mobile header en02

  • Main
  • Peraturan
  • Peraturan Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

folder Peraturan Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Documents

pdf 01. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi) Kilang dan Jentera (Pindaan) 2017 (2379 downloads) Popular
pdf 02. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi) Kilang dan Jentera 1970 : Jadual Keempat - Pihak Berkuasa Memeriksa (Pindaan) 2014 (2023 downloads) Popular
pdf 03. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Orang-Orang Menjaga) (Pindaan) 2014 (3957 downloads) Popular
pdf 04. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Skim Pemeriksaan Khas) (Pemeriksaan Berasaskan Risiko) 2014 (5218 downloads) Popular
pdf 05. Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising), 1989 (6344 downloads) Popular
pdf 06. Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian), 1989 (4716 downloads) Popular
pdf 07. Peraturan Kilang dan Jentera (Proses Asbestos), 1986 (2732 downloads) Popular
pdf 08. Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan (Keselamatan), 1986 (13683 downloads) Popular
pdf 09. Peraturan Kilang dan Jentera (Timah Hitam), 1984 (2428 downloads) Popular
archive 10. Peraturan Kilang dan Jentera (Mengkompaun Kesalahan), 1978 (2263 downloads) Popular
pdf 11. Peraturan Kilang dan Jentera (Kesalahan Boleh Kompaun), 1978 (2555 downloads) Popular
pdf 12. Peraturan Kilang dan Jentera (Perakuan Kebolehan Peperiksaan), 1970 (3643 downloads) Popular
pdf 13. Peraturan Kilang dan Jentera (Pentadbiran), 1970 (3182 downloads) Popular
pdf 14. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemberitahuan, Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan), 1970 (5354 downloads) Popular
pdf 15. Peraturan Kilang dan Jentera (Lif Elektrik untuk Penumpang-penumpang dan Barang-barang), 1970 (5072 downloads) Popular
pdf 16. Peraturan Kilang dan Jentera (Pemagaran Jentera dan Keselamatan), 1970 (3410 downloads) Popular
pdf 17. Peraturan Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan), 1970 (10916 downloads) Popular
pdf 18. Peraturan Kilang dan Jentera (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi), 1970 (6621 downloads) Popular
archive 19. Peraturan Kilang dan Jentera (Orang-orang Menjaga), 1970 (4130 downloads) Popular

Tags Cloud