mobile header ms01

  • Utama
  • Statistik Penyakit Pekerjaan

Siasatan Penyakit dan Keracunan Pekerjaan

Pada tahun 2016, sebanyak 7820 kes penyakit dan keracunan pekerjaan telah dilaporkan ke Bahagian Kesihatan Pekerjaan berbanding dengan 5960 kes yang dilaporkan pada tahun 2015. Pulau Pinang (2656 kes; 34.0%), Selangor (1125 kes; 14.3%) dan Sabah (854 kes; 10.9%) telah melaporkan jumlah kebanyakan penyakit dan keracunan pekerjaan bagi tahun 2016. Sebanyak 3860 kes telah disahkan sebagai penyakit dan keracunan pekerjaan dan penambahbaikan tempat kerja dari segi kesihatan pekerjaan telah dijalankan. Sejumlah 2876 kes penyakit pekerjaan adalah disahkan sebagai gangguan pendengaran akibat bunyi bising (kehilangan pendengaran akibat bunyi bising, kecacatan pendengaran dan anjakan ambang standard kekal) dan gangguan pendengaran ini masih merupakan penyakit pekerjaan yang paling sering dialami oleh para pekerja (74.5%) berbanding dengan penyakit-penyakit lain. Ini diikuti oleh penyakit muskuloskeletal pekerjaan, iaitu sebanyak 173 kes (4.5%) dan penyakit paru-paru pekerjaan, sebanyak 98 kes (2.5%). Tiada kes kanser pekerjaan atau masalah psikososial yang disahkan pada tahun 2016.

 

vm occu1 2016

 

vm occu2 2016

 

Analisis penyakit dan keracunan mengikut sektor pekerjaan mendedahkan bahawa sektor pembuatan mencatatkan sebahagian besar kes penyakit dan keracunan pekerjaan pada tahun 2016 iaitu sebanyak 3298 kes (85.4%). Ini diikuti oleh sektor kemudahan, sebanyak 227 kes (5.8%) dan sektor awam, sebanyak 158 kes (4.1%).

 

vm occu3 2016

CetakEmel

Tags Cloud