Aktiviti Promosi

Dalam usaha Jabatan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kalangan pekerja, majikan, dan pelanggan Jabatan; penerangan dan tunjuk ajar berkaitan dengan perundangan keselamatan dan kesihatan telah diberikan. Usaha ini dijalankan supaya semua perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat difahami dan dipatuhi. Antara aktiviti promosi dan publisiti yang dijalankan oleh JKKP adalah:

Cetak