Dasar Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Adalah menjadi dasar jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk secara berterusan mempertingkatkan kualiti produk, perkhidmatan serta prestasi keselamatan dan kesihatan kakitangan disamping mereka yang berkaitan.

Pihak pengurusan dan kakitangannya akan sama-sama berusaha untuk mencegah sebarang potensi ketidakakuran produk dan perkhidmatannya serta sebarang kemungkinan kecerderaan dan penyakit dari insiden yang berlaku ditempat kerja.

Jabatan ini komited untuk:

Untuk memastikan pelaksanaan dasar ini, sistem Pengurusan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diwujudkan, dilaksanakan dan diselenggarakan di Jabatan ini.

 

Dasar Latihan

Adalah menjadi matlamat Jabatan untuk membangunkan tenaga kerja yang cekap, terlatih, berintegriti dan profesional malalui pengurusan latihan yang sistematik dan terancang selaras dengan misi dan objektif Jabatan bagi mencapai tujuan berikut :

Sesungguhnya Jabatan adalah komited untuk menyediakan sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi mencapai matlamat di atas.

Cetak