mobile header ms01

 • Utama
 • Mengenai JKKP
 • Piagam Pelanggan
 • Piagam Pelanggan JKKP

Piagam Pelanggan JKKP

Kami komited untuk melaksanakan tiga (3) fungsi utama Jabatan iaitu Penyediaan Standard, Penguatkuasaan, Promosi dan Khidmat Nasihat Kepakaran dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) dengan adil, tegas dan mesra (3F) melalui janji-janji yang berikut :

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Februari 2017 (12 KB)

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2017 (12 KB)

 1. Memproses permohonan kelulusan jentera berperakuan jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:
  1. Dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja
  2. Pengandung tekanan tak berapi dalam tempoh 20 hari bekerja
 2. Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja
 3. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku kad/sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 60 hari
 4. Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 15 hari
 5. Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 14 hari
 6. Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 10 hari
 7. Memproses pemohonan baru atau pembaharuan orang yang kompeten bagi menjalankan kerja-kerja Higien Industri dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permohonan lengkap yang diterima
 8. Memproses pemohonan baru atau pembaharuan pengapit dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permohonan lengkap yang diterima
 9. Memberi bantuan input dan kepakaran teknikal dalam bidang pengurusan kimia kepada staf dalaman dan agensi lain dalam tempoh 7 hari
 10. Memproses kelulusan permohonan pendaftaran Doktor Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 30 hari
 11. Menyiasat dan memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja
 12. Memberikan maklumbalas bagi setiap permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja
 13. Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian di tempat kerja dalam tempoh 48 jam
 14. Menyediakan resit bayaran di kaunter kepada setiap pelanggan yang membuat urusan bayaran dalam tempoh 10 minit

 

Tags Cloud