018MYM Tok Pong Sdn BhdKemudahan ElektrikMahkamah Sesyen Kuala TerengganuSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan, telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu dengan gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja membaikpulih kerosakan talian ABC3X16+25 di antara Tiang Elektrik Bernombor TAN BC 4 dengan Tiang Elektrik Bernombor TAN BC 4/3 sehingga menyebabkan kemalangan ke atas Erdiy Yunizam bin Ismail (Nombor Kad Pengenalan: 910510-03-5821).RM8,000.00
13-04-2018Nada SemajuPembinaanSesyenSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Perancah tidak selamat digunakan.RM5,000.00
13-04-2018Min Industries Sdn BhdPengilanganSesyenSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan hirarc pengoperasian jenteraRM20,000.00
13-04-2018Shin Min Quarry ConstructionsPenguarianSesyenSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan tidak mengadakan prosedur kerja selamat bagi aktiviti kerja drilling bagi tujuan menghasilkan lubang untuk meletakkan bahan letupan untuk memecahkan batu kuariRM20,000.00
13-04-2018Eltramax Services Sdn BhdPenguarianSesyenSek. 17(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat bagi aktiviti kerja drilling bagi tujuan menghasilkan lubang untuk meletakkan bahan letupan untuk memecahkan batu kuariRM20,000.00
13-04-2018Pembinaan Kct Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis yang dikeluarkan.RM10,000.00
12-04-2018Packaging Centre Services Sdn BhdPengilanganMajistretSek. 18(1)(a) (b) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan kelengkapan pengalihudaraan ekzos setempat direka bentuk mengikut spesifikasi reka bentuk serta diuji oleh jurutera profesionalRM8,000.00
11-04-2018Flexi Components (Kedah) Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menjalankan latihan setakat yang praktik kepada pekerja sehingga menyebabkan kemalangan kepada mangsa.RM30,000.00
11-04-2018Dingfeng Precision Technology Sdn. Bhd.PengilanganSesyenSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja membersihkan roller di mesin Mixing Mill Model L2-3.RM25,000.00
10-04-2018SHEN MAO SOLDER (M) SDN BHDPengilanganMajistretPer. 5(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994RM7,000.00
10-04-2018SEOUL ELECTRONICS & TELECOMUNICATION (M) SDN BHDPengilanganMajistret Bukit MertajamPer. 26(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000.Gagal menjalankan pemantauan pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan iaitu xylene.RM6,000.00
10-04-2018SEOUL ELECTRONICS & TELECOMUNICATION (M) SDN BHDPengilanganMajistret Bukit MertajamPer. 27(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000.Gagal menjalankan pengawasan kesihatan ke atas pekerja yang terdedah kepada bahan kimia yang merbahaya kepada kesihatanRM6,000.00
10-04-2018M&S ScaffoldingPembinaanSesyenSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan penaksiran risiko bagi pemasangan jaring peripheral pada perancah.RM13,000.00
10-04-2018Z & L Construction & TradingPembinaanSesyenSek. 15 Akta Kilang Dan Jentera 1967. Sebagai majikan, gagal mengadakan dan menyenggara cara masuk kedalamnya dan keluar darinya yang selamat tanpa risiko kepada semua pekerja sehingga menyebabkan kematian.RM37,000.00
09-04-2018Nissin Builders Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis yang dikeluarkan.RM20,000.00
09-04-2018Gs Paper And Packaging Sdn BhdPengilanganSesyenSek. 17(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan menjalankan penyeliaan bagi aktiviti kerja menampal dan membaiki bumbung yang bocor sehingga berlaku kemalangan maut.RM35,000.00
05-04-2018Riverstone Resources Sdn BhdPengilanganSesyenPeraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyedia dan menyimpan suatu pelan kecemasan tapak yang dikemaskini dan mencukupi yang ,e,perincikan cara menangani kemalangan besar di tapak yang dijalankanRM35,000.00
03-04-2018Wct BerhadPembinaanSesyenSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan penaksiran risiko bagi pengendalian dan penggunaan mesin cerucuk di dalam tapak pembinaan sehingga menyebabkan kemalangan. RM25,000.00
03-04-2018Fe Magnet Wire (Malaysia) Sdn BhdPengilanganMajistretPer. 26(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan chemical exposure monitoring.RM4,000.00
02-04-2018Nakagawa Rubber Industries Sdn BhdPengilanganSesyenSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat aktiviti kerja-kerja baik pulih komponen berputar di mesin plastic rubber slicingRM20,000.00
02-04-2018Barcon Industries Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis yang dikeluarkan.RM15,000.00
02-04-2018Hab Construction Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 19(1) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Mengendalikan jentera tanpa perakuan kelayakan yang sahRM12,000.00
02-04-2018Mal Profile Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis yang dikeluarkan.RM15,000.00
02-04-2018Ck Cheah Engineering Works Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis yang dikeluarkan.RM10,000.00
28-03-2018Pancaran Ilham Engineering Sdn BhdPembinaanKuala TerengganuPeraturan 74(1) - Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan). AKJ 1967. Gagal untuk mengadakan langkah-langkah kawalan pemasangan perancah yang selamat kerana didapati tiada penyelenggaraan dibuat dan tiada pemeriksaan berkala perancah.RM1,000.00
28-03-2018Jack In Pile (M) Sdn BhdPembinaanKuala TerengganuPeraturan 25(1)- Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan). AKJ 1967. Gagal melantik seorang penyelia keselamatan tapak bina. RM1,500.00
27-03-2018Egi Construction Sdn BhdPembinaanSesyenSek. 49(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mematuhi notis yang dikeluarkan.RM35,000.00
23-03-2018LONGI (KUCHING) SDN BHDPengilanganSesyen KuchingSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan pekerjanya yang sedang bekerja sehingga telah menyebabkan dua orang pekerjanya bernama Liang Lu (No Paspot : E92716752) dan Qhairul Abdah Bin Mohd Firdaus Foo (No KPT : 940614-13-5189) maut akibat letupan dan kebakaran disebabkan tiada pengadaan maklumat pengoperasian mesin Ingot Crystal Puller A47. RM50,000.00
21-03-2018Thong Eik Masterbatch Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer 26(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan pemantauan pendedahan kepada pekerja bagi bahan kimia BKK iaitu Calcium CarbonateRM2,000.00
21-03-2018Thong Eik Masterbatch Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer 26(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menjalankan pemantauan pendedahan kepada pekerja bagi bahan kimia BKK iaitu Titanium DioxideRM2,000.00
19-03-2018LONGI (KUCHING) SDN BHDPengilanganSesyen KuchingSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerjanya termasuk Mohammad Nazif bin Abu Bakar (No KPT: 930830-13-5985) disebabkan pengadaan sistem kerja yang selamat iaitu kandungan prosedur kerja selamat dalam bentuk bertulis yang diadakan tidak mencukupi bagi aktiviti set-up yang melibatkan calibration pada mesin crystal puller di bahagian Furnace Puller.RM25,000.00
19-03-2018JACK EDWARD JAUM (NO KPT: 520805-13-5551) PengilanganMajistret Kota SamarahanSeksyen 24 (1)(a), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Telah gagal selaku operator kren yang berdaftar dengan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia (No Pendaftaran Kompetensi Operator Kren SW/12/OK/02/77) yang tempoh sah laku masih sah iaitu sehingga 1hb April 2018 telah gagal sebagai seorang pekerja menjalankan kewajipannya untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dirinya dan orang lain yang telah terjejas oleh tindakannya semasa bekerja termasuk kepada Muhammad bin Bake (No. KPT: 680807-13-5187) yang di hempap oleh salah satu kelengkapan pada kren iaitu pemberat auxillary hook block dan Helen Sima Anak Gilbert Guntin (No. KPT: 770209-13-5020) di hempap oleh bahagian hujung boom kren sehingga kedua-dua pekerja maut akibat outrigger kren tidak dikeluarkan dengan sepenuhnya sebelum di operasikan sehingga menyebabkan kren tumbang di Concrete Batching Plant beralamat Plot A on Parent Lot, Lot 2077, Block 2 Samarahan Land District, Kota Samarahan, Sarawak di mana penghuninya adalah syarikat LTH Enterprise Sdn Bhd (No Daftar Syarikat: 501824-A).RM500.00
15-03-2018Besgrade Products Sdn. Bhd.PengilanganMajistretSeksyen 29(2), Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menggajikan Pegawai Keselamatan dan KesihatanRM4,000.00
14-03-2018Domain Resources Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret 8Per 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2005, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melaporkan kejadian berbahaya dengan serta mertaRM5,000.00
14-03-2018Domain Resources Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret 8Per 9 Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2005, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Menggangu dan mengusik kawasan tempat kejadian tanpa kebenaran pihak jabatanRM8,000.00
12-03-2018Syarikat Perusahaan Kelapa Sawit Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen Batu PahatSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan Prosedur Kerja Selamat.RM14,000.00
12-03-2018Mamee-Double Decker Distribution (M) Sdn. Bhd.Perdagangan BorongSeksyen Batu PahatSek.15(1). AKKP 1994.Gagal memberikan latihan untuk kerja-kerja menindahkan barang.RM8,000.00
12-03-2018SJ Classic Industries Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen Batu PahatSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat.RM10,000.00
09-03-2018Broadgate Engineering (M) Sdn. Bhd.PembinaanSesyen IpohSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 8 ogos 2017 lebih kurang jam 9.00 malam, sebagai majikan telah gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu terutama Chan Yin Siong (No KP: 730311-06-5309) iaitu gagal mengadakan SOP bagi aktiviti kerja pengorekan dan penimbusan saluran talian paip gas asli sehingga mengakibatkan kemalangan.RM30,000.00
08-03-2018Soon Kitchen Equipment Sdn. Bhd.Perdagangan RuncitSeksyen SegamatSek.15(1). AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan semasa bekerja.RM15,000.00
01-03-2018Tower Regency Hotel & Apartments Sdn. Bhd.HotelMajistret IpohPer 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 24 Okt 2017 hingga 26 Okt 2017 sebagai majikan telah gagal dengan serta-merta membertitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada, bagi kematian pekerja kamu iaitu Mohammad Izzat Aiman bin Shari @ Shaari (No. KP. 960330-08-5317) yang maut terjatuh dari bumbung semasa sedang bekerja pada 24 Okt 2017RM1,000.00
28-02-2018Kuantan Port ConsortiumPenyimpananSesyenSeksyan 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memastikan setakat yang praktik KKP terhadap selain pekerjanyaRM18,000.00
28-02-2018Kuantan Port ConsortiumPenyimpananSesyenSek. 17 dibaca bersama sek. 19 , AKKP 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik KKP terhadap selain pekerjanya.RM18,000.00
21-02-2018Kilang Sawit Muar BhdPengilanganSeksyen MuarSek.15(1). AKKP 1994. Gagal menyediakan kerja selamat.RM20,000.00
20-02-2018HK GUA MUSANG SDN BHDPengilanganSesyen Gua MusangSek.15(1). AKKP1994. Gagal menyenggara loji yang selamat.RM5,000.00
14-02-2018Shorubber (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengadakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik bagi kerja-kerja LPG tank dismantle sehingga menyebabkan kemalangan kepada Lee Geik ChayRM10,000.00
14-02-2018Shorubber (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretSek. 15(1)- AKKP 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik bagi kerja-kerja LPG tank dismantle sehingga menyebabkan kemalangan kepada Lee Geik Chay.RM10,000.00
14-02-2018Jala Emas DevelopmentPembinaanMahkamah Majistret DungunSeksyen 35(1) AKJ 1967. Gagal menyerahkan kepada Pemeriksa notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan dalam tempoh tidak lebih tujuh hari daripada permulaan operasi pembinaan RM2,500.00
13-02-2018Sungei Kahang Palm Oil Mill Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen KluangSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat.RM18,000.00
07-02-2018KILANG SAWIT MALPOM INDUSTRIES BHDPengilanganMajistrett, JawiPer. 27(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 RM5,000.00
07-02-2018KILANG SAWIT MALPOM INDUSTRIES BHDPengilanganMajistret JawiPer. 27(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan gagal untuk mengemukakan rekod pengawasan secara bertulis rekod pengawasan kesihatan disenggara dengan baik.RM5,000.00
06-02-2018Syarikat BernasPenyimpananSesyenPer.10, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal kemukakan Laporan Dokumen Operasi Selamat. RM20,000.00
06-02-2018Allied Precision Manufacturing (M) Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal menyelenggara receiver sensor.RM6,000.00
06-02-2018Konsortium Ipmines Merz Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994.Gagal membuat perkiraan sebagaimana yang perlu untukkerja-kerja merombak pelantar.RM20,000.00
06-02-2018Bumi Hijau Food Industries Sdn BhdPengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat.RM10,000.00
06-02-2018Apollo Food Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan cara kerja yang selamat.RM10,000.00
06-02-2018Boon & Cheah Stell Pipes Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat.RM15,000.00
05-02-2018Santarli Sdn BhdPembinaanSeksyen (2) Johor BahruSek.15(1). AKKP 1994. Gagal mengadakan penyelian tempat kerja selamat.RM15,000.00
05-02-2018Kiswire Cord Sdn BhdPengilanganSeksyen (2) Johor BahruSek.10 f (a). AKKP 1994.Gagal memastikan kotak yang mengandungi spool disusun dengan stabil dan mencegah apa-apa keruntuhan di ruang simpan.RM15,000.00
02-02-2018SUNWAY IFM SDN BHDPengilanganSesyen, ButterworthPer. 7(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Majikan gagal untuk mengemukakan kepada JKKP borang JKKP 5 RM6,000.00
02-02-2018SUNWAY IFM SDN BHDHarta TanahSesyen ButterworthPer. 7(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan gagal untuk mengemukakan kepada JKKP borang JKKP 5.RM6,000.00
01-02-2018CDAH CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanSesyen, Kota BharuSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan cara kerja selamat RM5,000.00
01-02-2018CDAH CONSTRUCTION SDN BHDPembinaanSesyen Kota BharuSek.15(1). AKKP1994. Gagal mengadakan cara kerja selamat.RM5,000.00
26-01-2018Big DonutbakingRestoranMajistret 8Per. 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang menyebabkan mengalami kecederaan badan yang serius yang menghalangnya daripada mengikuti pekerjaan biasanya selama lebih empat hari kalender dalam borang yang diluluskan. RM3,000.00
26-01-2018Big DonutbakingRestoranMajistret 8Per. 5(2) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.RM3,000.00
25-01-2018HUHTAMAKI FOODSERVICES SDN BHDPengilanganSesyen, ButterworthSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Majikan gagal menyediakan SOP untuk aktiviti pengendalian jentera Froming Cup sehingga menyebabkan kemalangan RM10,000.00
25-01-2018HUHTAMAKI FOODSERVICES SDN BHDPengilanganSesyen ButterworthSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan gagal menyediakan SOP untuk aktiviti pengendalian jentera Froming Cup sehingga menyebabkan kemalangan. RM10,000.00
24-01-2018Nei Yew Choi TradingPerkhidmatan PerniagaanMajistret 8Per. 5(1)(a)(bb), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengemukakan borang JKKP 6 dalam masa 7 hari. RM6,000.00
24-01-2018Nei Yew Choi TradingPerkhidmatan PerniagaanMajistret 8Per. 5(1)(a)(bb) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.RM6,000.00
19-01-2018Excellent Machinery & Auto Supplies (Senawang) Sdn BhdPengilanganSesyenSeksyen 15. AKKP 1994. Gagal menyediakan prosedur kerja selamatRM5,000.00
19-01-2018QL Poultry FarmsPengilanganSesyenSeksyen 15. AKKP 1994. Gagal membuat SOPRM10,000.00
11-01-2018Jejaka Timber Industries Sdn. Bhd.PengilanganMajistret, GrikPer. 5(1)(bb), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Di antara 16/02/2016 hingga 23/02/2016 telah gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja kamu iaitu Ranju Hossainu (no. passport: F0867947) yang berlaku pada 15/02/2016 lebih kurang jam 1.30 petang. RM500.00
11-01-2018TKN Calsium Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistrett, Batu GajahPer.21(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan) 1996 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan dalam tempoh yang ditetapkan tidak kurang daripada 3 bulan sekali. RM2,500.00
11-01-2018Loo Liong TiamPengilanganMajistretPer 9(1), Akta Kilang dan Jentera 1967. Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising). Gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awalan bunyi bising kepada pekerjaRM400.00
11-01-2018Jejaka Timber Industries Sdn. Bhd.PengilanganMajistret GrikPer. 5(1)(bb)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal lapor serta merta kemalangan.RM500.00
11-01-2018TKN Calsium Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistret Batu GajahPer. 21 (1)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan) 1996 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan dalam tempoh yang ditetapkan tidak kurang daripada 3 bulan sekali.RM2,500.00
11-01-2018Loo Liong TiamPengilanganMajistretPer.9(1) - Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising), AKJ 1967. Gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awalan bunyi bising kepada pekerjaRM400.00
10-01-2018PETRONAS CARIGALI SDN. BHD.PengilanganKemamanSeksyen 15(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja ?remove and install grating? di Platform sehingga menyebabkan kemalangan ke atasnya.RM55,000.00
09-01-2018SYARIKAT SESCO BERHADKemudahan ElektrikSesyen, Sri AmanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerjanya sehingga telah menyebabkan seorang pekerja bernama Tan Phang Ee (No KPT : 820813-13-5775) maut akibat terkena renjatan elektrik disebabkan tiada penyeliaan ke atas kerja menukar cross arm yang rosak yang telah dilakukan pada 2 Ogos 2016, lebih kurang jam 5:15 petang di Duri Bangat Lidong, Betong, Sarawak. RM25,000.00
09-01-2018Syarikat Sesco BerhadKemudahan ElektrikSesyen Sri AmanSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerjanya sehingga telah menyebabkan kematian akibat terkena renjatan elektrik.RM25,000.00
08-01-2018SAGEMAL TERAS SDN BHDPembinaanMajistret, JeliSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan cara kerja selamat RM8,000.00
08-01-2018SAGEMAL TERAS SDN BHDPembinaanMajistrett, JeliSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997. Gagal mengambil kerja seorang pegawai keselamatan dan kesihatan RM4,000.00
08-01-2018WIJAYA DAYA SDN BHDPembinaanSesyen, Kota KinabaluSeksyen 49(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi NOTIS LARANGAN 2A:074597. RM15,000.00
08-01-2018METRO GLIDE SDN BHDPerkhidmatan PerniagaanSesyen, KuchingSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja sehingga telah menyebabkan seorang pekerja bernama Nazid Bin Malini (No KPT: 950327-13-5513). RM40,000.00
08-01-2018Wijaya Daya Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 49(2) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis larangan.RM15,000.00
08-01-2018Metro Glide Sdn BhdPerkhidmatan PerniagaanSesyen KuchingSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja sehingga telah menyebabkan kemalangan maut. RM40,000.00
08-01-2018SAGEMAL TERAS SDN BHDPembinaanMajistret JeliSek.15(1). AKKP1994. Gagal membekal PPE kepada pekerja. RM8,000.00
08-01-2018SAGEMAL TERAS SDN BHDPembinaanMajistret JeliSek.29(2). AKKP1994 dibaca bersama perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997. Gagal mengambil kerja seorang pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO).RM4,000.00
04-01-2018ZECON BHDPembinaanSesyen, KuchingSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerja kamu dengan gagal menyediakan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang menyebabkan kemalangan seorang pekerja bernama Cartono (No Paspot : A4188144). RM20,000.00
04-01-2018Zecon BhdPembinaanSesyen KuchingSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerja kamu dengan gagal menyediakan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang menyebabkan kemalangan seorang maut. RM20,000.00
03-01-2018Langkasuka Point Sdn. Bhd.PembinaanMajistret Per. 24, Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan) Akta Kilang dan Jentera 1967.Gagal memastikan orang yang bekerja memakai topi keselamatan. RM2,000.00
02-01-2018LINTASAN KORPORAT SDN BHDPembinaanSesyen, Kota KinabaluSeksyan 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan keselamatan bukan pekerja semasa bekerja. RM40,000.00
02-01-2018OSCACOM SDN BHDPembinaanSesyen, Kota KinabaluSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memberi sebarang maklumat, arahan & latihan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan pekerjanya yang sedang bekerja. RM25,000.00
02-01-2018Lintasan Korporat Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 17 (1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan keselamatan bukan pekerja semasa bekerja.RM40,000.00
02-01-2018Oscacom Sdn BhdPembinaanMahkamah Sesyen Kota KinabaluSek. 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memberi sebarang maklumat, arahan & latihan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan pekerjanya yang sedang bekerja.RM25,000.00
05-04-2016Tastiway Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa) dan (bb)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. (Bal Bahadur Thapa). RM1,000.00
05-04-2016Tastiway Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa) dan (bb)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. (Mohd Nurizzat Bin Othman). RM1,000.00
04-04-2016Pancaran Ilham Engineering Sdn BhdPembinaanSeksyen 35(1), Akta Kilang Dan Jentera 1967. Sebagai Kontraktor Di Cadangan Pembinaan Skim Bercampur Bagi Perumahan Teres Satu (1) Lapis Untuk Lot PT 5889 - PT 5901 & PT 5902 (26 Unit) Di Kampung Banggol Peradong, Mukim Belara, Daerah Kuala Terengganu, Terengganu Yang Melakukan Operasi Pembinaan, Dalam Tempoh Tidak Lebih Tujuh Hari Daripada Permulaan Operasi Berkenaan Telah Gagal Menyerahkan Kepada Pemeriksa Notis Bertulis Dalam Bentuk Yang Ditetapkan. RM2,500.00
04-04-2016SHORUBBER (M) SDN BHDPengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Telah gagal menyediakan peralatan Kelengkapan Pelindung Diri kepada pekerja dan telah melanggar Standard Operation Procedure (SOP) seperti yang yelah ditetapkan ketika melakukan kerja-kerja mengendalikan bahan kimia di tempat kerja. Telah gagal menyediakan peralatan Kelengkapan Pelindung Diri kepada pekerja dan telah melanggar Standard Operation Procedure (SOP) seperti yang yelah ditetapkan ketika melakukan kerja-kerja mengendalikan bahan kimia di tempat kerja. RM5,000.00
01-04-2016F.Y. Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menghantar laporan kepada pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dalam tempoh 7 hari tentang kemalangan yang menyebabkan kecederaan yang berlaku ke atas pekerja kamu Gambhir Sing Dala (No. Pssport: 4245664). RM2,500.00
22-03-2016Daya CMT Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) -Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal mencegah berlakunya hentakan kepala pada slab sehingga menyebabkan kematian . RM15,000.00
21-03-2016SKB SHUTTERS MANUFACTURING SDN BHD PengilanganSeksyen 29(2)- Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Mengambil Kerja Sho. RM1,000.00
16-03-2016Sinora Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal Melaporkan Kemalangan Maut Serta-Merta Kepada Jkkp. RM5,000.00
16-03-2016Sinora Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal Dalam Masa 7hari Hantar Laporan Kemalangan. RM5,000.00
16-03-2016Rhong Khen Timbers Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Sebagai majikan di Lot 5222, Kawasan Perindustrian Ajil, Fasa 2, Mukim Tanggal, 21800 Hulu Terengganu telah gagal memberitahu dan melaporkan kemalangan pekerjaan yang menimpa Mohd Zulkurnin Bin Sulong (No. K/p: 910326-11-5645) yang menghalang beliau menjalankan tugas selama lebih daripada empat hari kalendar pada tarikh pada tarikh 10/09/2015. RM1,800.00
15-03-2016Luster Precision Eng. Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa) dan (bb)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM1,500.00
15-03-2016Million Interwork Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa) dan (bb)Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM1,500.00
14-03-2016Wijaya Bandar Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 10(e) - Akta Kilang dan Jentera 1967. Platform dibina dengan selamat bagi mengelak orang risiko terjatuh. RM8,000.00
11-03-2016Tiara Contours Sdn BhdPembinaanPer 5(1)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Tidak melaporkan kemalangan dengan serta-merta. RM3,000.00
11-03-2016Siab (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis (2a 009904) yang Dikeluarkan Pada 23/03/2016. RM20,000.00
11-03-2016MCB Industries Sdn. Bhd.PembuatanSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941994. Gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya termasuklah Manbir Chaudhary (No. Passport: 05556277) terutamanya gagal menyediakan cara kerja selamat bagi proses kerja penukaran pisau di dalam jentera trapezium mill sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius. RM40,000.00Gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya termasuklah Manbir Chaudhary (No. Passport: 05556277) terutamanya gagal menyediakan cara kerja selamat bagi proses kerja penukaran pisau di dalam jentera trapezium mill sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius. RM40,000.00
10-03-2016Ladang Petri Tenggara Sdn BhdPeladanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Pengangkutan Yang Selamat Untuk Ke Tempat Kerja. RM10,000.00
10-03-2016Everwin Plastic Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 10(b) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Di antara 16 Julai 2013 hingga 20 Oktober 2015 majikan telah gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan setelah 5 tahun telah berlalu sejak penaksiran terakhir dilakukan pada 15 Julai 2008. RM3,000.00Di antara 16 Julai 2013 hingga 20 Oktober 2015 majikan telah gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan setelah 5 tahun telah berlalu sejak penaksiran terakhir dilakukan pada 15 Julai 2008. RM3,000.00
09-03-2016Bumi Suria Ventures Sdn BhdPertanianSeksyen 15(2)(b) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal utk menyediakan SOP sewaktu berlaku kerosakan pd jentera(lori pembawa buah sawit)(Wolf 21). RM5,000.00
09-03-2016Wawasan 33 Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan tempat kerja selamat hingga menyebabkan kematian. RM30,000.00
09-03-2016BM City Capital Sdn BhdPembinaanSeksyen 19(1)- Akta Kilang dan Jentera 1967. Kendalikan jentera tanpa perakuan kelayakan yang sah. RM10,000.00
09-03-2016BM City Capital Sdn BhdPembinaanSeksyen 10(e)- Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal ditutup dengan rapat-rapat batau dipagar dengan kukuh setiap tingkat. RM10,000.00
09-03-2016Era Alpha Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1)- Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur penyelenggaraan kren bergerak. RM10,000.00
09-03-2016Chuan Un Chye Sdn BhdPembinaanSeksyen 21- Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal meemriksa swing lock pin pada boom kren bergerak. RM10,000.00
09-03-2016RB City Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2)- Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. tiada pegawai keselamatan dan kesihatan yang kompeten. RM2,000.00
08-03-2016Akitiara Industri Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 9(1),Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menjalankan Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan (Gagal Menjalankan Chra (Isoprophyl Alcohol - Cas #: 67-63-0). RM6,000.00 Penjara:6 Bulan
07-03-2016Laubros Holdings (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan tempat kerja selamat hingga menyebabkan kematian. RM20,000.00
05-03-2016Siat Yun safety Glass Sdn BhdPengilanganPeraturan 9(1), Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000Gagal menjalankan penaksiran bertulis mengenai risiko yang terhasil daripada bahan kimia. RM3,000.00
03-03-2016EVERGREEN RUBBERWOOD PRODUCTS SDN BHDPengilanganPeraturan 5(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan berkaitan kemalangan RM2,000.00
03-03-2016Kilang Mee Lung Far Sdn BhdPengilanganSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967. Mengendalikan Seunit Dandang Stim Tanpa Sijil Perakuan Kelayakan Yang Sah. RM15,000.00
03-03-2016Kilang Mee Lung Far Sdn BhdPengilanganSeksyen 29(1) Akta Kilang dan Jentera 1967. Seunit Dandang Stim Dikendalikan Oleh Drebar Tidak Kompeten. RM5,000.00
02-03-2016Comfort Rubber Gloves IndustriesPembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(j) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM900.00
02-03-2016Riverstone Resources Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(j) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM1,000.00
02-03-2016Libaas Logistic Sdn. Bhd.PengangkutanSeksyen 16 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menyediakan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula pernyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja. RM2,000.00
29-02-2016Lotte Chemical Titan (M) Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengkoordinasi kerja-kerja penyelenggaraan. RM15,000.00
29-02-2016Lotte Chemical Titan (M) Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(3)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal melaporkan kematian pekerja akibat kemalangan. RM5,000.00
22-02-2016Tenaga Nasional BerhadKemudahanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja pekerjanya. RM22,000.00
22-02-2016TH WOOD PRODUCTS TRADINGPengilanganPeraturan 5(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, . Gagal dengan serta merta memberitahu pejabatJabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada kaitan dengan kemalangan yang menyebabkan kecederaan serius RM1,000.00
22-02-2016YLI Industry Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(g) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Tidak mengambil kerja seorang orang kompeten sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. RM4,500.00
22-02-2016ARGA BAHAGIA KUARI SDN BHDPengkuarianSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyenggara loji dan sistem kerja yang setakat yang praktik,selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan dan kebajikan pekerja. RM5,000.00
19-02-2016Aalborg Portland MalaysiaPembuatanPeraturan 7(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Di antara 14 Mei 2014 hingga 28 September 2015 sebagai majikan telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada Pejabat JKKP yang terdekat mengenai penyakit pekerjaan, kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan yang berlaku ke atas pekerja kamu Ramesh Kumar a/l Gopalan (No. K/P: 670812-08-6245). RM9,000.00
19-02-2016Aalborg Portland MalaysiaPembuatanPeraturan 7(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Di antara 14 Mei 2014 hingga 28 September 2015 sebagai majikan telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada Pejabat JKKP yang terdekat mengenai penyakit pekerjaan, kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan yang berlaku ke atas pekerja kamu Ahmad Zawari Bin Abdul Rahman (No. K/P: 631010-08-5679). RM9,000.00Di antara 14 Mei 2014 hingga 28 September 2015 sebagai majikan telah gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan kepada Pejabat JKKP yang terdekat mengenai penyakit pekerjaan, kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan yang berlaku ke atas pekerja kamu Ahmad Zawari Bin Abdul Rahman (No. K/P: 631010-08-5679). RM9,000.00
16-02-2016Perunding R & R SepakatPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1995. Gagal Menyediakan Tempat Kerja Yang Selamat Sehingga Pekerja Maut Di Tempat Kerja. RM2,500.00
16-02-2016Chee Kiang Crane ServicePerkhidmatan perniagaanSek. 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Tiada sop untuk kerja-kerja penyimpanan dan penyimpanan fly-jib crane. RM15,000.00
15-02-2016BENUA LIPUTAN SDN BHDPengilanganPeraturan 5(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada kaitan dengan kemalangan yang menyebabkan kecederaan serius. RM3,000.00
07-02-2016GTL Engineering & Piping PengilanganPeraturan 5(1)(a)(bb), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal melaporkan kemalangan dengan borang ditetapkan dalam tempoh 7 hari. RM2,500.00
01-02-2016Adventist Hospital and Clinical ServicesPerkhidmatanPeraturan 7(1)(b)(ii) - Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam perindustrian) 1996. Gagal mengemukakan Borang Pemberitahuan Industri bagi penyimpanan 2 tangki GPC. RM2,000.00
31-01-2016Kejuruteraan Kitaki Padu Sdn BhdPembinaanSeksyen 35(1), Akta Kilang dan Jentera 1967. Sebagai kontraktor di Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Kecacatan Pada ?UPVC Groove Line? di Dinding Luaran Kuarters Kelas F untuk Cadangan Pembangunan Kem Pasukan Simpanan Persekutuan (PSP6) di atas Lot PT7159, Mukim Alor Limbat, Pekan Wakaf Tapai, Daerah Marang, Terengganu Darul Iman (Pakej 1) yang melakukan operasi pembinaan, dalam tempoh tidak lebih tujuh hari daripada permulaan operasi berkenaan telah gagal menyerahkan kepada Pemeriksa notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan. RM2,500.00
31-01-2016Kejuruteraan Kitaki Padu Sdn BhdPembinaanPeraturan 25 (1) Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Sebagai kontraktor utama tapak bina di Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Kecacatan Pada ?UPVC Groove Line? di Dinding Luaran Kuarters Kelas F untuk Cadangan Pembangunan Kem Pasukan Simpanan Persekutuan (PSP6) di atas Lot PT7159, Mukim Alor Limbat, Pekan Wakaf Tapai, Daerah Marang, Terengganu Darul Iman (Pakej 1) telah gagal melantik seorang penyelia keselamatan tapak bina separuh masanya yang menghabiskan masanya sekurang-kurangnya lima belas jam seminggu khusus mengenai pengawasan keselamatan dan menggalakkan tatakerja yang selamat amnya di tapak bina. RM1,000.00Sebagai kontraktor utama tapak bina di Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Kecacatan Pada ?UPVC Groove Line? di Dinding Luaran Kuarters Kelas F untuk Cadangan Pembangunan Kem Pasukan Simpanan Persekutuan (PSP6) di atas Lot PT7159, Mukim Alor Limbat, Pekan Wakaf Tapai, Daerah Marang, Terengganu Darul Iman (Pakej 1) telah gagal melantik seorang penyelia keselamatan tapak bina separuh masanya yang menghabiskan masanya sekurang-kurangnya lima belas jam seminggu khusus mengenai pengawasan keselamatan dan menggalakkan tatakerja yang selamat amnya di tapak bina. RM1,000.00
28-01-2016Segamat Panel Boards Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan tempat kerja selamat untuk pekerjanya sehingga menyebabkan kematian. RM20,000.00
27-01-2016Rjb Iskandar EnterprisesPengilanganSek. 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan , setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya dengan tidak mengadakan pks bagi aktiviti penyusunan dan penyimpanan girder. RM15,000.00
26-01-2016Salini Malaysia Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan pengusahaan kamu dengan cara memastikan, setakat yang praktik, bahawa orang-orang lain, yang bukan pekerja kamu, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan kamu itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan dan kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan kamu itu termasuklah termasuk Md Ismail (No. Passport: F0093911) terutamanya gagal menyediakan cara kerja selamat bagi proses kerja scalling di dalam terowong di tapak bina Projek Hidroelektrik Ulu Jelai, Ringlet, 39200 Cameron Highlands, Pahang sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM4,500.00
26-01-2016Salini Malaysia Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar leporan tentang kemalangan dalam boring yang diluluskan bagi pekerja Md Ismail (No. Passport: F0093911). RM25,000.00
26-01-2016Alumeco Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Orang Lain . RM10,000.00
25-01-2016Keller (M) Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menyediakan perkiraan risiko terhadap tanah jerlus sehingga menyebabkan maut. RM35,000.00
25-01-2016Sabah Forest Industries Sdn BhdPengilanganSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Menjalankan Penyeliaan Sebagaimana Yang Perlu Untuk Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Pekerjanya Yang Sedang Bekerja. RM25,000.00
25-01-2016Sabah Forest Industries Sdn BhdPengilanganSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pemasangan Pagar Kukuh Pada Jentera.RM25,000.00
24-01-2016Liftecmal Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menjalankan penyeliaan terhadap aktiviti kerja berkaitan penyelenggaraan ke atas mesin angkat penumpang sehingga membawa kemalangan maut. RM9,000.00
23-01-2016Mcc Overseas (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menjalankan penyeliaan terhadap aktiviti kerja berkaitan penyelenggaraan ke atas mesin angkat penumpang sehingga membawa kemalangan maut
22-01-2016Bukit Tinggi ConstructionPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja pekerjanya. RM8,000.00
21-01-2016Fine Rhythm Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb) - Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal melaporkan kemalangan maut dalam tempoh 24 jam RM7,000.00
21-01-2016Guper Integrated Logistics Sdn. BhdPerkhidmatan perniagaanSek. 30, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja
20-01-2016Ewe Lee Development Sdn. Bhd.PertanianPeraturan 5(2) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal menghantar laporan kepada pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam boring yang diluluskan tentang kemalangan berbangkit daripada kerja yang melibatkan pekerja kamu Mohd Nor Nofiah (No. K/P: 550420-08-6039) yang menghalangnya mengikuti pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat hari kalendar. RM1,200.00
20-01-2016Bras Ventures Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal mengambil kira risikokerja dengan tidak membuat kawalanyang secukupnya semasa kerja penarikan kabel elektrik. RM6,000.00
19-01-2016Morisem Sdn BhdPengilanganSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Menjalankan Penyeliaan Sebagaimana Yang Perlu Untuk Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Pekerjanya Yang Sedang Bekerja. RM20,000.00
19-01-2016United Plantations BerhadPembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua kamu termasuk Ramesh Bharti (No. Passport: L 1655053) terutamanya dengan tidak menyediakan tempat kerja selamat iaitu loose fruits return conveyor yang tidak diadang dengan sempurna sehingga menyebabkan kemalangan maut.
19-01-2016Vme Material Handling Sdn BhdPengilanganSek. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan , setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja orang-orang lain yang bukan pekerjanya dengan tidak mengadakan pks bagi aktiviti penyusunan dan penyimpanan girder. RM20,000.00
19-01-2016Puspajaya Aluminium Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb) - Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal melaporkan kemalangan ke tasa pekerja yang berlaku di tempat kerja. RM3,500.00
18-01-2016Key Profile Sdn BhdPembinaanSeksyen 29, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal melantik seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan. RM3,000.00
17-01-2016Ywc Engineers And Constructors Sdn BhdPembinaanSek. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal mematuhi nop - gagal mengadakan sistem kawalan, penyeliaan dan penguatkuasaan khususnya bekerja di tempat tinggi (kerja-kerja ikat besi, pemasangan acuan & perancah) RM25,000.00
15-01-2016Zfront Venture Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya dengan tidak mematuhi Prosedur Kerja Selamat (SOP) bagi kerja rombakan kren menara bernombor pendaftaran PMA 17296 di tapak bina RM4,000.00
11-01-2016Interia Sdn BhdPembinaanSeksyen 20(1)(b), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengenalpasti kerosakan load cell sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM15,000.00
11-01-2016Innosin Technologies Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penaksiran risiko. RM20,000.00
11-01-2016OTIS Elevator Company (M) Sdn BhdPembinaanSeskyen 15(1) , Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan cara kerja yang selamat. RM35,000.00
11-01-2016Aston Star Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjanya. RM30,000.00
11-01-2016Sabah Forest Industries Sdn BhdPengilanganSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akkp Tidak Menjalankan Penyeliaan Sebagaimana Yang Perlu Untuk Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Pekerjanya Yang Sedang Bekerja. RM13,000.00
10-01-2016MCC Overseas (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyelia kerja-kerja memindahkan hollow core slab sehingga menyebabkan kemalangan maut RM25,000.00
07-01-2016SsangYong Engineering & Construction Co. Ltd.PembinaanPer. 5(1)(a)(aa) dan (bb)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal dengan serta merta memberitahu mengenai kemalangan maut kepada pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada RM1,500.00
07-01-2016Rimbaco Sdn BhdPembinaanPer 5(1)(aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal melaporkan kejadian berbahaya berkenaan cairan konkrit yang tumpah RM5,000.00
07-01-2016Rimbaco Sdn BhdPembinaanPeraturan 29(1) Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Gagal memastikan acuan yang dibina dengan selamat RM1,000.00
06-01-2016Senga Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM40,000.00
06-01-2016Senga Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengambil orang kompiten sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. RM5,000.00
06-01-2016NVM Safety & Health Consultancy ServicePembinaanSeksyen 20(3), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan perancah yang dipasang selamat digunakan sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM15,000.00
06-01-2016Hab Construction Sdn Bhd PembinaanSek. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Mematuhi Arahan Di Dalam Notis Larangan. Notis Tidak Dibatalkan. RM15,000.00
03-01-2016Panzana Enterprise Sdn BhdPembinaanSek. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal mematuhi notis yang dikeluarkan pada 2/10/2014 - kerja di cs (hand-dug caisson). RM25,000.00
03-01-2016Syarikat Sribima Sdn BhdPengangkutanPeraturan 5(1)(a)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan) . Gagal dalam masa 7 hari melapor kemalangan di dalam borang yg diluluskan. RM2,500.00
02-01-2016Ban Seng Lee Industries Sdn BhdPengilanganSek. 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Tidak mengambil kerja sho. RM3,000.00
24-12-2015Sim Huat Mobile Crane Eng. Sdn. Bhd.PembinaanPer. 5(1)(a)(aa) dan (bb), NADOPOD 2004 AKKP 1994. Gagal dengan serta merta memberitahu mengenai kemalangan maut kepada pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada. RM800.00
27-11-2015Masfloor Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1) AKKP 1994 . Gagal menyediakan maklumat berkaitan prosedur kerja selamat bagi kerja-kerja mengulung tikar getah kepada pekerjanya. RM7,000.00
16-11-2015Malaysia Steel Works (Kl) BhdPengilanganSek. 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal mewujudkan satu sistem kerja selamat dan penaksiran risiko bagi kerja-kerja membuka hose coupling. RM10,000.00
23-10-2015Salini Malaysia Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) AKKP 1994 . Gagal menjalankan pengusahaan kamu dengan cara memastikan, setakat yang praktik, bahawa orang-orang lain, yang bukan pekerja kamu, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan kamu itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan dan kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan kamu itu termasuklah termasuk Md Ismail (No. Passport: F0093911) terutamanya gagal menyediakan cara kerja selamat bagi proses kerja scalling di dalam terowong di tapak bina Projek Hidroelektrik Ulu Jelai, Ringlet, 39200 Cameron Highlands, Pahang sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM4,500.00
23-10-2015Salini Malaysia Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) AKKP 1994. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar leporan tentang kemalangan dalam boring yang diluluskan bagi pekerja Md Ismail (No. Passport: F0093911). RM25,000.00
23-10-2015Zfront Venture Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1) AKKP 1994 . Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya dengan tidak mematuhi Prosedur Kerja Selamat (SOP) bagi kerja rombakan kren menara bernombor pendaftaran PMA 17296 di tapak bina. RM40,000.00
23-10-2015Wellcall Hose (M) Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 10(b) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 AKKP 1994 . Gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan setelah lima tahun berlalu sejak penaksiran terakhir dijalankan pada 22 Ogos 2008. RM5,000.00
23-10-2015ICA Plastic Industries Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 26(1) Peraturan-peraturan Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 AKKP 1994 . Gagal menjalankan permonitoran pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan oleh juruteknik higen (HT1) jika dicadangkan oleh Pengapit dalam laporan penaksiran risiko kesihatan. RM10,000.00
23-10-2015MSBB Engineering Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(g) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) AKKP 1994 . Tidak mengambil kerja seorang orang kompeten sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. RM4,000.00
23-10-2015F.Y. Sdn. Bhd.PembuatanReg 5(1)NADOPOD)2004 & Sek 15(2)(b) AKKP 1994 . Gagal menghantar laporan kepada pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dalam tempoh 7 hari tentang kemalangan yang menyebabkan kecederaan yang berlaku ke atas pekerja kamu Gambhir Sing Dala (No. Pssport: 4245664). RM2,500.00
22-10-2015Ewe Lee Development Sdn. Bhd.PertanianPeraturan 5(2) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 AKKP 1994 . Gagal menghantar laporan kepada pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam boring yang diluluskan tentang kemalangan berbangkit daripada kerja yang melibatkan pekerja kamu Mohd Nor Nofiah (No. K/P: 550420-08-6039) yang menghalangnya mengikuti pekerjaan biasanya selama lebih daripada empat hari kalendar. RM1,200.00
22-10-2015United Plantations BerhadPembuatanSeksyen 15(1) AKKP 1994 . Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua kamu termasuk Ramesh Bharti (No. Passport: L 1655053) terutamanya dengan tidak menyediakan tempat kerja selamat iaitu loose fruits return conveyor yang tidak diadang dengan sempurna sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM20,000.00
22-10-2015Comfort Rubber Gloves IndustriesPembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(j) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) AKKP 1994 . Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja.
22-10-2015YLI Industry Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(g) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) AKKP 1994 . Tidak mengambil kerja seorang orang kompeten sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
22-10-2015 LCW Processing Sdn BhdPengilanganReg 5(1)(a)(aa) NADOPOD)2004 & Sek 15(2)(b) AKKP 1994 . Gagal dgn serta-merta melapor kemalangan maut dan gagal utk menyediakan SOP utk aktiviti pemotongan logam dan penyelenggaraan. RM1,200.00
22-10-2015Hai Hup Cold Storage Sdn BhdPengilanganPeraturan 9(1) Pendedahan Bising Kilang & Jentera 1967 . Gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awalan bunyi bising kepada pekerja. RM600.00
22-10-2015Syarikat IAMKO Metal Industry Sdn BhdPengilanganPeraturan 9(1) Pendedahan Bising Akta Kilang & Jentera 1967. Gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awalan bunyi bising kepada pekerja. RM600.00
21-10-2015Lau Wah Heng ConstructionPembinaanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(a) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) AKKP 1994 . Gagal mengambil kerja seorang orang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM2,500.00
21-10-2015J.K Wire Harness Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 29(2) dibaca bersama Perintah 3(j) Perintah Keselamatan dan Kesihatan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) AKKP 1994 . Tidak mengambil kerja seorang orang kompeten sebagai pegawai keselamatan dan sihatan di tempat kerja. . RM800.00
21-10-2015Scanwolf Plastics Industries Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 26(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 AKKP 1994. Gagal menjalankan pemantauan pendedahan pekerja terhadap bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. RM5,000.00
21-10-2015MSHK Engineering Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) AKKP 1994 Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua kamu termasuk Mahendra Ram Chamar (No. Passport: 06682889) terutamanya dengan tidak memastikan pemakaian alat pelindung keselamatan diri iaitu kasut keselamatan semasa bekerja sehingga menyebabkan mangsa mengalami kemalangan hilang upaya kekal semasa pembersihan ?sand mould? di atas meja conveyor. RM9,000.00
21-10-2015MSBB Engineering Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 17(1) AKKP 1994 . Gagal memastikan setakat yang praktik bahawa dia dan orang-orang lain yang bukan pekerjanya yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah keada risiko kepada keselamatan dan kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu termasuklah Mahendra Ram Chamar (No. Passport: 06682889) terutamanya dengan tidak melakukan penyeliaan terhadap aktiviti kerja penyelenggaraan dan pembersihan ?sand mould? di atas meja conveyor sehingga menyebabkan kemalangan hilang upaya kekal. RM9,000.00
21-10-2015Yoonsteel (M) Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 17(1)(a)(b) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 AKKP 1994. Gagal menjalankan pemeriksaan dan pengujian keberkesanan ke atas system kawalan kejuruteraan iaitu ?fume extractor?. RM9,000.00
17-10-2015Mandrin Pavilion Sdn BhdPembinaanReg 5(1)(a)(aa) NADOPOD)2004 & Sek 15(2)(b) AKKP 1994 Gagal memberitahu kemalangan serta merta ke pejabat JKKP terdekat. RM9,000.00
17-10-2015Mandrin Pavilion Sdn BhdPembinaanReg 5(1)(a)(bb) (NADOPOD)2004 AKKP 1994 . Gagal memberitahu kemalangandalam masa 7 hari ke pejabat JKKP terdekat. RM6,000.00
17-10-2015Ann Fong Elevator Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) AKKP 1994 . Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu terutama. RM10.00
06-10-2015Reltech Ventures Sdn BhdKemudahan ElektrikSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjanya dengan tidak memastikan aktiviti kerja baik pulih dilakukan dengan selamat sehingga menyebabkan kemalanagan maut terhadap pekerjanya RM2,500.00 Penjara: 2 Bulan
04-10-2015Crec (M) Sdn. BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . gagal dalam memastikan menyelanggara loji yang selamat tanpa risiko kepada keselamatan iaitu jentera lori pengangkut RM15,000.00
04-10-2015A.M.1 Construction Sdn. BhdPembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . gagal menyediakan SOP berkaitan kerja-kerja memunggah batuyang melibatkan penggnunaan jentera. RM15,000.00
02-09-2015Tekun Asas Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1) AKKP. Gagal memastikan keselamatan kepada pekerjanya. RM10.00
17-07-2015Eita Elevator (M) Sdn BhdHartanahSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan setakat yang praktik, bahawa dia dan orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh perusahaannya itu tidak terdedah kepada risiko RM2,000.00Penjara : 2 Bulan
01-07-2015Syarikat Perusahaan Kelapa Sawit Sdn BhdPembuatanSeksyen17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal mengadakan penghadang untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan thresher drum RM10,000.00
30-06-2015Keller (M) Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) AKKP 1994 . Gagal menyediakan perkiraan risiko terhadap tanah jerlus sehingga menyebabkan maut. . RM35,000.00
14-06-2015Masfloor Sdn. BhdPengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal menyediakan kasut keselamatan kepada pekerja berkaitan kerja-kerja memindahkan `middle layer` ke atas meja troli sehingga berlakunya kemalangan ditempat kerja dan menyebabkan kecederaan patah pada ibu jari kaki kiri kepada mangsa. RM5,000.00
05-06-2015Pro Wijaya Sdn. BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . gagal mengadakan peralatan keselamatan pelindungan diri bagi kerja-kerja di tempat tinggi sehingga menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia akibat terjatuh dari tempat tinggi. RM10,000.00
19-05-2015EK BUILD SDN BHD PembinaanSEK. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Mematuhi Nop - Gagal Mengadakan Sistem Kawalan, Penyeliaan Dan Penguatkuasaan Khususnya Bekerja Di Tempat Tinggi. RM20,000.00
18-05-2015SETIAKON BUILDERS SDN BHD NO. 13, JALAN CEMPAKA, SD 12/1, BPembinaanPER. 28(1), BOWEC, AKJ 1967. Sebagai Penghuni Telah Gagal Untuk Menjalankan Kerja-Kerja Acuan Dan Penyangga Semula Hendaklah Diperakui Sebagai Binaan Yang Selamat Oleh Jurutera Prfesional Dan Hendaklah Dirembat Atau Diikat Dengan Sempurna Supaya Dpt Mengekalkan Kedudukan Dan Bentuknya Semasa Kerja2konkrit Supaya Tidak Berlaku Runtuhan Di Gridline A22/B3-B5. RM1,600.00
29-04-2015Eastern Steel Sdn BhdPembuatanPertuduhan: Seksyen 15(1) AKKP 1994 Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Dengan Gagal Mengadakan Sistem Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Pengemasan (Housekeeping) Untuk Fuel Crusher Operator Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut.
29-04-2015Tech Art Sdn BhdPembuatanPertuduhan:Peraturan 75 (1),BOWEC Perancah Tiada Kelulusan daripada PE
24-04-2015Kining ExetonPembinaanSeksyen 49 AKKP 1994 RM10,000.00
24-04-2015Prosper Palm Oil Mill Sdn BhdPembuatanPertuduhan:Peraturan 21, Tidak Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan selepas kemalangan berlaku RM 5,000 @ 6 Bulan Penjara
24-04-2015Prosper Palm Oil Mill Sdn BhdPembuatanPertuduhan: Peraturan 5(1)(b)(aa)(bb), Nadopod Tidak Melaporkan kemalangan RM 10,000 @ 1 Tahun Penjara
08-04-2015BBR CONSTRUCTION SYSTEMS (M) SDN. BHD.PembinaanPertuduhan: Seksyen 15(1) AKKP 1994 Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Dengan Gagal Mengadakan Penyelenggaraan Ke Atas Sistem Over Boom Cut Off Bagi Crawler Crane Bernombor Pendaftaran SL PMA 9086 Di Tempat Kerja Dan Menyebabkan ?Lattice Boom? Putus.
07-04-2015Tech Art Sdn BhdPembuatanPertuduhan: Peraturan 85 (1), BOWEC Perancah tiada pemeriksaan oleh scaffolder dalam masa 7 hari RM 2,000.00
31-03-2015Bintang Kencana Sdn BhdPembinaanSeksyen17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan tempat kerja selamat untuk orang lain yang bukan pekerjanya RM10,000.00
28-03-2015Mahamurni Plantations Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal mengadakan tempat kerja selamat bagi kerja di tempat tinggi. RM25,000.00
28-03-2015Mahamurni Plantations Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal mengadakan tempat kerja selamat bagi kerja-kerja penyelenggaraan mesin. RM15,000.00
27-03-2015Pacific Oleo Chemical Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Tiada penyeliaan untuk tempat kerja selamat RM20,000.00
27-03-2015Nuripac Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan tempat kerja selamat untuk pekerjanya sehingga menyebabkan kematian RM20,000.00
24-03-2015Negeri Sembilan Cement Industries Sdn. BhdPengilanganperaturan 5(2)nadopod . gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan dalam borang yang diluluskan kepada JKKP yang terdekat. RM2,000.00
24-03-2015Leong Hong EngineeringPerkhidmatan Perniagaanperaturan 5(2)nadopod . gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan dalam borang yang diluluskan kepada JKKP yang terdekat. RM2,000.00
18-03-2015Syarikat Yusof, Yasin Sdn. Bhd.PembinaanPertuduhan: Seksyen 35(1) , Akta Kilang dan Jentera 1967Sebagai kontraktor di Cadangan Membina dan menyiapkan Sekolah Menengah Vokasional Kuala Berang serta kerja-kerja infrastruktur berkaitan, Lot 10062 (HSD 1188) Kampung Tajin, Mukim Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu yang melakukan operasi pembinaan, dalam tempoh tidak lebih tujuh hari daripada permulaan operasi berkenaan telah gagal menyerahkan kepada Pemeriksa notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan.
18-03-2015Spacious Structure Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal menyediakan laluan keluar masuk yang selamat. RM25,000.00
16-03-2015NL Mechanical Engineering Sdn BhdPembuatanSeksyen15, Akta Kilang dan Jentera 1967 . Gagal memagar jentera hingga pekerja putus jari. RM15,000.00
16-03-2015NL Mechanical Engineering Sdn BhdPembuatanSeksyen19(1), Akta Kilang dan Jentera 1967 . Mengandalikan jentera bekas udara tanpa perakuan kelayakan yang sah. RM15,000.00
16-03-2015NL Mechanical Engineering Sdn BhdPembuatanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal mengambil kerja SHO. RM15,000.00
09-03-2015Borneo Samudera Sdn BhdPeladanganPertuduhan: Seksyen 15(1) AKKP 1994 Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya yang mana telah menyebabkan kematian ke atas seorang pekerja yang bernama Mogundili binti Magampun ( No. Kad Pengenalan : 620910-12-5484) RM12000.00
24-02-2015Felda Grains Teinal Sdn BhdPembuatanSeksyen17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan tempat kerja selamat untuk orang lain yang bukan pekerjanya sehingga ada kematian. RM20,000.00
24-02-2015Syarikat Agensi SimiraPengangkutanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan tempat kerja selamat untuk pekerjanya sehingga menyebabkan kematian. RM15,000.00
12-02-2015Syarikat Pemborong Jayabina Sdn BhdPembinaanPertuduhan: Sek.17(1), AKKP 1994 Gagal mengadakan susur tangan di tangga No.5 Blok B RM 10,000
11-02-2015Siraga Sdn BhdPembuatanPertuduhan: Sek.15(1), AKKP1994 Gagal mengadakan cara kerja yang selamat untuk kerja-kerja penukaran tong-tong selinder LPG 50kg RM 15,000
10-02-2015Fujitec (M) Sdn BhdPembinaanPertuduhan: Sek.15(1), AKKP1994 Gagal mengadakan tempat kerja yang selamat untuk kerja-kerja pemasangan lif RM 20,000
05-02-2015United Sanoh Industries Sdn. BhdPengilanganPeraturan 5(1)(a)(aa) dan (bb) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta dan hantar laporan dalam masa 7 hari. RM 4,000.00
05-02-2015United Sanoh Industries Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(a)(aa) dan (bb) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta dan hantar laporan dalam masa 7 hari. RM 4,000.00
04-02-2015Felda Palm Industries Sdn Bhd PembinaanPertuduhan: Sek.15(1), AKKP1994 Gagal mengadakan penyelenggaraan keatas pelantar kerja di kawasan "incline conveyor". RM 10,000
26-01-2015Hantong Metal Component Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal menyelenggara jentera himpit kuasa. RM20,000.00
20-01-2015Positive Platfo Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Tidak memastikan penyediaan maklumat dan latihan yang perlu untuk kerja pemasangan perancah RM20,000.00
20-01-2015Metronium Engineering Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Tidak menyediakan maklumat dan latihan yang perlu untuk kerja pemasangan perancah RM35,000.00
12-01-2015JIT Premier Construction Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) NADOPOD , Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal melaporkan kemalangan. RM800.00
06-01-2015Paramount Bounty Sdn. BhdPembinaanPertuduhan: Seksyen 8(g), AKJ 1967 tidak mematuhi notis larangan yang telah dikeluarkanRM 8,000.00
30-12-2014KIM YI TRADING COMPANYPembinaanSek. 29(2) Akta Keselamatan DanKesihatan Pekerjaan 1994 Dan Perintah 3(A) Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 2001
30-12-2014KIM YI TRADING COMPANYPembinaanSek. 29(2) Akta Keselamatan DanKesihatan Pekerjaan 1994 Dan Perintah 3(A) Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 2000
22-12-2014EITA ELEVATOR (M) SDN BHDGagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Bahawa Dia Dan Orang-Orang Lain, Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Perusahaannya Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Atau Kesihatan Mereka Oleh Sebab Perusahaan Itu. (Ppr Desa Tun Razak). RM2000 @Penjara 2 bln
22-12-2014EASTBOURNE CORPORATION BHDPembinaanSek. 29(2) Akta Keselamatan DanKesihatan Pekerjaan 1994 Dan Perintah 3(A) Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1999 RM10,000.00
22-12-2014DOMAIN RESOURCES SDN BHDPembinaanGagal Mengambil Kerja Seorang Yang Kompeten Sebagai Sho RM2,500.00
18-12-2014Asian Resinated Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, Akta Kilang dan Jentera . Bahagian jentera yang memberbahayaRM7,000.00
16-12-2014PRISMA DINAMIK SDN BHDPembinaanSek. 29(2) Akta Keselamatan DanKesihatan Pekerjaan 1994 Dan Perintah 3(A) Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997 RM10,000.00
16-12-2014Prosper Palm Oil Mill Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb), Nadopod . Tida Melaporan kemalanganRM3,000.00
16-12-2014Prosper Palm Oil Mill Sdn BhdPembuatanPeraturan 21, Peraturan JKK . Tidak melakukan mesyuarat jawatankuasa keselamatan dan kesihatan selepas kemalangan berlakuRM1,500.00
09-12-2014GLORIOUS BUILDER SDN BHDPembinaanSek. 29(2) Akta Keselamatan DanKesihatan Pekerjaan 1994 Dan Perintah 3(A) Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1998 RM15,000.00
09-12-2014Tesco Ambient Distribution Sdn. BHd.Perkhidmatan perniagaanPeraturan 5(1)(a)(bb) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta dan hantar laporan dalam masa 7 hari. RM3,000.00
09-12-2014Tesco Ambient Distribution Sdn. BHd.Perkhidmatan perniagaanPeraturan 5(1)(a)(aa) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta dan hantar laporan dalam masa 7 hari. RM3,000.00
08-12-2014TIMUR KAMI SDN BHDPertanianPer.5(2),Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan,Kejadian Berbahaya,Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan)2007 RM4,000.00
08-12-2014Excellent Builders & Development Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1), AKKP 1994 gagal mengadakan suatu sistem kerja selamat untuk memastikan "falsework system" adalah selamat RM20,000.00
08-12-2014Prinsiptek (M) Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), AKKP 1994 gagal mengadakan prosedur kerja selamat bagi aktiviti mengangkat menggunakan kren menara RM3,500.00
24-11-2014Tech Art Sdn BhdPembuatanPeraturan 85 (1), BOWEC . Perancah tiada pemeriksaan oleh scaffolder dalam masa 7 hariRM800.00
24-11-2014Tech Art Sdn BhdPembuatanPeraturan 75 (1),BOWEC . Perancah tiada Kelulusan daripada PE RM800.00
20-11-2014Forever Green Enterprise Sdn. Bhd PengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal dalam pengadaan loji(mesin pengasingan) yang selamat bagi kerja-kerja memasukkan produk PVC ke dalam mesin tersebut.RM5,000.00
18-11-2014MSHK Engineering Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan laluan keluar masuk yang selamat.RM30,000.00
17-11-2014Kuala Lumpur Kepong BerhadPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyenlenggara steriliser dan pepasangan selamat.RM8,000.00
12-11-2014Nam Lee Pressed Metal Sdn BhdPembuatanSeksyen18(1), Akta Kilang dan Jentera1967. Menjalankan Pembaikan Jentera Dengan Tidak Mengikut Peraturan.RM20,000.00
12-11-2014Nam Lee Pressed Metal Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan latihan dan penyeliaan penyelarasan jentera power press.RM10,000.00
10-11-2014My Tech Global Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 15,000.00
07-11-2014BOUSTEAD PELITA KANOWIT SDN BHDPertanianPer.5(2),Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan,Kejadian Berbahaya,Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan)2004RM5,000.00
04-11-2014BIHH SDN BHDPertanianPer.5(2),Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan,Kejadian Berbahaya,Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan)2006RM600.00
04-11-2014BIHH SDN BHDPertanianPer.5(2),Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan,Kejadian Berbahaya,Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan)2005RM3,000.00
31-10-2014Felda Palm Industries Sdn Bhd PembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja yang selamat dan prosedur kerja selamat.RM8,000.00
28-10-2014PGEO Edible Oils Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanRM20,000.00
28-10-2014FPM Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanRM20,000.00
24-10-2014Mutiara Mahamas Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan latihan dan penyeliaan bagi kerja-kerja pemindahan barang ke dalam kontena.RM4,000.00
17-10-2014Kong Long Huat Chemicals Sdn. Bhd.,PengilanganPeraturan 14(3), CIMAH Gagal menghantar salinan Laporan Aktiviti Industri kepada Ketua Pengarah rm6,000.00
17-10-2014Kong Long Huat Chemicals Sdn. Bhd., PengilanganPeraturan 8, CIMAH gagal mengemukakan pemberitahuan pertukaran kuantiti bahan berbahaya.RM5,000.00
17-10-2014Dayalam Venture Sdn. BhdPengkuarianPeraturan 5(1)(a)(aa). gagal melaporkan kemalanganRM10,000.00
17-10-2014Dayalam Venture Sdn. BhdPengkuarianSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. pertuduhan kedua iaitu gagal menyediakan SOPRM3,000.00
16-10-2014Aston Star Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal membuat perkiraan bagi menjamin keselamatan dan ketiadaan risiko kepada kesihatan pekerjanya.RM15,000.00
16-10-2014Kimlun Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjanya.RM15,000.00
12-10-2014Kek Seng (M) BerhadPembuatanSeksyen17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan sistem kawalan penggunaan forkliftRM20,000.00
03-10-2014KERJAYA PROSPEK (M) SDN BHDPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanRM5,000.00
03-10-2014FELT & RUGS SDN BHDPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanRM5,000.00
01-10-2014Spacious Structure Sdn BhdPembinaanSek.29 AKKP 1994 gagal mengambil kerja seorang SHORM1,800.00
29-09-2014RKVM Maju Resources, PembinaanSeksyen 15(1), AKKP 1994 gagal memastikan external perimeter scaffold working platform selamat digunakanRM20,000.00
29-09-2014HAB Construction Sdn. Bhd.,PembinaanSeksyen 15(1), AKKP 1994 gagal mengadakan suatu sistem kerja selamat semasa kerja merombak "crawler crane".RM20,000.00
28-09-2014Syarikat Pembinaan Mak Wong Sdn BhdPembinaanSeksyen 18, AKKP 1994 Tanggungjawab seorang penghuni tempat kerja kepada orang lain selain pekerjanyaRM10,000.00
28-09-2014Syarikat Pembinaan Kian Hing Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanRM10,000.00
26-09-2014BALFOUR BEATTY ANSLDO SYSTEMS JV SDN BHDPembinaanSeksyen 15(2)(C) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994gagal Memastikan Pembuatan Perkiraan Bagi Menjamin Setakat Yg Praktik,Keselamatan & Ketiadaan Risiko Kepada Kesihatan Berkaitan Penggunaan , Pengendalian Dan Pengangkutan Loji Dan Bahan ,Disebabkan Tiada Prosedur Kerja Selamat Yg Ditetapkan Bagi Kerja-Kerja Menaik,Menurunkan Dan Memindahkan Kenderaan Melibatkan Penggunaan Lori Pengangkut.RM12,000.00
25-09-2014Pentas Gaya Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanRM30,000.00
22-09-2014Aramijaya Sdn BhdPeladanganPeraturan 5(1)(a)(aa) NADOPOD , Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melaporkan kemalangan.500
18-09-2014CTRM AERO COMPOSITED SDN.BHDPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan
12-09-2014Syarikat Kemajuan Tanahan Sdn BhdPembuatanSeksyen18(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan safety line bagi kerja tempat tinggi.RM4,000.00
12-09-2014CUAYINI BTE KUNTAU (650322-12-5426) WAYINI ENTERPRISETelekomunikasiSEKSYEN 15 (1) AKKP 1994 Gagal untukmenjalankan tanggungjawab sebagai majikan untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. RM20,000 @ 6 bln penjara
11-09-2014Kenco Construction Sdn. Bhd.,PembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta rm3,600.00
10-09-2014Jasmurni Construction Sdn. Bhd., PembinaanSeksyen 17(1), AKKP 1994 mengendalikan kren menara jenis hammer head tanpa perakuan kelayakanRM10,000.00
10-09-2014ALSHEM BINA (M) SDN BHDPembinaanSeksyen 15(2)(C) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Tiada penyeliaan yang diadakan oleh majikan setakat yang praktik bagi pemakaian PPE pekerja yang melakukan kerja di dalam kawasan tapak bina.RM8,000.00
10-09-2014BATU?BARA RESOURCES CORPORATION SDN BHDPembinaanSEKSYEN 29(2) AKKP 1994 GAGAL MENGAMBIL KERJA SEORANG ORANG KOMPETEN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN (SHO)RM2,000.00
09-09-2014Hang Tuah SawmillPengilanganPeraturan 5(2) NADOPOD Kemalangan tidak dilaporkan
09-09-2014BRC Prefab Holdings Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat untuk mengendalikan jentera TES welding.15,000.00
09-09-2014Royal BintangPerhotelanPeraturan 5(2) NADOPOD Kemalangan tidak dilaporkan
01-09-2014Awal Mutiara Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 19 (1) AKJ 1967 RM10,000.00
24-08-2014DTP Development S/BPembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal wujud Sistem Kerja SelamatRM6,000.00
20-08-2014FERROMERGE (M) SDN BHDKomunikasiGagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Bahawa Dia Dan Orang-Orang Lain, Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Perusahaannya Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Atau Kesihatan Mereka Oleh Sebab Perusahaan Itu Termasuklah Mohd Khairry Bin Abd Hamid Yang Telah Jatuh Dan Maut Di Lurang 4 Akibat Tidak Ada Pemagaran Semasa Aktiviti Penarikan Kabel Fiber, Splicing & Termination Ibu Sawat Tm Kuala Pauh-F14/F15 Hsbb Kpu Taman Desa.
19-08-2014COSMAL MANUFACTURING (M) SDN BHDPembuatanP 5(1)(B)(Aa) & (B)(Bb), Peraturan -Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan 2004.
18-08-2014Bell Palm Industries Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 9,000.00
14-08-2014CSC STEEL SDN BHDPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan
14-08-2014NANKAI NIKKE (TERENGGANU) SDN. BHD. PembuatanGagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Dengan Gagal Mengadakan Sistem Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Penggunaan Mesin "Top Packing Press" Yang Menyebabkan Kemalangan Ke Atas Yan Naing Aung, (No Pasport: Ma 178183) . RM8,000.00
12-08-2014C.E.L Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 20,000.00
11-08-2014Syarikat Pemborong Jayabina Sdn BhdPembinaanSeksyen17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan susur tangan di tangga No. 5 Blok B.RM10,000.00
11-08-2014Fujitec (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja yang selamat untuk kerja-kerja pemasangan lif RM 20,000.00
10-08-2014Felda Palm Industries Sdn Bhd (Kahang-Oktober 2014)PembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyelenggaraan keatas pelantar kerja di kawasan "incline conveyor".RM10,000.00
07-08-2014Taisei Corporation Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM15,000.00
07-08-2014Chan Kok Kit Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM15,000.00
07-08-2014 Nilai Jasa Sdn BhdPembinaanSeksyen 17 (1) AKKP 1994 RM10,000.00
07-08-2014Perniagaan Sri SCPPengilanganPeraturan 5(1)(a)(aa) Nadopod 2004. Tak lapor kemalanganRM2,000.00
07-08-2014Mitsui Soko Agencies SBPengilanganPer 5(1)(b)(aa) Nadopod Gagal melaporkan kecederaan yang serius dengan serta-merta RM1,000.00
07-08-2014Mitsui Soko Agencies SBPengilanganPer 5(1)(b)(aa) Nadopod Gagal melaporkan dalam tempoh 7 hari dalam borang yang ditetapkan RM500.00
07-08-2014Mitsui Soko Agencies SBPengilanganSeksyen 15(2)(b) AKKP Gagal memastikan keselamatan kepada pekerjanya RM1,000.00
27-07-2014Shorubber (M) Sdn. BhdPengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Telah gagal mengemukakan rekod latihan, arahan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja khususnya berkaitan penggunaan dan pengendalian jentera `reach truck'yang menyebabkan kemalangan berlaku kepada mangsa.RM10,000.00
24-07-2014PANTAS TECHNOLOGIES SDN BHDPembinaanSeksyen 15(2)(C) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Tidak Mematuhi Prosedur Kerja Selamat Yang Telah Ditetapkan Iaitu Kerja-Kerja Mengangkat Longkang Konkrit Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM9,000.00
24-07-2014SYARIKAT KYOTO MACHINERY SDN BHDPengangkutanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Gagal Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Berkaitan Kerja-Kerja Menaik, Menurun Dan Memindahkan Kenderaan Atau Jentera Melibatkan Penggunaan Lori Pengangkut Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut Berlaku. RM9,000.00
22-07-2014PJD Construction Sdn BhdPembinaanPer 85 (1)(a) BOWEC RM1,500.00
22-07-2014PJD Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 29 (1) AKKP RM3,000.00
16-07-2014HYK BINA SDN BHDPembinaanGagal Mengambil Kerja Seorang Yang Kompeten Sebagai Sho RM2,000.00
16-07-2014POINTACE SDN BHDPembinaanGagal Mengambil Kerja Seorang Yang Kompeten Sebagai Sho RM2,000.00 @ Penjara 2 bln
16-07-2014CFM MACHINERY & PRINTINGPengilanganGagal Dengan Serta- Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Yang Paling Cepat Yang Ada, Apa- Apa Kemalangan Berbangkit Daripada Atau Berkaitan Dengan Kerja Yang Menyebabkan Baskar A/L Subramaniam (No. Kad Pengenalan: 771212-08-6447) Mengalami Kecederaan Badan Yang Serius RM2,500.00 @ Penjara 2 bln
15-07-2014Tebrau Bay Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
03-07-2014Borneo Samudera Sdn BhdPeladanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya yang mana telah menyebabkan kematian.RM12,000.00
25-06-2014Kerjaya Prospek Sdn BhdPembinaanPeraturan 74 (2) BOWEC Gagal mempastikan pemeriksaan oleh orang yang ditetapkan bagi bahan yang digunakan untuk pembinaan perancah. RM2,000.00
25-06-2014Kerjaya Prospek Sdn BhdPembinaanPeraturan 55(2) BOWEC Gagal mengadakan jaring keselamatan dan mengadakan saiz dan keteguhan yang mencukupi untuk menahan mana-mana orang RM2,000.00
25-06-2014Kerjaya Prospek Sdn BhdPembinaanPeraturan 51(2) BOWEC Gagal mengadakan tali pinggang keledar hendaklah disangkut kepada tali nyawa yang disangkut dengan kukuh RM2,000.00
18-06-2014SLT GENERAL CONTRACTOR SDN. BHD.PerlombonganGagal Dengan Serta-Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Paling Cepat Yang Ada, Suatu Kemalangan Berkaitan Kerja Yang Melibatkan Kemalangan Maut Ke Atas Chai Guo Hua (Nombor Kad Pengenalan: 950530-04-5249) Yang Telah Berlaku Pada 18 Februari 2014. RM4,000.00
06-06-2014Siraga Sdn BhdPembuatanSeksyen15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan cara kerja yang selamat untuk kerja-kerja penukaran tong-tong selinder LPG 50kg.RM15,000.00
01-06-2014Timatch Sdn Bhd (Loji Rawatan Air Utara)Kemudahan AirPer.22, P.U.(A) 39/1996 Gagal membekalkan maklumat seperti di dalam jadual 3 kepada orang di luar tapak RM2000 @2 BULAN
01-06-2014Timatch Sdn Bhd (Loji Rawatan Air Utara)Kemudahan AirPer.14, P.U.(A) 39/1996 Gagal menghantar salinan laporan aktiviti industri kepada Ketua Pengarah RM2000 @ 2 BULAN
01-06-2014Timatch Sdn Bhd (Loji Rawatan Air Utara)Kemudahan AirPer.18, P.U.(A) 39/1996 Gagal menyedia dan mengemukakan pelan kecemasan tapak kepada Ketua Pengarah RM2000 @ 2 BULAN
30-05-2014Central Forte Construction Sdn.Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) AKKP Tiada sistem kerja selamat bagi kerja-kerja merombak formwork RM25,000.00
29-05-2014A.F.A Plumber Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 30,000.00
29-05-2014PJD Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 40,000.00
29-05-2014PGEO Edible Oils Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 40,000.00
28-05-2014Johor Port BerhadLain-lainSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
28-05-2014Mobile Pacific Sdn BhdLain-lainSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM8,000.00
27-05-2014Pembinaan Effectcon Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
27-05-2014Choon (M) Technologies Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
27-05-2014Al-Ambia Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikanTiada Prima Facie
27-05-2014HSB Industrial Sdn BhdPembuatanSeksyen 32, AKKP 1994 Gagal melaporkan kemalangan RM5,000.00
27-05-2014Johor Bahru Flour Mill Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
25-05-2014SP Tube Ice Enterprise Sdn BhdPembuatanPer 9(1) Peraturan Pendedahan Bising 1989 Gagal menjalankan pemonitoran awal bunyi bising RM 500.00
14-05-2014MAJU SINAR NETWORK SDN BHDPerhutananSEKSYEN 15 (2) ( c )Sebagai majikan telah gagal memastikan setakat yang praktik iaitu gagal menjalankan penyeliaan untuk memastikan pemeriksaan rapi telah dibuat untuk mengenalpasti tidak wujud bahaya sebelum kerja penebangan dijalankan. RM25,000.00 or 6 bln penjara
09-05-2014Kilang Sawit Jengka 3 (Felda Palm Industries Sdn Bhd)PembuatanSeksyen 17 AKKP 1994 RM8,000.00
06-05-2014Segi Realty Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta RM1,200.00 @ 2 bulan
06-05-2014Jepsum Aluminium Sdn. Bhd., PengilanganSek. 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967 mengendalikan Overhead Travelling Crane (OTC) tanpa perakuan kelayakan RM11,000.00
30-04-2014Gabbro Precision Asia Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 20,000.00
24-04-2014Kining ExetonPembinaanSeksyen 29 AKKP 1994 RM2,000.00
22-04-2014KFC SABAH SDN BHDHotel Dan RestoranPeraturan 5 (1) (Bb) Nadopod Gagal Dalam Masa 7 Hari Menghantar Laporan Tentang Kemalangan Dalam Borang Yang Diluluskan. RM5,000.00
22-04-2014KFC SABAH SDN BHDHotel Dan RestoranPeraturan 5(1)(Aa) Nadopod Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat Jkkp Yang Terdekat Dengan Cara Yang Palinc Cepat Yang Ada. RM5,000.00 @ 3 bln penjara
22-04-2014KCC Industries (M) Sdn BhdPembuatanSeksyen 32, AKKP 1994 Gagal melaporkan kemalangan RM1,000.00
21-04-2014Berjaya (Batu Pahat) Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 15,000.00
16-04-2014Dyson Manufacture Sdn BhdPembuatanSeksyen32(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melaporkan kemalanganRM1,000
14-04-2014NCT Building & Civil Engineering Sdn. Bhd.,PembinaanSeksyen 15(1), AKKP 1994 gagal membuat penyeliaan ke atas kerja mengangkat kren menara RM8000 @ 2 bulan
14-04-2014Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 27(3), USECHH Reg. gagal untuk mengadakan pengawasan perubatan kepada pekerja yang terdedah kepada BKBKK yang disenaraikan dalam Jadual II iaitu N-Hexane RM2000 @ 1 bulan
10-04-2014Raptor Resources Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikan RM 10,000.00
10-04-2014Julung Cipta Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikan RM8,000.00
10-04-2014Felda Palm Industries Sdn BhdPembuatanSeksyen 17, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 7,000.00
03-04-2014EARTH TECHNOLOGY SDN BHDPembinaanPeraturan 9,Nadopod 2004 RM3,500.00
03-04-2014Norsechem Resins Sdn. Bhd.PengilanganSek. 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967 mengendalikan steam header tanpa perakuan kelayakan RM15,000.00
03-04-2014KING HONG STEEL S/BPengilanganSeksyen 29 Osha 1994 Kegagalan Pihak Majikan RM4,000.00
30-03-2014Hau Fatt TimberPengilanganPeraturan 5(1)(b)(bb) Nadopod 2004. Tak lapor kemalanganRM1,000.00
27-03-2014Toto (M) Sdn BhdPembuatanPertuduhan: Seksyen 29(2) OSHA Tiada SHO yang kompeten RM3,000
27-03-2014T.H. Home Hin Sdn BhdPengilanganSeksyen 29(1) AKKP 1994 Tiada Pegawai Keslemaatan dan Kesihatan RM1000
27-03-2014T. H. Home Hin Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(1)(b)(bb) Nadopod Gagal melaporkan kcederaan badan yang serius dalam tempoh 7 hariRM2,000.00
27-03-2014T.H. Home Hin Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) Nadopod Gagal melaporkan kecederaan badan yang serius dengan serta-mertaRM1,000.00
26-03-2014Timur Oil Palm Sdn BhdPertanianSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM13,000
26-03-2014Timur Oil Palm Sdn BhdPertanianSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM15,000
26-03-2014Mutiara Raya Corporation Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikan RM 10,000
26-03-2014Hitachi Koki (M) sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikan RM 10,000
25-03-2014Superfood Specialist Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM40,000.00
25-03-2014South Pacific Chemical Industries Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
25-03-2014UNIANG PLASTIC INDUSTRIES (SABAH) SDN BHDPengilanganPeraturan 5(2)Peraturan-Peraturan Kkp (Nadopod) Per.13 Gagal Menghantar Laporan Tentang Kemalangan Yang Melibatkan Pekerja Bernama Chin Pang Ho RM1000 @ 1 bln Penjara
20-03-2014Malconrep Dept (M) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(a)(aa) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta RM3000 @ 2 bulan
19-03-2014Ahmad Zaki Sdn. Bhd., PembinaanSeksyen 49(1) AKKP, 1994 melanggar notis larangan yang dikeluarkan ke atas penggunaan perancah RM20000 @ 6 bulan
17-03-2014KOH LEK CONSTRUCTION & RENOVATION SDN. BHD. PembinaanGagal Untuk Menjalankan Pengusahaannya Dengan Cara Memastikan, Setakat Yang Praktik, Bahawa Orang-Orang Lain, Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Pengusahaannya Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Dan Kesihatan Mereka Oleh Sebab Pengusahaannya Dengan Gagal Menyediakan Tempat Kerja Yang Selamat Dan Tanpa Risiko Kepada Keselamatan Sehingga Menyebabkan Kemalangan Ke Atas Md Asraful (Nombor Pasport: B1011400). RM5,000.00
14-03-2014Masterfoam Industries Sdn. Bhd.,PengilanganPeraturan 5(1)(b)(bb) NODOPOD, AKKP 1995 gagal melaporkan kemalangan dan hantar laporan dalam masa 7 hari. RM2000 @ 14 hari
13-03-2014Pan Concept Technology Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 9(1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989, AKJ 1967 gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awal bising RM500.00
13-03-2014Masterfoam Industries Sdn. Bhd.,PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) NODOPOD, AKKP 1994 gagal melaporkan kemalangan dengan serta merta RM2000@ 14 hari
12-03-2014Harn Lern Corporation Berhad (Kilang Sawit)PembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM15,000.00
11-03-2014Flexiworld Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) AKKP Gagal memastikan keselamatan kepada orang lain selain pekerjanya RM10,000.00
10-03-2014SYARIKAT AZAM SEPADU ENTERPRISE Perkhidmatan Pembersihan BangunanSeksyen 30(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Tidak menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja RM1,000.00
08-03-2014Care Glove Sdn BhdPembuatanPeratuan 5 , Nadopod(5(1)(b)(aa)(bb) . Tidak Melaporkan kemalangan HUK RM2,000.00
06-03-2014GEMA KUKUH SDN BHDPembinaanSeksyen 29(2) Akkp 1994 Gagal Mengambil Kerja Seorang Orang Kompeten Untuk Bertindak Sebagai Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan (Sho) RM2,000.00
06-03-2014SYARIKAT KILANG PADI MAJU SDN BHDPengilanganPeraturan 79(1), Peraturan-Peraturan (Dandang Stim Dan Pengandung Tekanan Tak Berapi ) Kilang Dan Jentera 1970 Tidak Pernah Mendapatkan Kebenaran Pemeriksa Terlebih Dahulu Daripada Pihak Jkkp Berkaitan Kerja-Kerja Membaiki Dan Membaikpulih Dandang Air Panas Kdpmd 200. RM400.00
06-03-2014Fujikura (M) Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), AKKP 1994 seorang pekerja maut semasa ujian kebocoran terhadap annealer pot dijalankan RM10000 @ 4 bulan
04-03-2014Nadi Cergas Sdn BhdPembinaanPeraturan 88(1) BOWEC, AKJ 1986 RM1,500.00
04-03-2014TECK GUAN STEEL SDN BHDPengilanganPeraturan 5(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan(Nadopod)Per.13 Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Yang Berlaku Terhadap Januarius Gacobus Dalam Borang Yang Diluluskan Kepada Pejabat Jkkp Terdekat RM5000 or 5 bln penjara
03-03-2014SERI IBAI ENTERPRISE SDN. BHD.PembinaanGagal Untuk Menjalankan Pengusahaannya Dengan Cara Memastikan, Setakat Yang Praktik, Bahawa Orang-Orang Lain, Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Pengusahaannya Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Dan Kesihatan Mereka Oleh Sebab Pengusahaannya Itu Dengan Gagal Menyediakan Tempat Kerja Yang Selamat Dan Tanpa Risiko Kepada Keselamatan Sehingga Menyebabkan Kemalangan Ke Atas Jusoh Bin Mohamad (Nombor Kad Pengenalan: 621214-11-5025). RM6,000.00
03-03-2014NAFAS PERMATA SDN. BHD. PembinaanGagal Dengan Serta-Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Paling Cepat Yang Ada, Suatu Kemalangan Berkaitan Kerja Yang Melibatkan Kecederaan Badan Yang Serius Ke Atas Jusoh Bin Mohamad (Nombor Kad Pengenalan: 621214-11-5025) Yang Telah Berlaku Pada 22 Oktober 2013.RM3,000.00
03-03-2014NAFAS PERMATA SDN. BHD. PembinaanGagal Dalam Masa Tujuh (7) Hari Menghantar Laporan Tentang Kemalangan Dalam Borang Yang Diluluskan, Suatu Kemalangan Berkaitan Kerja Yang Melibatkan Kecederaan Badan Yang Serius Ke Atas Jusoh Bin Mohamad (Nombor Kad Pengenalan: 621214-11-5025) Yang Telah Berlaku Pada 22 Oktober 2013.RM3,000.00
03-03-2014KARYAN KHAS ENTERPRISEPerhutananGagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Dengan Gagal Mengadakan Sistem Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Penebangan Pokok Yang Menyebabkan Kemalangan Maut Ke Atas Ahmad Bin Adam (Nombor Kad Pengenalan: 690609-71-5411). RM10,000.00
01-03-2014NS CEMENT Indsutries SBPembuatanPeraturan 5(1)(bb) NADOPOD Tidak lapor kemalangan dalam tempoh 7 hari RM6,600.00
27-02-2014STAR PUBLICATIONperkhimatan perniagaanSeksyen 15(1), AKKP 1994 gagal menjalankan penaksiran risiko bagi kerja-kerja di kawasan real stand sehingga menyebabkan kemalangan maut
26-02-2014Kampong Kuantan Palm Oil Mill Berhad, PengilanganPeraturan 5(2) NODOPOD, AKKP 1994 OKS gagal melaporkan kepada jabatan berkaitan kemalangan yang menyebabkan mangsa mendapat cuti sakit selama 83 hari RM6,000 @ 2 bulan
24-02-2014LTS UTAMA BINA SDN. BHDPembinaanGagal Menyerahkan Kepada Pemeriksa Notis Bertulis Dalam Bentuk Yang Ditetapkan Dalam Tempoh Tidak Lebih Tujuh Hari Daripada Permulaan Operasi Pembinaan Berkenaan. RM3,000.00
24-02-2014Winsome Harvest Palm Oil Mill Sdn BhdPengilanganSek.15(1) AKKP 1994 Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan semasa bekerja semua pekerja iaitu dengan tidak menjalankan penyeliaan sebagai mana perlu untuk memastikan pekerja yang sedang bekerja. RM8,000 @ 2 bln penjara
24-02-2014Winsome Harvest Palm Oil Mill Sdn BhdPengilanganSek.29(1) AKJ 1967 Gagal memastikan dandang stim yang ditetapkan di bawah jagaan seorang jurutera yang berperakuan. RM5,000 @ 1 Bln Penjara
21-02-2014Bengkel Ulu Jempol (Felda Palm Industries Sdn Bhd)PembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM5,000.00
20-02-2014unicosteel Sdn. Bhd., PengilanganPeraturan 9(1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989, AKJ 1967 gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awal bising RM500 @ 1 bulan
18-02-2014Kilang Sawit Lembing Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM10,000.00
13-02-2014Berjaya Steel product Sdn.BhdPembuatanPertuduhan: Seksyen 15(1) OSHA Gagal Memastikan setakat praktik keselamatan pekerja menyebabkan selain pekerja itu tidak hilang upaya kekal RM 20,000.00
13-02-2014C-Pak Cergas Sdn BhdPembuatanPertuduhan: Seksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan pekerja semasa bekerja dengan tidak menyediakan latihan untuk mengendalikan jentera feeder screw. Mengakibatkan putus bahagian atas jari telunjuk tangan kanan mangsa. RM15,000.00
10-02-2014SYARIKAT PEMBINAAN YUEN SENG SDN BHDPembinaanGagal Menyediakan Rel Pengadang Yang Cukup Kuat Walaupun Telah Diberi Arahan Sebelumnya RM1000 @ Penjara 1 bln
10-02-2014PANJI BERSATU SDN BHDPembinaanGagal Mengambil Kerja Seorang Yang Kompeten Sebagai Sho RM1800 @ Penjara 1 bln
10-02-2014MUINN COMM SDN BHDKomunikasiGagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Pekerjanya Yang Telah Maut Akibat Tergelincir Dan Terpaut Tangannya Pada Wayar Yang Mempunyai Arus Elektrik Tangga Yang Digunakan Daripada Semasa Kerja Pemasangan Kabel Unifi. RM3500 @ PENJARA 3 Bln
07-02-2014Chin Teck Plantation BhdPertanianSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM2200
07-02-2014Tebrau Bay Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 32, AKKP 1994 Gagal melaporkan kemalangan RM3,000
07-02-2014Agro Base Trading Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 8,000
30-01-2014Ultra-Bina Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a)(bb) Nadopod Gagal melaporkan kemalangan maut Augustine a/l Anthony dalam tempoh 7 hari dalam borang yang ditetapkan RM5000.00
30-01-2014Ultra-Bina Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) Nadopod Gagal melaporkan kemalangan maut Augustine a/l Anthony dengan serta-merta RM5000
30-01-2014Ultra-Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1)AKKP Gagal mengadakan pengenalpastian bahaya, analisa risiko dan kawalan risiko RM20,000
22-01-2014Zubicon Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) Nadopod Gagal melaporkan kemalangan maut dengan serta-merta RM1000.00
22-01-2014Zubicon Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) AKKP Gagal mengadakan kawalan pintu masuk kepada pekerja dan bukan pekerjanya RM5000.00
22-01-2014Pertubuhan Peladang Negeri JohorPeladanganSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM 10,000.00
20-01-2014SHOUGANG(M) INTERNATIONAL SDN BHDPembinaanGagal Melaksanakanprosidur Kerja Selamat Yang Telah Ditetapkan Bagi Kerja-Kerja Yang Dijalankan Di Tempat Tinggi Sehingga Menyebabkan Kematian Zoir Ahmad Bin Sobi Dullah (No Rujukan Kad Unhcr: 354-09c04924) RM7000.00
20-01-2014AWAN TIMUR KLUANG SDN. BHD.PembuatanGagal Mengadakan Sistem Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Pembinaan Dan Penyelenggaraan Mesin ?Empty Bunch Conveyor No.4? Yang Menyebabkan Kemalangan Maut Ke Atas Mohammad Bistari Bin Bistamam (Nombor Kad Pengenalan: 860618-59-5131). RM8000.00
20-01-2014KILANG SAWIT PANJI ALAM SDN. BHD. PembuatanGagal Untuk Menjalankan Pengusahaannya Dengan Cara Memastikan, Setakat Yang Praktik, Bahawa Orang-Orang Lain, Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Pengusahaannya Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Dan Kesihatan Mereka Oleh Sebab Pengusahaannya Itu Dengan Gagal Menyediakan Tempat Kerja Yang Selamat Dan Tanpa Risiko Kepada Keselamatan Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut Ke Atas Mohammad Bistari Bin Bistamam (Nombor Kad Pengenalan: 860618-59-5131). RM7000.00
16-01-2014Top Glove Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 8, CIMAH gagal mengemukakan pemberitahuan pertukaran kuantiti bahan berbahaya gagal membuktikan prima facie kes
08-01-2014Sunshine Construction Sdn. Bhd.,PembinaanPeraturan 5(1)(b)(bb) NODOPOD, AKKP 1995 gagal melaporkan kemalangan serta merta RM1300 @ 1 bulan
08-01-2014Sunshine Construction Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(b) (bb) NODOPOD, AKKP 1994 gagal menghantar laporan kemalangan dalam masa 7 hari RM1200 @ 1 bulan
07-01-2014Xin Guang PremierPembuatanSeksyen17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan untuk kerja-kerja pemunggahan barang menggunakan jentera pengangkat "staker".10,000.00
04-01-2014UNITED DETERGENT INDUSTRIES SDN BHDPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab majikan RM2000 @ 2 Bulan
04-01-2014SYARIKAT SUNRISE KINARUT TRADING SDN BHDPengilanganPeraturan 5(1) (A), Peraturan Kkp (Nadopod) Per 13 gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Yang Melibatkan Kematian Kepada Jkkp RM3000 @ 1 bln Penjara
19-12-2013Ladang Tereh SelatanPeladanganSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikan RM 20,000
12-12-2013DEE SEING CRANE SERVICES SDN. BHD.Perkhidmatan jentera krenPeraturan 5(1)(b)(aa) dan (bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. . Sebagai majikan telah gagal untuk membuat pemberitahuan kepada pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tentang kemalangan yang berlaku. RM 3,000.00 atau 3 bulan penjara
10-12-2013OCEANCASH NONWOVEN SDN. BHD.PengilanganPeraturan 5(2), NADOPOD,2004 . Sebagai majikan telah gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan kepada pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tentang kemalangan yang berlaku.RM 1,500.00 atau 4 bulan penjara
05-12-2013APM CLIMATE CONTROL SDN. BHD.PengilanganSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Majikan gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja menukar dan memasang bumbung baru sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM 10,000.00 atau 3 bulan penjara
28-11-2013IJM CONSTRUCTION SDN. BHD.PembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan bukan sahaja pekerjanya tetapi juga orang-orang lain yang bukan pekerjanya semasa melakukan aktiviti pekerjaan dengan gagal mengadakan Sistem Kerja Selamat bagi kerja-kerja pengorekan bagi membina retaining wall.RM 20,000.00 atau 2 bulan penjara
28-11-2013IPCOS ENGINEERING SDN. BHD.PembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya dengan gagal mengadakan Sistem Kerja Selamat bagi kerja-kerja pengorekan bagi membina retaining wall.RM 12,000.00 atau 2 bulan penjara
25-11-2013MAY CHEMICAL SDN. BHD. PengilanganSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967. . Majikan telah menyebabkan atau membenarkan supaya dikendalikan sebuah jentera mesin angkat iaitu Electric Overhead Crane tanpa mempunyai perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan dibawah Akta Kilang dan Jentera 1967.RM 8,000.00 atau 6 bulan penjara
21-11-2013TRIENTEL INDUSTRIES SDN. BHD.PembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. - RM 3,000.00 atau 1 bulan penjara . . 5(1)(b)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. - RM 3,000.00 atau 1 bulan penjara . . Majikan telah gagal untuk melaporkan kemalangan maut yang berlaku di tapak pembinaan.
21-11-2013PROMINENT IMAGE SDN. BHD.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) dan (bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. . Majikan telah gagal untuk melaporkan kemalangan di tempat kerja yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan serius pada tangan akibat tersepit pada 'rod puncher machine'.RM 1,600.00 atau 1 bulan penjara
11-11-2013YOUNG MAN DEVELOPMENT (M) SDN. BHD.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. - RM 2,500.00 atau 4 bulan penjara . . 5(1)(b)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. - RM 2,500.00 atau 4 bulan penjara . . Majikan telah gagal untuk melaporkan kemalangan di tempat kerja dimana mangsa mengalami kecederaan serius pada tangan akibat tersepit pada 'power press machine'.
06-11-2013SYARIKAT SINAR TIGA SDN. BHD. PengilanganSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967 . Majikan telah mengendalikan/ membenarkan dikendalikan monkey hoist tanpa mempunyai perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967.RM 5,000.00
24-10-2013PREMIER OIL INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganPeraturan 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan dua orang pekerja dengan tidak menyediakan Sistem Kerja Selamat untuk kerja pemotongan dan penyambungan paip.RM 4,000.00 atau 6 bulan penjara
21-08-2013Sunway Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 17, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikanTiada Prima Facie
25-06-2013WINGTAT PACKAGING SDN. BHD.PengilanganPeraturan 9, Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 . Penghuni hendaklah menjalankan pemonitoran pendedahan awal menurut peraturan 8 dalam masa enam(6) bulan dari tarikh Peraturan- Peraturan ini mula berkuatkuasa.RM 500.00
06-06-2013CYCLEWORLD CORPORATION SDN. BHD.PengilanganSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera, 1967. . Majikan telah mengendalikan jentera air compressor (No. Siri: 0244-564) tanpa mempunyai perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967.RM 5,000.00
06-06-2013KYODO STEEL SDN. BHD.PengilanganPeraturan 9, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989. . Penghuni hendaklah menjalankan pemonitoran pendedahan awal menurut peraturan 8 dalam masa enam(6) bulan dari tarikh Peraturan- Peraturan ini mula berkuatkuasa. RM 500.00
06-06-2013USINKA ENGINEERING SDN. BHD.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. - RM 2,500.00 atau 3 bulan penjara . . 5(1)(b)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. -Tarik Balik. . Majikan telah gagal untuk melaporkan kemalangan di tempat kerja yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan serius pada tangan iaitu putus jari telunjuk, jari tengah dan jari manis akibat tersepit pada 'bending machine'.
16-05-2013ESTEROL SDN. BHD.PengilanganPeraturan 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Majikan gagal untuk meletakkan sebarang tanda amaran pada punca elektrik (suis utama dan emergency stop button) sehingga menyebabkan kemalangan semasa kerja-kerja pembersihan mesin Screw Feeder 2. RM 5,000.00
23-04-2013KHOO NEE YEW CONSTRUCTIONPembinaanSeksyen 35(1) Akta Kilang Dan Jentera 1967. . Majikan gagal menyampaikan suatu notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan kepada Pemeriksa.RM 5,000.00 atau 1 bulan penjara
17-04-2013Camel Foam Industries Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(2), Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan), 2004

Jabatan telah menerima aduan mengenai mangsa berkaitan kemalangan yang tidak dilaporkan oleh pihak OKS. Hasil siasatan mendapati bahawa mangsa yang bekerja sebagai Laminating Supervisor telah terjatuh daripada ketinggian 20 kaki dan diberikan cuti sakit selama 16 hari. Semakan data di dalam SMBF2 menunjukkan tiada pemberitahuan kemalangan telah dihantar kepada jabatan oleh pihak OKS.

RM 4,000.00
17-04-2013Trisen Manufacturing Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 19(1), Akta Kilang dan Jentera, 1967

Jabatan telah menerima aduan bahawa syarikat OKS mempunyai jentera yang beroperasi tanpa mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah. Setelah sisatan dibuat, didapati pihak OKS telah memiliki dan mengendalikan Overhead Travelling Crane (No. Siri: 5107214) tanpa mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah.

RM 2,000.00
17-04-2013CAMEL FOAM INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganPeraturan 5(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. . Majikan telah gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya di dalam borang yang diluluskan tentang kemalangan berkaitan dengan kerja yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan badan yang menghalang beliau daripada mengikuti pekerjaan biasanya selama lebih empat hari kalendar.RM 4,000.00 atau 6 bulan penjara
17-04-2013TRISEN MANUFACTURING SDN. BHD.PengilanganSeksyen 19(1) Akta kilang dan Jentera 1967. . Majikan telah mengendalikan jentera Overhead Travelling Crane tanpa mempunyai perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967.RM 2,000.00 atau 3 bulan penjara
04-04-2013NAKAGAWA RUBBER INDUSTRIES SDN. BHD.PengilanganSeksyen 17(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Majikan telah gagal untuk mengadakan suatu sistem kerja selamat yang praktik dan tanpa risiko bagi aktiviti pengendalian dan kawalan di mesin Kneader 2 menyebabkan satu kemalangan maut telah berlaku.RM 7,000.00 atau 3 bulan penjara
20-03-2013Mahkota Technology Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Seorang pekerja warga tempatan telah maut akibat dihempap oleh forklift. Forklift yang ditumpang oleh mangsa telah terlanggar lubang dan menyebabkan ianya hilang kawalan dan mangsa telah terjatuh daripada forklift. Keadaan forklift yang tidak stabil menyebabkan ia terangkat dan menimpa mangsa. Hasil siasatan,majikan telah gagal setakat yang praktik untuk mengadakan sistem kerja selamat berhubung penggunaan forklift yang merangkumi elemen kawalan terhadap pengendalian forklift tersebut. RM 15,000.00
20-03-2013MAHKOTA TECHNOLOGY SDN. BHD.PengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Sebagai majikan telah gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja iaitu dengan tidak mengadakan suatu sistem kerja selamat penggunaan Forklift yang merangkumi kawalan terhadap penggunaan Forklift.RM 15,000.00 atau 3 bulan penjara
18-03-2013SYCAL BERHADPembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa)Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. . 5(1)(b)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. . Majikan telah gagal untuk melaporkan kejadian berbahaya yang melibatkan mesin tanam cerucuk telah terbalik di tapak pembinaan.RM 1,000.00 atau 10 bulan penjara . RM 1,500.00 atau 14 bulan penjara
14-03-2013WESTPORTS MALAYSIA SDN. BHD.PelabuhanSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967 . Majikan telah mengendalikan/membenarkan pengendalian jentera Quay Crane (QC 31) tanpa mempunyai perakuan kelayakan yang sah yang dikeluarkan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967.RM 35,000.00
06-03-2013Bina Mahasil Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.. Satu kemalangan maut telah berlaku pada 13/08/2011 di tapak pembinaan di Lot 44393-44540, Perdana Lakeview West, Zone Flagship Cyberjaya. Seorang pekerja warganegara Myanmar. Iaitu Phun Chum (No. Pasport: 791-10C01356) telah meninggal akibat tertimbus semasa menjalankan kerja-kerja pemasangan kabel TNB di dalam parit sedalam lebih kurang 10 kaki.Rakan sekerja mangsa turut mengalami kecederaan akibat dihempap batu dan tanah runtuh. RM 10,000.00
06-03-2013BINA MAHASIL SDN. BHD.PembinaanPeraturan 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menjalankan pengusahaannya dengan cara memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu.RM 10,000.00
20-02-2013SNB Testing Supervising ServicesUtilitiSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Hasil daripada siasatan ke atas tempat kejadian di atas didapati telah berlaku kemalangan yang melibatkan kecederaan badan yang serius pada 10 Mac 2012 melibatkan seorang pelatih industri bagi Sub-Kontraktor ang cedera parah akibat terkena lampu kilat (flashover). Mangsa yang ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan vacuum circuit breaker K1 sehingga K6 telah terkena lampau kilat pada panel K6 yang masih berada dalam keadaan bervoltan. Pemeriksaan di tempat kejadian mendapati kegagalan pihak majikan mengadakan penyeliaan orang kompeten bagi kerja-kerja penyelenggaraan ke atas kerja-kerja penyelenggaraan Pencawang Pembahagian Utama 33/11KV sehingga mangsa boleh terkena lampau kilat menyebabkan melecur teruk pada keseluruhan anggota badan.

RM 20,000.00
27-12-2012T.S.S Metal Industry (M) Sdn BhdPembuatanPeraturan 34(5)(a)(iii) Peraturan-Peraturan (Pemagaran Jentera dan Keselamatan) Kilang Dan Jentera 1967. Gagal untuk memasang pesawat yang memerlukan pengendali menggunakan kedua-dua tangannya serentak untuk mengendali penghimpit itu; dan diatur sedemikian supaya mesin itu tidak dapat dikendalikan dengan sebelah tangan sahaja,dan supaya ia mencegah masukan jari-jari pengendali ke dalam kawasan berbahaya sebelum lenjang menekan pelantak itu ditamatkanRM 1,000.00
27-12-2012Britestone Sdn. BhdPengkuarianPer. 40 (3), (Pemagaran & Keselamatan) AKJ. Jentera pengangkut tali sawat (conveyor) tidak diadang sehingga menyebabkan kemalangan.RM 1,000.00
21-12-2012PARA MANUFACTURING SDN.BHDPengilanganPer 9(1) (PENGGUNAAN DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN. Tiada CHRA. Gagal mengadakan pemeriksaan dan pengujian alat kawalan kejuruteraan oleh Juruteknik HigenRM 500.00RM 500.00
20-12-2012CHEE Kuang Ceramic Manufacturing Sdn.BhdPengilanganPer 26(1) USSECHRM 5,000.00
10-12-2012Antara Hati Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 49(1) AKKP, 1994. Gagal mematuhi notis larangan yang dikeluarkanRM 1,000.00
22-11-2012Aik Joo Can Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 36(1)(a), AKJ 1967. Mengendalikan jentera tanpa kebenaran memasangRM 10,000.00
01-11-2012Sg Piah Mineral Resources Sdn BhdPembuatanSek.15(1) AKKP. Gagal menyediakan pengadang keselamatan supaya lori pengangkut batu kapur tidak menaiki ramp stock pileRM 5,000.00 atau Penjara 6 bulan
30-10-2012Pembinaan Ikhasas-Merak sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), AKKP 1994. Gagal untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja dengan tidak menyediakan satu sistem kerja selamatRM 12,000.00
30-10-2012Central Eco Fiber Sdn BhdPembuatanSek.15(1) AKKP. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya termasuk Prakaj Yadav terutamanya dengan tidak mengadakan satu sistem kerja yang selaamt ketika kerja penyenggaraan bailing machineRM 5,000.00 atau Penjara 6 bulan
23-10-2012Kwong Yik Sdn BhdPembuatan

Per.5(1)(aa) NADOPOD. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP dengan cara yang paling cepat mengenai kemalangan yang berlaku

Per.5(1)(bb) NADOPOD. Gagal menghantar laporan tentang kemalangan dalam masa 7 hari

RM 400.00 RM 400.00
17-10-2012Associated Builders & Contractors Sdn BhdPembinaanPer. 51(4),BOWEC. Gagal menyediakan tempat tambahan yang mencukupi iaitu life line di tempat kerja pemasangan bumbungRM 2,000.00
07-10-2012Momentive Specialty Chemicals Sdn BhdPengilanganSeksyen 27(3) AKKP 1994. Seksyen 27(1) AKKP 1994
03-10-2012Guan Lee Hin EnterpriseBorong Dan RuncitSek. 36(1)(b) AKJ. Memasang Jentera mengangkat iaitu goods hoist tanpa mendapatkan kelulusan bertulis daripada Pemeriksa Kilang Dan JenteraRM 8,000.00
27-09-2012Classa Industrial (M) Sdn.Bhd.Pengilangan

Seksyen 15(1) AKKP 1994. Seksyen 19 AKKP 1994

Peraturan 5(1)(b)(aa),NADOOPOD 2004. Peraturan 13,NADOOPOD 2004

RM 10,000.00 atau RM 2,000.00
24-09-2012SOUTHERN PC STEEL SDN. BHD.PengilanganPeraturan 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. . Majikan gagal untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja khususnya di kawasan ?wire drawing machine HH5? sehingga menyebabkan kemalangan maut.RM 20,000.00 atau 6 bulan penjara
02-09-2012Peresscol Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), AKKP 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja.RM 5,000.00
02-09-2012Swan Printing Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 9(1) Peraturan-Peraturan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000. Tidak menjalankan CHRARM 5,000.00
16-08-2012TL & CHIAM RECYCLE SDN. BHDPengilanganSeksyen 34(1) AKJ. Kilang tidak berdaftarRM 4,000.00
14-08-2012Punj Loyd Oil & Gas (M) Sdn BhdPembinaan

Peraturan 5(1)(b)(aa) P.U.(A) 128/04. Gagal melapor dengan serta merta

Peraturan 5(1)(b)(bb) P.U.(A) 128/04. Gagal melapor dalam masa 7 hari

RM 1,500.00 atau Penjara 4 bulan. RM 1,500.00 atau Penjara 4 bulan
14-08-2012Desa Hatchery Sdn BhdPengilangan

Peraturan 5(1)(b)(aa) P.U.(A) 128/04. Gagal melapor dengan serta merta

Peraturan 5(1)(b)(bb) P.U.(A) 128/04. Gagal melapor dalam masa 7 hari

RM 3,000.00 atau Penjara 4 bulan. RM 3,000.00 atau Penjara 4 bulan
08-08-2012Ujung Pelangi Construction Sdn.Bhd.PembinaanSek 15(1) AKKP 1994. Sek 19 AKKP 1994RM 20,000.00
08-08-2012Pengangkutan Terus MajuPengangkutanSek.15(1) Akta 514. Gagal untuk menjalankan tanggungjawab sebagai majikan untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya.RM 15,000.00Penjara 3 bulan
02-08-2012Spring energy , Tanjung QuarryPenguarianSeksyen 15(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamatRM 5,500.00
31-07-2012Polynic Industries Sdn BhdPengilanganSeksyen 19 AKKP 1994. Seksyen 15 AKKP 1994RM 10,000.00
31-07-2012Polynic Industries Sdn BhdPengilanganPeraturan 13, NADOOPOD 2004. Peraturan 5(1)(b)(aa), NADOOPOD 2004RM 5,000.00
30-07-2012Buildcast Sdn BhdPembinaanSeksyen 19 AKKP 1994. Seksyen 15 AKKP 1994RM 15,000.00
25-07-2012Temokin Villa Jelas JV Sdn.BhdPembinaanSeksyen 29(2) AKKP dibaca bersama Perintah 3(b) (SHO) AKKP Fasa 2B. Tiada SHORM 2,500.00
24-07-2012Genting Tanjung Bahagia Sdn BhdPertanianSek.15(2)(c) Akta 514. Gagal untuk menjalankan tanggungjawab sebagai majikan untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanyaRM 20,000.00Penjara 3 bulan
24-07-2012Hap Seng Clay Products Sdn BhdPembuatanS.32(1) Akta 514. Gagal memberitahu apa-apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan tau penyakit pekerjaan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi di tempat kerjaRM 5,000.00 atau Penjara 4 bulan
11-07-2012Hasrat Gemilang BTS JV Sdn.BhdPembinaanPeraturan 106 Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera ( Kendalian Bangunan dan Kerja Binaan Kejuruteraan)( Keselamatan) 1986. Pembinaan Projek Cadangan Membina dan Menyiapkan Sebuah Bangunan Servis Apartment 21 tingkat yang mengandungi 251 unit servis apartment , 4 tingkat tempat letak kereta,bilik seminar dan satu unit kedai pejabat 2 tingkat di alamat lot 2048 & 879 Daerah Kubang Kerian,Jajahan Kota Bharu,Bandar Kota Bharu,Kelantan Darul Naim sebagai kontraktor utama telah gagal mengadang bukaan lubang yang terdapat di lantai tapak pembinaan.RM 1,000.00
11-07-2012Hasrat Gemilang BTS JV Sdn.BhdPembinaanPeraturan 12,Peraturan - Peraturan ( Keselamatan,Kesihatan dan Kebajikan ) kilang dan jentera 1970. Membina dan Menyiapkan Sebuah Bangunan Servis Apartment 21 tingkat yang mengandungi 251 unit servis apartment , 4 tingkat tempat letak kereta,bilik seminar dan satu unit kedai pejabat 2 tingkat di alamat lot 2048 & 879 Daerah Kubang Kerian,Jajahan Kota Bharu,Bandar Kota Bharu,Kelantan Darul Naim sebagai kontraktor utama telah gagal untuk memastikan bukaan tepi lantai ditutup atau mengadang bukaan tepi bangunan di tingkat 5 hingga 8 yang sedang dibina bagi mengelakkan pekerja dari jatuh.RM 1,000.00
09-07-2012SP United Sdn.BhdPengilangan

Peraturan 5(1)(a)(aa) NADOPOD. NADOPOD, Tidak lapor Kemalangan

Seksyen 29 Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Seksyen 15 AKJ Bahagian Jentera yang Berbahaya. Bahagian Jentera yang Berbahaya

RM 3,000.00 RM 1,000.00 RM 10,000.00
04-07-2012Macthal bin Abdul MajidPeraturan 49(1) AKKP. Tidak mematuhi Notis yang dikeluarkanRM 5,000.00
28-06-2012Sabah Electricity Sdn BhdPerkhidmatan elektriSeksyen 17(1), Akta 514. Gagal memastikan orang lain selain pekerja terdedah kepada risiko dari perusahaan terutama kerja menganti tiang elektrik
19-06-2012Techbay Sdn BhdPembinaanSeksyen 10(e) Akta 139. Tiada pagar di tepian lantai terbukaRM 5,000.00
19-06-2012Che Pui YinPembinaanPeraturan 24, BOWEC. Gagal memakai topi keselamatanRM 1,500.00
11-06-2012Prima Pricision Sdn BhdPembuatanSek.15(1) AKKP. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat dan menyenggara dalama keadaan baik brek forklift yang digunakan oleh mangsaRM 2,000.00
07-06-2012Kretam Mill Sdn BhdPembinaan

Sek.35(1) Akta 139. Tidak mendaftarkan tapak bina dalam tempoh 7 hari daripada bermulanya pengendalian tapak pembinaan Silimponpon POM, Kalabakan.

Sek.17(1) Akta 514. Gagal menyelia kawasan kerja-kerja pemasangan FFB cage di dalam kawasan pembinaan Silimponpon POM sehingga menyebabkan kematian mangsa.

RM 1,000.00 atau Penjara 1 bulan. RM 15,000.00 atau Penjara 10 bulan
07-06-2012Wong Kang WooPembinaanSek.15(1) Akta 514. Gagal menjalankan penyeliaan sebagaimana perlu di kawasan kerja-kerja pemasangan FFB cage dalam kawasan pembinaan Silimponpon POM dengan menyebabkan kemalangan ke atas pekerja.RM 15,000.00 atau Penjara 10 bulan
07-06-2012Merge Jati Engineering Sdn BhdPembinaan

Sek.17(1) Akta 514. Gagal menyelia kawasan kerja-kerja pemasangan FFB cage di dalam kawasan pembinaan Silimponpon POM sehingga menyebabkan kematian mangsa.

Sek.17(2) Akta 514. Gagal memberi prosedur kerja selamat yang ditetapkan tentang apa-apa aspek cara pemasangan FFB cage dengan kaedah yang selamat kepada pekerja yang menyebabkan kematian mangsa.

RM 10,000.00 atau Penjara 5 bulan. RM 15,000.00 atau Penjara 10 bulan
06-06-2012ARL Power Sdn. Bhd.Perkhidmatan elektriSeksyen 17(1), Akta 514. Gagal membekalkan maklumat bahaya kepada mangsaRM 15,000.00 atau Penjara 30 hari
06-06-2012Ever Best Engineering Sdn BhdPerkhidmatan kejurutSeksyen 15(1), Akta 514. Gagal menyelia pekerjaRM 10,000.00 atau Penjara 30 hari
30-05-2012Kheng Hwa Paper Sdn BhdPengilanganSeksyen 51(2) Akta Kilang dan Jentera 1970. Seksyen 29(2), Akta Kilang dan Jentera 1970RM 20,000.00
28-05-2012Perbudi Sdn.BhdPembinaanSeksyen 29(2) AKKP. Tiada SHORM 600.00
28-05-2012UTIC Services Sdn BhdPembinaan

Seksyen 19 AKKP 1994

. Seksyen 15(2)(c) AKKP 1994

Peraturan 41, Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan, Kilang dan Jentera 1970. Peraturan 13(2)(b), Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan, Kilang dan Jentera 1970

RM 40,000.00RM 800.00
24-05-2012Sime Darby Plantation (Sabah)PeladanganSek.15(1) Akta 514. Gagal memastikan setakat yang praktik,keselamatan,kesihatan dan kebajikan semasa bekerja sehingga mendedahkan risiko maut terkena sabit dan menyebabkan kematian.RM 20,000.00Penjara 6 bulan
24-05-2012Tradelift Indopalm Industries Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1), Akta 514. Gagal memastikan setakat yang praktik,keselamatan,kesihatan dan kebajikan pekerjaRM 20,000.00 atau Penjara 6 bulan
23-05-2012Gedau Sdn BhdPertanianSeksyen 15 (1) Akta 514. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kerana gagal menyelia ke atas pekerja semasa membuka dan memasang tayar sehingga menyebabkan kematian ke atas Muhammad Tahir Bin BacoRM 18,000.00
23-05-2012Syarikat MISA Renovation & Metal workPengilangan

Seksyen 19 (1) Akta 139. Tiada sijil perakuan yang sah

Seksyen 34(2)(a) Akta 139. Gagal memberitahu Jabatan dalam notis bertulis tetntang premis yang digunakan sebagai kilang

RM 2,500.00
18-05-2012Rich Millennium S/BPembalakanPer 5(a)(aa) & (a)(bb) NADOPOD 2004. Gagal sebagai majikan, memberitahu dengan serta merta pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa tujuh hari menghantar laporan tentang kemalangan dalam borang yang diluluskan suatu kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang menyebabkan kemalangan maut kepada Ujang Anak Ugap pada 4hb Julai 2010lebih kurang jam 4.00petang akibat ditimpa batang pokok selepas melakukan kerja memotong kayu balak; lokasi di kenali Lipan 68 kem tersebutRM 1,000.00 atau Penjara 1 bulan
11-05-2012Perfect Hallmark Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Perfect Hallmark Sdn Bhd telah gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan,kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja termasuklah yang bernama Mohd Khairul Anuar Bin Che Mohamad Zin dengan tidak mengadakan prosedur kerja selamat secara bertulis di tapak pembinaan bagi mengelakkan kejadian kemalangan maut.RM 7,000.00
11-05-2012Perfect Hallmark Sdn BhdPembinaanPeraturan 18(1) Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera ( Kendalian Bangunan dan Kerja Binaan Kejuruteraan)( Keselamatan) 1986. Perfect Hallmark Sdn Bhd telah gagal untuk mengambil kerja seorang yang ditetapkan untuk mengawal keadaan lalu lintas di tapak pembinaan bagi pengawasan keselamatan semua pekerja dan orang awam.RM 1,000.00
11-05-2012Perfect Hallmark Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan?1994. Perfect Hallmark Sdn Bhd telah gagal untuk mengambil kerja seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan yang kos projek melebihi RM 20 juta.RM 2,000.00
10-05-2012Suibke Enterprise Sdn.BhdPembinaanKesalahan: Seksyen 35(1) AKJ. Kerjabina Tanpa serah notis bertulis kepada inspektor RM 9,000.00
09-05-2012Sabah Forest Industries Sdn BhdPembinaanSek 17(1) Akta 514. Gagal menyelia kerja-kerja tempat tinggiRM 20,000.00 atau Penjara 3 bulan
09-05-2012Prima Structure Sdn BhdPembinaanSeksyen 10(e) Akta 139. Gagal untuk memagar lantai kerja dengan selamatRM 10,000.00 atau 2 tahun
09-05-2012Priceworth Industries Sdn BhdPengilangan

Peraturan 9(1) Pemonitoran Awalan Bunyi Bising. Gagal menjalankan pemonitoran awalan bunyi bising di tempat kerja

Peraturan 9(1) CHRA. Gagal menjalankan CHRA di tempat kerja

RM 1,000.00RM 5,000.00
08-05-2012Sign Scale Advertising AgencyLain-lainPer. 5(1)(a)(aa) P.U.(A) 128/04. Gagal dengan serta merta memberitahu pejabat JKKP dengan cara yang cepatRM 2,500.00 atau Penjara 3 bulan
08-05-2012Unisem(M) BerhadPembuatanSek .29(2) AKKP. Gagal mengambil seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan di tempat kerjaRM 500.00
05-05-2012Goodway Rubber Industries Sdn.BhdPengilanganSeksyen 36(1)(a) Akta Kilang dan Jentera. Memasang jentera tanpa kelulusan daripada InspektorRM 20,000.00
04-05-2012ASPAEZI BIN PATKARSeksyen 47 (F) OSHA 1994. Menghalang penjawat awam melaksanakan tugasRM 3,000.00
04-05-2012Salahuddin bin SallehSeksyen 47 (F) OSHA 1994. Menghalang penjawat awam melaksanakan tugasRM 3,000.00
04-05-2012SN NURANI Laundry Sdn.BhdPerkhidmatanKesalahan:
 1. Per.10 (1) Peraturan-peraturan (Pemberitahuan Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan Kilang dan Jentera) - Boiler. Jentera Tanpa CF
 2. Per.10 (1) Peraturan-peraturan (Pemberitahuan Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan Kilang dan Jentera) - Compressor. Jentera Tanpa CF
 3. Seksyen 29(1) AKJ 1967 - Tiada Boiler man
 1. RM 300
 2. RM 300
 3. RM 3,000
04-05-2012Projek Penyelenggaraan Lebuhraya BerhadPerkhidmatanKesalahan: Seksyen 15 (1) AKKP. Mengangkat pekerja dengan pma kren RM 15,000.00
04-05-2012Geomac Services Sdn.BhdPerkhidmatanKesalahan: Seksyen 15 (1) AKKP. Mengangkat pekerja dengan pma kren RM 15,000.00
27-04-2012HSLS Rubber Industries Sdn.BhdPembuatanPeraturan 5(3) Peraturan-Peraturan (Orang yang Menjaga) Kilang dan Jentera 1970. Tiada Drebar Enjin Gred 1RM 500.00
26-04-2012TOKOPAK SDN.BHDPembuatanSeksyen 29(1) AKJ 1967Tiada enjin driverRM 6,000.00
25-04-2012Rakanan Jaya Sdn BhdPeladanganSek. 17(1) Akta 514. Gagal menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja-kerja ditempat tinggiRM 30,000.00 atau Penjara 6 bulan
25-04-2012Sawit Kinabalu Sdn BhdPengilanganSek.15(1) Akta 514. Tiada prosedur kerja sehingga menyebabkan kecederaan serius di tangan mangsaRM 15,000.00 atau Penjara 4 bulan
25-04-2012Samawang sawmill Sdn BhdPengilanganSeksyen 29(2) Akta 514. Gagal melantik pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaanRM 3,000.00
25-04-2012MONSOK PALM OIL MILL SDN BHDPengilanganKesalahan. Seksyen 15(1), AKKP 1994. . Majikan didakwa atas kesalahan gagal memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan OKS mengaku salah RM 30,000 atau 6 bulan Penjara OKS membayar
23-04-2012MSB Pelita Plantation(Mukah) S/BPertanianSek. 49(1) AKKP 1994. Gagal untuk mematuhi notis perbaikan(No siri 057768) bertarikh 8hb Julai 2010 untuk membuat penaksiran risiko bahan kimiaRM 10,000.00 atau Penjara 3 bulan
09-04-2012Anjahan Sdn. BhdSeksyen 36(1) AKJ. Pasang Jentera tanpa kelulusan inspektorRM 9,000.00
06-04-2012Plus IntervestPeraturan 5(4) OYK AKJ. Tiada boilerman Gred 1RM 700.00
04-04-2012Classic Palm Oil Mill Sdn.BhdSeksyen 8 (g) AKJ 1967. Tidak batal Notis : tiada tolok water gaugeRM 7,000.00
01-04-2012Tionale Industries Sdn BhdPembuatanKesalahan: Seksyen 15, AKKP1994. Gagal menyelenggara blow moulding machine.RM20,000.00
29-03-2012Malaysia Smelting Corporation BerhadPengilanganPeraturan 13, NADOOPOD 2004. Peraturan 5(1)(b)(aa), NADOOPOD 2004RM 1,000.00
29-03-2012Chi Cheng Technology Sdn.Bhd.Pengilangan

Seksyen 19 AKKP 1994. Seksyen 15(1) AKKP 1994

Peraturan 13, NADOOPOD 2004. Peraturan 5(1)(b)(aa)

RM 10,000.00RM 5,000.00
26-03-2012Paragon Reality Sdn. Bhd.PengkuarianSek. 17(1) AKKP 1994. Membiarkan jentera dikendalikan di tapak kuari oleh orang yang tidak berkelayakan sehingga menyebabkan kematian kepada Abdul Latif Bin Mat SaidRM 10,000.00 atau 1 tahun
25-03-2012JCY HDD Technology Sdn BhdPembuatanSeksyen 15, AKKP1994 Gagal menjalankan tanggungjawab sebagai majikan RM 10,000
22-03-2012A.Z.H EnterpriseKomunikasiSek. 15(1) AKKP 1994. Gagal untuk memastikan,setakat yg praktik, keselamatan semasa bekerja pekerja kamu iaitu Issac Ak Elkana, Davendra Sani ak Asan dan Philipos Ak Loren dengan gagal membuat perkiraan bg menjamin keselamatan dan ketiadaan risiko untuk kerja-kerja pemasangan tiang telefon.RM 5,000.00
19-03-2012Prestar Galvanising Sdn. Bhd.,PengilanganSeksyen 15(1) AKKP. Gagal menjalankan penyeliaan terhadap orang lain yang bukan pekerjanyaRM 10,000.00
01-03-2012Seng Chong Precision Sdn.Bhd.PengilanganPeraturan 13, NADOOPOD 2004. Peraturan 5(1)(b)(aa), NADOOPOD 2004RM 1,000.00
29-02-2012Yeh Chang Heat Tretment (M) Sdn.Bhd.PengilanganSeksyen 19 AKKP 1994RM 20,000.00
28-02-2012Lambang Sinar Mas S/BPertanianSek. 16 AKKP 1994. Gagal menyediakan Dasar K&KRM 10,000.00Penjara 3 bulan
25-02-2012NJ Manufacturing Industries Sdn. Bhd.Pengilangan

Seksyen 15(1) AKKP. Gagal mengadakan alat keselamatan (safety device) pada mesin power press

Seksyen 29(2) AKKP 1994. Tiada SHO

RM 3,000.00
10-02-2012Maju EnterprisePengilanganPeraturan 9(1), Peraturan - Peraturan Kilang dan Jentera ( Pendedahan Bising ) 1989. Maju Enterprise telah gagal menjalankan pemonitoran awal bunyi bising ke atas pekerja.RM 200.00
10-02-2012Medan Agresif Sdn BhdPengilanganPeraturan 9(1), Peraturan - Peraturan Kilang dan Jentera ( Pendedahan Bising ) 1989. Medan Agresif Sdn Bhd telah gagal menjalankan pemonitoran awal bunyi bising ke atas pekerja.RM 300.00
10-02-2012Musim Istimewa Sdn BhdPengilanganPeraturan 9(1), Peraturan - Peraturan Kilang dan Jentera ( Pendedahan Bising ) 1989. Musim Istimewa Sdn Bhd gagal menjalankan pemonitoran awal bunyi bising ke atas pekerja.RM 300.00
03-02-2012Classic Palm Oil Mill Sdn.BhdPembuatan

Per. 5(5)(i) Peraturan Orang Menjaga ) Kilang dan jentera. Tiada jurutera stim

Seksyen 30(1)(a) AKKP. Tiada Safety Committee

RM 500.00RM 1,500.00
01-02-2012Percetakan Cahaya MurniPercetakanKesalahan: Peraturan 9(1)Kewajipan Menyediakan Risalah Data Keselamatan Kimia) AKKP.
 1. Majikan menjalankan kerja tanpa membuat penaksiran risiko kerana mempunyai bahan kimia
 2. Memasang jentera iaitu electric Chain hoist tanpa kelulusan
 3. Memasang jentera tanpa sijil perakuan yang sah
 1. RM 2,000.00
 2. RM 9,000.00
 3. RM 9,000.00
31-01-2012Yap Choon WaiPembinaanSebagai Pengarah Syarikat dan majikan Pembinaan C.W Yap telah menyebabkan gagal mematuhi Method Statement yang disediakan berkaitan kerja-kerja perobohan

Kesalahan. Seksyen 17(1), AKKP 1994

RM 5,000.00
31-01-2012New WK Restaurant Sdn BhdHotel & Restoran
 1. Gagal dengan serta merta melapor atau memberitahu pejabat JKKP berkaitan dengan kemalangan yang berlaku ke atas Cik Lau See Yen
 2. Menggunakan satu nit mesin angkat elektrik tanpa sijil perakuan kelayakan yang sah
 3. Memasang mesin angkat tanpa kebenaran bertulis dari Pemeriksa
 4. Kesalahan.

  1. Per. 5(1)(a)(aa) P.U.(A) 128/04
  2. Seksyen 19(1) Akta 139
  3. Seksyen 36(1)(b) Akta 139
 1. RM 5,000
 2. RM 10,000
 3. RM 10,000
31-01-2012Lok Kawi Plastics Industry Sdn BhdPengilanganGagal memberitahu JKKP terdekat tentang kemalngan berlaku dengan cara yang paling cepat

Kesalahan. Per. 5(1)(b)(aa) P.U.(A) 128/04

RM 7,000.00
30-01-2012Yuta Maju Sdn. Bhd.PembinaanMembenarkan jentera yang tidak selamat dikendalikan untuk kegunaan aktiviti kerjanya ditapak bina berkenaan sehingga menyebabkan kecederaan kepada Chua Chin Teng

Kesalahan. Sek. 15(1) AKKP 1994

RM 4,000 @ 6 bulan penjara
30-01-2012Ahmad Zaki Sdn. Bhd.PembinaanMembiarkan jentera yang tidak selamat dikendalikan ditapak binanya sehingga menyebabkan kecederaan kepada Chua Chin Teng

Kesalahan. Sek. 15(1) AKKP 1994

RM 5,000 @ 6 bulan penjara
26-01-2012Mox-Linde Gases Sdn BhdPembuatanGagal mengadakan latihan

Kesalahan. Seksyen 15/AKKP 1994

RM 28,000.00
26-01-2012Mox-Linde Gases Sdn BhdPembuatanKesalahan: Seksyen 15/AKKP 1994. Gagal mengadakan latihan. RM28,000.00
16-01-2012Kilang Sawi Sri SenggoraPembuatanMajikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja

Kesalahan. Sek 15 (1) AKKP

RM 8,000.00
12-01-2012RN ConstructionPembinaanKesalahan:.
 1. Peraturan 5 (1) aa NADOPOD
 2. Seksyen 15 (1) AKKP
.
 1. Gagal melaporkan serta-merta ke JKKP berhampiran
 2. Kewajipan majikan
 1. RM 5,000.00
 2. RM 20,000.00
11-01-2012Global Mine Builders Sdn BhdPembinaanGagal mengadakan temapt kerja selamat di kawasan bumbung bangunan

Kesalahan. Seksyen 15/AKKP 1994

RM 20,000
11-01-2012Global Mine Builders Sdn BhdPembinaanKesalahan: Seksyen 15/AKKP 1994. Gagal mengadakan temapt kerja selamat di kawasan bumbung bangunan. RM20,000.00
11-01-2012PK Fertilizer Sdn BhdPembuatanGagal menyediakan prosedur kerja selamat untuk kerja-kerja di tempat tinggi

Kesalahan. Seksyen 17, AKKP 1994

RM 20,000
11-01-2012PK Fertilizer Sdn BhdPembuatanKesalahan: Seksyen 17, AKKP 1994. Gagal menyediakan prosedur kerja selamat untuk kerja-kerja di tempat tinggi. RM 20,000.00
08-01-2012RecronPengilanganPER 5(I) Peraturan-Peraturan (orang Menjaga) Kilang dan Jentera AKJ. Tiada Steam engineerRM 300.00
06-01-2012Pascorp Paper Industries BerhadPembuatanKesalahan. Per 4(1) FMSRM 300
05-01-2012Pascorp Paper Industries BerhadPembuatanKesalahan. Sek 15 (1) AKKPRM 5,000
04-01-2012Tionale Industries Sdn BhdPembuatanGagal menyelenggara blow moulding machine

Kesalahan. Seksyen 15, AKKP1994

RM 20,000
21-12-2011Pangco Jaya Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 9(1) Pendedahan Bunyi Bising. Pada 23 Ogos 2011, lebih kurang jam 11.00 pagi di No 62E, jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis, sebagai penghuni, telah gagal untuk menjalankan pemonitoran pendedahan awal pekerja bunyi bising ke atas pekerja dan tidak mengemukakan dokumen mengenai pemonitoran pekerja awal bunyi bising. Dengan itu, telah melanggar Peraturan 9(1) Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum di bawah Peraturan 34 Peraturan-Peraturan yang sama. RM 800.00
27-09-2011KK Earthworks Construction Sdn. Bhd.PembinaanMajikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja pekerja dengan gagal mangadakan latihan bagi pengendalian jentera jentolak sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atas pekerja.

Kesalahan. Seksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

RM 5,000.00
21-09-2011T.E. Trading Sdn. Bhd.Pembinaan17(1) AKKP. Pada 2 Jun 2011, lebih kurang jam 11.00 pagi di tapak pembinaan Taman Putra Indah, 01000 Kangar, Perlis, sebagai majikan, telah gagal untuk menjalankan pengusahaan dengan cara memastikan, setakat yang praktik, bahawa orang-orang lain, yang bukan pekerja, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan kamu itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan dan kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan kamu itu dengan gagal membekalkan loji yang selamat bagi kerja-kerja pemotongan dahan pokok sehingga menyebabkan kematian Zamzarun bin Zainul Abidin. Dengan itu, telah melakukan satu kesalahan di bawah seksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum di bawah seksyen 19 Akta yang sama. RM 4,000.00
13-09-2011Potensi Cekal Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan, 1994

Satu Kemalangan maut telah berlaku pada 17/5/2010 yang melibatkan seorang pekerja kontraktor-sub iaitu Faishol (no. passport: AM687506) akibat terkena serpihan grinder disc yang telah pecah. Hand grider tidak dipasangkan dengan grinder cover semasa kejadian kerana grinder disc yang bersaiz lebih besar (iaitu 14 inci diameter) telah digunakan berbanding dengan saiz yang sepatutnya (iaitu<8 inci). Ini menyebabkan pecahan grinder disc telah mengenai muka mangsa dibahagian kanan menyebabkan mangsa mati di tempat kejadian.

RM 20,000.00
08-09-2011Inland Base Sdn. Bhd.Pembalakan
 1. Gagal untuk memberitahu dengan serta-merta pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada bagi kemalangan tersebut; dan
 2. Gagal dalam masa tujuh hari dari hari kejadian menghantar laporan tentang kemalangan tersebut dalam borang yang diluluskan.

Kesalahan. Per 5(1)(a)(aa) dan Peraturan 5(1)(a)(bb), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004

RM 2,000.00 bagi setiap pertuduhan (Jumlah RM 4,000.00)
06-09-2011Caldecott Construction Sdn. Bhd.PembinaanGagal untuk memberitahu pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada berkenaan kemalangan berbangkit atau berkaitan dengan kerja yang menyebabkan kematian orang-orang selain daripada pekerja

Kesalahan. Peraturan 5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004

RM 2,500.00
25-08-2011Syarikat Pembinaan MakmurPembinaanGagal menyampaikan kepada Pemeriksa Kilang dan Jentera notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan bagi mengendalikan kerja bina bangunan dan kerja kejuruteraan

Kesalahan. Seksyen 35(1) Akta Kilang Dan Jentera 1967

RM 5,000 .00
25-08-2011Indah Jaya Works Sdn. Bhd.Pengilangan

Seksyen 36(1)a AKJ. Memasang jentera am tanpa kelulusan Inspektor

Seksyen 36 (1)(b) AKJ. Memasang jentera UPV tanpa kelulusan inspektor

Seksyen 34 (1)(2)(a) AKJ. Kilang tidak berdaftar

Peraturan 5(1)(a)(bb) NADOPOD AKKP. Tidak melaporkan kemalangan maut dengan kadar segera tempoh 24 jam

RM 50,000.00
02-08-2011Genting Plantation BhdPeladanganSeksyen 17(1). Tiada prosedur kerja bagi aktiviti kuari bagi memastikan keselamatan selain pekerja yang tersentuh dgn perusahaan kuari RM 10000 @ 2 bulan penjara
02-08-2011Tazan Sdn BhdPengkuarianSeksyen 15(1) Akta 514, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada pemantauan terhadap kerja kuari menyebabkan kemalangan maut.RM 7,000 @ 2 bulan penjara
16-05-2011Sabah Forest Industries Sdn BhdPembalakanSeksyen 17(1) Akta 514, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyelia kontraktor kerja-kerja penanaman semula pokok balak mematuhi garis panduan. RM 10,000 @ 3 bulan penjara
16-05-2011Farmglow Sdn. Bhd.PembalakanSeksyen 15(1) Akta 514, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyelia pekerja yang bekerja menebang pokok dengan membiar bekerja sendirian. . Per 5(1)(a)(aa) P.U.(A)128/2004. Gagal melapor kemalangan maut dengan kadar segera RM 15,000 @ 5 bulan penjara. RM 3,000 @ 4 bulan penjara
13-05-2011TGL Packaging Sdn.Bhd.Seksyen 31(b) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan badan ke atas pekerja tuan iaitu En.Ong Chin Chye No.I/C(580201-07-5169) pada 04/02/2010 lebih kurang jam 11.15 pagi kepada Inspektor secara bertulis di dalam bentuk yang ditetapkan dengan menggunakan cara yang tercepat. RM 5,000.00
13-05-2011Schneider Electric IT Malaysia Sdn. Bhd.PembinaanGagal memberitahu dengan serta-merta pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada, suatu kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang melibatkan kemalangan maut.

Kesalahan. Peraturan 5(1)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004

RM 3,000.00
04-05-2011KKB Industries (Sabah) Sdn BhdPengilanganPER 5(1)(b)(aa) P.U.(A)128/2004. Tidak melapor kemalangan segera. . PER 5(1)(b)(bb) P.U.(A)128/2004. Tidak melapor kemalangan dalam borang yg ditetapkan dalam masa 7 hari. i) RM 3,000 @ 3 bulan penjara. ii) RM 3,000 @ 3 bulan penjara
04-05-2011Zenova (M) Sdn BhdPengilanganPER 5(1)(b)(aa) P.U.(A)128/2004 Tidak melapor kemalangan segera PER 5(1)(b)(bb) P.U.(A)128/2004 Tidak melapor kemalangan dalam borang yg ditetapkan dalam masa 7 hari RM 7,000 @ 6 bulan penjara. RM 7,000 @ 6 bulan penjara
04-05-2011Zenova (M) Sdn BhdPengilanganSek 29(2), Akta 514. Gagal melantik SHO. . Sek 29(1) Akta 139, Akta Kilang Dan Jentera 1967. Tiada steam engineer i) RM 3,500 @ 6 bulan penjara. ii)RM 15,000 @ 6 bulan penjara
23-04-2011Zhen Yang Steel Works Sdn.Bhd.Seksyen 31(b) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan badan ke atas pekerja tuan iaitu En.Mohd Nizam Bin Ahmad @ Mohd Said No.I/C (781121-02-5437) pada 12/12/2009 lebih kurang jam 9.15 pagi kepada Inspektor secara bertulis di dalam bentuk yang ditetapkan dengan menggunakan cara yang tercepat RM 5,000.00
19-04-2011Sinkong Construction Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 10(c), Akta 139, Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal memastikan tepian lantai terbuka dihadang elak risiko jatuh.

Seksyen 29(2) AKTA 514, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 Gagal mengambil bekerja seorang pegawai keselamatan dan kesihatan sepenuh masa.
i) RM 10,000 @ 2 bulan penjara. ii) RM 5,000 @ 1 bulan penjara
09-04-2011R.P. Printers Sdn.Bhd.Seksyen 31(b) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan badan ke atas pekerja tuan iaitu En.Oh Yin Yin No.I/C (720610-08-5474) pada 03/03/2010 lebih kurang jam 11.00 pagi kepada Inspektor secara bertulis di dalam bentuk yang ditetapkan dengan menggunakan cara yang tercepat.RM 5,000.00
08-04-2011HK Jaya Sdn. Bhd.PembinaanTelah gagal menjalankan tanggungjawab untuk memastikan setiap tepian platform kerja atau tempat kerja di mana seseorang pekerja boleh jatuh pada ketinggian melebihi 3 meter hendaklah disediakan rel pengadang yang sesuai atau rel pengadang yang cukup kuat sekurang-kurangnya satu meter di atas platform atau tempat dan di atas mana-mana tempat tinggi yang mencukupi tetapi tidak boleh kurang daripada 200 milimeter dan ditempatkan sedemikian untuk mencegah seberapa yang mungkin orang, bahan dan alat terjatuh daripada platform atau tempat itu.

Kesalahan. Peraturan 88(1), Peraturan-peraturan (Kendalian Bangunan dan Kerja Binaan Kejuruteraan)(Keselamatan) Kilang dan Jentera 1986

RM 1700.00
25-03-2011Mint Chuan Iron ConstructionPembuatanMenggunakan premis sebagai kilang tanpa menyampaikan kepada pemeriksa suatu notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan.

Kesalahan. Seksyen 34(2)(a) Akta kilang dan Jentera 1967

RM 5,000.00
25-03-2011Nam Loong & Co.PembuatanMenggunakan premis sebagai kilang tanpa menyampaikan kepada pemeriksa suatu notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan.

Kesalahan . Seksyen 34(2)(a) Akta kilang dan Jentera 1967

RM 5,000.00
17-03-2011Kayel Rubber Products Sdn.Bhd.Seksyen 31(b) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan badan ke atas pekerja tuan iaitu En.Chong Chun Kiat No.I/C(740808-08-5849) pada 01/03/2010 lebih kurang jam 11.00 pagi kepada Inspektor secara bertulis di dalam bentuk yang ditetapkan dengan menggunakan cara yang tercepat. RM 5,000.00
17-03-2011KHC Spring Corporation (M) Sdn.Bhd.Seksyen 34(2) (a)Akta Kilang Dan Jentera 1967. Pihak Majikan telah gagal untuk mendapatkan kebenaran bertulis dari Pemeriksa untuk menggunakan premis sebagai kilang. RM 5,000.00
14-03-2011YBS Tenaga Sdn BhdPembinaanPER 5(1)(b)(aa) P.U.(A)128/2004. Tidak melapor kemalangan. RM 3,000 @ 6 bulan penjara
09-03-2011North Malaya Engineers Trading Co. Sdn.Bhd.Seksyen 31(b) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan badan ke atas pekerja tuan iaitu En.Rahim Bin Hussein No.I/C(570606-02-5951 pada 09/04/2010 lebih kurang jam 3.20 petang kepada Inspektor secara bertulis di dalam bentuk yang ditetapkan dengan menggunakan cara tercepat.RM 5,000.00
09-03-2011Leader Steel Sdn.Bhd.Seksyen 31(b) Akta Kilang Dan Jentera 1967. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan badan ke atas pekerja tuan iaitu En.Mohd Nyzam Bin Mat Daud No.I/C(810823-07-5455) pada 26/06/2010 lebih kurang jam8.40 pagi kepada Inspektor secara bertulis di dalam bentuk yang ditetapkan dengan menggunakan cara tercepat. RM 5,000.00
02-03-2011Sarahon Construction Sdn. Bhd.PembinaanGagal mengambil kerja seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Kesalahan. Seksyen 29(2) Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 dibaca bersama Perintah 3(a)Perintah Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan & Kesihatan)1997

RM 2,500.00
22-02-2011Borneo Samudera Sdn. Bhd.PeladanganSeksyen 15(1) akta 514. Gagal membuat perkiraan memastikan keselamatan pekerja dalam kerja mengangkut pekerja. RM 9,000 @ 1bulan penjara
31-01-2011Syarikat Perniagaan Perindustrian King Hong Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 16(a)(i) Peraturan Kilang dan Jentera (Pemagaran Jentera dan Keselamatan). Gagal memasang adang ke atas aci bagi jentera Roughing Mill stand di dalam jarak 6′ 6″ dari permukaan lantai atau pelantai kerja dengan kotak-kotak yang menutupi aci itu sama sekali.RM 600.00
00-00-0000Fujisash (M) Sdn BhdPembuatanPeraturan 12 -Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan), 1970Gagal menggunakan tali-tali sawat atau tali-tali keledar yang mungkin jatuh melebihi 10 kaki . RM500.00
00-00-0000MCC Overseas (M) Sdn Bhd (Country Garden)PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM20,000.00
00-00-0000MCC Overseas (M) Sdn Bhd (Country Garden)PembinaanPeraturan 5(3)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kehilangan nyawa (Nor Kabir bin Abu Miya). RM5,000.00
00-00-0000MCC Overseas (M) Sdn Bhd (Country Garden)PembinaanPeraturan 5(3)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal melaporkan kemalangan yang menyebabkan kehilangan nyawa (Sanaji). RM5,000.00
00-00-0000Sunrise Arena Sdn. Bhd.PengkuarianSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan yang berhubung dengan kemalangan maut yang melibatkan pekerjanya bernama Soyodullah Bin Sedik.RM5,000.00
00-00-0000Diorite Premix Sdn. Bhd.PengkuarianSekyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan yang berhubung dengan kemalangan maut yang melibatkan orang yang bukan pekerjanya bernama Soyodullah Bin Sedik. RM5,000.00
00-00-0000MEDIDATA SDN BHD 36PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Pemberitahuan Dan Pelaporan Kemalangan. RM2,500.00
00-00-0000Tesco Stores (Malaysia) Sdn BhdBorong dan RuncitSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941994. Pada 20 September 2014, di antara jam 01.00 petang hingga 03.00 petang di premis Tesco Ipoh, No. 2, Jalan Jambu, Taman Teh Teng Seng, 34100 Ipoh, Perak sebagai majikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan, kebajikan semasa bekerja semua pekerja termasuklah Rajkumar Pillay a/l Kanapathy Pillay (No. Kad Pengenalan : 710309-02-6003) terutamanya dengan tiada Prosedur Pengendalian, Penyimpanan,Penyenggaraan Silinder FM-200 sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius. RM40,000.00
00-00-0000HSL Constructor Sdn BhdPembinaanSeskyen 15(1) AKKP 1994. Pada 24 November 2015 lebih kurang jam 11.30 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya termasuklah Tawan Srihatrai (No. Pasport AA 3159388) terutamanya gagal memasang dan menyenggara grating dengan selamat di Intake Pumping Station Manjung 5 ? Fast Track 3A Power Plant Project Site, Jalan Semarak Api, Teluk Rubiah, 32010 Seri Manjung sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM40,000.00
00-00-0000Daelim (M) Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Pada 24 November 2015 lebih kurang jam 11.30 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu termasuklah Tawan Srihatrai (No. Pasport AA 3159388) terutamanya gagal mengadakan penyeliaan terhadap kerja-kerja pemasangan grating di Intake Pumping Station Manjung 5 ? Fast Track 3A Power Plant Project Site, Jalan Semarak Api, Teluk Rubiah, 32010 Seri Manjung sehingga menyebabkan kemalangan maut. RM15,000.00
00-00-0000Tasek Corporation BerhadPembuatanSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941995. Pada 9 November 2015 sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya dengan tidak mengadakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Aktiviti Memadam Bara/Kebakaran Habuk Arang Batu (Coal Dust) sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atas pekerja Mohammad Najmuddin bin Zabidin (No. Kad Pengenalan : 910720-08-5245) di Coal Mill No.1, Tasek Corporation Berhad, Persiaran Tasek, Kawasan Perindustrian Tasek, 31400 Ipoh, Perak. RM15,000.00
00-00-0000Tasek Corporation BerhadPembuatanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Pada 14 Ogos 2015 lebih kurang jam 9.00 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu termasuklah Muhammed Hanif (No. Pasport AD 9723790) terutamanya tidak menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja penyelenggaraan dan pembersihan blockage pada drag chain di Bahagian Coal Mill 2, Kiln 3 Clinker Auxiliary Hopper dan L3M142 Bucket Conveyor Tasek Corporation Berhad sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius. RM40,000.00
00-00-0000Pembinaan Kawasi Utara Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur bagi pemasangan formwork. RM15,000.00
00-00-0000Pembinaan Kawasi Utara Sdn BhdPembinaanPeraturan 12 -Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan), 1970Gagal menggunakan tali-tali sawat atau tali-tali keledar yang mungkin jatuh melebihi 10 kaki . RM1,000.00
00-00-0000Hong Xin Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan laluan kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM20,000.00
00-00-0000Delta Arms Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan setakat praktik keselamatan pekerja dengan gagal menyediakan sistem kerja selamat berkaitan aktiviti kerja pengalihan paip kabel TNB. RM25,000.00
00-00-0000Pembinaan Jemerlang Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal memastikan setakat praktik keselamatan pekerja dengan tiada sop memasang dan merombak mould steel T beam. RM21,000.00
00-00-0000Empire Megatech Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Menjalankan pengusahaan tidak selamat sehingga menyebabkan orang lain yang bukan pekerja maut. RM20,000.00
00-00-0000Skycom EnterprisekomunikasiSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941995. Gagal memastikan keselamatan pekerja dengan cara tidak menyelenggara tempat kerja yang selamat. RM8,000.00
00-00-0000PCO Lite Electrical Sdn BhdPembuatanSeksyen 29(2) AKKP 1994 dibaca bersama Perintah 3(g) Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997. Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja. RM20,000.00
00-00-0000Heaveabord Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal melaporkan kamalangan serta merta. RM2,000.00
00-00-0000CLANICON E & C SDN BHD PembinaanSek. 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal Memastikan Keselamatan Pekerja2 Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut 2 Pekerja (Perancah Runtuh). RM20,000.00
00-00-0000FAJAR BARU BUILDERS SDN BHD PembinaanSek. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal Memastikan Keselamatan Pekerja2 Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut 2 Pekerja (Perancah Runtuh). RM25,000.00
00-00-0000SIGNATIUM CONSTRUCTION SDN BHD PembinaanSek. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal Memastikan Keselamatan Pekerja2 Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut 2 Pekerja (Perancah Runtuh). RM20,000.00
00-00-0000MULTIMODAL FREIGHT SDN BHD Perkhidmatan PerniagaanSek. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Menjalankan Kewajipan Untuk Memastikan Keselamatan Dan Kesihatan Dia Dan Orang-Orang Lain Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Dengan Pengusahaannya Itu Agar Tidak Terdedah Kepada Risiko Keselamatan Dan Kesihatan.RM20,000.00
00-00-0000Rubberex Alliance Sdn. Bhd.PembuatanSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941995. Pada 07 Ogos 2015 lebih kurang jam 10.50 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya termasuklah Zul Ashraf Bin Sameri (No. k/p: 951014-08-5273) terutamanya dengan tidak menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja servis dan penyelenggaraan 'Rotary Valve' sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius. RM4,500.00
00-00-0000Ace Oil Palm Sdn bhdpembuatanSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941996. Gagal mengadakan prosidur kerja selamat. RM8,000.00
00-00-0000SG Cables Sdn BhdPembinaanSeks 15(2)(a) & (b) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 . 1) Gagal menyediakan pengadaan loji dgn tidak memasang peranti keselamatan tambahan jenis kitto clamp pd tali sawat winch jenama Chenta semasa melakukan aktiviti mengangkat/menurun cross arm bg pemasangan menara transmisi. 2) Gagal membuat perkiraan iaitu pengadaan SOP apabila berlaku kegagalan(failure) ketika penggunaan/pengendalian winch jenama Chenta semasa melakukan aktiviti mengangkat/menurun cross arm bg pemasangan menara transmisi. (NFA) . RM20,000.00
00-00-0000Sunzen Biotech Sdn Bhd PengilanganSek. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Mematuhi Notis Perbaikan (No. Siri: 3A 118689) Yang Dikeluarkan Pada 23/03/2015 - Per. 9(1) Usechh 2000 RM10,000.00
00-00-0000Sunzen Biotech Sdn BhdPengilanganSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Mematuhi Notis Perbaikan Yang Dikeluarkan . RM10,000.00
00-00-0000Sri Binaraya Sdn BhdPembinaanSeksyen 29, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal melantik seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan. RM3,500.00
00-00-0000Sime Darby Plantation Sdn Bhd (KKS Hadapan)PembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal membuat perkiraan sehingga menyebabkan pekerja maut akibat 3rd degree burn. RM12,000.00
00-00-0000Kimcon Bina Sdn Bhd PembinaanSek. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Mematuhi Notis (2A 009335) Dikeluarkan Pada 28/08/2015 Nop - Per. 12, Shw 1970 (Bekerja Di Tempat Tinggi). RM25,000.00
00-00-0000Chin Nam Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada pengadaan maklumat, arahan latihan dan penyeliaan. RM20,000.00
00-00-0000Tenzin Heavy (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(a), Akta Kilang dan Jentera 1967. Tiada kebenaran bertulis untuk memasang, menguji, merombak dan menyelenggara kren menara. RM20,000.00
00-00-0000S. N. AKMIDA HOLDINGS SDN BHD PembinaanSek. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Notis Larangan Berkaitan Platform Kerja Selamat (No. Siri: 2a 007436). RM20,000.00
00-00-0000Hab Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Tidak Mematuhi Arahan Di Dalam Notis Larangan. Notis Tidak Dibatalkan. RM15,000.00
00-00-0000Energiser Enterprise Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Pada 5 Mac 2016 lebih kurang pukul10.30 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa kamu dan orang-orang lain, yang bukan pekerja kamu, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan kamu teruatamanya dengan gagal mengadakan pagar (hoarding) bagi memastikan orang awam tidak memasuki kawasan tapak bina di tapak Cadangan Membina 14 Unit Rumah Teres Di Plot 479-492, Jalan Koperasi 33, Taman Perpaduan Koperasi, 31150 Ulu Kinta, Perak.RM15,000.00
00-00-0000Kilang Kelapa Sawit Lekir Sdn. Bhd. PembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada Jam 9.00 Malam Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Termasuklah Mohd Salim Bin Abdullah (No. Kad Pengenalan: 650620-08-5979) Terutamanya Gagal Menyenggara Oneumatic Damper System Termasuk ?Spring Actuator? Pada Forced Drought (Fd) Fan Damper Di Dandang Stim Bernombor Pendaftaran Pmd8669 Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM15,000.00
00-00-0000Soong Hoe Metal Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan Di Lot 69 Kawasan Perindustrian Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Telah Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Pekerjaan Yang Menimpa saifur Bin Mohamad (Nombor Kad Pengenalan: 820804-11-5289) Yang Menghalang Beliau Menjalankan Tugas Selama Lebih Daripada Empat Hari Kalendar Pada Tarikh 10/01/2015. RM700.00 Penjara:2 Bulan
00-00-0000Edgenta Propel BerhadPerkhidmatan PerniagaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 03 Februari 2016, Di Antara Jam 01.00 Petang Hingga 03.00 Petang Di Km 343.8 Arah Selatan Lebuhraya Plus, Sungkai - Bidor, Perak, Sebagai Majikan Telah Gagal Menjalankan Pengusahaan Kamu Dengan Cara Memastikan, Setakat Yang Praktik, Bahawa Orang-Orang Lain, Yang Bukan Pekerja Kamu, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Pengusahaan Kamu Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Dan Kesihatan Mereka, Oleh Sebab Pengusahaan Kamu Itu Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Yang Selamat Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Termasuklah Kerja-Kerja Memotong Rumput Sehingga Berlaku Kemalangan Maut Ke Atas Hamidur Rahman (No. Passport : Bc 0584150). RM15,000.00
00-00-0000GSR Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM30,000.00
00-00-0000Yuseng Plantation Sdn BhdLubricationSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941997. Gagal mengadakan maklumat, arahan dan latihan dan penyeliaan pengendalian traktor. RM3,000.00
00-00-0000Kerjaya Prospek (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM40,000.00
00-00-0000GP Batteries (M) Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan lebihan manganese dalam badan. RM20,000.00
00-00-0000Rubber LeisurePengilanganPeraturan 10,Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996. Gagal Mengemukakan Demonstrasi Operasi Selamat. RM5,000.00
00-00-0000Konsortium Ipmines Merz Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Membuat Kawalan Keluar Dan Masuk Orang Awam Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM32,000.00
00-00-0000Lt Industries Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Persekitaran Yang Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM35,000.00
00-00-0000Kejuruteraan Letrik Seri (M) Sdn Bhd PembinaanSek. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 1994. Gagal Memastikan Keselamatan Pekerja Yang Bukan Pekerja Selamat RM30,000.00
00-00-0000Kejuruteraan Letrik Seri (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Memastikan Keselamatan Pekerja Yang Bukan Pekerja Selamat. RM30,000.00
00-00-0000Malay-Sino Chemical Industries Sdn BhdPembuatanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dibaca Bersama Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan)1997. Sebagai Majikan Di Lot PT 4406, Kawasan Perindustrian Telok Kalong, 24000 Kemaman, Terengganu Didapati Bersalah Kerana Tidak Menggaji Seorang Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Seperti Mana Ditetapkan Di Dalam Perintah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan)1997. RM3,000.00 Penjara:2 Bulan
00-00-0000Zublin Precast Industries Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM25,000.00
00-00-0000Central Industrial Corporation BerhadPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Membuat Perkiraan Bagi Menjamin, Setakat Yang Praktik, Sehingga Menyebabkan Kecederaan Hilang Upaya Kekal Kepada Hermawan Warso Semito (No. Pasport: As857161). RM20,000.00
00-00-0000Rong Hua Shoe Industries Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 17(1)(a) dan (b) Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 AKKP 1994. Gagal Menjalankan Pemeriksaan Dan Pengujian Keberkesanan Ke Atas Sistem Kawalan Kejuruteraan Yang Disediakan Iaitu 'Dust Collector' Di Bahagian Safety Shoes Insert Steel Toe Cap. RM6,000.00
00-00-0000Jeng Huat Bahau Realty Sdn BhdPembuatanSekyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19941998. Gagal mengadakan penyelenggaraan loji . RM30,000.00
00-00-0000Jeng Huat Bahau Realty Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal melaporkan kemalangan. RM30,000.00
00-00-0000Jeng Huat Bahau Realty Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal melaporkan kemalangan segera. RM6,000.00
00-00-0000Jeng Huat Bahau Realty Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(1)(a)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal melaporkan kemalangan dengan borang ditetapkan dalam tempoh 7 hari. RM5,000.00
00-00-0000Gayanis Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(2)(b) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal utk menyediakan SOP utk aktiviti berkaitan "fuel feeding" di stesen dandang. RM6,000.00
00-00-0000Pacific Oleochemicals Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat sehingga menyebabkan kematian. RM10,000.00
00-00-0000Perfect Trans Sdn BhdPengilangan1) Per 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Gagal dgn serta merta utk memberitahu kemalangan. RM4,000.00
00-00-0000Perfect Trans Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(1)(a)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal dlm masa 7 hari memberitahu kemalangan dlm brg yg diluluskan(JKKP 6). RM3,000.00
00-00-0000Brite MalindoPembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Mengambil Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Di Temat Kerja. RM1,200.00
00-00-0000Ael Engineering Sdn. Bhd.PembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 31 Disember 2015 Lebih Kurang Jam 2.30 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Terutamanya Rohizam Bin Julasih (No. K/P: 891126-08-5639) Dengan Tidak Menjalankan Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko Dan Kawalan Risiko Bagi Penyediaan Dan Pemsangan Jentera Masin Vacuum Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM25,000.00
00-00-0000Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.PembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 30 Oktober 2015 Lebih Kurang Jam 2.40 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Termasuklah Bhulon Buddiman (No. Passport: 06893237) Terutamanya Gagal Mengadakan Loji Yang Selamat Bagi Jentera Coll Feed 10? Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM35,000.00
00-00-0000Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.Pembuatan Peraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP 1994. Pada 30 Oktober 2015 Lebih Kurang Jam 2.40 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Yang Paling Cepat Yang Ada Tentang Kemalangan Yang Melibatkan Kecederaan Badan Yang Serius Bagi Pekerja Bhulon Buddiman (No. Passport: 06893237). RM5,000.00
00-00-0000Lian Fatt Timber TradingPengilanganSeksyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Tiada Prosedur Kerja Sehingga Menyebabkan Orang Lain Selain Pekerjanya Maut. RM10,000.00
00-00-0000Teluk Sepanggar Quarry Sdn BhdPengkuarianPeraturan 26(1) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000Gagal Menjalankan Pemantauan Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan . RM2,000.00
00-00-0000Aneka Jaringan Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(b)(bb), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Serta Merta Kemalangan Yang Berlaku dan Mengalihkan Barang Kes Tanpa Kebenaran. RM8,000.00
00-00-0000Msm Perlis Sdn. Bhd.PengilanganSEKSYEN 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pengadaan Maklumat Berkaitan Prosedur Kerja Selamat (Sop) Bagi Kerja-Kerja Pemotongan Tangki Simpanan Bahan Api Sederhana.RM8,000.00
00-00-0000Masfloor Sdn. Bhd.PengilanganSEKSYEN 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pengadaan Maklumat Berkaitan Prosedur Kerja Selamat (Sop) Bagi Kerja-Kerja 'Memotong Printed Middle Layer'. RM10,000.00
00-00-0000Shorubber (M) Sdn BhdPengilanganSEKSYEN 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Perlebelan Pada 12 Mixing Fan. RM11,000.00
00-00-0000Negeri Sembilan Cement Industries Sdn. Bhd.PengilanganSEKSYEN 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Penyelenggaraan Terhadap Lojinya Iatu Pada Bahagian Hydralic Dumper Mesin Bobcat No.1. RM10,000.00
00-00-0000Megat Zaman Bin Megat JusohPembuatanPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan Di No. 88, Kampung Bukit Perpat, 21600 Marang Telah Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Pekerjaan Yang Menimpa Nor Azhadi Bin Nordin (Nombor Kad Pengenalan: 771014-11-5315) Yang Menghalang Beliau Menjalankan Tugas Selama Lebih Daripada Empat Hari Kalendar Pada Tarikh 02/12/2016 . RM1,000.00, Penjara:10 Hari
00-00-0000Hap Seng Building Materials Sdn BhdPerlombonganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan Di Alamat Sungai Serai Kuari, Batu 11 ?, Jalan Kuala Berang, Kg. Batu Penunggol, 21400 Marang, Terengganu Telah Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Pekerjaan Yang Menimpa Azman Shah Bin Mohd Kasim (Nombor Kad Pengenalan: 660210-05-5039) Yang Menghalang Beliau Menjalankan Tugas Selama Lebih Daripada Empat Hari Kalendar Pada Tarikh 28/07/2015 . RM1,000.00, Penjara:10 Hari
00-00-0000Nichias Fgs Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Membuat Perkiraan Bagi Menjamin, Setakat Yang Praktik, Sehingga Menyebabkan Kecederaan Hilang Upaya Kekal Kepada?Santosh Bishwakarma?(No. Pasport: 08496746). RM3,000.00
00-00-0000Retus Plantation Sb(Retus Palm Oil Mill)PengilanganSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Utk Memastikan Pengadaan Penyenggaraan Pada Bahagian Pengadang Jentera. RM20,000.00
00-00-0000Eng Han Engineering Sdn. Bhd. PembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Mematuhi Notis Larangan (2a 119205) Yang Dikeluarkan Pada 26/04/2016 (Bekerja Tempat Tinggi). RM10,000.00
00-00-0000Sri Binaraya Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis Larangan (2a 119328) Yang Dikeluarkan Pada 19/05/2016 - Pemasangan False Work Yang Tidak Selamat. RM10,000.00
00-00-0000Plas-Tec Industries Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 5 April 2016 Lebih Kurang Jam 12.30 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Termasuklah Mohd Zuhairi Bin Dan (No. Kad Pengenalan: 731025-08-5039) Terutamanya Gagal Memastikan Jentera ?Mixer M1? Dalam Keadaan Selamat Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. . RM15,000.00
00-00-0000Oka Concrete Industries Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 16 November 2015 Jam 520 Petang Di Premis Beralamat 8 KM, Jalan Gopeng Batu Gajah, 31300 Kampung Kepayang, Perak Telah Gagal Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Temasuklah Hom Bahadur Sen No Paspot 07303480 Dengan Tiada Prosedur Kerja Selamat Semasa Mencuci ?Mixer? Batching Plant No. 4 Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius Iaitu Iaitu Patah Tangan Kiri. RM10,000.00
00-00-0000Sigma Glove Industries Sdn. BhdPengilanganPeraturan 10, Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Perindustrian) 1996. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Untuk Menyediakan Dan Menyerahkan Dokumen Demonstrasi Operasi Selamat. RM8,000.00
00-00-0000Spr Energy Sdn BhdKemudahanPeraturan. 9(1) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000Gagal Membuat Penaksiran Risiko Bertulis Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Ammonia. RM2,500.00
00-00-0000Mecoplus Industry Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 17(1) (A) Dan (B) Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menjalankan Pemeriksaan Dan Pengujian Keberkesanan Ke Atas Sistem Kawalan Kejuruteraan Yang Disediakan Di Kawasan Chemical Mixing And Spray Booth. RM1,800.00
00-00-0000Cm Insulation EnterprisePembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Pekerja Mematuhi PKS Sehingga Berlaku Letupan Bahagian Atas Tangki Short Fiber Storage Semasa Kerja-Kerja Penggantian Struktur Tetulang Yang Melibatkan Kimpalan (Hotworks) Di Gs Packaging Sdn Bhd. RM15,000.00
00-00-0000Shoon Fatt Biscuit & Confectionery FactoryPembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 19 September 2015 Lebih Kurang Jam 4.45 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Terutama Mustafa Bin Mohd Motar (No. Kad Pengenalan : 780213-08-6005) Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan 'Oven Wafer' Di Tempat Kerja Shoon Fatt Biscuit & Confectionery Factory Sdn. Bhd. Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM5,000.00
00-00-0000Shoon Fatt Biscuit & Confectionery FactoryPembuatanPeraturan 5(2) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP 1994. Gagal Menghantar Laporan Kepada Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dalam Tempoh 7 Hari Tentang Kemalangan Yang Menyebabkan Kecederaan Yang Berlaku Ke Atas Pekerja Kamu Mustafa Bin Mohd Motar (No. Kad Pengenalan : 780213-08-6005). RM3,000.00
00-00-0000Eco Medi Glove Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(2) Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004, AKKP 1994. Diantara 28 Ogos 2015 Hingga 22 Disember 2015 Sebagai Majikan Telah Gagal Menghantar Laporan Dalam Masa 7 Hari Tentang Kemalangan Berkaitan Kerja Ke Atas Pekerja Kamu Iaitu, Madai Keshab Bahadur No Pasport 6742333 Kepada Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Borang Yang Diluluskan. RM1,000.00
00-00-0000Melewar Properties Sdn. Bhd.LubricationSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Menjalankan Perkiraan Sebelum Membenarkan Sahar Saharuddin Mengendalikan Traktor Tanpa Sebarang Risiko. RM20,000.00
00-00-0000Besut Tsuda Wood Production Sdn BhdPembuatanPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan Di Km 33, Jalan Kuala Berang, 21800 Ajil, Terengganu Darul Iman Telah Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Pekerjaan Yang Menimpa Atikah Binti Muda (Nombor Kad Pengenalan: 780708-11-5218) Yang Menghalang Beliau Menjalankan Tugas Selama Lebih Daripada Empat Hari Kalendar Pada Tarikh 13/04/2015. RM500.00
00-00-0000Trientel Industries Sdn BhdPembinaanSeksyen. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis (2a 009659) Dikeluarkan Pada 27/08/2015. RM10,000.00@Penjara:3 Bulan
00-00-0000Csr Rolling Stock Centre (Malaysia) Sdn. Bhd.PembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 13 November 2015 Lebih Kurang Jam 5.30 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Terutamanya Mohd Fazly Bin Shamsuddin (No. K/P: 880225-08-5411) Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Yang Selamat Bagi Kerja-Kerja Memasang 'Railey Kabinet' Di Dalam Gerabak Di Tempat Kerja Csr Rolling Stock Centre (Malaysia) Sdn. Bhd. Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM30,000.00
00-00-0000T-Prin Panel Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 17(1)(a) dan (b) Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 AKKP 1994. Gagal Menjalankan Pemeriksaan Dan Pengujian Keberkesanan Ke Atas Sistem Kawalan Kejuruteraan Yang Disediakan Iaitu 'Dust Collector'. RM2,000.00
00-00-0000Csr Rolling Stock Centre (Malaysia) Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1)Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 13 November 2015 Lebih Kurang Jam 5.30 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Terutamanya Mohd Fazly Bin Shamsuddin (No. K/P: 880225-08-5411) Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Yang Selamat Bagi Kerja-Kerja Memasang 'Railey Kabinet' Di Dalam Gerabak Di Tempat Kerja Csr Rolling Stock Centre (Malaysia) Sdn. Bhd. Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM30,000.00
00-00-0000Dive Aquatic Services Sdn BhdPerkhidmatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Tempat Kerja Selamat Sehingga Menyebabkan Kematian. RM20,000.00
00-00-0000Jaks Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan Gagal Memastikan Orang Lain Selain Pekerja Agar Tidak Terdedah Kepada Risiko Keselamatan Dan Kesihatan Yang Berkaitan Kerja-Kerja Pemasangan Glass Awning. RM30,000.00
00-00-0000Ekl Metal Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan Gagal Memastikan Pekerja Mereka Agar Bhd Tidak Terdedah Kepada Risiko Keselamatan Dan Kesihatan Yang Berkaitan Kerja-Kerja Pemasangan Glass Awning.RM30,000.00
00-00-0000Ngan Yin Groundnut Factory Sdn. Bhd.PembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 19 Mac 2016 Jam 1100 Pagi Telah Gagal Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Temasuklah Ho Hooi Tong No Kad Pengenalan 500512-08-5089 Terutamanya Dengan Tiada Prosedur Kerja Selamat Semasa Bekerja Ditempat Tinggi Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM20,000.00
00-00-0000Ngan Yin Groundnut Factory Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan 2004 AKKP 1994. Pada 19 Mac 2016 Lebih Kurang Jam 200 Petang Sebagai Penghuni Telah Gagal Melaporkan Serta Merta Dengan Cara Tercepat Sedia Ada Tentang Kemalangan Pekerjaan Yang Menyebabkan Maut Terhadap Pekerja Kamu, Ho Hooi Tong No Kad Pengenalan 500512-08-5089 Kepada Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Perak. RM50,000.00
00-00-0000Firstex Knitting Ind. Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan. 5(1)(a)(aa) dan (bb)- Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NADOPOD) 2004, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Memberitahu Jkkp Mengenai Kejadian Berbahaya Yang Berlaku Di Tempat Kerja. RM2,000.00
00-00-0000Borong Din Cs BeseriBorong Dan RuncitSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Peyediaan Prosedur Kerja Selamat (Sop) Dan Latihan Kepada Pekerja Berkaitan Pengendalian Mesin Forklift. RM5,000.00
00-00-0000Fancy Signs Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis (2a 001678) Dikeluarkan Pada 13/01/2016. RM20,000.00
00-00-0000Weststar Construction Sdn BhdPembinaanPeraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Serta Merta Kemalangan Yang Berlaku Dan JKKP 6. RM8,000.00
00-00-0000Cheksern Young Builders Sdn BhdPembinaanPeraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Serta Merta Kemalangan Maut Yang Berlaku Yang Berlaku Dan JKKP 6. RM9,000.00
00-00-0000Panasonic Jv, Panasonic Eco Solutions Malaysia Sdn Bhd.PembinaanPeraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Serta Merta Kemalangan Maut Yang Berlaku Yang Berlaku Dan JKKP 6. RM9,000.00
00-00-0000Dominiom Rubber Co. (M) Sdn BhdLubricationSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1995. Gagal Menyediakan Latihan Dan Penyeliaan Yang Perlu Untuk Pekerja Baru Sehingga Maut Di Tempat Kerja. RM5,000.00
00-00-0000Teng Yue Overseas Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Tempat Kerja Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Lian Fung Construction (Cheras) Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis (2a 001679) Dikeluarkan Pada 13/01/2016. RM20,000.00
00-00-0000Impian Binaraya Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengambil Kerja Pegawai Keselamatan (Projek pembinaaan yang melebihi 20 Juta). RM3,000.00
00-00-0000Cheksern Young Builders Sdn BhdPembinaanPeraturan 9, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Mengalihkan Barang Kes Tanpa Kebenaran. RM10,000.00
00-00-0000Panasonic Jv, Panasonic Eco Solutions Malaysia Sdn Bhd.PembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melantik Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan. RM3,500.00
00-00-0000Soon Lee Poultry Farm Sdn BhdPenternakanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 . Gagal Melaporkan Kemalangan Segera. RM2,000.00
00-00-0000Kij Filtration Supreme Sdn BhdPembinaanSeksyen 10(d) Akta Kilang dan Jentera. Gagal Mengambil Apa-Apa Cara Untuk Memberi Melaksanakan Dan Menggunakan Akses Yang Selamat. RM10,000.00
00-00-0000Kobe Welding Sdn BhdPembuatanSeksyen 35(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Menggunakan Bahan-Bahan Yang Dilarang Penggunaannya Iaitu N-Hexane. RM5,000.00
00-00-0000Southern Pipe Industry Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1)Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Aktiviti. RM5,000.00
00-00-0000Msm PeraiPembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Mengangkat Guni Gula. RM5,000.00
00-00-0000Federal Fertliser Sdn BhdPembuatanSeksyen 17(1) -Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Pengadaan Dan Penyelenggaraan Loji Setakat Yang Praktik, Selamat Sehingga Tidak Menjejaskan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Lain. RM8,000.00
00-00-0000Malayan Flour Mills BerhadPembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 13 November 2015 Lebih Kurang Jam 10.00 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Terutama Yahaya Bin Abu Bakar (No. K/P:871204-08-5119) Terutamanya Gagal Mengadakan Jentera Yang Selamat Bagi Proses Pembungkusan Tepung 1 Kg Di Bahagian Pembungkusan Tepung Kilang Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM10,000.00
00-00-0000Tasek Iron & Steel Foundry Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Termasuklah Lee Ah Mooi @ Lee Nyoot Meng (No Kp 491130-08-5006) Terutamanya Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Menyalakan Riser Sehingga Menyebabkan Kecederaan Tubuh Badan Yang Serius. RM15,000.00
00-00-0000Tasek Iron & Steel Foundry Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb) Peraturan-peraturan Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 AKKP 1994. Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Yang Paling Cepat Yang Ada Dan Dalam Masa 7 Hari Menghantar Laporan Tentang Kemalangan Yang Berlaku Pada 3 Februari 2016 Yang Menyebabkan Kecederaan Yang Berlaku Ke Atas Pekerja Iaitu Lee Ah Mooi @ Lee Nyoot Meng (No K/P 491130-08-5006). RM5,000.00
00-00-0000Uptown Invention Sdn. Bhd.Perkhidmatan PerniagaanSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera 1967. Pada 6 Jun 2016 Jam 8.30 Lebih Kurang Jam 8.30 Malam Telah Mengoperasikan 1 Unit Mesin Angkat, Eskalator Bernombor Pendaftaran Pma70357 (No. Siri: 50029) Tanpa Sijil Kelayakan Yang Sah Di Lot 9855, Bagan Serai Mall, Jalan Siakap, 34300 Bagan Serai, Perak. RM3,000.00
00-00-0000Mentari Berseri Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Prosedur Tuang Konkrit. RM10,000.00
00-00-0000Sedia Bena Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Sistem Kerja Yang Selamat. RM10,000.00
00-00-0000Sin Guan Hup Rice Mills Sdn BhdPengilanganSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera. Jentera Dikendalikan Tanpa Sijil Perakuan Kelayakan Yang Sah. RM10,000.00
00-00-0000Aroma Developement Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Melantik Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Yang Kompeten. RM3,000.00
00-00-0000Patsifit Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 19(1) Akta Kilang dan Jentera. Jentera Tiada Cf. RM6,000.00
00-00-0000Bkb Hevea Products Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 21 Februari 2016 Lebih Kurang Jam 11.20 Pagi Di Bahagian Profiling Sebagai Majikan Telah Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Terutamarobidah Binti Dolah (No. K/P: 660527-08-6546) Dengan Tidak Menyediakan Pengadang Yang Sempurna Pada Mesin Radial Arm Saw Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM25,000.00
00-00-0000Uniplaster Industries Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Termasuklah Mahato Sanjay Kumar (No Passpot 07136482) Terutamanya Dengan Tidak Menyediakan Pengadang Yang Sempurna Pada Mesin Fibre Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM25,000.00
00-00-0000Gasing Potensi Construstion Sdn. Bhd.PengkuarianSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Termasuklah Ahmad Syahrir Bin Abdul Sukor (No Kad Pengenalan: 871008-08-5517) Terutamanya Dengan Tidak Menyediakan Cara Kerja Yang Selamat Bagi Kerja Membuat Lubang (Drilling)Bagi Tujuan Blasting Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Choongcons (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Melantik Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Yang Kompeten. RM2,000.00
00-00-0000Great Sesama EnterprisePerkhidmatan PerniagaanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Gagal Melaporkan Kemalangan Segera. RM3,000.00
00-00-0000Northen Dolomite Sdn. BhdPengkuarianPeraturan 9, Peraturan Kilang Dan Jentera (HABUK GALIAN) 1989. Gagal Menjalankan Permonitoran Habuk Dan Galian Kepada Pekerja. RM300.00
00-00-0000Hovid Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Termasuklah Logeswaran A/L Ramasamy (No Kp: 771205-08-5251) Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Selamata Bagi Kerja Penyelenggaraan Motor High Speed Mixer (Ns: 3Gc11500478027059009) Sehingga Menyebabkan Kecederaan Mata Yang Serius. RM15,000.00
00-00-0000Stmicroelectronics Sdn BhdPembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Tempat Kerja Selamat Sehingga Menyebabkan Kematian. RM25,000.00
00-00-0000Linde Malaysia Sdn BhdPembuatanSeksyen 23, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1995. Gaggal Menyelenggara Peranti Keselamatan Sehingga Menyebabkan Kematian. RM8,000.00
00-00-0000Am-El Construction Sdn. Bhd.PembinaanSeskyen 17(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan Atau Kesihatan Semasa Bekerja Kepada Orang-Orang Lain Yang Bukan Pekerjanya Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Keluar Masuk Kontraktor Luar Yang Menjalankan Kerja Rombakan Kren Menara Pma17296 Di Tapak Bina Projek Pembinaan Perumahan Kondominum 25 Tingkat Crystal Creek. RM10,000.00
00-00-0000Nippon Steel & Sukimin Biomass Coke (M) Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 27 April 2016 Lebih Kurang 8.50 Malam Sebagai Majikan Telah Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Terutama Che Mohd Bukhari Bin Che Abdullah (No. Passport:970413-03-5429) Dengan Tidak Mengadakan Jentera Yang Selamat Iaitu Briquette No. 6 (No. Siri Motot: H7135312006) Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM15,000.00
00-00-0000Yokohama Reclamation Sdn. Bhd.PembuatanSeskyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 23 Ogos 2015 Jam 1040 Pagi Telah Gagal Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Temasuklah Mohd Nuri Bin Che Ni No Kad Pengenalan 700723-08-6045 Terutamanya Pada 23 Ogos 2015 Jam 1040 Pagi Telah Gagal Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Temasuklah Mohd Nuri Bin Che Ni No Kad Pengenalan 700723-08-6045 Terutamanya Gagal Mengadakan Maklumat Sebagaimana Perlu Sehingga Menyebabkan Kecederaan Anggota Badan Yang Serius.RM15,000.00
00-00-0000Gx Corporation Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 10, Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Perindustrian) 1996. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Untuk Menyediakan Dan Menyerahkan Dokumen Demonstrasi Operasi Selamat. RM15,000.00
00-00-0000Hl Porcelain Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 . Pada 22 Mac 2016 Di Antara Jam 3.00 Petang Hingga 3.30 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Terutama Shajit Kumar Yadav (No. Passport: 06325998) Dengan Tidak Menyediakan Prosedur Kerja Selamat Bagi Kerja Pengendalian Kiln Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM9,000.00
00-00-0000Ars Builders Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-peraturan Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 AKKP 1994. Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat Jkkp Perak Tentang Kemalangan Maut Ke Atas Daud Bin Mat Isa (No Kp: 750221-10-5395) Di Jln Kolam 2, Kg Expo, Kamunting, Perak. RM1,500.00
00-00-0000Ireka Engineering & Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Pekerja Dengan Mengadakan Prosedur Kerja Selamat bagi kerja-kerja Mengangkat Barang Dengan Mengunakan Kren Menara. RM40,000.00 Penjara:8 Bulan
00-00-0000Eec Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Selain Dari Pekerja Bagi Aktiviti Mengangkat Menggunakan Kren Menara. RM40,000.00 Penjara:8 Bulan
00-00-0000Kembang Serantau Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis Larangan Bernombor Siri 2A 025049 Yang Melarang Penggunaan Kren Menara Bagi Kerja-Kerja Mengangkat. RM35,000.00 Penjara:6 Bulan
00-00-0000Ladang Leong Hin SanPertanianPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM700.00
00-00-0000Lee Onn Construction CoPembinaanSeksyen 10 (e) Akta Kilang Dan Jentera 1967 , Peraturan 12 Peraturan-Peraturan (Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan) Kilang dan Jentera, 1970 , Peraturan 12 Peraturan -Peraturan (Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan) Kilang dan Jentera, 1970 1. Gagal Untuk Memagar Dengan Kukuh Tingkat Bekerja Untuk Menghalang Orang Terjatuh. 2. Gagal Untuk Menyediakan Cara-Cara Keselamatan Semasa Menjalankan Kerja Penyediaan Kerja Bumbung Dan Jika Praktik, Cara-Cara Itu Hendaklah Termasuk Menggunakan Talisawat-Talisawat Atau Tali-Tali Keledar Sekiranya Seseorang Dikehendaki Bekerja Pada Suatu Tempat Dari Mana Ia Mungkin Terjatuh Dari Setinggi Lebih 10 Kaki. 3. Gagal Untuk Menyediakan Cara-Cara Keselamatan Semasa Menjalankan Kerja Plastering Dan Jika Praktik, Cara-Cara Itu Hendaklah Termasuk Menggunakan Talisawat-Talisawat Atau Tali-Tali Keledar Sekiranya Seseorang Dikehendaki Bekerja Pada Suatu Tempat Dari Mana Ia Mungkin Terjatuh Dari Setinggi Lebih 10 Kaki. RM21,200.00
00-00-0000Daya Builders Sdn BhdPembinaanPer 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 , Seksyen 29 (2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. 1. Gagal Dalam Masa 7 Hari Untuk Menghantar JKKP 6 2. Gagal Untuk Mengambil Kerja Orang Yang Kompeten Untuk Bertindak Sebagai Pkk. RM4,500.00
00-00-0000Floor Tech Resources Sdn Bhd (Ulu Layar)PembinaanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Untuk Pengadaan Perkiraan Termasuk Prosedur Kerja Selamat Untuk Menjalankan Aktiviti-Aktiviti Kerja Pemasangan Paip Dalam Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Kepada Semua Pekerjanya Khususnya Joejer Anak Piwan @Ubang (930415-13-5793) Yang Telah Mengakibatkan Kemalangan Maut. RM10,000.00
00-00-0000Seni Kenanga Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Sebagai Majikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Pekerjanya Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut Berlaku. RM25,000.00 Penjara:2 Bulan
00-00-0000Tan Chong Motor Assemblies Sdn BhdPenyimpananSeksyen 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Penyeliaan Bagi Kerja-Kerja Mengeluarkan Chimney Dan Mengeluarkan Bumbung Oleh Kontraktor Yang Dilantik (Mentari Jaya Enterprise Sdn Bhd). RM30,000.00
00-00-0000Pjd Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) -Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Sistem Kerja Yang Selamat. RM5,000.00
00-00-0000Gts Contractor Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengambil Orang Kompeten Sebagai Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja. RM3,000.00
00-00-0000Gts Contractor Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Susur Tangga Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Four Season Timber TradingPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Pengadang Yang Selamat Pada Conveyor Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Transgreen Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Pelantar Kerja Yang Selamat Sehinggga Mengakibatkan Kemalangan Maut. RM28,000.00
00-00-0000Johor Port BerhadPengangkutanSeksyen 18(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Langkah Yang Praktik Untuk Kegunaan Selain Daripada Pekerjanya. RM30,000.00
00-00-0000Binatex Sdn BhdPembinaanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Pelantar Kerja Yang Selamat Berkaitan Aktiviti Kerja Pemotongan Saluran Paip Tandas. RM21,000.00
00-00-0000Comfort Expand Sdn BhdPembinaanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Sistem Kerja Selamat Berkaitan Pemasangan Perancah Luar Bangunan Sebagai Platform Kerja. RM25,000.00
00-00-0000Putra Perdana Contsruction Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kewajipan Tiap-Tiap Majikan Dan Tiap-Tiap Orang Yang Bekerja Sendiri Untuk Menjalankan Pengusahaannya Dengan Cara Memastikan Setakat Yang Praktik, Bahawa Dia Dan Orang-orang. Lain Yang Bukan Pekerjanya Tersentuh oleh Pengusahaannya Itu Tidak Terdedah Dengan Risiko Kepada Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan. RM25,000.00
00-00-0000Tidy Locks & Fittings Sdn BhdPembuatanPeraturan 20,Peraturan-peraturan (Orang Menjaga) Kilang dan Jentera. Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal Mengadakan Latihan Dan Penyeliaan Terhadap Pengendali Trak Ansun. RM10,000.00
00-00-0000Jalash Sdn BhdPembinaanSeksyen 18(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1995. Gagal Memastikan Struktur Perancah Selenggara Dan Diperiksa Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000China State Construction Engineering (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Tempat Kerja Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Twin Unitrade Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Sistem Kerja Yang Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM40,000.00
00-00-0000Twin Unitrade Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis Larangan. RM55,500.00
00-00-0000Twin Unitrade Sdn BhdPembinaan5(1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memberitahu Dengan Serta-Merta Kemalangan Maut Ke Pejabat JKKP Terdekat. RM8,000.00
00-00-0000Saharil Holdings Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melakukan Penyeliaan Keatas Loji Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Saharil Holdings Sdn BhdPembinaan5(1)(a)(aa),Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memberitahu Dengan Serta-Merta Kemalangan Maut Ke Pejabat JKKP Terdekat. RM6,000.00
00-00-0000Oriental Genesis Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Tempat Kerja Yang Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Mentari Jaya Enterprise Sdn BhdPembinaanSek. 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Prosidur Kerja Selamat Bagi Kerja-Kerja Mengeluarkan Chimney Dan Mengeluarkan Bumbung. RM15,000.00
00-00-0000Sing Seng Heng PenyimpananSek. 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Bukan Pekerja Tdak Teredah Kepada Risisko Semasa Menjalankan Kerja-Kerja Elektrik Di Stor. RM10,000.00 Penjara:2 Bulan
00-00-0000Bina Masyhur Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengadakan Sistem Kerja Yang Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM10,000.00
00-00-0000Maju Intan Biomass Energy Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 26(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Di Antara 8 Jun 2015 Hingga 3 Mei 2016 Gagal Menjalankan Pemantauan Pendedahan Di Tempat Kerja Seperti Yang Dicadangkan Oleh Pengapit Dalam Laporan Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan. RM3,000.00
00-00-0000Ktl Offshore (Malaysia) Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Sistem Kerja Yang Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Seng Hiap Glass Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Membuat Perkiraan Setakat Yang Praktik Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Kimlun Sdn Bhd (Kempas)PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Sistem Kerja Yang Selamat Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM45,000.00
00-00-0000Sejota Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Membuat Kawalan Keluar Dan Masuk Orang Awam Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Seni Kenanga Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis (2a 009115) Dikeluarkan Pada 13/05/2015. RM20,000.00
00-00-0000Seri Delima Anggun Sdn BhdPembinaanSeksyen. 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Notis (2a 001382) Dikeluarkan Pada 18/02/2016. RM19,500.00
00-00-0000Sbn Industries Sdn BhdPembuatanPeraturan 20Peraturan-peraturan (Orang Menjaga) Kilang dan Jentera. Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal Menyediakan Penyeliaan & Latihan Kepada Pengendali Jentera Mesin Himpit Kuasa. RM35,000.00
00-00-0000Heng Hup Recycle Sdn.BhdPengilanganSeksyen 15, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja. RM10,000.00 Penjara:6 Bulan
00-00-0000Yli Industry Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 16 Jun 2016 Di Antara Jam 9.00 Pagi Hingga 10.00 Pagi Telah Gagal Memastikan, Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerja Kamu Temasuklah Mohamad Syafiq Bin Ahmad (No. K/P: 920310-08-5073) Dengan Tidak Menyediakan Loji Yang Yang Selamat Bagi Mesin Power Press No. 33? Sehingga Menyebabkan Kecederaan Badan Yang Serius. RM20,000.00
00-00-0000Recron (M) Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Prosedur Kerja Selamat. RM15,000.00
00-00-0000Syarikat Kontraktor Fna Sdn BhdPerkhidmatan PerniagaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Prosedur Kerja Selamat (PTW). RM20,000.00
00-00-0000Ctrm Aero Sdn.BhdPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,500.00
00-00-0000Tauplene Industries S/BPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM2,500.00 Penjara:3 Bulan
00-00-0000Pw Nutri Eggs Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan Yang Berhubung Dengan Kemalangan Maut Yang Melibatkan Pekerjanya Bernama Chapagai Bikash. RM15,000.00
00-00-0000Pw Nutri Eggs Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan. 5(1)(a)(aa)dan (bb), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memberitahu JKKP Mengenai Kemalangan Maut Yang Berlaku Di Tempat Kerja. RM5,000.00
00-00-0000Mardec Industrial Latex Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(b)(aa)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 3 Mac 2016 Lebih Kurang Jam 2.15 Petang Sebagai Majikan Telah Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Yang Paling Cepat Yang Ada Dan Dalam Masa Tujuh Hari Menghantar Laporan Tentang Kemalangan Yang Berlaku Pada 3 Mac 2016 Dalam Borang Yang Diluluskan Bagi Pekerja Mohd Azman Bin Mohd Ali (Nombor Kad Pengenalan: 830221-08-6403). RM2,000.00
00-00-0000Pristine Growth Sdn Bhd /Bintulu PortPembinaanSeksyen 15 (1). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Pekerja Semasa Kerja-Kerja Membaiki Bumbung Sehingga Menyebabkan Kematian Seorang Pekerja Wahyudin (No. Passport: A 6206477) Akibat Terjatuh Dari Tempat Tinggi. RM5,000.00
00-00-0000Ns Cement Industries Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1). Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Menyelia Penggunaan Forklift. RM8,000.00
00-00-0000Sung Yu Corporation (M) Sdn BndPerkhidmatan PerniagaanSeksyen 15(1). Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Menyelia Penggunaan Forklift. RM7,000.00
00-00-0000Malaysian Mosaics Sdn BhdPembuatanSeksyen 18(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Premis Selamat Untuk Kegunaan Selain Daripada Pekerjanya. RM13,000.00
00-00-0000Kkn Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja. RM12,000.00 Penjara:4 Bulan
00-00-0000Unimexco Industries Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Pada 7 Mei 2016 Lebih Kurang Jam 4.00 Pagi Di Premis Beralamat Di Lot 24, Jalan Industri 3/1, Kawasan Perindustrian Gopeng, 31600 Gopeng, Perak Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan Bahagian Yang Berbahaya Iaitu Ruang Mata Pemotong Mesin ?PVC Extrution Profile No.6? Dipagar Dengan Kukuh Dan Selamat Kepada Setiap Pekerja Termasuklah Kepada Budha Til Bahadur (No. Passport : 06609536) Sehingga Menyebabkan Kecederaan Tubuh Badan Yang Serius. RM10,000.00
00-00-0000Vertex Success Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,500.00 Penjara:1 Bulan
00-00-0000Kim Poh Brick Sdn BhdPengilanganPer 5(1)(A)(Aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004 , Seksyen 29 (2) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, 1994. Gagal Dalam Masa 7 Hari Untuk Menghantar JKKP 6. RM5,000.00
00-00-0000Flextronics PraiPengilanganPeraturan 10, (Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Dokumen Operasi Selamat. RM7,000.00
00-00-0000Asia Plywood Co. Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 27, Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan Menjalankan Program Pengawasan Perubatan. RM8,000.00
00-00-0000Tm Air Conditioning Sdn BhdPembinaanPer.10 (Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996, Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menyediakan Dokumen Operasi Selamat. RM8,000.00
00-00-0000Mrcb Builders Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mengdakan Penyeliaan Sebagaimana Yang Perlu Sehingga Menyebabkan Kemalangan Maut. RM30,000.00
00-00-0000Leong Hup Feedmill Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,500.00 Penjara:15 Hari
00-00-0000Lum Mah Plastic & Printing (M) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,500.00 Penjara:15 Hari
00-00-0000Walsin Precision Sdn BhdPengilanganPeraturan 7(1), Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,200.00 Penjara:15 Hari
00-00-0000Jonfong Wood Products Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,500.00 Penjara:15 Hari
00-00-0000Twenty-Twenty Food Industry Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan Membuat Perkiraan Serta Pengadaan Maklumat, Arahan Dan Latihan Hingga Menyebabkan Kecederaan Hilang Upaya Kekal Kepada Kyaw Thu Lin. RM5,000.00
00-00-0000Synergy Precision Industries Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1)(A)(Aa) Peraturan-Peraturan Keselamtan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004 AKKP 1994. Pada 8 April 2016 Lebih Kurang Jam 12.30 Tengahari Sebagai Majikan Telah Telah Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Yang Terdekat Dengan Cara Yang Paling Cepat Yang Ada Tentang Kemalangan Maut Yang Berlaku Pada 8 April 2016 Bagi Pekerja Chai Koh Lim (Nombor Kad Pengenalan: 670315-06-5347). RM300.00
00-00-0000Pwc Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Mematuhi Nop (2a 001804). RM5,000.00 Penjara:1 Bulan
00-00-0000Pwc Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 19(1), Akta Kilang & Jentera 1967. Pengendalian Jentera (Gondola) Tanpa CF Pertuduhan 1 - No.Siri: 61312264. RM7,500.00 Penjara:1 Bulan
00-00-0000Pwc Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 19(1), Akta Kilang & Jentera 1967. Pengendalian Jentera (Gondola) Tanpa CF Pertuduhan 2 - No.Siri: 61321245). RM7,500.00 Penjara:1 Bulan
00-00-0000Geohan Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan, Gagal Untuk Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya Hingga Berlaku Kemalangan Maut Semasa Melakukan Aktiviti Borepile. RM25,000.00
00-00-0000Pahang Enterprise Sdn BhdLubricationSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1995. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Pekerjanya Yang Sedang Bekerja. RM10,000.00
00-00-0000Miyao-Toki (M) Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan Membuat Perkiraan Serta Pengadaan Maklumat, Arahan Dan Latihan Hingga Menyebabkan Kecederaan Hilang Upaya Kekal Kepada Mohd Syarudin Bin Mohd Sharif. RM2,500.00
00-00-0000Billion Wind Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. RM2,000.00
00-00-0000Ucsi Campio Builders Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. RM2,000.00
00-00-0000Cosign Sdn. Bhd.PembuatanSeksyen 19(1) Akta Kilang & Jentera 1967. Mengendalikan Satu Unit Jentera Air Compressor Tanpa Mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan Yang Sah. RM5,000.00
00-00-0000Rensoon Industries (M) Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 16(3)(A) , Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 27 Jun 2016 Lebih Kurang Jam 10.00 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Mengadakan Kelengkapan Pelindung Diri Jenis Yang Diluluskan Yang Diberikan Kepada Pekerja Sesuai Dengan Jenis Kerja Spray Menggunakan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kepsihatan Iaitu NC Top Coat, AC Sealer Dan Solvent (535) Kepada Pekerja Yang Diambil Kerja. RM400.00
00-00-0000Rensoon Industries (M) Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 17(1)(B) Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 27 Jun 2016 Lebih Kurang Jam 10.00 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Memastikan Kelengkapan Kejuruteraan Iaitu 1 Unit Jenis 'Spray Water Booth' (No. 1) Diperiksa Dan Diuji Keberkesanan Oleh Juruteknik Higien Pada Lat Tempoh Yang Sesuai, Setiap Lat Tempoh Tidak Lebih Dari Dua Belas Bulan. RM400.00
00-00-0000Rensoon Industries (M) Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 6, Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 20 Oktober 2016 Lebih Kurang Jam 10.00 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Memastikan Pendedahan Mana-Mana Oranag Kepada Mana-Mana Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Yang Disenaraikan Pada Bila-Bila Masa Tidak Melebihi Had Siling Yang Ditetapkan Iaitu 0.37 Mg/M3 Bagi Formaldehyde Dalam Jadual 1. RM500.00
00-00-0000Proven Construction Development Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a) (aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM5,000.00
00-00-0000Koon Huat Agriculture Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM5,000.00 Penjara:5 Bulan
00-00-0000Wah Sang Plumbing & Sanitary ConstructionPembinaanPeraturan 5, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kejadian Kemalangan Yang Berlaku Di Tempat Kerja Kepada Pihak Jabatan. RM2,000.00
00-00-0000A.M.I Construction Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak Melantik Sho Yang Kompetan Di Tapak Pembinaan.RM2,000.00
00-00-0000B.S Civil Engineering Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pengadaan Maklumat Berkaitan Prosedur Kerja Selamat (SOP) Bagi Kerja-Kerja Di Kawasan Arus Berus Tinggi. RM10,000.00
00-00-0000Jadi Maging Technologies Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memastikan Setakat Yang Praktik. Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Dengan Tidak Mengadakan Prosedur Kerja Selamat Sehingga Mengakibatkan Berlaku Kemalangan Putus Jari Kelingking Mangsa.RM10,000.00
00-00-0000Heritage DrinksPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM5,000.00 Penjara:5 Bulan
00-00-0000Bssb Leather And Fabric Beds Sdn BhdPengilanganPeraturan. 5(1)(b)(aa)(bb) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Huk (Jari Terpotong) Pada 28/1/2016. RM6,000.00 Penjara:14 Hari
00-00-0000Epoly Packaging Sdn.BhdPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,000.00 Penjara:12 Hari
00-00-0000Uny Auto Sdn.BhdPengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Dalam Masa 7 Hari. RM1,200.00 Penjara:12 Hari
00-00-0000Y.B. Timber & Concrete Products PembuatanPeraturan 27(1), Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Menjalankan Program Pengawasan Kesihatan Terhadap Pekerjanya. RM2,000.00
00-00-0000Aligan Industries Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan, Gagal Untuk Menjalankan Pengusahaannya Dengan Cara Memastikan Setakat Yang Praktik, Bahawa Orang2lain Yang Bukan Pekerjanya, Yang Mungkin Tersentuh Oleh Pengusahaannya Itu Tidak Terdedah Kepada Risiko Kepada Keselamatan Dan Kesihatan. RM30,000.00 Penjara:6 Bulan
00-00-0000Kenji Ling Property Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Dengan Serta Merta Memberitahu Pejabat JKKP Perak Tentang Kemalangan Maut Ke Atas Daud Bin Mat Isa (No KP: 750221-10-5395) Di Cadangan Pembangunan Skim Perumahan 39 Unit Rumah Bandar (Townhouse) 3 Tingkat, D/A Lot 814, Mukim Sitiawan, Dareah Manjung, Perak. RM1,500.00
00-00-0000Advanced Medical Products Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 10, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 19 Januari 2016 Jam 10.30 Pagi Sebagai Majikan Telah Gagal Untuk Menyediakan Dokumen Opreasi Selamat Bagi Mengenalpasti Kemungkinan Bahaya Kemalangan Besar Dan Mengambil Langkah Mencukupi Untuk Mencegah Apa-Apa Kemalangan Besar Atau Mengurangkan Akibat Kepada Orang Dan Alam Sekitar Dan Memberikan Maklumat, Latihan Dan Peralatan Yang Diperlukan Kepada Orang Yang Bekerja untuk Memastikan Keselamatan Mereka. RM2,000.00
00-00-0000Journey Gift Sdn. Bhd.PembuatanPeraturan 5(1), Peraturan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 . Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Untuk Mengenalpasti Dan Merekodkan Dalam Suatu Daftar Semua Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Yang Digunakan Di Tempat Kerja. RM2,000.00
00-00-0000Hiform (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan setakat praktik keselamatan orang lain selain pekerjanya dengan tiada menyediakan penyeliaan bagi aktiviti memasang dan merombak perancah sehingga menyebabkan pekerja jatuh dan maut. RM40,000.00
00-00-0000Mh Glass & Aluminium WorksPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan pematuhan prosedur kerja selamat berkaitan aktiviti kerja mengangkat dan menurunkan aluminium `clading panel` secara `manual handling` sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atas seorang pekerja akibat dihempap oleh aluminium clading.RM40,000.00
00-00-0000Transgreen Structure Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan sistem kerja selamat untuk penggunaan mobele elevating work platform sehingga menyebabkan seorang pekerja maut dan seorang pekerja cedera kerana tersepit diantara bucket dengan beam. RM40,000.00
00-00-0000Thrive Build Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan pengadang pada temporary platform untuk aktiviti kerja pemasanagan SCP sehingga menyebabkan kemalangan maut pada seorang pekerja.RM40,000.00
00-00-0000Hyundai Formworks Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan kawasan kerja adalah selamat untuk aktiviti kerja pemasangan self climbing platform sehingga menyebabkan seorang pekerja maut. RM40,000.00
00-00-0000Proven Construction Development Sdn Bhd Pembangunan PerumahaPembinaanPeraturan 5 (1)(a)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak lapor kemalangan. RM5,000.00
00-00-0000Recron (M) Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa pekerja. RM15,000.00 Penjara :N/A
00-00-0000May Fair BuildersPembinaanSeksyen 35(1), Akta Kilang dan Jentera 1967. Tapak bina tidak berdaftar. RM3,500.00
00-00-0000Quantum Structural Membranes Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal dalam masa 7 hari menghantar satu laporan tentang satu kemalangan berkaitan dengan kerja . RM1,000.00
00-00-0000SABAH FOREST INDUSTRIES SDN BHDPengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Seksyen 15(1) Akkp Gagal Memberi Sebarang Maklumat, Arahan & Latihan Sebagaimana Yang Perlu Untuk Memastikan Setakat Yang Praktik Keselamatan Pekerjanya Yang Sedang Bekerja. RM50,000.00
00-00-0000Shahab Builders Eng. Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan terhadap alat pelindung diri kepada pekerja iaitu tali sawat atau tali keledar. RM8,000.00
00-00-0000Rentas Seni Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan terhadap alat pelindung diri kepada pekerja iaitu tali sawat atau tali keledar. RM8,000.00
00-00-0000Uzaimin EnterprisePembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan membuat perkiraan serta pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja. RM15,000.00
00-00-0000Aima Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. TIDAK MEMATUHI NOTIS LARANGAN (001384) YANG DIKELUARKAN PADA 19/02/2016 - SEK.15 & SEK. 17 AKKP 1994. RM10,000.00
00-00-0000Aima Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. TIDAK MEMATUHI NOTIS LARANGAN (001846)YANG DIKELUARKAN PADA 19/02/2016 - SEK.15 & SEK. 17 AKKP 1994. RM10,000.00
00-00-0000Lian Wan TimberPengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memagar Jentera. RM5,000.00
00-00-0000Lian Wan TimberPengilanganPeraturan 5(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Pekerjaan. RM1,500.00
00-00-0000Takdir Permai Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan terhadap alat pelindung diri kepada pekerja iaitu tali sawat atau tali keledar. RM20,000.00
00-00-0000Mitre Industrial Sdn. Bhd.PengilanganPeratyran 9(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko bahan kimia kepada kesihatan. RM6,000.00
00-00-0000Darul Jati Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 16, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan dasar keselamatan di tempat kerja. RM10,000.00
00-00-0000Pembinaan Duta Idaman Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29 (2), Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. RM800.00
00-00-0000Pembinaan Cangkat HartamasPembinaanSeksyen 30(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak menubuhkan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. RM2,700.00
00-00-0000The Store (M) Sdn BhdPerkhidmatan PerniagaanSeksyen 30, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan. RM2,500.00
00-00-0000Maju Jaya Pasaran Sdn BhdPembinaanSeksyen (1), . Gagal melantik SHO bagi projek pembinaan RM88juta. RM5,000.00
00-00-0000Konsortium Waza Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan terhadap alat pelindung diri kepada pekerja iaitu tali sawat atau tali keledar. RM30,000.00
00-00-0000Konsortium Waza Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengambil kerja seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. RM5,000.00
00-00-0000Twinity Enterprise Sdn BhdPembinaanSeksyen 35(1), Akta Kilang dan Jentera 1967. GAGAL MENDAFTAR TAPAK BINA. RM20,000.00
00-00-0000Loo Nyuk Shing Plumbing Works Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai Majikan, Gagal Untuk Memastikan Setakat Yang Praktik, Keselamatan, Kesihatan Dan Kebajikan Semasa Bekerja Semua Pekerjanya . RM40,000.00
00-00-0000President Hotel Sdn BhdHotelPeraturan 7(1) (b) i, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. tidak mengemukakan Borang Pemberitahuan Aktiviti Industri seperti yang dinyatakan dalam Jadual 5 , Peraturan CIMAH. RM2,000.00
00-00-0000MNI Sdn BHdPengilanganPeraturan 7(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal melaporkan kemalangan dengan borang ditetapkan dalam tempoh 7 hari. RM5,000.00
00-00-0000Sentienx Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengambil kerja seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. RM1,000.00
00-00-0000GB Chemical Sdn BhdPengilanganPeraturan 5(1), Class Regulation 2013. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan rekod pengelasan bahan kimia. RM5,000.00
00-00-0000Euro Chemio-Pharma Sdn BhdPengilanganPeraturan 14(2), Class Regulation 2013. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak mengemukakan inventori bahan kimia berbahaya kepada Ketua Pengarah. RM5,000.00
00-00-0000PAMONA LOGISTICS SDN BHDPembinaanSeksyen 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Dalam Pengadaan Maklumat Berkaitan Sop Bagi Kerja-Kerja Mengangkat Mengunakan Jentera Jengkaut. RM15,000.00
00-00-0000Shahzanco Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan membuat perkiraan serta pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja. RM25,000.00
00-00-0000Cosmo Property Management Sdn BhdPembinaanPeraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004 5(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan Pekerjaan. RM2,000.00
00-00-0000Cahaya Klang Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi Notis Larangan (2A 009388) yang dikeluarkan. RM5,000.00
00-00-0000Cosmo Property Management Sdn BhdPembinaanSeksyen 51(2), Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal Menyenggara Loji & Mengadakan Sistem Kerja Selamat. RM5,000.00
00-00-0000Ex Foam Insulation Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan Prosedur kerja Selamat. RM5,000.00
00-00-0000Jyoto Works (M) Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengambil kerja seorang yang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. RM2,000.00
00-00-0000Tsukishima Engineering Malaysia Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai majikan di luar bilik kawalan setingkat (Blok G), Projek Cadangan Membina 1 Unit Pelantar Besi 4 Tingkat (Blok A), 1 Unit Pelantar Besi 3 Tingkat (Blok B), 1 Unit Pelantar Besi 6 Tingkat (Blok C), 1 Unit Pelantar Besi 6 Tingkat (Blok D), 1 Unit Pejabat Setingkat (Blok E), 1 Unit Kantin Setingkat(Blok F), 1 Unit Bilik Control Setingkat (Blok G), 1 Unit Gudang Setingkat (Blok H), 1 Unit Maintenance & Stor Spare Part Setingkat (Blok I), 1 Unit Bilik Rehat Setingkat (Blok J), 1 Unit Pencawang Elektrik (Blok K), 1 Unit Bilik Pendandang (Blok L), Ruang Alat Ubah, Ruang Loji Pembersihan Tangki, Bilik Pam, Tangki Air Bomba, Loji Pembersihan Industri Dan Ruang Simpanan Tong Di Atas Lot 9955, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong, Mukim Telok Kalong, 24000 Daerah Kemaman, Terengganu telah gagal untuk memastikan kewajipannya, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja bagi pekerjanya iaitu Evin Slamet Agus (Nombor Pasport: AT 517585) dan Basir bin Dari (Nombor Kad Pengenalan: 701005-12-5075) dengan gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja memasang zink bumbung di luar bilik kawalan tersebut sehingga menyebabkan kemalangan ke atas kedua-duanya. RM15,000.00
00-00-0000Progamatic Design Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai kontraktor di luar bilik kawalan setingkat (Blok G), Projek Cadangan Membina 1 Unit Pelantar Besi 4 Tingkat (Blok A), 1 Unit Pelantar Besi 3 Tingkat (Blok B), 1 Unit Pelantar Besi 6 Tingkat (Blok C), 1 Unit Pelantar Besi 6 Tingkat (Blok D), 1 Unit Pejabat Setingkat (Blok E), 1 Unit Kantin Setingkat(Blok F), 1 Unit Bilik Control Setingkat (Blok G), 1 Unit Gudang Setingkat (Blok H), 1 Unit Maintenance & Stor Spare Part Setingkat (Blok I), 1 Unit Bilik Rehat Setingkat (Blok J), 1 Unit Pencawang Elektrik (Blok K), 1 Unit Bilik Pendandang (Blok L), Ruang Alat Ubah, Ruang Loji Pembersihan Tangki, Bilik Pam, Tangki Air Bomba, Loji Pembersihan Industri Dan Ruang Simpanan Tong Di Atas Lot 9955, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong, Mukim Telok Kalong, 24000 Daerah Kemaman, Terengganu telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya dengan gagal mengadakan ?Job Method Statement? bagi kerja-kerja memasang zink bumbung di luar bilik kawalan tersebut yang menyebabkan kemalangan ke atas Evin Slamet Agus (Nombor Pasport: AT 517585). RM15,000.00
00-00-0000Hj Said Binaan Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004 5(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Memberitahu Dan Melaporkan Kemalangan Hilang Upaya Kekal (Tulang Tangan Kanan Patah) Pada 11/3/2016. RM4,000.00
00-00-0000Kreatif Semangat Sdn BhdPembinaanPeraturan 24, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Akta Kilang dan Jentera 1967. Sebagai kontraktor utama di Cadangan Mendirikan dan Menyiapkan 2 Unit Kilang Setingkat (Lapis) dan 2 Unit Ruang Pejabat Tiga Tingkat (Industri Kecil dan Sederhana) di Atas Lot PT 38183 (HSM 26758), Mukim Kuala Nerus, Daerah Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman telah gagal memastikan semua orang yang menjalankan apa-apa jenis kerja atau perkhidmatan di dalam kawasan kerja memakai topi keledar. RM1,000.00
00-00-0000Johtaw Development Sdn BhdPembinaanPeraturan 74 (1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Akta Kilang dan Jentera 1967. Sebagai kontraktor utama tapak bina di Cadangan membina pembangunan Pusat Sajian Makanan Komersil (The Mayang Place) di Lot 1544 (GM 2004) Mukim Batu Buruk, Daerah Kuala Terengganu, Terengganu telah gagal memastikan perancah dibina atau sebahagian besarnya diubah atau ditinggalkan dilakukan di bawah penyeliaan terus oleh orang yang ditetapkan. RM1,000.00
00-00-0000Mentari Desa Sdn BhdPembinaanPeraturan 25 (1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Akta Kilang dan Jentera 1967. Sebagai kontraktor di Cadangan Membina dan menyiapkan 9 unit rumah kedai 3 tingkat serta kerja-kerja berkaitan di atas Lot PT 32425 hingga PT 37433 Pekan Tepoh, Mukim Kuala Nerus telah gagal melantik seorang penyelia keselamatan tapak bina separuh masanya yang menghabiskan masanya sekurang-kurangnya lima belas jam seminggu khusus mengenai pengawasan keselamatan dan menggalakkan tatakerja yang selamat amnya di tapak bina. RM1,000.00
00-00-0000Leisure Genius Sdn BhdPembinaanPeraturan 25 (1), Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Akta Kilang dan Jentera 1967. Sebagai kontraktor di Cadangan Pembangunan di atas Pecahan Lot 12397, Mukim Kuala Nerus, Daearah Kuala Terengganu yang Mengandungi: 14 unit kedai 3 lapis (type A); Lot PT 33835 - Lot PT 33848, 12 unit rumah teres 3 lapis (type B); Lot PT 33823 - Lot PT 33834, 187 unit rumah teres 2 lapis (type C); Lot PT 33786 - Lot PT 33822, Lot PT 33849 -Lot PT 33979 & Lot PT 33983 -Lot PT 34001, 68 unit rumah bandar (type E); Lot PT 33980 - Lot PT 33982 telah gagal melantik seorang penyelia keselamatan tapak bina separuh masanya yang menghabiskan masanya sekurang-kurangnya lima belas jam seminggu khusus mengenai pengawasan keselamatan dan menggalakkan tatakerja yang selamat amnya di tapak bina. RM1,000.00
00-00-0000CFM Technologies Sdn BhdPengilanganPeraturan 9 (1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko bahan kimia berbahaya terhadap kesihatan. RM2,000.00
00-00-0000CFM Technologies Sdn BhdPengilanganSeksyen 49 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis pembaikan yang dikeluarkan sehingga tamat tarikh luput notis. RM5,000.00
00-00-0000Ting Sheng Enterprise Sdn. Bhd. (566349-P)PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal Melaporkan Kemalangan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. RM3,000.00
00-00-0000HIGH LINE ENGINEERING SDN BHDPerkhidmatan PerniagaanPeraturan 5(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dalam 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan itu daripada atau berkaitan dengan kerja yang menyebabkan Johari Bin Sumarno (No. kad Pengenalan: 860724525911) maut di Hospital Umum Sarawak pada 24/9/2016 dan kemalangan dipercayai berlaku pada 21 September 2016. RM10,000.00
00-00-0000Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn BhdPertanianSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal mengadakan prosedur kerja selamat berkaitan aktiviti kerja membetulkan saluran makanan ayam yang tersumbat di mesin auger sehingga menyebabkan kemalangan HUK. RM5,000.00
00-00-0000Wilmar Edible Oils Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada prosedur kerja selamat untuk kerja pengubahan paip udara. RM10,000.00
00-00-0000Linaco Manufacturing (M) Sdn BhdPengilanganSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan loji pengupas sabut kelapa yang selamat. RM6,000.00
00-00-0000Panglima Power Sdn BhdKemudahan ElektrikSeksyen 17(1)(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kebajikan selain pekerja. RM15,000.00
00-00-0000Rubberex (M) Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 151), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 4 Disember 2016 lebih kurang jam 10.50 malam telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja di bawah kawalan kamu temasuklah Dwarika Chaudary (No. Passport : 07885900) terutamanya dengan tidak mengadakan prosedur kerja selamat bagi kerja pembersihan dust collector no. 3 sehingga menyebabkan kecederaan badan serius iaitu putus jari telunjuk tangan kiri. RM9,000.00
00-00-0000MEC Engineering & Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan tempat kerja selamat bagi kerja-kerja penukaran atap bumbung. RM17,000.00
00-00-0000NL Metal Sdn BhdPengilanganPeraturan 10 (b), Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kaedah-kaedah kilang dan Jentera(Mengkompaun Kesalahan)(Pembatalan)) 2010 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan kajian semula penaksiran risiko bahan kimia berbahaya pada kesihatan selepas lebih dari 5 tahun. RM7,000.00
00-00-0000NL Metal Sdn BhdPengilanganPeraturan 7 (1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melaporkan penyakit pekerjaan hearing impairment seramai 17 orang pekerja. RM9,000.00
00-00-0000Selaco Aluminium BerhadPengilanganSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan penyeliaan bagi kerja-kerja penukaran atap bumbung. RM17,000.00
00-00-0000Maju Intan Biomass Energy Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 5 Januari 2017 lebih kurang jam 11.20 pagi sebagai majikan telah gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu terutamanya pekerja Nazeri bin Zakaria (Nombor Kad Pengenalan: 660609-09-5163) dengan tidak menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja penyelenggaraan Heat Exchanger terutamanya kepada pekerja sehingga menyebabkan kemalangan kecederaan badan yang serius iaitu patah kaki kiri. RM5,000.00
00-00-0000Fruit Express Sdn BhdPengilanganSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi kerja-kerja menolak gerabak berisi buah tandan segas ke dalam sterilizer. RM20,000.00
00-00-0000Fruit Express Sdn BhdPengilanganSeksyen 21 Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal menyenggara keselamatan landasan gerabak buah tandan segar ke sterilizer. RM15,000.00
00-00-0000Syarikat Ladang LKPP Sdn BhdPertanianSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan latihan dan penyeliaan berkaitan pengendalian traktor sehingga menyebabkan kematian kepada pekerja tersebut. RM20,000.00
00-00-0000Gaya Analisa Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan prosedur kerja selamat yang lengkap bagi aktiviti kerja korekkan terbuka pembinaan terowong menggunakan excavator sehingga menyebabkan seorang maut dihimpit oleh counterweight excavator. RM40,000.00
00-00-0000Ekovest Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis larangan yang dikeluarkan bagi melarang aktiviti kerja memasang steel bar untuk pembinaan tiang. RM30,000.00
00-00-0000Sri Binaraya Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis larangan penggunaan kren menara. RM30,000.00
00-00-0000MD Lutfar Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosedur kerja selamat yang lengkap berkaitan aktiviti kerja pemasangan parapet panel sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atas seorang pekerja. RM40,000.00
00-00-0000Samsung C&T (KL) Sdn BhdPembinaanSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis larangan bagi aktiviti kerja memasang steel rebar untuk pile cap di kawasan bawah B3/B4. RM30,000.00
00-00-00003R Systems Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyelia setakat praktik Keselamatan, Kesihatan. RM25,000.00
00-00-0000RD Paper Sdn BhdPengilanganSeksyen 34 (2)(a) Akta Kilang dan Jentera 1967. Sebagai majikan di premis RD Paper Sdn Bhd, beralamat di PT 2100 Kampung Lak-Lok, 22000 Jerteh telah gagal mula menggunakan mana-mana premis sebagai kilang sehingga satu bulan selepas dia telah menyerahkan kepada inspektor satu notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan. RM2,500.00
00-00-0000Lijada Trading (Caltex)Perkhidmatan Perniagaan . Sebagai majikan di Batu 13, Jalan Kelantan, Kg Bukit Jong, Kuala Nerus, 21060 Kuala Terengganu didapati bersalah kerana tidak mempunyai sijil perakuan kelayakan yang sah bagi satu unit bejana tekanan tak berapi bernombor siri 07145405 seperti mana ditetapkan pemunya tiap-tiap dandang stim, bejana tekanan tak berapi atau mesin angkat lain daripada mesin angkat guna tangan hendaklah memegang satu perakuan kelayakan yang sah berkenaan dengannya selagi jentera itu digunakan. RM500.00
00-00-0000Frontier Structure Sdn BhdPembinaanSeksyen (10)e Akta Kilang dan Jentera 1967. Tiada penghadang bekerja di tempat tinggi. RM20,000.00
00-00-0000Pembinaan Yuen Seng Sdn BhdPembinaanPeraturan 5 (1)(a).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada kejadian berbahaya iaitu kejadian runtuhan struktur re-bar cage. RM6,500.00
00-00-0000Syarikat Pembenaan Yeoh Tiong Lay Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal serta merta memberitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada kemalangan maut yang berlaku. RM9,000.00
00-00-0000Eco Medi Glove Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 11 November 2016 lebih kurang jam 9.30 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya termasuklah Nimaalan A/L Suhumaran (No. Kad Pengenalan : 930311-08-6349) terutamanya gagal meyediakan cara kerja yang selamat iaitu menggunakan sistem Lock Out Tag Out (LOTO) bagi kerja penyelenggaraan motor "washing brush" sehingga menyebabkan kecederaan serius kepada anggota badan mangsa iaitu jari manis tangan kanan mangsa telah putus seruas di bahagian hujung sementara jari kelingking luka. RM18,000.00
00-00-0000Meditech Gloves Sdn BhdPengilanganSeksyen 15.Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal memagar jentera berbahaya dengan kukuh. RM5,800.00
00-00-0000Ryco Hydraulic (M) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM2,600.00
00-00-0000SMT Technologies Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM2,700.00
00-00-0000Dongwha (Malaysia) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM2,000.00
00-00-0000Leader Cable Industry BerhadPengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM2,300.00
00-00-0000MD KWANG TAI REALTY SDN BHDPembinaanPeraturan 5 (1)(a)(aa), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memberitahu pejabat Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada dan dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan itu dalam borang yang diluluskan daripada tarikh kejadian iaitu 22hb September 2016 sehingga 28hb September 2016 bagi kemalangan berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang menyebabkan kemalangan maut kepada Pang Guan Teck@Pang Guan Seng (No KPT : 550121-13-5099) di tapak projek tersbt. RM5,000.00
00-00-0000Tandop Jaya Engnineering BerhadPembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM1,500.00
00-00-0000Tandop Jaya Engnineering BerhadPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan mengadakan prosedur kerja selamat. RM20,000.00
00-00-0000Langkasuka Point Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dalam masa 7 hari menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM3,500.00
00-00-0000Langkasuka Point Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan membuat perkiraan serta pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan. RM20,000.00
00-00-0000Bumi Jelapang Corporation Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM5,000.00
00-00-0000Pronas Construction Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan membuat perkiraan serta pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan. RM15,000.00
00-00-0000CHOP KEE HUIKemudahan GasSeksyen 17 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal untuk menjalankan pengusahaan nya dengan cara memastikan, setakat yang praktik, bahawa orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada keselamatan dan kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu sehingga telah menyebabkan seorang pekerja Exceed Enterprise SB iaitu Ujan Ak Marais (NO KPT : 700505-13-5945) maut akibat dilanggar oleh forklift bernombor QAF 4972. RM25,000.00
00-00-0000Ying Zhi AgriculturalPengilanganPeraturan 5(2)(i).Akta Kilang dan Jentera 1967. Menggunakan dandang stim tanpa drebar dandang stim yang sah. RM10,000.00
00-00-0000DXN Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 10(b).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko bahan kimia kepada kesihatan. RM1,500.00
00-00-0000DXN Pharmaceutical Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 10(b).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan penaksiran risiko bahan kimia kepada kesihatan.RM1,500.00
00-00-0000Hai Point Steel Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 16.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan membentuk dasar keselamatan dan kesihatan. RM15,000.00
00-00-0000Sinliplas Holding Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM1,000.00
00-00-0000Grille Tech Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan membuat perkiraan serta pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan. RM40,000.00
00-00-0000Takdir Permai (M) Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mematuhi notis larangan. RM10,000.00
00-00-0000Takdir Permai (M) Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melantik SHO. RM800.00
00-00-0000Takdir Permai (M) Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan 75(1)Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal mengikut kelulusan PE bagi pemasangan perancah. RM500.00
00-00-0000Lhoist SPN Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 17(1)(b), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 19 Januari 2017 lebih kurang jam 10.00 pagi sebagai majikan gagal untuk memeriksa dan menguji keberkesanan kelengkapan kawalan kejuruteraan yang disediakan iaitu 1 unit kebuk wasap di bahagian makmal oleh juruteknik higien yang berdaftar pada setiap tahun. RM3,000.00
00-00-0000Soon Soon Oilmills Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada menyediakan prosedur kerja selamat. RM7,000.00
00-00-0000Davex Sdn BhdPengilanganSeksyen 29(2).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak melantik seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang kompeten. RM2,000.00
00-00-0000Kamen Steel BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tiada menyediakan prosedur kerja selamat. RM6,000.00
00-00-0000Kamel Steel Sdn BhdPengilanganSeksyen 29(2).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Tidak melantik seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang kompeten. RM2,800.00
00-00-0000Sin Yong Guan Industries Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 10 Mac 2017 lebih kurang jam 5.30 petang sebagai majikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu iaitu Dipendra Prasad Kalwar (No. pasaport: 08142842) terutamanya dengan gagal menyediakan loji yang selamat bagi jentera 'Crusher' CR 1 iaitu 'interlock device' sehingga menyebabkan kecederaan badan serius iaitu putus jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan. RM10,000.00
00-00-0000OHU Father and Sons Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 22 Jun 2016 lebih kurang jam 10.00 pagi sebagai majikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja di bawah kawalan kamu temasuklah Syed Muhammad Al Nafi Bin Syed Mahtar (No. K/P : 920613-08-6161) terutamanya dengan tidak menyediakan pengadang yang selamat bagi jentera stamping nombor 6 (63 tan) sehingga menyebabkan kecederaan badan serius. RM12,000.00
00-00-0000Foong Lee Sawi Minyak Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 14 Mac 2017 gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja kamu iaitu Kanagasundram a/l Nagamuthu (no. kad pengenalan: 731017-08-5493) pada 06/03/2017 lebih kurang jam 3.00 petang di mana ibu jari kaki kanan mangsa tercedera semasa menjalankan kerja-kerja menyusun buah sawit di dalam lori. RM1,000.00
00-00-0000Ornapaper Industry (Perak) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 28/11/2016 telah gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan dalam borang yang diluluskan berkenaan kemalangan seorang pekerja kamu iaitu Nagami a/p Sunjevee (no. kad pengenalan: 620824-06-5198) pada 19/11/2016 lebih kurang 6.50 petang kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak. RM2,000.00
00-00-0000Ornapaper Industry (Perak) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 23/02/2017 telah gagal untuk menghantar dalam masa tujuh hari laporan dalam borang yang diluluskan berkenaan kemalangan seorang pekerja kamu iaitu Mior Joelaily Bin Halif (no. kad pengenalan: 710918-10-5575) pada 15/02/2017 lebih kurang 9.45 pagi kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak. RM2,000.00
00-00-0000Pagoda Foods (M) Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 1 Mac 2017 gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja kamu iaitu Nantha a/l Ramah (no. kad pengenalan: 981209-08-7567) pada 21/02/2017 lebih kurang jam 10.00 pagi di mana tangan kanan mangsa telah retak selepas terjatuh dari kerusi ketika mencuci mesin dryer. RM2,500.00
00-00-0000Public Industries Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(2), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 28 Mac 2017 gagal dalam masa tujuh hari menghantar laporan dalam borang yang diluluskan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak berkenaan kemalangan seorang pekerja kamu iaitu Ramli Bin Ab. Hamid (no. kad pengenalan: 611205-04-5193) pada 20/02/2017 lebih kurang jam 3.30 petang di mana ibu jari tangan kanan mangsa tercedera semasa mengendalikan mesin pencetak ketas jenis Heidelberg. RM3,000.00
00-00-0000Longxin Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kebajikan semasa bekerja. RM15,000
00-00-0000F & D Electrical & Engineering Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Sebagai majikan gagal untuk menjalankan pengusahaan dengan cara memastikan, setakat yang praktik, orang-orang lain, dengan mendedahkan mangsa kepada risiko keselamatan dan kesihatan berkaitan kerja merombak cerobong udara. RM8,000
00-00-0000Ah Woh Air Condition Engineering Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Sebagai majikan gagal untuk menjalankan pengusahaan dengan cara memastikan, setakat yang praktik, orang-orang lain, dengan mendedahkan mangsa kepada risiko keselamatan dan kesihatan berkaitan kerja merombak cerobong udara. RM6,000
00-00-0000Pelangi Saga Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Kegagalan mengadakan prosedur kerja selamat. RM40,000.00
00-00-0000Pelangi Saga Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kegagalan mengadakan prosedur kerja selamat. RM40,000.00
00-00-0000Unilin (M) Sdn. Bhd.Pengilangan. Kegagalan mengadakan prosedur kerja selamat. RM10,000.00
00-00-0000Unilin (M) Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kegagalan mengadakan prosedur kerja selamat. RM10,000.00
00-00-0000GOODHELP ENTERPRISE SDN BHDPembinaanSeksyen 10 ( C ).Akta Kilang dan Jentera 1967. GAGAL MEMASTIKAN TIADA RISIKO ORANG TERJATUH. RM10,000.00
00-00-0000Uda Dayaurus Sdn. Bhd.Perkhidmatan PerniagaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 16 April 2017 lebih kurang jam 9.30 malam sebagai majikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu dengan gagal menjalankan penaksiran risiko sehingga menyebabkan Mohamad Nur Shafiq bin Mohamad Naser (no. kad pengenalan: 900216-08-5407) dan Mohamad Ilaala Bin Che Aziz (no. kad pengenalan: 900804-03-6061) kelemasan terhidu gas toksik sehingga menyebabkan maut. RM40,000.00
00-00-0000Green Prospect Sdn. Bhd. (GP Lumut)PengilanganSeksyen 15(1)Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 27 Mac 2017 lebih kurang jam 11.00 pagi sebagai majikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu iaitu Bisna Neupane (No. pasaport: 07346197) terutamanya dengan gagal mengadakan prosedur kerja selamat bagi aktiviti 'greasing' pada 'bearing blower fan' di 'Line 5, Oven 9, Side B' sehingga menyebabkan kecederaan badan serius iaitu putus 2 ruas jari tengah tangan kiri. RM12,000.00
00-00-0000Sooi Ho Chan Sdn BhdPengilanganSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 3 November 2016 lebih kurang jam 2.00 petang,sebagai pemunya telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, bahawa dia dan orang-orang lain, yang bukan pekerjanya, yang mungkin tersentuh oleh pengusahaan itu tidak terdedah kepada risiko kepada keselamatan atau kesihatan mereka oleh sebab pengusahaan itu yang menjalankan perusahaan menjual ais batu termasuklah Mohammad Aqil Irfan Bin Mohammad Azhar (Nombor kad pengenalan: 090125-08-0609) terutamanyagagal memastikan loji iaitu mesin penghancur ais berada dalam keadaan selamat sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius pada tangan kiri. RM10,000.00
00-00-0000Temerloh Oil Mill Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 27(3) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 22 Februari 2017 lebih kurang jam 10.00 pagi sebagai majikan gagal untuk menjalankan pengawasan perubatan setiap tahun oleh seorang doktor kesihatan pekerjaan kepada pekerjanya terutama kepada Mustafa Kamar Bin Ahmad (No. I/C: 621020-08-5729) yang terdedah dengan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan iaitu n-hexane. RM1,000.00
00-00-0000OMH Electrical WorksPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal mengadakan penyeliaan dan latihan sebagaimana perlu, untuk kerja-kerja pemasangan transfomer sehingga menyebabkan kematian. RM16,000.00
00-00-0000SECG Bina Sdn BhdPembinaanSeksyen 19(1).Akta Kilang dan Jentera 1967, Mengendalikan passenger hoist (no. Siri: 94013) no. Pendaftaran jkkp: pma 41114 tanpa perakuan kelayakan yang sah. RM18,000
00-00-0000Babyana KontraktorPembinaanSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mematuhi notis larangan 2a:123602. RM5,000.00
00-00-0000Syarikat Juta Motor Assessori Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 21 Mac 2017 lebih kurang jam 4.00 petang sebagai majikan telah gagal memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu termasuklah Ridzwan Bin Bokhari (No. kad pengenalan: 660303-08-5819) terutamanya dengan tiada prosedur kerja selamat bagi pemeriksaan mata pisau mesin 'cutting' (siri nombor: 1648) sehingga menyebabkan kecederaan badan serius iaitu putus sebahagian jari telunjuk tangan kanannya. RM10,000.00
00-00-0000Kelisa Murni Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan kawalan laluan masuk dan keluar. RM3,000.00
00-00-0000Aturan Majujaya Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan tempat kerja yang selamat untuk kerja-kerja pembinaan bangunan RM15,000.00
00-00-0000Pustaka Efektif Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan cara kerja selamat untuk kerja memindahkan pallet simen RM15,000.00
00-00-0000Yu-Li Building ContractorPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal megadakan tempat kerja selamat bagi kerja-kerja membuka kotak acuan. RM15,000.00
00-00-0000BGMC Corporation Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan penyeliaan bagi kerja-kerja membuka kotak acuan. RM15,000.00
00-00-0000Minsec Engineering Services Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan penyeliaan untuk kerja perobohan struktur gudang. RM15,000.00
00-00-0000Chuan Ho Engineering & Trading Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan cara kerja selamat untuk kerja perobohan struktur gudang. RM15,000.00
00-00-0000Kia Industry Engineering Sdn BhdPengilanganPeraturan 10(1) Peraturan-Peraturan (Pemberitahuan Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera 1970.Akta Kilang dan Jentera 1967, Sebagai majikan di K 626 L, Kawasan Perindustrian Jakar II, Kemaman didapati bersalah kerana tidak mempunyai sijil perakuan kelayakan yang sah bagi jentera air compressor bernombor siri MP 7318 seperti mana ditetapkan pemunya tiap-tiap dandang stim, bejana tekanan tak berapi atau mesin angkat lain daripada mesin angkat guna tangan hendaklah memegang satu perakuan kelayakan yang sah berkenaan dengannya selagi jentera itu digunakan. RM500.00
00-00-0000Mammoth Empire Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Majikan gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi aktiviti mengangkat i-beam menggunakan kren bergerak. RM18,000.00
00-00-0000Generous Square Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memastikan keselamatan pekerja berkaitan kerja-kerja pemasangan pembentungan sehingga berlaku kemalangan maut (subkontraktor metbuild) semasa kerja-kerja pemasangan i-beam u-turn ramp mangsa (indra kemas sdn bhd) tergelincir dan jatuh pada ketinggian 5 meter . RM8,000.00
00-00-0000Pembinaan Bintang Baru Sdn BhdPembinaanPeraturan 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Majikan gagal memastikan gagal serta merta memberitahu dan melaporkan ke jkkp kemalangan maut yang berlaku pada 2/1/2017 ke atas eko purnomo akibat ditimpa perancah yang runtuh semasa kerja-kerja melepa di dalam airwell no. 1, level 5, blok a1. RM4,000.00
00-00-0000Pembinaan Bintang Baru Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Sebagai majikan gagal memastikan bukan pekerja tidak terdedah kepada risiko keselamatan semasa kerja-kerja plastering. RM10,000.00
00-00-0000Soo Yuan Jian (Individu)PembinaanPeraturan 9 Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Sebagai pengarah spbb - gagal serta merta memberitahu dan melaporkan ke jkkp kemalangan maut yang berlaku pada 2/1/2017 (5 pekerja di atas perancah yang roboh - 4 cedera, 1 maut) ke atas eko purnomo akibat ditimpa perancah yang runtuh semasa kerja-kerja melepa di dalam airwell no. 1, level 5, blok a1 . RM3,000.00
00-00-0000Leong Ke SengPembinaanSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Sebagai majikan gagal mematuhi sop di tapak bina sehingga menyebabkan kematian ditimpa perancah runtuh pekerja kamu semasa kerja-kerja plastering iaitu eko purnomo akibat ditimpa perancah yang runtuh semasa kerja-kerja melepa di dalam airwell no. 1, level 5, blok a1. RM15,000.00
00-00-0000Future Supply Chain Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan sop berkaitan kerja mengangkat kontena menggunakan jentera stacker sehingga berlaku kemalangan maut (subkontraktor). RM30,000.00
00-00-0000Lhoist SPN Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 21(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal menjalankan mesyuarat JKK dalam tempoh yang ditetapkan. RM2,000.00
00-00-0000Nuaim Golf Management Sdn BhdHotelSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kegagalan membuat perkiraan setakat yang praktik bagi mengadakan SOP. RM30,000.00
00-00-0000Hakken Technologies Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM9,000.00
00-00-0000Flextronics Technology (Penang) Sdn BhdPengilanganSeksyen 19(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Mengendalikan scissor lift tanpa sijil perakuan kelayakan yang sah. RM6,000.00
00-00-0000Babyana KontraktorPembinaanSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mematuhi notis larangan 2a:068092. RM10,500.00
00-00-0000Nagoya Plastic Industries Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal sediakan prosedur kerja selamat. RM6,000.00
00-00-0000Nagoya Plastic Industries Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu. RM2,000.00
00-00-0000Perfect Readymix (Melaka) Sdn BhdPengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kebajikan semasa bekerja. RM40,000.00
00-00-0000Heavenly Land Sdn BhdPembinaanSeksyen 29(2) Di baca bersama Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1998 Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Tidak melantik seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan yang kompeten. RM5,000.00
00-00-0000Heavenly Land Sdn BhdPembinaanPeraturan 13(3) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan) 1996.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Tidak memeriksa, menyiasat dan mengadakan mesyuarat JKK bagi kes maut di dalam tapak bina. RM5,000.00
00-00-0000Premium Flame Sdn BhdPembinaanSeksyen 10(d).Akta Kilang dan Jentera 1967, Tiada akses selamat di dalam tapak bina. RM10,000.00
00-00-0000Mitsubishi Heavy Industries LtdPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Seksyen 17 (1) gagal memastikan keselamatan bukan pekerja semasa bekerja. RM30,000.00
00-00-0000Perbadanan Pengurusan Queensbay Mall Harta TanahSeksyen 49(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mematuhi arahan seperti di Notis Pembaikan bernombor siri 3A 086622. RM8,000.00
00-00-0000Allied Advantage Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja-kerja pemindahan gegelung 'wire rod' di bahagian 'Reducing Section' sehingga menyebabkan kemalangan maut kepada Thakur Bishwanath. RM35,000.00
00-00-0000Yokohama Reclamation Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 27(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 2 Mei 2017 di premis beralamat Lot 49, Jalan Johan 2/5, Kawasan Perindustrian Pengkalan II, 31550 Pusing, Perak, sebagai majikan telah gagal menjalankan komponen pengawasan perubatan dengan doktor kesihatan pekerjaan ke atas pekerja bernama En. Mohd Affindy bin Mohd Jamil (k/p: 810518-08-6799) yang terdedah kepada risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan iaitu lead yang tersenarai dalam Jadual II. RM3,000.00
00-00-0000Yokohama Reclamation Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 27(2) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 2 Mei 2017 di premis beralamat Lot 49, Jalan Johan 2/5, Kawasan Perindustrian Pengkalan II, 31550 Pusing, Perak, sebagai majikan telah gagal menjalankan komponen pengawasan perubatan dengan doktor kesihatan pekerjaan ke atas pekerja bernama En. Syed Mohamd Fazil (k/p: 730725-08-6417) yang terdedah kepada risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan iaitu lead yang tersenarai dalam Jadual II. RM3,000.00
00-00-0000Shen Yi ConstructionPembinaanSeksyen 17(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal pastikan tempat kerja selamat hingga sebabkan kemalangan maut kepada orang luar. RM6,000.00
00-00-0000VST Cemerlang Sdn BhdPembinaanPeraturan 9.Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Mengalih jentera jenis jengkaut di tempat kejadian kemalangan. RM3,000.00
00-00-0000Hoe Hup Wood Processing Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1).Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kegagalan membuat perkiraan setakat yang praktik bagi mengadakan latihan. RM13,000.00
00-00-0000Hoe Hup Wood Processing Sdn. Bhd.PengilanganPeraturan 5(1)(b)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM2,000
00-00-0000Hoe Hup Wood Processing Sdn. Bhd.pengilanganSekysen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Kegagalan membuat perkiraan setakat yang praktik bagi mengadakan latihan RM 13,000
00-00-0000Hoe Hup Wood Processing Sdn. Bhd.pengilanganPer 5(1) (b) (aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Gagal dengan serta merta menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya itu dalam borang yang diluluskan. RM 2,000.00
00-00-0000Masfloor Sdn BhdPengilanganPer 21(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan) 1996, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan bahawa Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan bermesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang menyertai jenis kerja di tempat kerja tetapi hendaklah bermesyuarat tidak kurang daripada 3 bulan sekali. RM1,000.00
00-00-0000MASFLOOR SDN BHDPengilanganPer. 21(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan) 1996, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan bahawa jawatankuasa keselamatan dan kesihatan bermesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang menyertai jenis kerja di tempat kerja tetapi hendaklah bermesyuarat tidak kurang daripada 3 bulan sekali. RM1,000.00
00-00-0000Hai Point Steel Sdn. Bhd.PengilanganSekysen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan gagal menyediakan alat pelindung diri (PPE) kepada pekerja RM 4,500.00
00-00-0000Hai Point Steel Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Majikan gagal menyediakan PPE kepada pekerja. RM4,500.00
00-00-0000Econpile (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan prosidur kerja selamat bagi kerja menebuk sheetpile sehingga menyebabkan kemalagan maut kepada pekerjanya akibat tertimbus tanah yang runtuh. RM35,000.00
00-00-0000Econpile (M) Sdn BhdPembinaanGagal mengadakan sistem kerja selamat yang mencukupi berkaitan aktiviti kerja penukaran boring bucket sehingga menyebabkan kecederaan yang serius iaitu jari tangan tersepit mengakibatkan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri putus. RM10,000.00
00-00-0000Felda Palm Industries dn BhdPertanianSekysen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat. RM 15,000.00
00-00-0000Widad Builder Sdn BhdPembinaanSekysen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menyediakan prosedur kerja selamat bagi kerja pemasangan frame fly jib kren bergerak. RM10,000.00
00-00-0000Schmidt & Clemens (Asia) Sdn BhdPengilanganSekysen 29(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, tidak melantik pegawai keselamatan dan kesihatan. RM3,000.00
00-00-0000Ikhmas Jaya Sdn BhdPembinaanPer 9 - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Menggangu dan mengusik kawasan tempat kejadian tanpa kebenaran pihak jabatan RM 6,000.00
00-00-0000Aumkar Plantations Sdn. BhdPengilanganSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan pekerjanya yangsedang bekerja dengan tidak mengadakan penyeliaan sebagaimana yang perlu.
00-00-0000Ladang Sabahmas Sdn. Bhd.PertanianSeksyen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja pekerjanya dengan tidak membuat perkiraan bagi menjamin keselamatan dan ketiadaan risiko. RM20,000.00
00-00-0000Ivory View Sdn BhdPembinaanSekysen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. RM15,000.00
00-00-0000Bina PYK sdn BhdPembinaanSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan sistem kerja selamat yang mencukupi berkaitan aktiviti kerja hackin pile sehingga menyebabkan kemlangan ke atas mangsa RM 40,000.00
00-00-0000DB&B Design Sdn BhdPembinaanSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal menyediakan prosidur kerja selamat bagi aktiviti mengangkat dan menurunkankan barang menggunakan kren sehingga mengakibatkan kemalangan kepada mangsa RM 35,000.00
00-00-0000KS TersangPengilanganSeksyen 17(1) , Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. gagal menyelenggara jentera sehingga menyebabkan kemalangan maut ke atas mangsa. RM15,000.00
00-00-0000Endau Palm Oil MillPengilanganSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan maklumat,penyeliaan dan arahan kepada pekerja. RM10,000.00
00-00-0000Impian GamaPembinaanSekysen 29(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997, gagal mengambil kerja seorang pegawai Keselamatan dan Kesihatan. RM 3,000.00
00-00-0000Impian GamaPembinaanPer 5(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Gagal melaporkan kemalangan dengan borang ditetapkan dalam tempoh 7 hari RM 5,000.00
00-00-0000Impian GamaPembinaanSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994,Gagal menyediakan platform kerja yang selamat RM 10,000.00
00-00-0000Belati Wangsa (M) Sdn. Bhd.PembinaanPer 5(1) (b) (aa)- Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004,Gagal menghantar laporan tentang kemalangan atau kejadian berbahaya dalam borang yang diluluskan dalam masa tujuh (7) hari ke pejabat JKKP tentang kemalangan maut berkaitan dengan kerja terhadap Hazlan Bin Mat Isa (No. K/P: 781211-14-5299). RM 7,000.00
00-00-0000Mawar Abadi Sdn BhdPembinaanSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, menggunakan perancah yang tidak selamat. RM20,000.00
00-00-0000Sinohydro (M) Sdn BhdPembinaanSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, menggunakan perancah yang tidak selamat. RM25,000.00
00-00-0000Corrugated Offset Packaging (M) Sdn BhdPengilanganSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memagar Bahagian Jentera Merbahaya. RM30,000.00
00-00-0000QL Marine Products Sdn BhdPengilanganPer 5(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Gagal melaporkan kemalangan dengan borang ditetapkan dalam tempoh 7 hari RM 4,000.00
00-00-0000LQL Agroventures Sdn BhdPengilanganPer 5(1) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Gagal melaporkan kemalangan dengan borang ditetapkan dalam tempoh 7 hari RM 5,000.00
00-00-0000GCH Retail (Malaysia) Sdn. Bhd., Giant Superstore Sunway CitPerdagangan BorongSekysen 15(1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 27 April 2016 lebih kurang jam 11.35 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu termasuklah Kelfry Bin Karalus (Nombor Kad Pengenalan: 841014-12-6023) terutamanya gagal mengadakan loji yang selamat bagi jentera pemotong Bend Saw (Nombor Siri: 40538) sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius iaitu putus hampir setengah ruas ibu jari tangan kanan. RM 25,000.00
00-00-0000Erawan LMW Industries Sdn BhdPengilanganSekysen 15 (1) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengadakan sistem kerja selamat. RM7,000.00
00-00-0000Erawan LMW Industries Sdn BhdPengilanganSekysen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memagar Bahagian Jentera Merbahaya. RM8,000.00
00-00-0000ERAWAN LMW INDUSTRIES SDN BHDPengilanganSeksyen 15(1), Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994. Gagal mengadakan sistem kerja selamat. RM7,000.00
00-00-0000ERAWAN LMW INDUSTRIES SDN BHDPengilanganSeksyen 15, Akta kilang dan jentera 1967. Gagal memagar bahagian jentera merbahaya. RM8,000.00
00-00-0000TS Alluminium Sdn BhdPerkhidmatan PerniagaanPer 5(2) - Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Gagal menjalankan CHRA RM 2,000.00
00-00-0000Chuan Un Chye (M) Sdn BhdPembinaanSekysen 14 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal memastikan semua aksesori dan alat tambahan bagi piling rig tambahan terhasil dari kerja pembinaan yang kukuh. RM 45,000.00
00-00-0000Medi Care Product Sdn BhdPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memastikan platform kerja disediakan semasa kerja mengangkat dan menurunkan barang menggunakan kren. RM35,000.00
00-00-0000ABEDON SDN BHDPertanianSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, seksyen 15(1) akkp gagal memberi sebarang maklumat, arahan & latihan sebagaimana yang perlu untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan pekerjanya yang sedang bekerja. RM50,000.00
00-00-0000Elite Appeal Sdn BhdPembinaanSekysen 29(2) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997, gagal mengambil kerja seorang pegawai Keselamatan dan Kesihatan. RM 5,000.00
00-00-0000Elite Appeal Sdn BhdPembinaanSekysen 35(1) Akta Kilang dan Jentera 1967, Gagal mendaftar tapak bina. RM 10,000.00
00-00-0000ELITE APPEAL SDN BHDPembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengambil kerja seorang pegawai keselamatan dan kesihatan. RM5,000.00
00-00-0000ELITE APPEAL SDN BHDPembinaanSeksyen 35(1). Akta Kilang dan Jentera 1967. Gagal mendaftar tapak bina. RM10,000.00
00-00-0000Brilliant Achievement Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. RM6,000.00
00-00-0000Brilliant Achievement Sdn. Bhd.PengilanganPer. 10(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. rm3,000.00
00-00-0000Brilliant Achievement Sdn. Bhd.PengilanganPer. 10(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. RM3,000.00
00-00-0000Beng & Co.Perdagangan RuncitSeksyen 15(1) , Akta Kilang dan Jentera 1967. RM6,000.
00-00-0000METROBRITE ENGINEERING SDN BHDPembinaanSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerja kamu dengan gagal menyediakan cara masuk ke dalamnya dan keluar darinya yang menyebabkan kemalangan seorang pekerja bernama Cartono (No Paspot : A4188144). RM10,000.00
00-00-0000SHIN YANG PLYWOOD (BINTULU) SBPengilanganSeksyen 10(d)Akta Kilang dan Jentera 1967. Majikan telah gagal memastikan apa-apa cara yang semunasabahnya dapat dilaksanakan, hendaklah diadakan, diselenggarakan dan digunakan untuk memastikan akses yang selamat ke mana-mana tempat yang mana-mana orang akan bekerja pada bila-bila masa dengan cara menyediakan laluanpejalan kaki yang selamat di jalan raya utama kilang sehingga menyebabkan kematian seorang pekerja kamu iaitu Winja Marlinda Sudin (No Paspot : B1068016) di langgar oleh satu trak angkat susun ketika dalam perjalanan melalui jalan utama di hadapan "sawmill" dari arah bahagian kejuruteraan menuju ke stor. RM50,000.00
00-00-0000POH KWONG QUARRY & DEVELOPMENT SBPenguarianSeksyen 15(1)Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselamatan semasa bekerja di kawasan kerja(kuari) yang dibawah kawalannya sehingga menyebabkan kematian kepada Snless Luis Anak Siup(No K/P: 680331-13-5463) akibat multiple injuries due to industrial injury. RM30,000.00
00-00-0000Soon Lee Heng Aquaqulture EnterprisePerikananSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Pada 16 Mei 2017 lebih kurang jam 11.50 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu termasuklah menyenggara pendawaian elektrik sehingga menyebabkan pekerja iaitu Mohamad Hafis Bin Ismail (No. Kad Pengenalan: 890926-08-5915) terdedah kepada risiko renjatan elektrik hingga menyebabkan maut. RM10,000.00
00-00-0000CHEC Construction (M) Sdn BhdPembinaanSeksyen 17(1) , Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1995, gagal mengadakan latihan dan peneliaan bagi kerja-kerja menyusun batu acropod. RM17,000.00
00-00-0000Pembinaan Ikhasas-Merak Sdn BhdPembinaanAkta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal memastikan setakat yang praktik keselematan, kesihatan dan kebajikan semua pekerjanya dengan menyediakan platform kerja tambahan yang selamat di bahagian luar bangunan di aras 21, Blok A,untuk kerja pemasangan acuan aluminium sehingga menyebabkan kemalangan ke atas dua pekerja Bangladesh. RM45,000.00
00-00-0000Pembinaan Sintok Sdn. Bhd.PembinaanPeraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan), Akta Kilang dan Jentera 1967. RM2,000.00
00-00-0000Eastech Steel Mill Services Sdn. Bhd.PengilanganSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1995, Pada 17 November 2016 lebih kurang jam 9.40 pagi sebagai majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu termasuklah Bah Alang a/l Long (Nombor Kad Pengenalan: 940326-08-6669) terutamanya gagal mengadakan prosedur kerja selamat (SOP) bagi kerja mengangkat beg jumbo menggunakan forklift sehingga menyebabkan kecederaan badan yang serius. RM5,000.00
00-00-0000MAYANG MUARA SDN BHDPembinaanPer 5(1) (b) (aa), Peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan) 2004. Gagal melaporkan kemalangan maut. RM3,000.00
00-00-0000SKT Construction Sdn BhdPembinaanPer 5(1) (b) (aa), Peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan) 2004. Gagal melaporkan kemalangan maut. RM4,000.00
00-00-0000SKT Construction Sdn BhdPembinaanSeksyen 35(1), Akta kilang dan jentera 1967. Gagal mendaftar tapak bina. RM10,000.00
00-00-0000First City Construction & Trading Sdn. Bhd.PembinaanSeksyen 29(2), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Gagal mengambil kerja seorang kompeten untuk bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Pembangunan Fasa 2D Yang Mengandungi 34 Unit Rumah Teres 1 Tingkat ?Jade: RT5B (20?x60?) di atas Plot No. 1926 - 1959, 109 Unit Rumah Teres 2 Tingkat - Emerald 2: RT4A (20'x65'), 1 Unit Pencawang Elektrik (Double Chamber) di atas sebahagian Lot 80580, PT 80581 & 181680, Taman Klebang Putra, Mukim Hulu Kinta, Perak Darul Ridzuan. RM2,000.00
00-00-0000SHAZIMAN TRANSPORT SDN BHDPengangkutanPer. 9(1) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. RM2,000.00
00-00-0000Loo Liong TiamPengilanganMajistretPer 9(1), Akta Kilang dan Jentera 1967. Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising). Gagal menjalankan pemonitoran pendedahan awalan bunyi bising kepada pekerjaRM400.00
00-00-0000Shorubber (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal mengadakan prosedur kerja selamat setakat yang praktik bagi kerja-kerja LPG tank dismantle sehingga menyebabkan kemalangan kepada Lee Geik ChayRM10,000.00
00-00-0000Kuantan Port ConsortiumPenyimpananSesyenSeksyan 17(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal memastikan setakat yang praktik KKP terhadap selain pekerjanyaRM18,000.00
00-00-0000Tower Regency Hotel & Apartments Sdn. Bhd.HotelMajistret IpohPer 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2004, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 24 Okt 2017 hingga 26 Okt 2017 sebagai majikan telah gagal dengan serta-merta membertitahu pejabat JKKP yang terdekat dengan cara yang paling cepat yang ada, bagi kematian pekerja kamu iaitu Mohammad Izzat Aiman bin Shari @ Shaari (No. KP. 960330-08-5317) yang maut terjatuh dari bumbung semasa sedang bekerja pada 24 Okt 2017RM1,000.00
00-00-0000Broadgate Engineering (M) Sdn. Bhd.PembinaanSesyen IpohSeksyen 15(1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pada 8 ogos 2017 lebih kurang jam 9.00 malam, sebagai majikan telah gagal memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerja kamu terutama Chan Yin Siong (No KP: 730311-06-5309) iaitu gagal mengadakan SOP bagi aktiviti kerja pengorekan dan penimbusan saluran talian paip gas asli sehingga mengakibatkan kemalangan.RM30,000.00
00-00-0000Domain Resources Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret 8Per 5(1)(a)(aa) Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2005, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal melaporkan kejadian berbahaya dengan serta mertaRM5,000.00
00-00-0000Domain Resources Sdn BhdPembinaanMahkamah Majistret 8Per 9 Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan Dan Penyakit Pekerjaan) 2005, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Menggangu dan mengusik kawasan tempat kejadian tanpa kebenaran pihak jabatanRM8,000.00
00-00-0000Besgrade Products Sdn. Bhd.PengilanganMajistretSeksyen 29(2), Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan)1997, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menggajikan Pegawai Keselamatan dan KesihatanRM4,000.00
00-00-0000LONGI (KUCHING) SDN BHDPengilanganSesyen KuchingSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan semasa bekerja semua pekerjanya termasuk Mohammad Nazif bin Abu Bakar (No KPT: 930830-13-5985) disebabkan pengadaan sistem kerja yang selamat iaitu kandungan prosedur kerja selamat dalam bentuk bertulis yang diadakan tidak mencukupi bagi aktiviti set-up yang melibatkan calibration pada mesin crystal puller di bahagian Furnace Puller.RM25,000.00
00-00-0000JACK EDWARD JAUM (NO KPT: 520805-13-5551) PengilanganMajistret Kota SamarahanSeksyen 24 (1)(a), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Telah gagal selaku operator kren yang berdaftar dengan Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia (No Pendaftaran Kompetensi Operator Kren SW/12/OK/02/77) yang tempoh sah laku masih sah iaitu sehingga 1hb April 2018 telah gagal sebagai seorang pekerja menjalankan kewajipannya untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dirinya dan orang lain yang telah terjejas oleh tindakannya semasa bekerja termasuk kepada Muhammad bin Bake (No. KPT: 680807-13-5187) yang di hempap oleh salah satu kelengkapan pada kren iaitu pemberat auxillary hook block dan Helen Sima Anak Gilbert Guntin (No. KPT: 770209-13-5020) di hempap oleh bahagian hujung boom kren sehingga kedua-dua pekerja maut akibat outrigger kren tidak dikeluarkan dengan sepenuhnya sebelum di operasikan sehingga menyebabkan kren tumbang di Concrete Batching Plant beralamat Plot A on Parent Lot, Lot 2077, Block 2 Samarahan Land District, Kota Samarahan, Sarawak di mana penghuninya adalah syarikat LTH Enterprise Sdn Bhd (No Daftar Syarikat: 501824-A).RM500.00
00-00-0000Thong Eik Masterbatch Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer 26(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Gagal menjalankan pemantauan pendedahan kepada pekerja bagi bahan kimia BKK iaitu Calcium CarbonateRM2,000.00
00-00-0000Thong Eik Masterbatch Industries (M) Sdn. Bhd.PengilanganMajistretPer 26(1), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan Dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan ) 2000, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Gagal menjalankan pemantauan pendedahan kepada pekerja bagi bahan kimia BKK iaitu Titanium DioxideRM2,000.00
00-00-0000LONGI (KUCHING) SDN BHDPengilanganSesyen KuchingSeksyen 15 (1), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Majikan telah gagal untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan pekerjanya yang sedang bekerja sehingga telah menyebabkan dua orang pekerjanya bernama Liang Lu (No Paspot : E92716752) dan Qhairul Abdah Bin Mohd Firdaus Foo (No KPT : 940614-13-5189) maut akibat letupan dan kebakaran disebabkan tiada pengadaan maklumat pengoperasian mesin Ingot Crystal Puller A47. RM50,000.00
00-00-00002019-01-02Mahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam ma3000PERAK
00-00-00002019-01-02Mahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam ma3000PERAK
00-00-00002019-01-04Mahkamah Majistret Batu GajahPer. 28(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memindahkan pekerjanya 4500PERAK
00-00-00002019-01-08Mahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam ma3500PERAK
00-00-00002019-01-08Mahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam ma3500PERAK
00-00-00002019-01-08Mahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tuj2500PERAK
00-00-00002019-01-08Mahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam ma2500PERAK
00-00-00002019-01-16Mahkamah Majistret IpohPer. 5(1)(b)(bb) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal untuk menghantar dalam ma3000PERAK
00-00-00002019-01-29Mahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tuj3000PERAK
00-00-00002019-04-02Mahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tuj2000PERAK
00-00-00002019-04-02Mahkamah Majistret IpohPer. 17(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguji k3000PERAK
00-00-00002019-04-02Mahkamah Majistret IpohPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tuj2000PERAK
00-00-00002019-04-03Mahkamah Majistret KamparPer. 5(1)(a)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP1994. Gagal dengan serta merta member2000PERAK
00-00-00002019-04-08Mahkamah Sesyen KuantanSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.10000PAHANG
00-00-00002019-04-10Mahkamah Majistret KulimPer. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis meng5000KEDAH
00-00-00002019-04-11Mahkamah Sesyen IpohPer.10 - Peraturan-Peraturan KKP( Control of Industrial Major Accident Hazards)1996, AKKP 1994. Gaga10000PERAK
00-00-00002019-04-11Mahkamah Majistret JasinPer. 5(1)(aa) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa4200MELAKA
00-00-00002019-04-22Mahkamah Majistret Parit BuntarPer. 9(1) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Gagal membuat penaksiran bertulis meng4000PERAK
00-00-00002019-04-22Mahkamah Sesyen Sungai PetaniPer. 5(2) - Peraturan-Peraturan KKP (NADOPOD) 2004, AKKP 1994. Gagal untuk menghantar dalam masa tuj5000KEDAH
00-00-00002019-04-23Mahkamah Sesyen RaubSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.10000PAHANG
00-00-00002019-04-24Mahkamah Majistret Bukit MertajamSeksyen 29(2), dibaca bersama Perintah 3, Perintah KKP (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), AKKP 1993800P.PINANG
00-00-00002019-04-24Mahkamah Majistret KamparPer. 17(1)(b) - Peraturan-Peraturan KKP (USECHH) 2000, AKKP 1994. Majikan gagal memeriksa dan menguj2300PERAK
00-00-00002019-04-25Mahkamah Sesyen ButterworthSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan d10000P.PINANG
00-00-00002019-04-25Mahkamah Sesyen ButterworthSek.15(1), AKKP 1994. Majikan gagal untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan d8000P.PINANG
00-00-00002019-04-26Mahkamah Majistret TemerlohSeksyen 17(1), AKKP 1994. Gagal mengadakan kaedah bagi mencegah kemasukan ke premis selain pekerja.7000PAHANG

 

Cetak Emel