mobile header ms01

Hubungi Kami

Aduan Tempat Kerja / Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  • Sebarang aduan berkaitan Tempat Kerja / Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah melalui Sistem MyKKP.
  • Sila Klik Manual Pengguna untuk mendapatkan panduan mengisi borang aduan. 

Aduan/Pertanyaan/Maklumbalas Perkhidmatan JKKP

  • Sebarang aduan, pertanyaan atau maklumbalas berkaitan perkhidmatan JKKP hendaklah dihantar melalui Borang Maklumbalas  :

   Bil   Kategori Aduan Perkhidmatan

  1.    Tindakan Yang Tidak Menepati Kehendak Pelanggan
  2.    Kegagalan Penguatkuasaan
  3.    Kualiti Perkhidmatan Yang Tidak Memuaskan Termasuk Kaunter dan Telefon
  4.    Kegagalan Mengikut Prosedur Yang Ditetapkan
  5.    Tindakan Tidak Adil
  6.    Kekurangan Kemudahan Awam
  7.    Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan
  8.    Salah Laku Anggota Awam
  9.    Kepincangan Pelaksanaan Dasar dan Kelemahan Undang-undang
  10.  Pelbagai Aduan

  • Pihak JKKP akan memberi maklumbalas kepada pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

Alamat/Telefon/Faks

Sila klik Senarai Bahagian JKKP Ibu Pejabat untuk mendapat maklumat perhubungan setiap bahagian.

Sila Klik Senarai JKKP Negeri untuk mendapat maklumat perhubungan setiap JKKP Negeri.

Waktu Urusan

Sila klik Waktu Urusan untuk mendapat maklumat waktu urusan kaunter khidmat pelanggan dan bayaran.

Direktori Pegawai

Sila klik Senarai Direktori Pegawai JKKP untuk mendapatkan nombor telefon dan emel pegawai yang ingin dihubungi.

Facebook

Menjadi ahli kepada laman sosial facebook kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini JKKP.

Soalan Lazim

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai JKKP, sila layari laman soalan lazim untuk mendapatkan soalan lazim mengenai JKKP.

CetakEmel

Tags Cloud