mobile header ms01

Maklumat Terkini Aktiviti Penguatkuasaan JKKP

Ringkasan Harian

Tarikh Aktiviti: 14 Ogos 2018 (Selasa)

 

Pemeriksaan / Audit Tempat Kerja

Bilangan Pemeriksaan / Audit Tempat Kerja
20
Bilangan Arahan dikeluarkan
10
Bilangan Notis Penambahbaikan dikeluarkan
0
Bilangan Notis Larangan dikeluarkan
5

 

Siasatan Aduan / Kemalangan / Penyakit

Bilangan Siasatan Aduan / Kemalangan / Penyakit
2
Bilangan Arahan dikeluarkan
0
Bilangan Notis Penambahbaikan dikeluarkan
2
Bilangan Notis Larangan dikeluarkan
0

 

Kompaun dan Kes Mahkamah

Bilangan Kompaun dikeluarkan
0
Jumlah Denda Kompaun (RM)
0
Bilangan Kes Mahkamah
0
Jumlah Denda Mahkamah (RM)
0

CetakEmel

Tags Cloud