mobile header ms01

MAKLUMAN

Perhatian Kepada:

 Pengguna Sistem Kawal Urus Dokumen SKUDv3  
(Pemohonan kelulusan bagi reka bentuk dan dandang stim, pengandung tekanan tak berapi , mesin angkat, kebenaran memasang (PTI) / mengendali (PTO) talian paip dan simpanan pukal serta kelulusan peralatan petroleum)

Tarikh / Masa Mula: 21 September 2017(Khamis) / 10.00 pagi
Tarikh / Masa Tamat: 22 September 2017 (Jumaat) / 8.30 pagi
Kerja-kerja/Tujuan/Sebab: Kerja-kerja penyelenggaraan berjadual dan naik taraf sistem.
Kesan kepada Pengguna yang terlibat: Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut capaian ke atas sistem SKUDv3 akan ditutup.

-
e-semak Peperiksaan
OSH Week 2017 Sarawak
KAJIAN JKKP - IIUM
MyKKP

Maklumat Terkini

Garis panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Industri Pembinaan (Kerja Penggorekan) 2017

  • mygov
  • mohr
  • niosh
  • logo mtcp
  • mampu
  • bless
  • pemudah
  • mdec

Tags Cloud