mobile header en02

  • Main
  • About NCOSH
  • Committee
  • NCOSH Secretariat Membership

Keanggotaan Sekretariat Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kementerian Sumber Manusia) 2014

A. Setiausaha & Timbalan Setiausaha

 iraziz
Ir. Abdul Aziz Bin Salim
Setiausaha
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

 enzainor
Zainor Akramin Bin Zaini
Timbalan Setiausaha
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

B. Seksyen Pengurusan Acara & Komunikasi Koprat

 ensuhaidy1
Suhaidy bin Latip
Ketua Seksyen
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Pengurusan Acara 
<kosong>
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Pengurusan Aduan
 pnroslinda
Nor Roslinda Bt Mat Zan
Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

C. Seksyen Penyelarasan & Pemantauan

 enpavin
Pavintheran a/l Kandasamy
Ketua Seksyen
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Penyelarasan
 enanuksin
Anuksin A/L Eh Klim
Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Unit Promosi
 enlee
Lee Kem Seng
Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

D. Unit Khidmat Sokongan

 enkamaruddin
Kamaruddin bin Mohd Saidi
Pembantu Tadbir
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya


 ensofuan
Sofuan bin Mohd Ali
Pembantu Tadbir
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 5, Blok D4, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya

Tags Cloud