Kadar Kemalangan Dan Kematian Pekerjaan Negara

Tahun 2014 2015 2016 2017
 Kadar Kemalangan 3.10 2.81 2.88 2.93
 Kadar Kematian 4.21 4.84 4.84 4.90

Nota:

1.Kadar kemalangan pekerjaan merujuk kepada per 1,000 pekerja

2.Kadar kematian pekerjaan merujuk kepada per 100,000 pekerja

Cetak