mobile header en02

  • Main
  • Your Voice
  • Maklumbalas Terhadap Garis Panduan Pendaftaran & Pembaharuan Pusat Pengajar dan Orang Kompeten

Maklumbalas Terhadap Garis Panduan Pendaftaran & Pembaharuan Pusat Pengajar dan Orang Kompeten

Kongsikan Pandangan Anda!

 

Para Pelanggan Yang Dihormati,

 

Untuk makluman anda JKKP dalam proses memuktamadkan Garis Panduan Pendaftaran & Pembaharuan Pusat Pengajar dan Orang Kompeten. Sehubungan itu, sebelum ianya dimuktamadkan, Jabatan memerlukan maklumbalas atau cadangan daripada anda sebagai pemegang taruh ataupun orang yang berkepentingan untuk menambahbaik draf yang sedang dibangunkan. .-->

 

 

 

Status :TUTUP
Tarikh Mula : 03 Januari 2019
Tarikh Tamat : 15 Januari 2019

PrintEmail

Tags Cloud