mobile header ms01

Program Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan Asas

Perkhidmatan BOH disediakan kepada semua pekerja di industry kecil dan sederhana bertujuan untuk mengenakpasti dan mengurangkan kejadian penyakit dan keracunan pekerjaan. Ini membolehkan pihak majikan untuk melakukan aktiviti-aktiviti pencegahan dan pengawalan pendedahan kepada hazard/bahaya di tempat kerja serta meningkatkan kesedaran golongan pekerja and majikan berkaitan dengan penyakit dan keracunan pekerjaanserta perundangan yang berkaitan.

 

Bilangan Tempat Kerja Yang Terlibat Di dalam Program Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan Asas (Basic Occupational Health Services) 2017

BOHS Total num wplace

 

Bilangan Pekerja Yang Terlibat Di dalam Program Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan Asas (BOHS) Mengikut Negeri 2017

BOHS by state

 

Type BOHS

CetakEmel

Tags Cloud