mobile header ms01

  • Utama
  • Mengenai JKKP
  • Piagam Pelanggan
  • Piagam Pelanggan JKKP

Piagam Pelanggan JKKP

Kami komited untuk melaksanakan tiga (3) fungsi utama Jabatan iaitu Penyediaan Standard, Penguatkuasaan, Promosi dan Khidmat Nasihat Kepakaran dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) dengan adil, tegas dan mesra (3F) melalui janji-janji yang berikut :

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Mac 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Februari 2018

No.
Piagam Pelanggan
Tempoh
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:  
i. Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 hari
ii. Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 hari
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 hari
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 hari
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 hari
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 hari
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 hari
7
Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut:-  
i. Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii. Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii. Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv. Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v. Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi. Orang Yang Kompeten Pendedahan Bising
vii. Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
14 hari
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut:-
i. Doktor Kesihatan Pekerjaan.
ii. Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).
iii. Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).
iv. Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).
v. Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).
vi. Orang Yang Kompeten Pendedahan Bising
vii. Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)
30 hari
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 hari
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 hari
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 jam
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minit

Tags Cloud