• Mengenai JKKP
  • Piagam Pelanggan
  • Piagam Pelanggan Pejabat Negeri
Slider

Piagam Pelanggan Pejabat JKKP Negeri

No.
Piagam Pelanggan
Tempoh
1
Memproses permohonan yang lengkap untuk membaik pulih jentera berperakuan kelayakan dalam tempoh 7 hari bekerja 7 hari
2
Memproses permohonan dan memaklumkan keputusan temuduga kebolehan drebar injin bagi permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 hari
3
Memproses permohonan yang lengkap untuk perakuan sebagai pengendali perancah dalam tempoh 7 hari bekerja 7 hari
4
Memproses permohonan yang lengkap untuk kebenaran memasang (PTI) bagi kilang dan pepasangan dalam tempoh 7 hari bekerja 7 hari
5
Memproses permohonan untuk mendaftarkan kilang baru dan pepasangan selepas lengkap diterima dalam tempoh 25 hari bekerja 25 hari
6
Memproses permohonan untuk mendaftarkan jentera berperakuan kelayakan selepas lengkap diterima dalam tempoh 25 hari bekerja 25 hari
7
Menjalankan siasatan :  
i. Aduan dalam tempoh 3 hari bekerja 3 hari
ii.Kemalangan maut dalam tempoh 24 jam  24 jam
8
Memproses permohonan yang lengkap untuk mendaftarkan Kendalian Bangunan atau Kerja Bina Kejuruteraan dalam tempoh 14 hari bekerja 14 hari
9
Memproses permohonan yang lengkap untuk mengeluarkan sijil operator kren :  
i. Pendaftaran baru dalam tempoh 7 hari bekerja 7 hari
ii.Pembaharuan dalam tempoh 14 hari bekerja 14 hari

Cetak Emel