mobile header en02

  • Main
  • maklumat terkini

Maklumat Terkini Aktiviti Penguatkuasaan JKKP

Ringkasan Harian

Tarikh Aktiviti: 21 Jun 2018 (Khamis)

 

Pemeriksaan / Audit Tempat Kerja

Bilangan Pemeriksaan / Audit Tempat Kerja
32
Bilangan Arahan dikeluarkan
54
Bilangan Notis Penambahbaikan dikeluarkan
13
Bilangan Notis Larangan dikeluarkan
5

 

Siasatan Aduan / Kemalangan / Penyakit

Bilangan Siasatan Aduan / Kemalangan / Penyakit
7
Bilangan Arahan dikeluarkan
1
Bilangan Notis Penambahbaikan dikeluarkan
6
Bilangan Notis Larangan dikeluarkan
0

 

Kompaun dan Kes Mahkamah

Bilangan Kompaun dikeluarkan
0
Jumlah Denda Kompaun (RM)
0
Bilangan Kes Mahkamah
0
Jumlah Denda Mahkamah (RM)
0

Tags Cloud